Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest

Pärnu linnas osutab erivajadustega inimestele toetavaid sotsiaalteenuseid Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus.
Keskuses pakutavad teenused: päevakeskus, nõustamine, saunateenus, sotsiaaltöötaja-, füsioterapeudi-, eripedagoogi-, psühholoogi- ja logopeediteenus, järelevalveteenus, jõusaali ja sauna kasutamine, pesupesemine jne.


Teenused puuetega isikutele
Abivahendi vajajale
Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine täisealisele puudega isikule
Hooldusteenus hooldekodus (ööpäevaringne)
Invatransporditeenus
Isikliku abistaja teenus
Lapsehoiuteenus
Tugiisiku teenus lastega peredele
Tugiisiku teenus täisealisele isikule
Viipekeele tõlketeenus

Toetused
Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks
Perekonnas hooldamise toetus hooldusvanemale
Puudega lapse hooldaja toetus
Toetus juhtkoera ülalpidamiseks
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus

Vaata lisaks:
- Toetused, soodustused
- Teenused, toimingud
Kasulikud kontaktid 

Täiendavat infot puuetega inimestele pakutavate teenuste kohta saab ka Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt ja Sotsiaalkindlustusameti Pärnu klienditeenindusest.

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
tel 444 8120
faks 444 8241
sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Hrabrova
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.hrabrova[at]lv.parnu.ee

Rehabilitatsioonikeskus

Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus
Riia mnt 70, Pärnu
442 0432
juhataja[at]avahoolduskeskus.ee
www.parnu.ee/rehkeskus

Invatransport

5880 0893 või 442 5769
parnuinvatakso@gmail.com
Tellimine: E-R 8.00-15.00
Teenust osutatakse: E-P 8.00-20.00
http://avahoolduskeskus.ee

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14, 80010 Pärnu
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee