Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Teenused, toimingud

Vastuvõtt lasteaeda 
Vastuvõtt põhikooli 
Vastuvõtt huvikooli


Toetused, soodustused

Tegevustoetused
Eraharidusasutuste tegevustoetus 
Huvihariduse ja -tegevuse toetused
Noortekeskuste tegevustoetus
Noortevaldkonna projektide toetus 
Pedagoogilise praktika stipendium

Sotsiaaltoetused
Esimesse klassi mineva lapse toetus 
Huvihariduse ja -tegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Lasteaia sõidutoetus

Soodustused õpilastele
• hallatavate koolide huviringides tasuta osalemine
• hallatavate huvikoolide õppetasust vabastuse võimalus 


Teenused, toimingud

Abivahendi vajajale
Asendus- ja järelhooldusteenus
Isikliku abistaja teenus
Koduteenus
Lapsehoiuteenus
Sotsiaaltransport
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppeteenus
Tugiisikuteenus 
Turvakoduteenus
Täisealise isiku hooldus 
Varjupaigateenus
Viipekeele tõlketeenus
Võlanõustamisteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu, ööpäevaringne)
Vältimatu sotsiaalabi (supiköök, riide- ja toiduabi)

Eluasemeteenus (munitsipaaleluruumide üürileandmine)
Häirenuputeenus
Ravikindlustamata isikute ravi eest tasumine
Tavanditeenused 
(surma registreerimine, matusetoetus, hauaplatsi taotlemine)
Tasuta õigusabi


Sissetulekust sõltuvad toetused

Eluruumi kohandamise toetus raske või sügava puudega isikule
Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Toimetulekutoetus
Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Asendushooldusel viibiva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus
Hoolduspere toetus
Juhtkoera ülalpidamise toetus
Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetus
Lasteaia sõidutoetus
Lapse sünnitoetus
Leinatoetuslaagris osalemise toetus
Matusetoetus
Puudega lapse hooldaja toetus
Tšernobõli AEJ likvideerimisel osalenud isikute toetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus

Riiklikud toetused

Riiklikud toetused ja hüvitised (eesti.ee)
Riiklikud peretoetused (Sotsiaalkindlustusamet)

Sotsiaalvaldkonna tegevustoetused

Sotsiaalprojektide toetus ja MTÜ-de tegevustoetus
Terviseprojektide toetus
Toetus noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmiseks

Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid