Volikogu moodustab ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende põhimäärused. Komisjon moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega. 

Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka linnaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed.

Pärnu Linnavolikogus on moodustatud kuus komisjoni:
- haridus- ja kultuurikomisjon
- majanduskomisjon
- noortekogu komisjon
- planeeringukomisjon
- sotsiaalkomisjon
- revisjonikomisjon

Komisjoni töö vorm on koosolek, mis toimub reeglina üks kord kuus.
- Komisjonide koosolekutest osavõtt

Haridus- ja kultuurikomisjon

Esimees: Jüri Lebedev

Aseesimees: Riho Alliksoo


Liikmed:

Mari Suurväli

Tatjana Gussarova

Liina Hansen

Jaana Junson

Silja Kikerpill

Vladimir Klevtsov

Ülli Kont

Urve Krause

Karin Kurvits

Mait Käbin
Tarvi Markson

Erki Melts

Liilia Oberg

Valter Parve

Meeli Pärna

Anneli Rabbi

Pille Tahker

Margus Tammekivi

Varje Tipp

Svetlana Tsipurina

Siim Tõnismäe

Külli Pärtelson

Koosolekuprotokollid

Tegevusaruanne 2014
Tegevusaruanne 2015
Tegevusaruanne 2016

Järgmine komisjoni koosolek toimub


Majanduskomisjon

Esimees: Peeter Prisk

Aseesimees: Andrus Kärpuk


Liikmed:

Eino Jüri Laarmann

Ivi Altmäe

Jüri Kask

Jüri Lebedev

Krista Nõmm

Peeter Saunpere

Piret Hallik-Sass

Raido Ilp

Urmas Sule

Annely Akkermann

Olavi Post

Rene Järvmägi

Riivo Eensalu

Taimi Vilgas

Andres Laasma

Arvo Reedik

Koosolekuprotokollid
Tegevusaruanne 2014

Tegevusaruanne 2015
Tegevusaruanne 2016

Järgmine komisjoni koosolek toimub
teisipäeval, 14. märtsil 2017 kell 15.00
Pärnu linnavalitsuses, III korruse saalis (346)
- päevakordPlaneeringukomisjon

Esimees: Enn Raadik
Aseesimees: Viljo Vetik

Liikmed:
Piret Hallik-Sass
Peeter Saunpere
Väino Hallikmägi
Peeter Prisk
Viljo Vetik
Priit Sutt
Mark Soosaar
Marika Laidna
Andres Lember
Anne Betker
Hillar Talvik
Margit Kõrts
Vahur Mäe
Andrus Kärpuk
Margus Maiste
Tiiu Pärn
Aivar Allikivi
Enn Saard
Arvo Reedik

Koosolekuprotokollid

Tegevusaruanne 2014

Tegevusaruanne 2015

Tegevusaruanne 2016

Järgmine komisjoni koosolek toimub
esmaspäeval, 13. märtsil 2017 kell 15.00
Pärnu linnavalitsuses, III korruse saalis (346)
- päevakord


Sotsiaalkomisjon

Esimees: Krista Nõmm
Aseesimees: Vladimir Klevtsov

Liikmed:
Riho Alliksoo
Anne Betker
Jüri Kask
Krista Nõmm
Valter Parve
Toomas Mihkelson
Aime Nikopensius
Sirje Peetri
Ilme Seepere
Margit Seppik
Siivi Teinfeldt
Tatjana Gussarova
Andrei Korobeinik
Andri Arula
Priit Sutt

Koosolekuprotokollid
Tegevusaruanne 2014
Tegevusaruanne 2015


Järgmine komisjoni koosolek toimub

kolmapäeval, 8. märtsil 2017 kell 15.00
Pärnu linnavalitsuses, II korruse saalis (231)
päevakordNoortekogu komisjon

Esimees: Jaana Junson

Aseesimees: Silja Kikerpill


Liikmed:

Mait Käbin

Jane Gridassov

Tõnis Kalmu

Laura Kiviselg

Anatoli Vetkin

Ilja Leštšenko

Karel Paan

Eliise Haljas

Svetlana Tšipurina

Tarvi Markson

Koosolekuprotokollid
Tegevusaruanne 2014
Tegevusaruanne 2015
Tegevusaruanne 2016

Revisjonikomisjon

Esimees: Arvo Reedik

Aseesimes: Eino-Jüri Laarmann


Liiikmed:

Piret Hallik-Sass

Koosolekuprotokollid

Tegevusaruanne 2015
Tegevusaruanne 2016