Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku või hooldaja toimetulekut või töötamist. Seni riiklikult rahastatud teenust osutavad alates 2017. aastast omavalitsused. 

Teenuse osutamise kord, tingimused ning taotlusvorm on väljatöötamisel. 

Infot teenuse kohta saate lastekaitsespetsialistidelt.

Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
II korrus, kab 204, 205 ja 206A/206B
tel 444 8124
faks 444 8201
lastekaitse[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Lastekaitsespetsialistid

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Hrabrova
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.hrabrova[at]lv.parnu.ee