uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Riigihanke “Pärnu Spordikoolile, Pärnu Kunstide Majale ja Pernova Hariduskeskusele väikebusside rentimine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
2. Vara omandamine (Rääma tänav T1)
3. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine
4. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Riia mnt 78 krt 41 osa)
5. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Miku kinnistu)
6. Enampakkumise korraldamine ühisomandis oleva vara võõrandamiseks
7. Tasuta parkimislubade andmine - Lääne Ringkonnaprokuratuur
8. Raha eraldamine reservfondist
9. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
10. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine - Roheline 6
11. Ehitusloa väljastamine. Karikakra tn 30 eramu püstitamine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 hoonete koha-aadresside määramine
16. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - J. V. Jannseni tn 7c

Ülevaade istungist