08.11.2018

Käesoleva nädala linnavalitsuse istungil kuulutati välja konkurss „Ettevõtlik pärnakas 2018/2019,“ mille eesmärk on edendada ettevõtlikkust ning aidata kaasa uuenduslike ettevõtete loomisele Pärnumaal.

Konkursil osalejad võivad olla nii juriidilised kui füüsilised isikud, kes tegutsevad omavalitsusüksuses Pärnu linn. Oodatud on potentsiaalsed ja alustavad ettevõtjad, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud.

Konkurss koosneb kahest osast. Esimene on äriideede konkurss, millele järgneb koolitusprogramm parimate äriideede autoritele. Konkursil osalemiseks peab toetuse taotleja esitama äriidee hiljemalt 07.12.2018.

Äriidee peab sisaldama toote või teenuse detailset kirjeldust, projekti pika- ja lühiajalisi eesmärke, toote tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike põhiprotsesside kirjeldust, konkurentsisituatsiooni kirjeldust ja projekti maksumust ning rahastamisallikaid.

Konkursi teises etapis valitakse äriideede hulgast välja 15 paremat ideed, mille äriideede autoritel on võimalus osa saada koolitustest, mis toimuvad ajavahemikul 17.12.2018 –30.04.2019.

Konkursil osalemine annab hea võimaluse kohtuda ettevõtlike inimeste ja oma ala asjatundjatega, koguda vajalikke teadmisi ettevõtlusega alustamiseks, saada väärtuslikke nõuandeid ja personaalset nõustamist ning teha esimesed sammud ettevõtluses mentorite abiga.

Auhinnafond sellel hooajal on 5000 eurot, mis jagatakse paremuselt esimese, teise ja kolmanda äriplaani vahel vastavalt komisjoni ettepanekule. Komisjoni poolt kinnitatud parima äriplaani autor saab plaani reaalseks elluviimiseks vähemalt toetuse summas 3000 eurot.

Auhind antakse parimate äriplaanide elluviijatele juhul, kui plaan realiseeritakse omavalitsusüksuses Pärnu linn ühe aasta jooksul peale konkursi lõppu.

Konkursitööd palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil 
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- e-postile sten.suurmae[at]parnu.ee
Ideed võib tuua kinnises ümbrikus ka osavallakeskustesse või linnavalitsuse infolauda. Märgusõna "konkurss".

Vaata lisaks: Konkursitingimused

Gerli Kõiv
kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
gerli.koiv[at]parnu.ee

EP b2nner 2015 fb2