Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele (kehtetu al 01.04.2017)
- Tugiisiku teenuse taotlus .rtf ; .pdf

Tugiisikuteenust saavad Pärnu linna registreeritud ja siin elavad lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime säilitamiseks, parandamiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks.

Teenuse saajateks võivad olla:
1) lastega pered, kus kasvab raske või sügava puudega laps(ed);
2) lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
3) lastega pered, kus vanemate intellektipuude või sotsiaalse mahajäämuse tõttu puuduvad vanematel teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;
4) lapsevanemad (ka eestkostja, perekonnas hooldaja ja lapsendaja), kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
5) lapsed või teda kasvatavad isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut.

Teenuse taotlemine:
- teenust võib taotleda teenuse saajana õigustatud isik
- teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka lastekaitsespetsialist, teenust taotlema õigustatud isiku kirjalikul nõusolekul
- taotluseid võtab vastu ja teenuse vajaduse hindamise teostab linnavalitsuse lastekaitseteenistus

Tugiisikuteenust osutab Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus lastekaitsespetsialistilt saadud info ja tugiisikuteenuse komisjoni poolt määratud tundide mahu alusel ning oma tugiisikute kaudu.

Tugiisikute leidmise ja nende töö juhendamisega tegeleb:
rehabilitatsioonikeskuse sotsiaalpedagoog
Annely Ausma
5566 4039
pkriia70[at]gmail.com

Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
II korrus, kab 204, 205 ja 206A/206B
tel 444 8124
faks 444 8201
lastekaitse[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Lastekaitsespetsialistid

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Hrabrova
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.hrabrova[at]lv.parnu.ee

Rehabilitatsioonikeskus

Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus
Riia mnt 70, Pärnu
442 0432
juhataja[at]avahoolduskeskus.ee
www.parnu.ee/rehkeskus