uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Esindajate nimetamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavatesse komisjonidesse
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Ehitusloa väljastamine Terase 9 üksikelamu püstitamiseks
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
7. Karikakra tn 26 kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Kitse tn 15 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 17. detsembri 2013. aasta korralduse nr 541 muutmine
10. Pärnu Linnavolikogu otsus "Audiitori määramine"
11. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine
12. Pärnu Linnavolikogu otsus - projekteerimistingimuste andmine

Ülevaade istungist