Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Müük

• Aadress: Veetorni, 88311 Lemmetsa küla, Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine
Oksjon kuni 09.06.2023 kl 14


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Veetorni kinnistu Lemmetsa külas Pärnu linnas
- registriosa nr 7416550
- katastritunnus 16001:001:0319
- katastriüksuse pindala 555 m2
- tootmismaa 100%

- enampakkumise alghind 10 000 eurot
- tagatisraha 1000 eurot

Müügitingimused
• Pärnu linnavalitsuse 13.03.2023 korraldus nr 185
• Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjon kuni 09.06.2023 kl 14
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 520 6900 või 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus

Kinnistusraamatu väljavõte
Katastriüksuse andmed maaregistris
Kitsenduste kaart
Üldplaneeringud
Mõõdistusprojekt

Maa-ameti kaart

Veetorni kinnistu Lemmetsa külas. Maa-ameti kaart

Veetorni Lemmetsa


Veetorni Lemmetsa

Müük

• Aadress: Pumbamaja, 88324 Soomra küla, Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine
Oksjon kuni 09.06.2023 kl 14


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Pumbamaja kinnistu Soomra külas Pärnu linnas
- registriosa nr 7784050
- katastritunnus 16001:001:0320
- katastriüksuse pindala 951 m2
- tootmismaa 100%

- enampakkumise alghind 5000 eurot
- tagatisraha 500 eurot

Müügitingimused
Pärnu linnavalitsuse 06.03.2023 korraldus nr 169
• Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjon kuni 09.06.2023 kl 14
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 520 6900 või 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus

Kinnistusraamatu väljavõte
Katastriüksuse andmed maaregistris
Kitsenduste kaart
Üldplaneeringud

Maa-ameti kaart

Soomra pumbamaja. Maa-ameti kaart

Müük

• Aadress: Pärna 6-1, 87001 Lavassaare alev, Pärnu linn
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Lavassaare alevis Pärna 6 asuvas elamus korteri nr 1
- registriosa nr 1354406
- katastritunnus 39501:001:0095
- katastriüksuse pindala 1130 m2
- elamumaa 100%
- korteriomandi üldpind 26,3 m2

- enampakkumise alghind 7500 eurot
- tagatisraha 750 eurot

Müügitingimused
Pärnu linnavalitsuse 06.03.2023 korraldus nr 169
• Korteriomandi müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjoni toimumisaeg: 
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Korteriomandiga tutvumiseks saab aja kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga tööpäeviti kl 9–17 telefonil 520 6900.


Müügiobjekti tutvustus
Müügiobjektiks olev korteriomand koosneb 26,3/5474 mõttelisest osast maatükist katastritunnusega 39501:001:0095 (katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa, pindala – 1130 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 1 üldpinnaga 26,3 m2.

Pärna tn 6 asuvas elamus on 16 korterit. Korter nr 1 on ühetoaline ja paikneb elamu esimesel korrusel.

Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samal katastriüksusel asuvates hoonetes paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.


Ülevaade kuludest 
Kinnistusraamatu väljavõte
Hoone andmed ehitisregistris
Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

Pärna 6 Lavassaare

Müük

• Aadress: Pärna 3-6, 87001 Lavassaare alev, Pärnu linn
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Lavassaare alevis Pärna 3 asuvas elamus korteri nr 6
- registriosa nr 1381606
- katastritunnus 39501:001:0094
- katastriüksuse pindala 1352 m2
- elamumaa 100%
- korteriomandi üldpind 35,5 m2

- enampakkumise alghind 10 000 eurot
- tagatisraha 1000 eurot

Müügitingimused
Pärnu linnavalitsuse 25.04.2022 korraldus nr 292
• Korteriomandi müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjoni toimumisaeg: 
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Korteriomandiga tutvumiseks saab aja kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga tööpäeviti kl 9–17 telefonil 444 8170 või 520 6900.


Müügiobjekti tutvustus
Müügiobjektiks olev korteriomand koosneb 355/5465 mõttelisest osast maatükist katastritunnusega 39501:001:0094 (katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa, pindala – 1352 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 6 üldpinnaga 35,5 m2.

Pärna tn 3 asuvas elamus on 16 korterit. Korter nr 6 on 2-toaline ja paikneb elamu teisel korrusel.

Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samal katastriüksusel asuvates hoonetes paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.


Ülevaade kuludest 
Kinnistusraamatu väljavõte
Hoone andmed ehitisregistris
Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

Pärna 3 Lavassaare

Müük

• Aadress: Raba 14, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine
• Oksjon lõppenud


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Tõstamaa osavallas asuva Raba 14 kinnistu.
- registriosa nr 3017706 (uus registriosa avatakse müügilepingu sõlmimisel)
- katastritunnus 62401:001:1974
- katastriüksuse pindala 5535 m2 
- sihtostarve: tootmismaa

- enampakkumise alghind 30 000 eurot
- tagatisraha 3000 eurot

Müügitingimused:
Pärnu linnavalitsuse 16.05.2022 nr 331
• Kinnistu müügi-ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjon lõppenud
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnas (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus

Kinnistusraamatu väljavõte
Katastriüksuse andmed maaregistris
Kitsenduste kaart
Üldplaneeringud

Maa-ameti kaart


Raba 14 kinnistu Tõstamaal

Müük

• Aadress: Viru 19, 43122 Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine
• Oksjon lõppenud


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Lüganuse vallas Kiviõli linnas Viru 19 asuvas elamus korteri nr 57 
- registriosa nr 2118408
- katastritunnus 30901:008:0008
- katastriüksuse pindala 3683 m2
- elamumaa 100%
- korteriomandi üldpind 31,8 m2

- enampakkumise alghind 2 500 eurot
- tagatisraha 250 eurot

Müügitingimused
• Pärnu linnavalitsuse 21.03.2022 korraldus nr 199
• Korteriomandi müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjon lõppenud
osta.ee Korter Kiviõlis Viru 19-57

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
Müügiobjektiks olev korteriomand koosneb 318/42219 mõttelisest osast maatükist katastritunnusega 30901:008:0008 (katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa, pindala – 3683 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 57 üldpinnaga 31,8 m2.

Viru tn 19 asuvas elamus on 90 korterit.
Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samal katastriüksusel asuvates hoonetes paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Korteriühistu juhi kontaktid: viru19kivioli[at]gmail.com, 5562 4405,  5851 5121

Korteriühistu põhikiri
Ülevaade kuludest
Kinnistusraamatu väljavõte

Hoone andmed ehitisregistris
Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

Kivi6li Viru19

Korter Kiviõlis Viru 19-57
Korter Kiviõlis Viru 19-57
Korter Kiviõlis Viru 19-57
Korter Kiviõlis Viru 19-57

Müük

• Aadress: Raba 1, 87001 Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine
• Oksjon lõppenud


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Lavassaare alevis Raba 1 asuva katastriüksuse
- registriosa nr 1805606 (uus registriosa avatakse müügilepingu sõlmimisel)
- katastritunnus 62401:001:0929
- üldpind 1329 m2
- ühiskondlike ehitiste maa 100%

- enampakkumise alghind 35 000 eurot
- tagatisraha 3 500 eurot.

Müügitingimused
• Pärnu linnavalitsuse 02.11.2020 korraldus nr 670 
• Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh katastriüksustele eraldi kinnistusregistriosa avamise kulud, notaritasud ja riigilõivud, tasub ostja.

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

 Oksjon lõppenud
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Kinnistuga tutvumiseks saab aja kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga tööpäeviti kl 9–17 telefonil 444 8170 või 520 6900.


Müügiobjekti tutvustus
• Kinnistu moodustatakse varasema Raba 1 kinnistu jagamisel. Pärnu linnale jääb varasema Raba 1 kinnistu jagamisel moodustatav üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu asukohaga Pärna 2.
• Kinnistu on hoonestatud. Hoone oli perearsti kasutuses kuni 2019. aasta sügiseni. 2020. aastal  hoonet ei kasutatud.

Kinnistusraamatu väljavõte
Hoone andmed ehitisregistris
Hoone plaan
Ruumide eksplikatsioon

Kinnistu andmed Maaregistris
Maa-ameti kaart

Raba1 Lavassaare

Raba1 Lavassaare
Raba1 Lavassaare2
Raba1 Lavassaare3

Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid