Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele


NB! Toetusetaotlusi saab esitada 1. detsembrini 2023

• Pärnu noorsportlase stipendiumi väljaandmise kord
• Stipendiumitaotlus 

• Stipendiumi eesmärgiks on toetada Pärnu linna noori sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud kohalikel ja/või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
• Stipendium on ette nähtud perspektiivika sportlase treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.

Stipendiumi saab taotleda 14–23aastasele sportlasele, kes:
• on edukalt võistelnud Eesti ja/või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
• on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik ja/või on Pärnus registreeritud spordiklubi liige või õpib Pärnu Spordikoolis

Stipendiumi taotlemine ja aruandlus
• Taotlusi saavad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud ning Pärnu linnavalitsuse hallatavad asutused
• Stipendiumitaotlus järgmise aasta kohta tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks
• Stipendiumi saaja peab esitama aruande stipendiumi kasutamise kohta aruande hiljemalt stipendiumi saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks.


Stipendiumid 2018–2023

2023. aastani andsid Pärnu linnavalitsus ja Pärnu Spordiliit perspektiivikate ja lootustandvate linna noorsportlaste personaalseks toetamiseks välja Pärnu Spordilootuse stipendiumi (2018–2022 Pärnu Olümpialootuste stipendium). 

Pärnu Spordilootuse stipendiaadid 2023

Spordilootuse statuut 2023
Henri Ilves, Merili Tiik, Viola Hambidge, Gertu Küttmann, Steven Sepp, Henri Sai, Ann Marii Kivikas (kõik kergejõustik), Karl-Joosep Raudkivi (sõudmine), Kevin Poljans (aerutamine), Andrias Sepp, Karel Ratnik (purjetamine), Laura Tammik (ujumine), Allar Keskülla, Richard Voogel (võrkpall), Mariann Hanna Johanson, Marielle Laasma (vibulaskmine), Ott Nõmm (jalgpall), Laura Lizette Sander (jalgratas), Kevin Saar (motosport) Mathias Villota (kettagolf), Madis Moos (lauatennis) ja Karoliina Liitmaa (fitness).

Pärnu Olümpialootuse stipendiaadid 2018–2022 

2022 ujuja Remi Tammik, kergejõustiklased Henri Sai, Madis Kaare, Ann Marii Kivikas, Viola Hambidge, Carlyn Pukk, Merili Tiik, Gertu Küttmann, Rasmus Roosleht, Steven Sepp, sõudjad Annabel Aron, Grete Alttoa, Greta Jaanson, purjetaja Karel Ratnik, jalgrattur Laura Lizette Sander, vibulaskur Mariann Hanna Johanson, aerutaja Kevin Poljans, lauatennisist Madis Moos, korvpallur Artur Konontšuk, võrkpallur Kristo Joosep Peterson.

2021 purjetaja Andrias Sepp, võrkpallur Kaur Erik Kais, kergejõustiklased Ann Marii Kivikas, Viola Hambidge, Madis Kaare, Mari Silvia Lauri, Gertu Küttmann, Steven Sepp, Rasmus Roosleht ja Henri Sai, lauatennisistid Mart Luuk ja Madis Moos, ujujad Aurelia Roos, Laura Tammik ja Remi Tammik, aerutaja Kevin Poljans, jalgrattur Laura Lizette Sander, vibulaskur Mariann Hanna Johanson, tennisistid Erko Nigula ja Laura Rahnel, sõudjad Annabel Aron, Margus Kodasma, Martin Rahuoja, Greta Jaanon ja Grete Alttoa, suusataja Simo Teearu.

2020 sõudjad Margus Kodasma, Martin Rahuoja, Johann Poolak, Grete Alttoa, Ander Koppel, purjetajad Taavi Valter Taveter, Angeliina Maria Isabel Õunap, Keit Luur, kergejõustiklased Rasmus Roosleht, Gerttu Küttmann, Madis Kaare, Ann Marii Kivikas, võrkpallur Kaur Erik Kais, Mattias Rahuoja, Richard Voogel ja Allar Kesküla, tennisistid Lissi Kubre ja Erko Nigula, vibulaskur Mariann Hanna Johanson, aerutaja Kevin Poljans, jalgrattur Laura Lizette Sander, suusataja Simo Teearu, ujuja Aurelia Roos.

2019 kergejõustiklased Sten Erik Tomingas, Ann Marii Kivikas, Rasmus Roosleht, Toomas Tankler, lauatennisistid Mart Luuk ja Madis Moos, võrkpallur Richard Voogel, purjetaja Taavi Valter Taveter, sõudjad Margus Kodasma, Annabel Aron, Greta Jaanon, Martin Rahuoja, Marko Laius, Rain Harjus, Johann Poolak, Grete Alttoa, Ander Koppel, aerutaja Kevin Poljans, jalgrattur Laura Lizette Sander, tennisist Erko Nigula, suusataja Risto Vaher.

2018 kergejõustiklased Rasmus Roosleht, Toomas Tankler, Emely Karhu, Elisa Annamaa, Ann Marii Kivikas, jalgpallurid Enriko Veensalu ja Kadri Reinik, tennisistid Desire Pärn ja Lissi Kubre, jalgratturid Mailis Salla ja Laura Lizette Sander, purjetaja Hendrik Holtsmann, lauatennisistid Mart Luuk ja Ken Talpas Taltsepp, sõudjad Greta Jaanson, Ander Koppel, Marko Laius, Rain Harjus, Johann Poolak, vibulaskur Kristel Peet, võrkpallur Märt Tammearu.

 

 

 

 

Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi väljaandmise kord
Stipendiumi määramise komisjon 

Arnold Antoni nimeline kultuuristipendium on Pärnu linna ja Arnold Antoni sugulaste ning sõprade koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on aidata kaasa Pärnu ja Pärnumaa kultuurielu mitmekesistamisele, annete ja ideede arendamisele kultuuri valdkonnas ning arengu jätkusuutlikkuse tagamisele.

• Stipendiumile on oodatud kandideerima need pärnakad ja Pärnuga tihedalt seotud inimesed, kes õpivad või täiendavad end kultuurivaldkonnas mõnes Eesti või välismaa õppeasutuses. Kandideerija elukoht rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn
• Stipendium on mõeldud õppetegevuse toetamiseks (sh õppemaksu tasumiseks, uurimistööde läbiviimiseks, loometegevuse projektide rahastamiseks, vajalike vahendite soetamiseks ja muude otseselt õppetegevusega seotud kulude katmiseks).
• Stipendiumi suurus on vähemalt 1000 eurot

Kandideerimine
• Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 4. juunist 1. augustini.
• Pärnu linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon hindab taotlusi iga aasta augustikuus 
Taotlusvorm

Vajalikud dokumendid
1) elulookirjeldus;
2) tõend õppeasutuses õppimise kohta;
3) motivatsioonikiri, mis annab ülevaate kandidaadi erialastest eesmärkidest, senistest edusammudest, stipendiumi eeldatavast kasutusest, huvidest väljaspool õppekava ning oma olemasolevast ja/või plaanitavast rollist Pärnu kultuurielu edendamisel.


Stipendiumi saajad

2023 Juuli Kõrre - Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika osakond
2023 Maria Mänd - Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika osakond
2022 Regina Mänd - Göteborgi Muusika- ja Teatriakadeemia maailmamuusika osakond


Anna oma panus!
Pärnu kultuurielu arendamisse on stipendiumifondi kaudu kutsutud panustama kõik kultuurisõbrad. 

Oma panus Pärnu kultuurielu arendamiseks on võimalik teha annetusena järgmisele pangakontole:
Saaja: Pärnu Linnavalitsus
Konto nr: EE631010902001628003
Selgitus: AA kultuuristipendium, soovi korral ka annetaja nimi/nimed 

• Annetus on maksuvaba, annetuste suurust ei avaldata.
• Annetajate nimed avaldatakse linna veebilehel (v.a. juhul kui annetaja pole seda ülekandes märkinud) 

 

kultuurikollektiividele, loovisikutele ja sportlastele

• Toetuste ja preemiate maksmise kord 
• Preemiate suurused

• Kultuurikollektiivide ja loovisikute preemiataotlus
• Kultuurikollektiivide ja loovisikute toetusetaotlus 
Sportlaste preemiataotlus
• Sportlaste toetusetaotlus 


Toetatakse:
• andeka noorsportlase (20-26a) rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ettevalmistavates laagrites osalemist
• seenior- ja veteransportlaste (va esindusmeeskonnad) rahvusvahelistel tiitli- ja meistrivõistlustel osalemist
• kultuurikollektiivide ja loovisikute (sh interpreetide) rahvusvahelistel konkurssidel osalemist
• kultuurikollektiivide ja loovisikute omaloomingu (sh produktsiooni) esitlemist rahvusvahelisele auditooriumile (üldjuhul välisriikides)

Premeeritakse:
• sportlaseid medalikohtade saavutamisel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning olümpiamängudel (sh noorte- ja paraolümpia)
• kultuurikollektiive ja loovisikuid (sh interpreetide) silmapaistvate tulemuste eest üldtuntud üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel

Toetuse taotlemise tingimused
• taotlusi võivad esitada juriidilised isikud
• taotlus esitatakse üldjuhul vähemalt kaks kuud enne kavandatavate kulutuste tegemist
• toetatava sportlas(t)e ja loovisiku (sh interpreedi) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn või ta kuulub Pärnu linnas registreeritud spordiklubisse, kultuuriühingusse
• toetatav kultuuriühing on Pärnu linnas asuv ja/või tegutsev mittetulundusühing
•toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rahvusvahelise tiitlivõistluse, konkursi või esitlemise toimumist esitama toetuse kasutamise kohta aruande  

Preemia taotlemise tingimused
• taotlusi/ettepanekuid võivad esitada juriidilised isikud, füüsilised isikud, Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus 
• taotlus esitatakse üldjuhul hiljemalt kaks kuud pärast tulemuste saavutamist

Taotluses märgitakse:
1) premeeritava nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakt
2) võistluse/konkursi nimi
3) tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokollis, konkursi tulemustes või viide tulemusele
4) muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.


Eraldatud toetused ja preemiad
Toetuste ja preemiate eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

2023
25. september 
18. september

21. august

17. juuli toetus 1 ; toetus 2
10. aprill preemia toetus
27. veebruar preemia ; toetus
30. jaanuar


2022
31. oktoober 2022

24. oktoober 2022

26. september 2022
19. september 2022

12. september 2022

6. september 2022

29. august 2022

15. august 2022

20. juuni 2022

30. mai 2022

23. mai 2022

18. aprill 2022

7. veebruar 2022

24. jaanuar 2022

» Seni kehtinud vabaühenduste toetuse korra järgi menetletakse juba esitatud toetusetaotlusi
» Tegevustoetusi saab taotleda vastavalt Pärnu linna kultuuriühingute ja avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse andmise korrale
» Alates 2019. aastast saab projektitoetusi taotleda vastavalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

» Projektitoetuse kasutamise aruanne
» Tegevustoetuse kasutamise aruanne
» Aruanne tuleb esitada lepingus ettenähtud tähtajaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
9. november 2018
4. juuni 2018
9. aprill 2018
12. märts 2018NB! Projektitoetuse taotlusi saab esitada kuni 15. novembrini 2018!


» Seni kehtinud kultuurirahastu toetuste korra järgi saab toetust taotleda käesoleval aastal ning menetletakse juba esitatud toetusetaotlusi
» 2019. aastast saab toetusi taotleda vastvalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

» Projektitoetuse taotlus juriidilisele isikule .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse taotlus eraisikule .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse leping .pdf ; .rtf
» Projektitoetuse kasutamise aruanne .pdf ; .rtf

Kultuurirahastu eelistab ja toetab osavallas toimuvaid projektipõhiseid üritusi:

 1) mille tegevus toimub Paikuse kultuuriruumis;
 2) mille tegevuse tulemus jääb Paikuse kultuuriruumi;
 3) tegijat, kes tegutseb Paikuse kultuuriruumis;
 4) konkreetseid projekte versus tegevustoetus;
 5) laiemale avalikkusele suunatust.

» Kultuurirahastust toetuse saamiseks tuleb kultuurirahastu ekspertgrupile esitada vormikohane taotlus 
» Toetusetaotluste esitamise tähtajad on 15. november
» Aruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul viimasest projekti kulust arvates (kui lepingus ei ole sätestatud teisiti)

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
5. november 2018
19. märts 2018


• Kultuuri-ja spordiprojektide toetuse andmise kord
• Kultuuri- ja spordiprojektide hindamiskriteeriumid

Kultuuriprojektide toetuse taotlus ja aruanne
Mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetuse taotlus ja aruanne
Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne (kui taotlus ei ole esitatud e-teeninduses)


• Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu linna kultuurivaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine
• Toetatakse Pärnus toimuvaid või Pärnuga muul viisil seotud kultuuriprojekte

Kultuuriprojektide toetus
- toetatakse kultuurisündmuste ja -programmide korraldamist ning kultuuriteavikute ja teoste väljaandmist
- toetuse saamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% kulude kogumahust
- kui taotletava toetuse suurus on 5000 eurot või enam, peab esitatav taotlus sisaldama  hinnapakkumisi suuremate planeeritavate kulude kohta ning eelkokkuleppeid planeeritavate toimumiskohtadega

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetus
- toetust on võimalik taotleda rahvusvahelistesse toetusprogrammidesse esitatavate kultuuriprojektide osaliseks kaasfinantseerimiseks
- toetusele kvalifitseeruvad projektid, mis toovad Pärnu kultuuriruumi projektitoetusena täiendavalt vähemalt 100 000 eurot
- taotleja peab olema projekti ametlik partner ja projekti eelarves peab olema ette nähtud oma- või kaasfinantseerimise kohustus
- toetus võib moodustada projektis Pärnu linna partnerile ette nähtud oma-ja/või kaasfinantseerimise mahust kuni 50%


Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal

Tähtajad:
- kultuuriprojektide toetusetaotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks
- rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetuse taotlusi saab esitada kogu kalendriaasta jooksul

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Toetuse kasutamise piirangud ja täpsustused
Toetust ei ole lubatud kasutada:
1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude (sh laenumaksed või intressid) tasumiseks;
2) ruumide rendikulu ja kõrvalkulude tasumiseks, välja arvatud otseselt projekti toetuse kasutamise perioodil;
3) liisingmaksete tasumiseks;
4) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks;
5) toitlustuskulu katmiseks.

• Projekti juhtimisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 10% Pärnu linnalt saadud toetusest.
• Pärnu linnalt saadud toetusest on lubatud katta kuni 10% projektiga seotud inventari soetamise hinnast või muudest investeeringutest, mida on võimalik kasutada olulises mahus ka muuks kui konkreetse projekti tarbeks.
• Toetuse kasutamise periood saab alata maksimaalselt 6 kuud enne ja lõppeda maksimaalselt 2 kuud pärast sündmuse toimumise aega


Eraldatud toetused
Toetuste eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

20. november 2023
3. juuli 2023
22. mai 2023
 (mitmeaastased)
8. mai 2023

30. jaanuar 2023Enne 5. novembrit 2022 taotletud ja eraldatud toetused
5. novembrist 2022 kehtib uus kultuuri- ja spordiprojektide toetuste uue kord. Enne uue korra kehtima hakkamist taotletud ja eraldatud toetustele rakenduvad haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise korra põhimõtted

2. mai 2022
31. jaanuar 2022

19. november 2021
10. mai 2021

15. veebruar 2021
25. jaanuar 2021


Mitmeaastased 
2. mai 2022
24. mai 2021
21. september 2020


• Kultuuri valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord 
• Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
• Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslikud määrad

Toetust makstakse Pärnu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele kultuuriühingutele, kogukonnakeskustele ja avatud kultuurikeskustele 

• Kultuuriühing - mittetulundusühing, mille põhitegevus on kultuurialase huvitegevuse korraldamine
• Avatud kultuurikeskus - mittetulundusühing, mille üks põhikirjalistest tegevustest on tegutsemine avatud kultuuritöö põhimõttel
• Kogukonnakeskus - mittetulundusühing, mis tegutseb kultuuri valdkonnas ja mille tegevuse sisuks on kogukonna ja/või külaliikumise arendamine ning kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimine

Taotluste esitamine ja aruandlus
• Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 15. oktoobriks
• Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada toetuse saamise aastalejärgneva aasta 1. veebruariks


Kultuuriühingute toetus
• toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö) valdkonnas
• kollektiiv peab olema Pärnu linnas aktiivselt tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud 12 kuu jooksul ning selle huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas
• pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta (tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn)
• toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus, kui toetuse saaja vastab eelpool nimetatud tingimustele
• toetust ei anta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina
Kultuuriühingute toetuse taotlus ja aruanne

Lisainfo: kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Gerli Kõiv


Avatud kultuurikeskuste toetus
• toetust antakse mittetulundusühingutele, mis on tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta
• toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks
avatud kultuurikeskuste toetuse taotlus ja aruanne

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) kultuurikeskus on nädalas avatud 30 tundi kokku vähemalt 5 päeval nädalas ning 10 kuud aastas;
2) kultuurikeskuse ruume kasutab vähemalt 5 erinevat kollektiivi;
3) kultuurikeskuse avatud kultuuritegevuseks kasutatav pind on suurem kui 300 m2 
4) kultuurikeskuses on loodud keskust administreeriva töötaja töökoht;
5) avalikkuse regulaarne teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmusest.

Lisainfo: kultuurinõunik Gertrud Preis

Kogukonnakeskuste toetus
• toetust antakse avalikult kasutatavat hoonet või selle osa haldavatele/kasutavatele mittetulundusühingutele nende regulaarse tegevusega kaasnevate kulude katmiseks (ruumide majandamiskulud ning muud mittetulundusühingu tegevusega seotud ning eelnevalt linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusega kokkulepitud kulud)
kogukonnakeskuste toetuse taotlus ja aruanne

Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) taotluses märgitud tegevuste ja toetuse andmise eesmärgi vastavus;
2) tegevuse mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele (sh vastamine kogukonna ootustele);
3) tegevuse järjepidevus;
4) tegevuse seotus Pärnu linna arengukavaga;
5) eelarve kulude põhjendatus, läbipaistvus ja optimaalsus (kulud on realistlikud, arvestades vajadusi ja turusituatsiooni);
6) taotleja suutlikkus tegevuste läbiviimisel;
7) taotleja varasem käitumine toetuse kasutamisel.

Lisainfo: kultuurinõunik Gertrud Preis


Eraldatud toetused
Toetuste eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

13. veebruar 2023
6. veebruar 2023

30. jaanuar 2023

31. jaanuar 2022

8. veebruar 2021

2. märts 2020
(kogukonnakeskuste toetus)

17. veebruar 2020• Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord
• Loomestipendiumi taotlus .doc ; e-vorm
• Loomestipendiumi kasutamise aruanne

• Stipendiumi eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse toetamine ja väärtustamine
• Stipendium määratakse konkreetsele isikule taotluses märgitud loometegevuse toetuseks
• Stipendiumi võivad taotleda kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal tegutsejad

Taotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele 20. juuniks.

Taotlusi saab esitada e-teeninduses ja ka blanketil. Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud stipendiumid
26. juuni 2023
4. juuli 2022

28. juuni 2021
15. juuli 2020
16. juuli 2019
3. september 2018
3. juuli 2017

 


NB! 2. oktoobrist 2023 kehtib muudetud sporditegevuse toetamise kord. Olulisemad muudatused:
• meistrivõistluste korraldamiseks saab edaspidi toetust taotleda spordiprojektide toetuse taotlusvoorust
• treenerite tasustamise toetust makstakse praktiseerivatele treeneritele, kes omavad erialast kõrgharidust või vähemalt treeneri III kutsetaset
• spordiehitiste majandamistoetuse taotleja peab esitama avalikus vaates kontrollitava ruumide kasutusplaani ja tagama selle ajakohasuse

• Sporditegevuse toetamise kord 
• Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused
• Treenerite tasustamise arvestamise alused

• Sporditegevuse toetuse taotlus 
• Sporditegevuse toetuse kuluaruanne
• Spordibaaside majandamistoetuse eelarve

• Sporditegevuse toetust antakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks 
• Erandkorras antakse treenerite tasustamise toetust ja pearaha väljaspool Pärnu linna tegutsevale ja asuvale spordiklubile, mille tegevuses osalevad 6–19 aastased Pärnu linna õppurid, kui tegutsetakse eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal, millega tegelemise võimalusi Pärnu linnas tegutsevad ja asuvad spordiklubid ei paku.

Sporditegevuse toetused on:
1) treenerite tasustamise toetus
2) spordiehitiste majandamistoetus *
3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks
4) pearaha
5) esindusvõistkondade toetus
6) esindussportlase toetus

* Spordiehitiste majandamistoetuse taotleja peab spordiehitiste majandamistoetuse taotleja esitama avalikus vaates kontrollitava ruumide kasutusplaani ja tagama selle ajakohasuse

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• Spordiklubil on õigus toetust taotleda alates teisest tegevusaastast.
• Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks.
• Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada hiljemalt 1. novembril
• Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks.


Eraldatud toetused
Toetuste eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

13. november 2023
6. veebruar 2023
31. jaanuar 2022

8. veebruar 2021

5. oktoober 2020

10. august 2020
17. veebruar 2020

• Kultuuri-ja spordiprojektide toetuse andmise kord 
• Kultuuri- ja spordiprojektide hindamiskriteeriumid

• Spordiprojektide toetuse taotlus ja aruanne
• Mitmeaastase raamlepinguga spordiprojekti toetuse taotlus


• Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu linna spordivaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine
• Toetatakse Pärnus toimuvaid või Pärnuga muul viisil seotud spordiprojekte

Spordiprojektide toetus
- toetatakse võistluste ja spordisündmuste korraldamist ning elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamist
- toetuse saamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% kulude kogumahust
- kui taotletava toetuse suurus on 5000 eurot või enam, peab esitatav taotlus sisaldama  hinnapakkumisi suuremate planeeritavate kulude kohta ning eelkokkuleppeid planeeritavate toimumiskohtadega

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks

Rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetus
- toetust on võimalik taotleda rahvusvahelistesse toetusprogrammidesse esitatavate kultuuriprojektide osaliseks kaasfinantseerimiseks
- toetusele kvalifitseeruvad projektid, mis toovad Pärnu kultuuriruumi projektitoetusena täiendavalt vähemalt 100 000 eurot
- taotleja peab olema projekti ametlik partner ja projekti eelarves peab olema ette nähtud oma- või kaasfinantseerimise kohustus
- toetus võib moodustada projektis Pärnu linna partnerile ette nähtud oma-ja/või kaasfinantseerimise mahust kuni 50%


Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal

Tähtajad:
- spordiprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks
- rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetuse taotlusi saab esitada kogu kalendriaasta jooksul

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Toetuse kasutamise piirangud ja täpsustused
Toetust ei ole lubatud kasutada:
1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude, sh laenumaksed või intressidtasumiseks;
2) ruumide rendikulu ja kõrvalkulude tasumiseks, välja arvatud otseselt projekti toetuse kasutamise perioodil;
3) liisingmaksete tasumiseks;
4) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks;
5) toitlustuskulu katmiseks.

• Projekti juhtimisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 10% Pärnu linnalt saadud toetusest.
• Pärnu linnalt saadud toetusest on lubatud katta kuni 10% projektiga seotud inventari soetamise hinnast või muudest investeeringutest, mida on võimalik kasutada olulises mahus ka muuks kui konkreetse projekti tarbeks.
• Toetuse kasutamise periood saab alata maksimaalselt 6 kuud enne ja lõppeda maksimaalselt 2 kuud pärast sündmuse toimumise aega


Eraldatud toetused
Toetuste eraldamise korraldused avalikustatakse dokumendiregistris 3–4 päeva pärast eraldamisotsuse tegemist > Linnavalitsuse korraldused 

8. mai 2023
30. jaanuar 2023

Mitmeaastased
8. mai 2023


Enne 5. novembrit 2022 taotletud ja eraldatud toetused
5. novembrist 2022 kehtib uus kultuuri- ja spordiprojektide toetuse kord. Enne uue korra kehtima hakkamist taotletud ja eraldatud toetustele rakenduvad haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise korra põhimõtted
19. september 2022
2. mai 2022

7. veebruar 2022
4. oktoober 2021

24. mai 2021
8. veebruar 2021


Mitmeaastased
2. mai 2022
13. september 2021

14. september 2020


Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Noorsportlase stipendium (taotluste esitamine kuni 01.12.23)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linnakodaniku maja
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid