12.09.2018


Pärnus tegutsevad ettevõtted saavad esitada Pärnu Linnavalitusele taotlusi toetuse saamiseks. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. september.

Toetuse eesmärk on tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada linna ettevõtlust.

Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ning tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välis- ja sisemesside külastamiseks ja nendel osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.

Toetussumma alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 5000 eurot taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30% projekti kogumahust.

„Näiteks, minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot,“ selgitas linnavalitsuse ettevõtluse peaspetsialist Aare Raev.

Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 22. oktoobriks. Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.

Lisainformatsioon ning taotluse vorm


Gerli Kõiv
kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069 
gerli.koiv[at]parnu.ee