88303 Jõõpre küla, Pärnu linn
446 5531
kadi.m[at]audru.ee

Juhataja: Kadi Maido

» Jõõpre Vanurite Kodu põhimäärus
» Teenuste hinnakiri
» Ülalpidamiskulu tasumise kord 
» Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu
Iiri Hildegard Allmaa
Malle Jäärats
Peep Tarre
Valdur Liivrand

Jõõpre Vanurite Kodu asub Audru osavallas,  Jõõpre külas., Pärnu linnast 18 km kaugusel. Vaikse ja hea ümbrusega hooldekodu töötab alates 12. detsembrist 1995. Kodukohale lähedalasuv hooldekodu annab Audru osavalla eakatele võimaluse, juhul kui nad vajavad oma igapäevaeluga toimetulekuks kõrvalist abi, jääda elama kodukanti.

Jõõpre VK osutab ööpäevaringset hooldusteenust kuni 17 inimesele. Teenus on peamiselt suunatud Audru osavalla registris olevatele eakatele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust. Pakume koduseid, iseseisvaid ja turvalisi elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning kindlustame meie elanike auväärse kohtlemise.

Hoolduskoha maksumus osavalla elanikele on 540 eurot, väljaspoolt Audru valda tulnud inimestele 648 eurot.

Anname oma parima, et tagada hooldekodu eakatele inimväärne vanaduspõli vajalike teenuste kättesaadavusega.
Jõõpre Vanurite Kodu elanike perekond ja sõbrad on alati oodatud.
 
Joopre vanurite kodu