Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linna jäätmehoolduseekiri (JHE) 
Jäätmeseadus
• Jäätmete liigiti sorteerimine, juhendid, kogumiskohad


Korraldatud jäätmevedu

• 1. detsembrist 2022 kehtib Pärnu linnas uus jäätmehoolduseeskiri ning algas uus jäätmeveoperiood.
• Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik
• Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele jäätmeliikidele: segaolmejäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, paber ja kartong, suurjäätmed ning lisateenusena pakendijäätmed

Jäätmeveoteenust osutab Ragn-Sells AS
Korraldatud jäätmeveo tingimused
Hinnakirjad
• Veograafikud (Ragn-Sells iseteenindus)
• Kontakt, lisainfo: 606 0439, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.ragnsells.ee

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise / peatamise taotlemine
• Kui kinnistut ei kasutata, on jäätmetekitajal õigus taotleda Pärnu linnavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastust või selle ajutist peatamist
• Vabastust on võimalik saada vaid juhul, kui linnavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata
• Suvilate ja aianduskruntide puhul on vaja kindlasti ära märkida, kas suve jooksul kinnistut kasutatakse. Kui kasutatakse, siis peab seal suvel vedu toimuma ning veo peatamine on võimalik sügisest kevadeni

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmetekitaja peab esitama hiljemalt 20. jaanuariks Pärnu linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole mitteliitunuks loetud perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kinnituse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

• Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus doc ; e-teenus 
• Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunu kinnitus doc ; e-teenus 

Ühismahuti
• ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele ühismahuti kasutamise taotlus
• ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik
• jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks
• ühismahutit, va kilekotti, on lubatud kasutada üksnes naaberkinnisasjadel või ühise õuealaga korterelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


Vajalikud kogumismahutid ja nende tühjendamissagedused

Korterelamud
• segaolmejäätmed – konteineri minimaalne tühjendamissagedus üks kord nelja nädala jooksul
• paber ja kartong – konteineri minimaalne tühjendamissagedus üks kord nelja nädala jooksul
• pakendijäätmed – vajalik mahuti olemasolu, tühjendamine vastavalt vajadusele vabaturu tingimustes
• biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – jäätmemahuti minimaalne tühjendamissagedus üks kord nädalas
• biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed – äravedu perioodil 01.04-30.11 vastavalt jäätmevaldaja tellimusele kas komposteeruvate kottidega või jäätmekonteinerisse kogutuna
• suurjäätmed - äravedu vastavalt jäätmevaldaja tellimusele (ühel korral maksimaalselt 5 m3)

Eramud tiheasustusaladel ja tihedalt asustatud hoonestatud aladel 
• segaolmejäätmed – konteineri minimaalne tühjendamissagedus üks kord nelja nädala jooksul. Juhul kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib jäätmeid üle anda üks kord kaheksa nädala jooksul
• biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – vajalik kas nõuetekohane kinnine komposter või jäätmemahuti, mille tühjendamine peab toimuma vähemalt üks kord nädalas
• biolagunevate aia- ja haljastusjäätmed – äravedu perioodil 01.04–30.11 vastavalt jäätmevaldaja tellimusele kas komposteeruvate kottidega või jäätmekonteinerisse kogutuna
• suurjäätmed - äravedu vastavalt jäätmevaldaja tellimusele (ühel korral maksimaalselt 5 m3)
• pakendijäätmed - äravedu võimalik tellida lisateenusena, nn kollase koti teenus (vabaturu tingmustes)
• Vaata lisaks: Tiheasustusealade ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualade kaart

Eramud hajaasustusalal
• segaolmejäätmed – konteineri minimaalne tühjendamissagedus üks kord nelja nädala jooksul. Kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib jäätmeid üle anda üks kord kaheksa nädala jooksul;
• bioloogilised jäätmed tuleb kompostida oma kinnistu piires.
• suurjäätmed - äravedu vastavalt jäätmevaldaja tellimusele (ühel korral maksimaalselt 5 m3)
• pakendijäätmed - äravedu võimalik tellida lisateenusena, nn kollase koti teenus (vabaturu tingmustes)

Avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ja asutused
• segaolmejäätmed – konteineri minimaalne tühjendamissagedus üks kord nelja nädala jooksul
• paber ja kartong – konteineri minimaalne tühjendamissagedus üks kord nelja nädala jooksul
• pakendijäätmed – vajalik mahuti olemasolu, tühjendamine vastavalt vajadusele vabaturu tingimustes
• biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – jäätmemahuti minimaalne tühjendamissagedus üks kord nädalas
• biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed – äravedu perioodil 01.04–30.11 vastavalt jäätmevaldaja tellimusele kas komposteeruvate kottidega või jäätmekonteinerisse kogutuna
• suurjäätmed - äravedu vastavalt jäätmevaldaja tellimusele (ühel korral maksimaalselt 5 m3)

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid