vabariigi valimiskomison logo- Vabariigi Valimiskomisjon
Pärnu linna valimiskomisjon
Pärnu linna valimisjaoskonnad
- Valimisjaoskondade kaart (hääletamisruumi otsing elukoha järgi) (vvk)

Kandidaatide registreerimine
Esitatud kandidaadid on registreeritud ning neile on registreerimisnumbrid antud Pärnu linna valimiskomisjoni
8. septembri 2017 otsusega nr 13

Elektrooniline hääletamine

5. oktoober kell 9.00 kuni
11. oktoober kell 18.00

Eelhääletamine maakonnakeskuses 
(elukohast sõltumatu hääletamine)

5.-8. oktoober kell 12.00-20.00

Eelhääletamine kõikides jaoskondades
(elukohajärgne hääletamine; hääletamine väljaspool elukohta, sh valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses)

9.-11. oktoober kell 12.00-20.00

Valimispäev
(hääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas, sh kodus hääletamine)

15. oktoober kell 9.00-20.00

Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemisel moodustuva Pärnu linna volikogu valimised
- Ühinemisel moodustuva Pärnu linna volikogus on 39 liiget
- Pärnu linna territooriumil on kaks valimisringkonda ja 19 valimisjaoskonda

Valimisringkond nr 1 
- Pärnu linn, 31 mandaati
- valimisringkonna piirid kattuvad ühineva Pärnu linna haldusterritooriumi piiridega

Valimisringkond nr 2 
- Audru vald, Paikuse vald ja Tõstamaa vald,  8 mandaati
- valimisringkonna piirid kattuvad ühinevate Audru valla, Paikuse valla Tõstamaa valla haldusterritooriumi piiridega

Volikogu liikmete arv, valimisringkonnad ja mandaadid on kinnitatud Pärnu maavanema 06.07.2017 korraldusega nr 264. Valimisjaoskonnad on kinnitatud Pärnu maavanema 7. juuli 2017 korraldusega nr 266

Pärnu linna valimiskomisjon

Pärnu linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
kab 244
444 8222 (linnasekretär)
valimine[at]lv.parnu.ee

Koosseis ja tööajad

Valimisjaoskonnad (vvk)
Hääletamisruumi otsing elukoha järgi 
vvk jsk kaart

Valimisringkond nr 1
Valimisjaoskonnad nr 1-11
jaoskonnad p2rnu

Valimisringkond nr 2
Valimisjaoskonnad nr 12-19
jaoskonnad audru paikuse