31.10.2017

Homme, 1. novembril 2017 jõustub Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustub uus omavalitsusüksus - Pärnu linn. Uude omavalitsusüksusesse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassaare alev ning 49 küla.

Asulate piirid ei muutu, muutub omavalitsusüksuse piir. Pärnu linn jääb Pärnu linnaks ja küla külaks. Kaovad ära sellised mõisted nagu Audru vald, Paikuse vald ja Tõstamaa vald.

Inimese igapäevaelus esialgu midagi suurt ei muutu. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 2017. aasta lõpuni jäävad alles senised vallavalitsused ja linnavalitsus ning toiminguid teha ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest. Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt.

Esialgu ei muutu ka õigusaktid. Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid senise Audru valla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne).

Kindlasti läheb asjaajamine edaspidi lihtsamaks, kui seni tuli asju ajada mitme omavalitsuse vahel, siis nüüd on meil üks Pärnu linn. Seega, muutused loksuvad paika ajapikku.

nool2 Vaata lähemalt...