01.02.2018

Tänasel, 1. veebruari istungil tegi Pärnu Linnavolikogu esimees Andres Metsoja volikogule ettepaneku anda välja kolm Pärnu linna vapimärki.

Pärnu linna vapimärk (nr 99) otsustati anda Albert Andersonile pikaajalise ja pühendunud tegevuse eest tervislike eluviiside õpetamisel ning propageerimisel.
Pärnu linna vapimärk (nr 100) otsustati anda Vahur Roosaarele märkimisväärse panuse eest Pärnu linna ettevõtluskeskkonna arendamisel ning töökohtade loomisel.
Pärnu linna vapimärk (nr 101) otsustati anda Raimo Vahterale pikaaegse tegevuse eest Vaasa Pärnu sõprussidemete arendamisel.

Vapimärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna arengut ja mainet. Pärnu linna vapimärki on antud 1993. aastast.

Vaata lisaks: Pärnu vapimärk