Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine

• Aadress: Pühavaimu 15, 80011 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


NB! Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara spetsialistide poole

Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Pühavaimu 15 asuvas hoones paiknevad ruumid
- 1. äriruumid üldpinnaga 300,2 m2 (korteriomand nr M4, plaanil ruumid nr 1-24)
- 2. laoruumid üldpinnaga 59,0 m2 (korteriomand nr M3 plaanil ruumid nr 48-50
- kasutustasu alghind: 1500 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 1500 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: 10 aastat

Huvi puudumisel laoruumi vastu anda sellest teada pakkumises. Alghind sellest ei muutu.

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse 05.12.2022 korraldus nr 804

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 15. jaanuaril 2023 kl 15
• Pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna / kirja pealkiri "Pühavaimu 15 hoovimaja"
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
• Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.
• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
• Pakkujal ei ole olnud viimase ühe aasta jooksul pikemalt kui 30 päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees;
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kasutusse andmine 

• Sihtotstarve: loomade karjatamine (linnalehmad), maa-ala hooldamine
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel tasuta kasutusse alljärgnevad kinnistud, nende osad ja katastriüksused võsa ja pilliroo niitmiseks ning loomade karjatamiseks:
Positsioon 1 kooslused:
- osa kinnistust Mai Rannaniit L3 (registriosa nr 2852405)
- osa kinnistust Papli 36 (katastritunnus 62512:049:3290)
- Papli 59 (katastritunnus 62512:049:0005)
- Papiniidu 88 (katastritunnus 62513:178:0042)
- osa kinnistust Papiniidu 84 (registriosa nr 2742605)
- Papiniidu 92 (registriosa nr 2589205)

Positsioon 2 kooslused:
- osa kinnistust Mai Rannaniit L3 (registriosa nr 2852405)
- Raeküla Rannaniit L1 (registriosa nr 2852605)
- Raeküla Rannaniit L2 (registriosa nr 2859905)

Positsioon 3 kooslused:
 - Raeküla Rannaniit L3 (registriosa nr 2859305)
 - Raeküla Rannaniit L4 (registriosa nr 2855005)


Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse 26.04.2022 korraldus nr 294 
Keskkonnaameti tingimused maa-alade kasutusse andmiseks (korralduse lisa 2)

• Kasutusse andmise sihtotstarve: võsa ja pilliroo niitmine talve hooajal, puu- ja põõsarinde harvendamine kooskõlastatult linnaaednikuga ning loomade karjatamine ja selleks otstarbeks inventari paigaldamine
• Kasutuslepingu täjhtaeg/periood: viis aastat (kevad 2024 kuni 30. november 2029)
• Kinnistud, nende osad ja katastriüksused antakse kasutusse kõik koos või jagatuna mitte rohkem kui kolmeks osaks.

Kasutusse antavatest aladest osa on hõlmatud PRIA poolloodusliku koosluse hooldamise toetusega (asendiplaan):
- positsioon 1 kooslused kokku 51,29 ha
- positsioon 2 kooslustel kokku 52,62 ha
- positsioon 3 kokku 64,04 ha

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 1. detsembril 2023 kl 23.59
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile pakkumised[at]parnu.ee. Ümbrikule / e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „Rannaniit“.

Pakkujal tuleb esitada tegevuskava (kavandatava tegevuse kirjeldus, eelneva majandustegevuse kirjeldus, milliseid kinnistuid või nende osi soovitakse kasutusele võtta, mitu looma tuleb karjatamisele iga kasutusse võtta soovitava hektari kohta).

Eelläbirääkimistele lubatakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise esitanud isikud, kes:
• omavad või valdavad (nt kehtiva rendilepingu alusel, mille kestvus ei tohi olla lühem kui sõlmitav kinnistute tasuta kasutada andmise leping (edaspidi leping)) kariloomi, kusjuures nende arv ei või olla väiksem kui 1,5 loomühikut iga lepinguga tema poolt kasutusse võetava hektari kohta;
• on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
• ei oma võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Pärnu linna ees.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Eelläbirääkimistega pakkumise tingimustega, kasutusse antavat vara tutvustava infoga ning sõlmitava kasutuslepingu põhitingimustega saab eelneval kokkuleppel tutvuda linnamajanduse osakonnas (Suur-Sepa 16, kabinet 224)
• Kasutusse antavate katastriüksuste taastamis- ja hooldustingimuste kohta saab infot Keskkonnaameti piirkondliku spetsialisti käest (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ; 5854 4722)

Lisainfo tööpäeviti telefonidel 53045746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Mere pst 13 // Kesklinna rand R1, 80012 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala Mere pst 13 // Kesklinna rand R1 Pärnu linnas hooajaliseks kaubanduseks ja teenuste pakkumiseks
- katastritunnus: 62401:001:2011
- maa-ala ligikaudne suurus: 450 m2
asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 03.11.2023 otsus nr 506
• Maa-alad antakse kasutusse 2024–2033. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)

- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, sh jäätis
- maa-alale võib paigutada võib paigutada kuni 220 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise müügikioski ning müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale lauad/toolid, päikesevarjud
- alale tuleb kavandada vähemalt kolm avaliku kasutusega tualettruumi (üks naiste, üks meeste, üks inva), mis on kasutatavad lepingu perioodil kogu suvehooaja vältel
- lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks

- enampakkumise alghind: 4000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 4000 eurot
- kasutusse saajal on õigus anda kastusse saadav ala kolmandatele isikutele allkasutusse kasutusse andja loal

Pakkumised esitada hiljemalt 1. detsembril 2023 kl 23.59
Digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus") pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee 

Pakkumine peab sisaldama:

1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava ja äriplaani, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu;
3. paigaldada soovitavate hoonete ja kaubandusliku inventari joonised (asendiplaan ja vaated), kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega;
4. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
5. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
6. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.

• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonil, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine eraisikutele

Pärnu linn annab otsustuskorras kasutusse linnale kuuluvate veekogude alust maad ujuvkaide paigaldamiseks (Pärnu, Sauga, Reiu ja Audru jõe kinnisasjade osad)

NB! 2023. aastaks on taotluste vastuvõtt lõppenud!

Tingimused
• Linnavara valitsemise kord (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15) (§ 12 lõige 4)
Ujuvkai paigaldamise ja veesõidukite sildumise ja hoiustamise tingimused ja lepinguprojekt

• Ujuvkaid võib paigaldada isiklike väikelaeva(de) ja muude veesõidukite, mis ei ole laevad meresõiduohutuse seaduse (§ 2 punktid 2, 4, 5) tähenduses ning mis on registreeritud vastavas registris, sildumiseks ja hoiustamiseks
• Kinnisasjad antake Pärnu linna elanikele kasutusse kuni viieks aastaks tasu eest
• Olenevalt kasutusala asukohast võivad lisanduda eritingimused (näiteks akvatooriumi alal) või kui üürnikke on rohkem kui üks solidaarvastutuse regulatsioon (solidaarvõlgnikud)

NB! Otsustuskorras antakse veekogude alust maad ujuvkaide paigaldamiseks kasutusse ainult eraisikutele isiklike veesõidukite hoiustamiseks. Ärilistel eesmärkidel antakse maa-alasid kasutusse enampakkumiste korras.

Taotlemine
Ujuvkai paigaldamiseks tuleb soovijal esitada taotlus e-teeninduses

Lisainfo: linnavara peaspetsialist Karin Pärmann, 444 8303, karin.parmann[at]parnu.ee

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Kesklinna rand R1 ja Ranna pst 11a, Pärnu linnas
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse ranna piirkonnas asuvad maa-alad rannatoolide ja päikesevarjude laenutuseks
- maa-alad nr 1 ja 2 katastriüksusel Kesklinna rand R1 (62510:009:0005)
- maa-alad nr 3, 4, 5, 6 katastriüksusel Ranna pst 11a // Kesklinna rand (62512:011:0001)
- maa-alade ligikaudne suurus 50 m2
asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 16.11.2023 otsus nr 537
• maa-alad antakse kasutusse 2024.–2026. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: rannatoolide ja päikesevarjude laenutus
• kasutusse saaja tohib kasutusse saadud maa-alale paigaldada ainult kasutusse andjaga kooskõlastatud inventari
• ladustatud inventar positsioonidel 1, 2, 3, 4, 6 ei tohi ulatuda kõrgemale kui 1,5 meetrit, positsioonil nr 5 ei tohi ladustatud inventari kõrgus ulatuda kõrgemale kui 1,0 meetrit

• Enampakkumise alghind ühe maa-ala kohta: kasutustasu alghind 3000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta) 
• Enampakkumise tagatisraha ühe maa-ala kohta: 1500 eurot 

NB! Kasutusse antakse 6 maa-ala ning tingimused kehtivad ja pakkumised esitada igale maa-alale eraldi

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 12. detsembril 2023 kell 23.59
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „RANNATOOLID“. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust;
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;
3. dokument tagatisraha tasumise kohta.

Tagatisraha 
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas);
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Rannatoolid“ - tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete kasutustasude ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ega oma võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Pärnu linna ees. Pakkujal ei ole olnud viimase ühe aasta jooksul kauem kui 30 (kolmkümmend) päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e- maksuameti vahendusel.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel
• Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Kasutusse andmine

• Aadress: Akadeemia 5, 80011 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Akadeemia 5 asuvas hoones paiknevad ruumid
- üldpind: ligikaudu 267,9 m2 (hoone plaanil keldriruumid nr 1–19, I korruse ruumid üldpinnaga nr 24–32) (ruumide eksplikatsioon)
- kasutustasu alghind: 800 eurot kuus (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 800 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: 5 aastat

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse 14.11.2022 korraldus nr 737 
- Pärnu linnavalitsuse 11.01.2021 korraldus nr 24

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 22. detsembril 2023 kl 23.59
• Pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna / kirja pealkiri "Akadeemia 5"
• Pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt seadistatud selliselt, et pakkumist saaks avada vaid pakkumise avaja ID kaardi sisestamisel.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
• Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Akadeemia5 3Akadeemia5 4
Akadeemia5Akadeemia5 2

Kasutusse andmine

• Aadress: Ranna pst 2, 80012 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Ranna pst 2 asuvas Rannastaadioni hoones paiknevad toitlustusettevõtte ruumid
- ruumide üldpind: 91,7 m2
- ruumide juurde kuuluvad pinnad: terrass ~170 m2, laoruum 8,8 m2
Rannastaadioni I korruse plaan

Kasutusse andmise tingimused
• Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna  23.11.2023 otsus nr 558 
• kasutamise sihtotstarve: toitlustusettevõte
• kasutuslepingu tähtaeg: 7 aastat
• kasutustasu alghind: 900 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)
• pakkumise tagatisraha: 1000 eurot

• eseme kasutamise eest hakatakse tasuma alates 06.04.2024, kasutustasu suurendatakse alates 2025. aastast üks kord igal aastal 4%
• kasutusse saaja on kohustatud avama kohviku või kasutusse andja nõusolekul samaväärse toitlustuskoha kasutusse andja poolt soovitud aegadel, milleks on ajad, mil staadionil toimub aktiivne tegevus, sh võistlused ja üritused
• kasutusse saajal on kohustus vajadusel korraldada staadionihoones tegutseva majutusasutuse külaliste toitlustamine kuni 3 korda päevas

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 29. detsembril 2023 kl 15
• Pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna / kirja pealkiri "Ranna pst 2"
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
• Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees.
• Pakkujal ei ole olnud viimase ühe aasta jooksul pikemalt kui 30 päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees.
• Pakkujal ja pakkuja juhtorganitesse kuuluvatel isikutel (sh osanik, juhatuse liige jms) ja nendega seotud äriühingutel ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Pärnu linna ja riigi ees.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonil 5304 5746 või e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kasutusse andmine

• Aadress: Rüütli 28, 80032 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pakkumiste vastuvõtt lõppenud, huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Pärnu linn annab valikpakkumisel kasutusse Pärnu linnas Tallinna mnt 2 asuvas hoones paiknevad äriruumid
- üldpind: 174 m2 (hoone plaanil I korruse ruumid nr 105–114, 112A, 114A)
- üürilepingu tähtaeg: 5 aastat
- kasutustasu alghind: 880 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)
- tagatisraha: 880 eurot

I korruse plaan
Ruumide eksplikatsioon
Käesoleval ajal on ruumid kasutuses pagaritöökoja ruumidena

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu Linnavalitsuse 24.05.2021 korraldus nr 360

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 14. detsembril 2021 kell 14
» Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Infolauda esitada pakkumised kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „Tallinna mnt 2“ ja märge “ümbriku avab valikpakkumise komisjon”.
» E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava *
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumises esitatav tegevuskava peab sisaldama:
- kavandatava tegevuse kirjeldust;
- pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
- planeeritavate investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud
pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnavara- ja heakorrateenistuse poolt teatatud ajaks.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees
» Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumidega tutvumise võimalustega, sõlmitava üürilepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel. Lisainfo tööpäeviti telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.eePane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid