Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Teenused, toimingud

Asendus- ja järelhooldusteenus
Eluasemeteenus (munitsipaaleluruumide üürileandmine)
Isikliku abistaja teenus
Koduteenus
Lapsehoiuteenus
Sotsiaaltransport
Toimetulekule suunatud sotsiaalõppeteenus
Tugiisikuteenus 
Turvakoduteenus
Täisealise isiku hooldus 
Varjupaigateenus
Viipekeele tõlketeenus
Võlanõustamisteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu, ööpäevaringne)
Vältimatu sotsiaalabi (supiköök, riide- ja toiduabi)

Abivahendi vajajale
Häirenuputeenus
Koduandur ja kodunupp
Ravikindlustamata isikute ravi eest tasumine
Tavanditeenused 
(surma registreerimine, matusetoetus, hauaplatsi taotlemine)
Tasuta õigusabi
Toiduabi, toiduabikaart


Sissetulekust sõltuvad toetused

Eluruumi kohandamise toetus raske või sügava puudega isikule
Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Toimetulekutoetus
Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Asendushooldusel viibiva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus
Hoolduspere toetus
Juhtkoera ülalpidamise toetus
Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetus
Lasteaia sõidutoetus
Lapse sünnitoetus
Leinatoetuslaagris osalemise toetus
Matusetoetus
Puudega lapse hooldaja toetus
Tšernobõli AEJ likvideerimisel osalenud isikute toetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus

Riiklikud toetused

Riiklikud toetused ja hüvitised (eesti.ee)
Riiklikud peretoetused (Sotsiaalkindlustusamet)

Sotsiaalvaldkonna tegevustoetused

Sotsiaalprojektide toetus ja MTÜ-de tegevustoetus
Terviseprojektide toetus
Toetus noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmiseks

Pane tähele!

• Toetus korterelamute hoovide korrastamiseks (taotluste esitamine kuni 15.03.24)
Hajaasustuse programm (taotlusvoor avatud kuni 01.04.24)
Restaureerimistoetus (taotluste esitamine kuni 28.04.24)

Huvihariduse ja -tegevuse toetused (taotluste esitamine kuni 15.03.24)
Kultuuriprojektide toetus (taotluste esitamine kuni 01.04.24)
Spordiprojektide toetus (taotluste esitamine kuni 01.04.24)


• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 07.03.24 kl 16)
• Pärnu jõe teemaplaneeringu avalik väljapanek (kuni 21.03.24)
• Pärnu linna jalgrattaliikluse strateegia aastateks 2030+ (väljapanek 04.–24.03.24)

Loometalgud 2024 (ideede esitamine kuni 01.03.24)
• Loomeresidentuuride korraldajaid 2024. aastaks (pakkumiste esitamine kuni 01.04.24)
• Sündmuse „Tere, Pärnu suvi!“ korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 01.04.24)
• 2024. aasta Pärnu jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 01.07.24 kl 17)

Lasteaedade suvepuhkused 2024
• Biojäätmete kogumine - miks, mida, kuidas? (sh kompostimisest teatamine, konteinerite soodusmüük jne)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid