06.06.2018

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 määrusele nr 13 „Kohanimede määramise kord“ avalikustab Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõud „Kohanime määramine“, millega soovitakse määrata Pärnu linnas asuvatele haljasaladele nimeks Pärlimõisa tammepark ja Pilli park.

Pärlimõisa tammepark asub Loode-Pärnu tööstuskülas Härma tänava, Rehepapi tänava ja Saugamõisa tee vahelisel alal. Pilli park asub Jaansoni raja ja Pilli tänavaga piirneval alal.

» Eelnõu - Kohanime määramine (Pilli park)
» Eelnõu - Kohanime määramine (Pärlimõisa tammepark)