31.10.2017

Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Koidula Gümnaasium ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium leppisid kokku 2018/2019 õppeaasta uute õpilaste vastuvõtmise põhimõtetes.

Oktoobri keskel kohtusid Pärnu gümnaasiumite juhid ja pidajate esindajad, et arutada tuleva õppeaasta uute õpilaste vastuvõtu korraldamist Pärnu kolmes gümnaasiumis. Ümarlaual kinnitati gümnaasiumite sisseastumiskatesete toimumise ajakava 2018 aasta aprillis. Pärnu Koidula Gümnaasiumis toimuvad sisseastumiskatsed 14. aprillil, Pärnu Ühisgümnaasiumis toimuvad katsed 19.- 20. aprillil ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 21- 22. aprillil 2018.

Lisaks kinnitati ühiselt kokkulepe, et gümnaasiumid ei nõua sisseastumiskatsed edukalt sooritanud või katseteta (olümpiaadi, kutse või stipendiumi alusel) õppima oodatud õpilastelt kinnitust õppima asumise kohta enne 4. maid 2018. Seda põhjusel, et õpilastel oleks võimalus soovi korral kandideerida kõikidesse gümnaasiumitesse ning et anda noorele nii olulise otsuse ja valiku langetamiseks vajalik järelemõtlemise aeg.

Õpilasele hoitakse gümnaasiumikohta kuni 4. maini. Kui sisseastuja ei ole 4. maiks valitud gümnaasiumit oma otsusest teavitanud, saab gümnaasium vabaks jäänud koha täita paremusjärjestuses järgmise kandidaadiga.

Lisainformatsioon:
Katrin Markii
haridusnõunik
Pärnu Linnavalitsus
444 8254
katrin.markii[at]lv.parnu.ee