uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Ametisse kinnitamine (Pärnu Haldusteenused)
2. Volituste andmine
3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara võõrandamine (sõiduauto Seat Ibiza)
6. Ehitusloa väljastamine (Kitse tn 15 üksikelamu)
7. Ehitusloa väljastamine (Telliskivi 4a üksikelamu)
8. Ehitamise alustamise lubamine (Cargobus OÜ ajutine pakiladu)
9. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Piiri tn 23) 
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Nõusoleku andmine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamiseks otsustuskorras
14. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 otsuse nr 11 "Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ja võõrandamsieks otsustuskorras" muutmine
15. Raske ja sügava puudega lastele osutatavate tugiteenuste kord
16. Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele

Ülevaade istungist