uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn, kuhu kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2.-12. Volituste andmine
13. Raha eraldamine reservfondist
14. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
15. Ehitusloa väljastamine Suur-Jõe tn 63 ärihoone püstitamine
16. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 24 autopesula
17. Kaarli tn 26 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Riia mnt 92 koha-aadresside määramine
20. Pärnu linna 2017. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
21. Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
22. Väike-Kuke tn 31 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
23. Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneering osaliselt kehtetuks tunnistamine Rannametsa tee 4 kinnistu osas
24. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ülesande andmine"

Ülevaade istungist