Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks.
Pärnu linnavolikogu valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Volikogu on 39-liikmeline

Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu volitused algasid 1. novembril 2017
» Kontaktid ja vastuvõtuajad
» Volikogu eestseisus ja komisjonid
» Volikogu istungid

» Valimiskomisjoni otsused
» 
Valimistulemused
» Koalitsisoonileping 2017-2021