» Hoolekandeasutuste põhimäärused


Pärnu linnas

 

 

 

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70, Pärnu 

 442 5340; 5332 8680

info[at]sotsiaal.ee 

Tammiste Hooldekodu

Tammiste tee 1, Pärnu

447 5986

hooldekodu[at]tammiste.ee

Laste ja Noorte Tugikeskus

Oja 97, Pärnu

444 0094; 444 0095

info[at]parnutugikeskus.eu


Audru osavallas

     

Audru Päevakeskus

Pärna allee 14, Audru

447 2785

karene.l[at]audru.ee

Jõõpre Vanurite Kodu

Jõõpre küla

446 5531

kadi.m[at]audru.ee


Paikuse osavallas

     

Paikuse päevakeskus

Tiigi 2, Paikuse

445 5355

paevakeskus[at]paikuse.ee

 

Õendus- ja hoolduskeskus

Ravi tn 2, 80010 Pärnu

447 3203; 447 3213

ph[at]ph.ee

SA Tõstamaa Hooldekodu

Varbla mnt 50, Tõstamaa

449 6121, 447 4720

enda[at]tostamaa.ee

Pärnumaa hooldekodud ja hooldusraviteenuse pakkujad