uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn, kuhu kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...


1. Pärnu Linnavalitsuse 04.10.2010 korralduse nr 472"Tunnustuse "Pärnu Aasta Tervisedendaja" määramise alused ja kord muutmine
2.-12. Volituste andmine
13. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
14. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
15. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
16. Pärnu LV 93.02.2014 korralduse nr 70 muutmine
17. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine.
18. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
19. Tasuta parkimislubade andmine
20. Ehitusloa väljastamine Suur-Veski 6b üksikelamu
21. Ehitusloa väljastamine Kanali tn 9b üksikelamu
22. Ehitusloa väljastamine Tarva 12 üksikelamu
23. Ehitusloa väljastamine Plaadi tn 2 jaotusseadme hoone
24. Tee ehitusloa väljastamine Rõugu tn kergliiklustee
25. Energia tn 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
26. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
27. Väike-Veski tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist