Sotsiaalvaldkonna tegevustoetused

Tervise projektide toetamise kord
Toetusetaotlus

Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning Pärnu Linnavalitsuse hallatavad asutused.

Toetust võib taotleda järgmistele tervise projektidele:
1) haigusi ennetavatele ja tervist edendavatele projektidele sh uimastiennutusalased projektid;
2) tervishoiutöötajate koolitus- ja investeerimisprojektidele.

Toetuse taotlusi saab esitada neli korda aastas - 20. jaanuariks, 20. aprilliks, 20. juuliks ja 20. oktoobriks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee