Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Sotsiaalteenuste osutamise kord
• Sotsiaaltranspordi infoleht ja hinnakiri ; vene keeles

Isikule, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada isiklikku või ühissõidukit, tagatakse sotsiaaltranporditeenusega tema vajadustele vastava sõiduki kasutamise võimalus eelkõige tööl ja koolis käimiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks juhul, kui funktsioonihäire üheks kompenseerimise aluseks on liikumisabivahendi kasutamine või kõrvalabi vajadus liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel.

Väljaspool Pärnu linna hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivale lapsele tagatakse transport kooli ja tagasi õppeperioodil, reeglina jaanuar-mai ning september-detsember igal nädalavahetusel (esmaspäeval kooli ja reedel koju) kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Sotsiaaltransporditeenusega kaasneb sõidukijuhi poolt teenuse saaja abistamine tema kodu välisukselt sõidukisse sisenemisel, vajadusel turvavööde kinnitamisel ning lähtekohta jõudmisel sõidukist väljumisel kuni lähtekoha välisukseni saatmine.

Sotsiaaltransporditeenus on selle saajale tasuline, v.a lastele koolis käimiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Teenuse taotlemine
Teenuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus Pärnu linnavalitsusele. Võimalused:
• saata e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee 
• saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 
• tuua linnavalitsuse infolauda või piirkondlikkusse hoolekandekontorisse
• helistada oma elukoha piirkonna sotsiaalkonsultandile

Teenuste tellimine
Sotsiaaltransporditeenust osutab Pärnu linnas ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK)
Tellimine E–R 8–15
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee

• MEDI häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saab inimene nupuvajutusega kutsuda abi.
• MEDI häirenuputeenusega saab inimene oma kodus olles kukkumise, terviserikke või õnnetuse korral ühe nupuvajutusega spetsiaalse käed-vabad hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust MEDI abikeskuse operaatoriga, kes saadab lähedased appi.
• MEDI häirenuputeenuse kasutamiseks vajalikke seadmeid saab nii soetada kui rentida. 
• Häirekõnedele vastavad koolitatud ja kogenud operaatorid 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas, eesti, vene ja inglise keeles.
• Abi pakuvad inimesele tema lähedased ja kriitilisemas olukorras kutsub abikeskuse operaator kohale kiirabi, päästeameti või politsei.

Täpsem info www.medi.ee
Esmast infot saab küsida ka piirkonna sotsiaaltöötajatelt linnavalitsuse hoolekandekontoritest.

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Võlanõustamisteenuse eesmärk on isiku abistamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, uute võlgnevuste tekkimise vältimisel toimetulekuvõime parandamise kaudu ning muude võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel.

• Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.
• Võlanõustamisteenus on teenuse saajale tasuta.

Võlanõustamisteenusele registreerimiseks võib pöörduda linnavalitsuse piirkondlikku hoolekandekontorisse või otse teenuseosutaja poole.

Võlanõustamisteenust osutab nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus
Rüütli 38, Pärnu
5552 1999
sotsiaalnekaasatus.eu


Sotsiaalteenuste osutamise kord

Turvakoduteenusega tagatakse turvalises keskkonnas ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi:
1) abivajavale või hädaohus olevale lapsele ja koos temaga abi vajavale last kasvatavale isikule;
2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenust osutatakse perioodi jooksul, mis on vajalik isiku turvalisuse tagamiseks ja tema edasise elu korraldamiseks järgmiste toimingute kaudu:
1) ööbimis- ja pesemisvõimaluse ning toitlustamise tagamine;
2) vajadusel kriisiabi ja esmase terviseabi osutamine ning teistest abisaamise võimalustest teavitamine;
3) east ja vajadustest lähtuv hooldamine ja arendamine.

• Turvakoduteenuse saaja õigused ja kohustused ning muud teenusega seonduvad nõuded sätestatakse teenuse osutaja poolt kehtestatud sisekorraeeskirjas.
•Turvakoduteenus on teenuse saajale tasuta.


Turvakoduteenust osutab Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu linn, Pärnu linn (2. peremaja)
5552 2136  (24h)
turvakodu[at]tugikeskus.parnu.ee

Abi- ja nõustamiskontaktid

Vaimse tervise nõustamistelefon

678 7422

Hingehoiutelefon

116 123 (24 h)

Lasteabi infotelefon

116111

Noorte nõuandetelefon

646 6666

Abi - ja nõustamiskontaktid lastele ja noortele

 

Ohvriabi kriisitelefon

116 006 (24 h)

Pärnu Naiste Tugikeskus

5398 1620, 5365 0260

Abimaterjalid

• Vaimse tervise portaal peaasi.ee
• Vaimse tervise abi (Sotsiaalministeerium)
Eneseabi võimalused (enesetunne.ee)
Vaimne tervis (terviseinfo.ee)


Tasuta teenused Pärnu linna elanikele

• Sotsiaalministeeriumi rahastusel pakub Pärnu linn 2023. aastal koostöös viie ettevõttega Pärnu linna elanikele tasuta psühholoogilist ja vaimse tervise abi 
• Tasuta teenuse saamiseks peab elukoht olema rahvastikuregistris Pärnu linnas
• Pakutakse psühholoogilist nõustamist, grupiteraapiat, kriisinõustamist ja mänguteraapiat
• Teenused on eesti keeles

Pakutavate teenuste ja ajakava kohta täpsema info saamiseks võtke palun ühendust konkreetse koostööpartneriga

Psühholoogiline nõustamine
Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus
Lai 15A II korrus, Pärnu
521 2928
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Grupiteraapiad ja kriisinõustamine
Vaimse tervise keskus (VTK)
Ristiku 1, Pärnu
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tugigrupid ja grupiteraapiad lastevanematele
TK & Partnerid nõustamiskeskuses
Rüütli 41 (II korrus), Pärnu
552 3716
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Grupiteraapiad ja kriisinõustamine sõjapõgenikele
SA Ukraina sõjapõgenike psühhosotsiaalse kriisiabi fond
Suur-Jõe 46a, Pärnu
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Mänguteraapia
Kanarbiku 24, Sindi linn
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaalteenuste osutamise kord

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Koduteenus jaguneb koduabi ja isikuabi toiminguteks, eelkõige:
1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
2) abistamine majapidamistoimingutes,sh eluruumi koristamisel ja kütmiselteenuse saajalekuuluvate vahenditega;
3) abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal-ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel;
4) abistamine isiklikes hügieenitoimingutesja riietumisel;
5) abistamine toidu valmistamisel ja söömisel.

Koduteenus on tasuline teenus.
» Soodushinnaga koduteenust osutatakse isikule, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kelle ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile seadusega pandud ülalpidamiskohustust. 
» Isiku piisavateks rahalisteks vahenditeks loetakse sissetulekut, mis on ühes kuus suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.

Teenuse taotlemine
Taotluse võib esitada teenuse osutajale, Pärnu Sotsiaalkeskusele. Pöörduda võib ka Pärnu linnavalitsuse sotsaiaalosakonna sotsiaalkonsultandi, avahooldusspetsialisti või vanurite hoolekande peaspetsialisti poole. 

Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab sotsiaalkeskuse koduteenuse korraldaja:
Carmen Ollino
442 5753
koduteenus[at]sotsiaal.ee

Sotsiaalteenuste osutamise kord

• Varjupaigateenust osutatakse täisealisele isikule, kes viibib Pärnu linnas ning kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.
• Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse teenuse saajale ööbimisvõimalus koos isiklike asjade hoiustamisega, abi asjaajamisel ning vajadusel esmane terviseabi ja muu vältimatu abi.

• Päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse jäävale teenuse saajale võimaldatakse viibimist ruumis, mida ei kasutata ööbimiseks.
• Esmase terviseabi vajadusega teenuse saajal võimaldatakse ööpäevaringselt kasutada eraldiseisvat ruumi.
• Ilmselgete joobetunnustega, määrdunud ja enda pesemisega mittenõustuv teenuse saaja paigutatakse teistest teenuse saajatest eraldi ning talle tagatakse täiendav järelevalve.
• Väljaspool sotsiaalosakonna tööaega pöördub teenust vajav isik otse teenuse osutaja poole, kes hindab isiku olukorda ning vajadusel osutab talle teenust.
• Varjupaigateenuse saaja õigused ja kohustused ning muud teenusega seonduvad nõuded sätestatakse teenuse osutaja poolt kehtestatud sisekorraeeskirjas.
• Varjupaigateenus on teenuse saajale tasuta.

Teenust osutab MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
Varjupaik asub aadressil Suur-Posti 18b, avatud 24h
Kontakttelefon: 444 2774
sotsiaalnekaasatus.eu
parnuvarjupaik.eu

Võimalik majutada kuni 62 inimest päevas. Lisaks ajutisele peavarjule sisaldab täiskasvanute varjupaigateenus veel pesemisvõimalust koos sauna kasutamise võimalusega (1 kord nädalas), abistamist asjaajamisel, esmast meditsiinilist abi, toiduabi, riideabi, riiete desinfektsiooni ja päevakeskuse teenust.

• Sotsiaalhoolekande seadus
• Asendus- ja järelhooldus (Sotsiaalministeerium)
• Sotsiaalteenuste osutamise kord

Asendushooldusteenus
• Lastekaitseseadus 
• Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
• Hoolduspere PRIDE koolitus

• Asendushooldusteenusega tagatakse pika- või lühiajaliselt lapse õigused ja heaolu, võimaldatakse lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luuakse turvaline ja lapse arenguks soodne elukeskkond ning valmistatakse laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
• Pikaajalist ööpäevaringset asendushooldusteenust osutatakse lapsele, kelle puhul Pärnu linnale on langenud seadusest tulenev kohustus tagada tema hooldus.
• Lühiajalist asendushooldusteenust osutatakse abivajavale lapsele tema hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul katkematult kuni 90 päeva või periooditi.
• Asendushooldusteenuse kulud kaetakse linna eelarvest. Lapse ülalpidamist ja erivajadustest tulenevaid lisakulusid võib muuhulgas rahastada lapse sissetulekutest.

• Asendushooldusteenuse abivajavale Pärnu linna lapsele korraldab linnavalitsuse lastekaitseteenistus.
• Hooldusperele maksab Pärnu linnavalitsus hoolduspere toetust.

Järelhooldusteenus
• Järelhooldusteenusega toetatakse asendushooldusteenuselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamist eluaseme tagamise ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste kaudu.
• Järelhooldusteenust osutatakse juhtumiplaani alusel, milles on ära toodud hinnang teenuse saaja abivajadusele ja tema toetuseks rakendatavad abimeetmed. Vajadusel tagatakse teenuse saajale eluase vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.
• Järelhooldusteenuse osutamise kulud kaetakse linna eelarvest ja teenuse saaja sissetulekutest.

• Järelhooldusteenuse abivajavale Pärnu linna noorele korraldab linnavalitsuse sotsiaalosakond
• Teenusesaajale maksab Pärnu linnavalitsus järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust

Sotsiaalteenuste osutamise kord
• Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumus
• Hooldusteenuse taotlus

Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kellel on hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Olenevalt isiku abivajadusest osutatakse teenust ööpäevaringselt, intervallhooldusena või päevase hooldusena, sh tagatakse teenuse saajale:
1) teenuse ööpäevaringsel osutamisel majutus, toitlustus, hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja tegevused, mis on määratud hooldusplaanis.
2) teenuse intervallhooldusena osutamisel perioodiline majutus, hooldustoimingud, võimetekohane tegevus ja toitlustuse korraldamine.
3) teenuse päevase hooldusena osutamisel abi hügieenitoimingutes, turvaline keskkond, võimetekohane tegevus, puhkamise võimalus ning toitlustamise korraldamine.

• Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus. Makseraskuste korral on võimalik taotleda hooldusteenuse kulude katmiseks hooldustoetust.

• Pärnu linnas pakub hoolekoduteenust Tammiste Hooldekodu
• Eelisjärjekorras pakutakse teenust Pärnu linna elanikele. Neile, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, osutatakse teenust vaba ja sobiva koha olemasolul.
• Juhul kui Tammiste Hooldekodus ei ole vaba ja sobivat kohta, kuid isik vajab kiiret hooldekandeasutusse paigutamist, siis võib pöörduda teiste hooldusteenust pakkuvate asutuste poole.

Tammiste Hooldekodu

Hooldekodu on Pärnu linna hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul. 

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine

Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Pärnu linnavalitsusele. Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- olemasolul geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan
- väljavõte haigusloost vms

• Kui taotlejal ei ole avalduse juurde esitada tervislikku seisundit kirjeldavat dokumenti, viiakse tema suhtes läbi hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine linnavalitsuse avahooldusspetsialisti poolt. 
• Hoolduskoha eraldamise otsuse teeb hoolekandekomisjon. Hoolekandekomisjon käib koos üks  kord kuus. Sobiva hoolduskoha leidmine võtab aega mõned kuud. 

Teenuse maksumus, omaosalus  ja lepingu sõlmimine

- ühekohalises toas 978 eurot kuus 
- kahe- ja enamakohalistes tubades 880 eurot kuus

• Teenuse maksumusele lisanduvad isikupõhise arvestuse alusel kulud ravimitele ja hooldusvahenditele.
• Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 85-100% igakuisest pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest.
• Kuni 15% pensionist jääb teenuse saajale isiklikeks kulutusteks ning selle saab hooldekodus kätte sularahas. 
• Teenuse kuludest puuduolev osa kaetakse seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega lähedaste (abikaasa, lapsed või täisealised lapselapsed) või hoolduskohustusega isikute poolt. Nende puudumisel kaetakse teenuse maksumusest puuduolev osa linnaeelarvest.
• Isik tasub teenuse eest täies ulatuses kui tema omandis on kinnis-või vallasvara, mis võimaldavad teenuse eest tasuda. 
• Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse hooldekodus.

Pärast lepingu sõlmimist tuleb teenuse saajal sõlmida pangas püsimaksekorraldus omaosaluse laekumiseks hooldekodu arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE171010220059448014 (SEB)
viitenumber antakse pangas

Linnaeelarvelisele kohale asuvatel klientidel tuleb pangas sõlmida püsimaksekorraldus või esitada vastav taotlus pensioniametile, et isikule määratud pension ja sotsiaaltoetus laekuks igakuiselt linnavalitsuse arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE771010220041192019 (SEB)
viitenumber antakse pangas


Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti. Kui transpordi kasutamise võimalus puudub, on võimalik tellida transporditeenust Tammiste hooldekodult. Teenuse tellimiseks võtta ühendust tel 4475 980, 4475 986.
Tammiste hooldekodu kliendile on transport linna piires tasuta. 

Vaata lisaks: Kuidas elanikuks saada?


Sotsiaalteenuste osutamise kord


Viipekeele tõlketeenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb kuulmispuudega inimeste ja pimekurtide abistamises igapäevasel suhtlemisel. Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu. Viipekeele tõlk tagab kliendile viipekeele tõlke isiklikus ja tööalases asjaajamises, arsti juures, töökoosolekutel, kursustel, seminaridel, ametiasutustes, teeninduses ja ülemaakondlikel üritustel.

» Viipekeele tõlketeenust saavad rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad pimekurdid ja kuulmispuudega inimesed, kes vajavad suhtlemisel ja asjaajamisel viipekeele tõlki
» Viipekeele tõlketeenus on teenuse saajale tasuta

Teenuse taotlemine:
Teenuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus Pärnu linnavalitsusele:
» saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
» saata postiga aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 
» tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse
» helistada puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisile tel 444 8129


Viipekeele tõlketeenust osutab MTÜ Pärnumaa Kurtide Ühing
» Tõlki saab tellida tööpäeviti kl 8–17 helistades telefonil 5697 5955
» Erakorralise vajaduse ilmnemisel võib pöörduda ööpäevaringselt
» Teenust osutatakse E–P vastavalt tellija vajaduseleSotsiaalteenuste osutamise kord
Tugiisikuteenuse taotlus täisealistele
Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele
Tugiteenuste taotlus puudega lapsele (sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenus)

Tugiisikuteenust osutatakse isikule, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb isiku juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja vastutusvõime arendamises.

• Last kasvatavale isikule osutatakse tugiisikuteenust täiendavalt lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamiseks.
• Lapsele osutatakse tugiisikuteenust lapse arengu toetamiseks, sh vajadusel erivajadusega lapse puhul hooldustoimingute sooritamiseks.
• Laps või last kasvatav isik on õigustatud teenust saama kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

• Tugiisikuteenust osutatakse üldjuhul Pärnu linna territooriumil teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas, vajadusel koos teenuse saajaga ka asjaajamistel ametiasutustes.
• Tugiisikuteenus on teenuse saajale tasuta.

• Teenuse saamiseks peab tugiisiku vajaja, tema hooldaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja esitama taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. 

Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse taotlus 

Isikliku abistaja teenust osutatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude või muu funktsioonihäire tõttu füüsilist kõrvalabi vajavale täisealisele isikule toetamaks isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, sh kõrvalabi liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

» Isikliku abistaja teenust on õigus saada täisealisel puudega isikul, kes oma puude tõttu vajab tegevustes füüsilist kõrvalabi ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.
»  Isikliku abistaja teenuse saaja leiab omale ise teenust vahetult osutava isiku, vajadusel abistab teenuse saajat selles sotsiaalosakond.
» Isikliku abistaja teenus on teenuse saajale tasuline.

Teenust osutab ja korraldab Pärnu Sotsiaalkeskus

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoogi poole: 

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse juhataja poole:  
Heli Kallasmaa 
512 3701 
www.parnusotsiaalkeskus.ee

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
Pärnu linna sotsiaalteenuste osutamise kord

• Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus doc ; e-vorm
• Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ;e-vorm 

Hoolduse seadmine

• Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi ja juhendamist igapäevatoimingutes, mida isik ilma kõrvalise abita teha ei suuda.
• Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kes sobib hooldatavale ja on oma tervisliku seisundi ning elukorralduse tõttu võimeline hooldaja ülesandeid täitma.

Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
3) teavitama sotsiaalosakonda hooldusega seoses tekkinud probleemidest või hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Hooldajatoetus
• Toetust makstakse linnavalitsuse poolt määratud hooldajale hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks 
• Hooldaja saab hooldajatoetust esmakordselt taotleda koos hooldajaks määramise taotlusega.
• Toetuse jätkuvaks maksmiseks tuleb esitada täiendav taotlus
• Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;

Toetuse suurus:
1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus
2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 75 eurot kuus.

Taotlusi saab esitada:
e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16)
- viia elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse


Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 
Sotsiaalteenuste osutamise kord
Tugiteenuste taotlus puudega lapsele (sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenus)

• Lapsehoiuteenuse osutamisega toetakse erivajadusega last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendatakse lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.
• Lapsehoiuteenust osutatakse kuni lapse täisealiseks saamiseni või põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses tasemeõppes õppiva lapse kooli nimekirjast väljaarvamiseni.
• Lapsehoiuteenus on teenuse saajale tasuta.

Teenuse taotlemine
• teenust saab taotleda raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omav isik või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja
• taotlus tuleb esitada Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
• taotluseid võtab vastu ja teenuse vajaduse hindamise teostab linnavalitsuse lastekaitseteenistus

Taotlusele tuleb lisada:
1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav dokument;
3) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
4) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul).

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Teenuseid osutavad Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus ja Pärnu Sotsiaalkeskus.

Vaata lisaks: TugiisikuteenusPane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid