12.10.2017

Esmaspäeval, 16. oktoobril peab senine Pärnu Lasteküla oma 179. sünnipäeva juba uue nimega - Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus.

Lasteküla nime muutus tuleneb sisulise tegevuse laienemisest. Keskus on jätkuvalt arendamas lastehoolekande teenuseid ning alates septembrist osutatakse täisealistele suunatud sotsiaalhoolekande teenuseid ka kuni 26-aastastele noortele.

Laste ja Noorte Tugikeskus on Pärnu Linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus, mis on järjepidevas arengus, tehes koostööd omavalitsuste, asutuste ja organisatsioonidega ning luues järjepidevaid võimalusi iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste osutamisel.

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse tegevuse eesmärgiks on lapse ja noore, sh erivajadustega lapse ja noore vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine peresarnastes elutingimustes ja turvalises kasvukeskkonnas, et suurendada või säilitada sihtgrupi toimetulekuvõimet ja nende ettevalmistamine iseseisvaks eluks.

Asutuse postiaadress ja telefoninumbrid jäävad samaks, elektroonilised kontaktid (koduleht ja e-post) on muutmisel.


Lisainformatsioon:
Aika Kaukver
sotsiaalosakonna juhataja
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
444 8122
aika.kaukver[at]lv.parnu.ee