Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


MTÜ Pärnumaa Spordiliit 
11.01.2018


Hea Pärnumaa spordiorganisatsiooni esindaja!

Pärnumaa Spordiliit on maakondliku spordikalendri koostamise koordineerija ning haldaja. Käesolevaga teatame, et ettevalmistused 2018. aasta kalendri koostamiseks on alanud ning siinkohal loodame Teiegi panusele.

Kalendrisse on oodatud sündmuste info, mida soovite avalikkusele tutvustada. Tegemist ei pea oleme vaid võistlustega ning kalender katab liikumisharrastuse kajastamist laiemaski plaanis - lisaks matkad ja ka näiteks spordivaldkonna tähtsamad koolitused, foorumid jms. Kindlasti on kalendris oma sündmustega olemine suurepäraseks võimaluseks tasuta turundustegevuseks, sest seal sisalduva info võtavad aluseks nii meedia- kui ka kohaliku omavalitsuse üksused, spordihuvilised jt. asjaosalised.

Korrektselt täidetud andmetega kalendrit ootame 20. jaanuariks.
- Kalendripõhi

Andmete kogumist jätkame sealt edasi jooksvalt ja aastaringselt, ent sel juhul jääb sõnumi mõju tagasihoidlikumaks.  
Kui soovite andmeid esitada peale 20. jaanuari, kasutage palun sama blanketti ning edastage see mailile info[at]psl.ee.

Pöörame tähelepanu, et kuupäevadeta sündmusi ei arvestata ning kalendrisse ei kanta. Lisaks ei tasu infot esitada kindla teadmisega, et kuupäev võib muutuda. Nii saame tagada kvaliteedi ning andmete õigsuse ja asjakohasuse. Juhul, kui siiski muudate juba kalendris olevat kuupäeva, teeme muudatuse vaid Teie poolt laekunud tagasiside põhjal.

Maakonna spordikalendrit puudutab ka 1. jaanuarist muutuvad Spordiseadus ja Tulumaksuseadus. Kuna uuest aastast hakatakse maksuvabalt hüvitama vabatahtlikena tegutsevate spordikohtunike teatud liiki kulusid, peab maksuvabastust saav spordiorganisatsioon olema oma üritusega ka alaliidu või piirkondlike spordiorganisatsioonide ürituste kalendris. See on eraldi oluline teema, millest üksikasjaliselt informeerin uues aasta alguses.

Kalendri koostamist rahastab Pärnumaa Spordiliit koostöös mitmete partneritega.


Vahur Mäe
MTÜ Pärnumaa Spordiliit | Projektijuht
info[at]psl.ee
447 9744, 56608 532
skype: vahurmae

www.psl.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.