Lähedaste surm on raske sündmus, mis leinajas võib tekitada ajutist peataolekut ja abitust. Enim vajavad inimesed tuge ja abi, kuidas käituda.
Esmast abi ja nõu saab matusebüroodest. 

» Leinajal endal tuleb muretseda arstlik surmatõend, surm registreerida ning valmis vaadata hauaplats, ülejäänu eest kannab soovi korral hoolt juba matusebüroo.
» Kui inimene sureb kodus, peavad lähedased selle kinnitamiseks kutsuma tööajal kohale perearsti, töövälisel ajal kiirabi (112).

» Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast. 
» Surma registreerimiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus 
» Surma registreerimine ja surmatõendi väljastamine

» Tavanditeenused (matusebürood, krematoorium, hauakivide valmistamine)
» Hauaplatsi taotlemine
» Kalmistud


Riigieelarvest rahastatav matusetoetus

Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 
- Matusetoetuse taotlus

 » Matusetoetus määratakse tuhastamise ja/või matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaliseks katmiseks isikule, kes on vastava tuhastamise ja/või matmise korraldanud.
» Õigus matusetoetust saada on isikul, kelle  rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn (sh osavallad) 
» Matusetoetust ei määrata, kui ilmneb, et konkreetse isiku tuhastamise ja/või matmise korraldamisega seotud kulude katmiseks on juba mõne teise omavalitsuse poolt matusetoetus määratud. 

» Vajadusel peab toetuse saaja isiklikult kokku leppima saadud matusetoetuse jaotamise teiste isikutega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulutuste katmisel on osalenud.
» Nõudeõigus matusetoetusele aegub 6 kuu möödumisel isiku surmast, kelle matuse korraldamise kulude katmiseks toetust taotletakse.

» Matusetoetuse suurus on 250 eurot 
» Matusetoetus kantakse toetuse taotleja näidatud pangakontole või kantakse kuludokumendi alusel ja toetuse taotleja nõusolekul teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

Toetuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaaltöötaja poole. Kaasa võtta:
- isikut tõendava dokumendi
- Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surmatõendi. Kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, siis on vajalik surma tõendav dokument, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus.
- matuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi tõendavad dokumendid


Pärnu linna lisatoetus matuse korraldamiseks

Sotsiaaltoetuste kord
- Sotsiaaltoetuste suurused
- Lisatoetuse taotlus

Pärnu linna eelarvest makstakse lisatoetusi (sh. matusetoetust) leibkondadele, kellel pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist kätte jääv summa ei ületa toimetulekupiiri.

Taotlusele lisatavad dokumendid:
- isikut tõendava dokumendi koopia (olemasolul)
- Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surmatõend. Kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, siis on vajalik surma tõendav dokument, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus.
- matuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi tõendavad dokumendid.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Vaata lisaks: Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele