Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 määrusele nr 13 „Kohanimede määramise kord“ avalikustab Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohanime muutmine“, millega soovitakse muuta Pärnu linnas Kesklinna linnaosas asuva Rüütli platsi uueks nimeks Iseseisvuse väljak.

» Eelnõu "Kohanime muutmine"
» Seletuskiri
» Kaart

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 20. novembrini 2018 (kaasa arvatud)

Ettepanekud saata Pärnu linnavalitsuse volikogu teenistusele aadressil:
» Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
» volikogu[at]parnu.ee