uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

Volikogu eestseisus 

Eestseisus on nõuandev organ volikogu esimehe juures volikogu istungi päevakorra kavandi ja muude volikogu töökorraldusega seotud küsimuste arutamiseks. Volikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega volikogu esimees, volikogu aseesimees (aseesimehed), fraktsioonide ja alatiste komisjonide esimehed. Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi toimumise päeval.

Koosseis: Kai Oraste, Mati Sutt, Varje Tipp, Vladimir Zemljannikov, Raido Ilp, Heldur Paulson, Vahur Mäe, Andres Metsoja, Jane Mets, Hillar Talvik, Arvo Reedik, Jaanus Põldmaa, Jüri Lebedev, Aare Arva

Volikogu komisjonid

Volikogu moodustab ajutisi ja alatisi komisjone. Volikogu alatine komisjon selgitab välja lahendamist vajavad linnaelu küsimused ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks, algatab volikogu õigusaktide eelnõusid, annab arvamusi ja võib teha muudatusettepanekuid õigusaktide eelnõude kohta, kontrollib vajadusel volikogu õigusaktide täitmist ning teeb volikogu esimehele ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tulevate põhiküsimuste kohta.

Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka linnaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed.

Pärnu linnavolikogus on moodustatud seitse komisjoni:
» haridus- ja kultuurikomisjon 
» majanduskomisjon 
» planeeringukomisjon
» sotsiaalkomisjon 
» noortekogu komisjon
» revisjonikomisjon 
» piirkondliku arengu komisjon

Komisjoni töövorm on koosolek, mis toimub reeglina üks kord kuus
» Komisjonide koosolekutest osavõtt


Haridus- ja kultuurikomisjon
Esimees: Varje Tipp
Aseesimees: Jüri Lebedev 
Tatjana Gussarova, Külli Pärtelson, Arvo Tali, Elmo Joa, Jaana Junson, Daisi Sprenk, Anne Kaare, Mati Sutt, Kai Oraste, Margit Sooniste, Ado Kirsi, Siimo Lopsik, Mart Helme, Maia Penu, Jane Mets, Urve Krause, Meeli Pärna, Tarmo Tõnismann

Haridus- ja kultuurikomisjoni ning noortekogu komisjoni ühiskoosolek toimub
teisipäeval, 28. novembril 2017 kell 17.00 Raekojas, volikogu istungite saalis (Nikolai 3)
päevakord 

» Koosolekuprotokollid


Majanduskomisjon
Esimees: Vladimir Zemljannikov
Aseesimees: Aare Arva
Liikmed: Arvo Reedik, Anne Betker,  Ivi Altmäe, Jaan Krinal, Tiina Toomjõe, Imre Bauman, Toomas Kivimägi, Toomas Rõhu, Jane Mets, Urmas Sule, Andres Laasma, Silver Smeljanski, Eino-Jüri Laarmann, Riivo Eensalu, Urmo Kesküla, Ilme Seepere, Ago Kalmer, Eino Ojandu, Johan Kärp, Ago Altjõe

Komisjoni koosolek toimub
teisipäeval, 28. novembril 2017 kell 15.00 Pärnu linnavalitsuses (ruum 103, I korrus)
päevakord 

» Koosolekuprotokollid


Planeeringukomisjon
Esimees: Raido Ilp
Aseesimees: Enn Raadik
Liikmed: Jüri Lebedev, Tiiu Pärn, Enn Saard, Taimi Vilgas, Aare Arva, Edmond Penu, Andrus Lelov, Arvo Reedik, Hillar Talvik, Margit Kõrts, Erika Sonntak, Rain Jung, Ago Kalmer, Eino Ojandu, Peeter Prisk, Eero Rändla, Silver Smeljanski, Siim Tõnismäe, Ats Rääk, Mark Soosaar

Komisjoni koosolek toimub
esmaspäeval, 27. novembril 2017 kell 15.00 Pärnu linnavalitsuses (ruum 103, I korrus)
päevakord

» Koosolekuprotokollid


Sotsiaalkomisjon
Esimees: Vahur Mäe
Aseesimees: Helle Kullerkupp
Liikmed: Kaja Martinson, Lembit Peetri, Jaanus Mäe, Tatjana Gussarova, Marina Timašova, Siivi Teinfeldt, Ardo Aasa, Ilme Seepere, Kuno Erkmann, Kalli Mägar, Mari Suurväli, Heldur Paulson, Iivi Kallaste, Urmas Sule, Andrei Korobeinik, Margit Seppik, Riido Villup, Riho Alliksoo, Kalev Kaljuste

Komisjoni koosolek toimub
reedel, 24. novembril 2017 kell 15.00 Pärnu linnavalitsuses (ruum 103, I korrus)
päevakord

» Koosolekuprotokollid


Noortekogu komisjon
Esimees: Kai Oraste
Aseesimees: Siimo Lopsik
Liikmed: Kristjan Puusild, Katrin Uutsalu, Laura Kiviselg, Karoliine Kask, Margo Märtsoo, Jaanus Põldmaa, Heldur Paulson, Maia Penu, Varje Tipp, Madlenne Timofejev, Külli Pärtelson, Jaana Junson, Elmo Joa, Kristo Rossman, Marten Palu, Marina Timašova

Haridus- ja kultuurikomisjoni ning noortekogu komisjoni ühiskoosolek toimub
teisipäeval, 28. novembril 2017 kell 17.00 Raekojas, volikogu istungite saalis (Nikolai 3)
päevakord 

» Koosolekuprotokollid


Revisjonikomisjon
Esimees: Heldur Paulson
Aseesimees: Vladimir Zemljannikov
Liikmed: Eino-Jüri Laarmann

» Koosolekuprotokollid


Piirkondliku arengu komisjon
Esimees: Mati Sutt
Aseesimees: Toomas Rõhu
Liikmed: Rain Jung, Eero Rändla, Erik Reinhold, Kuno Erkmann, Irina Talviste, Enn Raadik, Marika Valter, Andrus Kärpuk, Edmond Penu, Andrus Lelov, Robert Kiviselg, Anne Betker, Hillar Talvik, Valter Landing, Merike Tuhkanen, Raido Ilp, Eino-Jüri Laarmann, Teet Kurs, Enn Rähn, Mercedes Merimaa

Komisjoni koosolek toimub
kolmap'eval, 29. novembril 2017 kell 15.30 Pärnu linnavalitsuses (ruum 103, I korrus)
päevakord

» Koosolekuprotokollid

Pärnu linnavolikogu

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]lv.parnu.ee

Istungite toimumiskoht
Pärnu Raekoda
NIkolai 3, 80010 Pärnu

Istungite päevakorrad ja ülekanne