Sotsiaalvaldkonna tegevustoetused

Terviseprojektide toetamise kord
Toetusetaotlus

Toetatakse tervisedenduslikke projekte, mille eesmärgiks on Pärnu linna elanike tervist väärtustava eluhoiaku ja teadliku terviskäitumise kujundamine.
Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning Pärnu linnavalitsuse hallatavad asutused.

Toetust võib taotleda järgmistele terviseprojektidele:
1) haigusi ennetavatele ja tervist edendavatele projektidele sh uimastiennutusalased projektid;
2) tervishoiutöötajate koolitus- ja investeerimisprojektidele.

Toetuse taotlusi saab esitada neli korda aastas - 20. jaanuariks, 20. aprilliks, 20. juuliks ja 20. oktoobriks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee