Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
• Sotsiaalprojektide ja tegevustoetuse taotlus + aruanne (e-vorm)
• Sotsiaalprojektide toetuse taotlus (. doc) 
• Sotsiaalprojektide toetuse kasutamise aruanne (. doc)
• Tegevustoetuse taotlus (.doc)
• Tegevustoetuse kasutamise aruanne (. doc)

Pärnu linna eelarvest toetatakse sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekte ning sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid. 

Toetused sotsiaalprojektidele
Toetuse eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Pärnu linnas. Sotsiaalprojektide toetuse taotlejaks võivad olla eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Pärnu linnas.

Taotlusi saab esitatada neli korda aastas - 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ning 10. oktoobriks.

Tegevustoetus sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele
Tegevustoetust on õigus taotleda Pärnu linnas sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevatel mittetulundusühingutel, kelle tegevuse sisuks on riskigruppide toimetuleku toetamine. Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele nende igapäevase tegevuse toetamiseks.

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. septembriks

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud sotsiaalprojektide toetused
22. mai 2023
13. veebruar 2023

29. detsember 2022

17. oktoober 2022
23. mai 2022

17. mai 2021

15. veebruar 2021
10. august 2020
27. aprill 2020
17. veebruar 2020

Eraldatud tegevustoetused 
13. veebruar 2023
14. veebruar 2022

8. märts 2021

30. märts 2020


Terviseprojektide toetamise kord
Toetusetaotlus
Toetuse kasutamise aruanne

Toetatakse tervisedenduslikke projekte, mille eesmärgiks on Pärnu linna elanike tervist väärtustava eluhoiaku ja teadliku terviskäitumise kujundamine.
Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud..

Toetust võib taotleda järgmistele terviseprojektidele:
1) haigusi ennetavatele ja tervist edendavatele projektidele sh uimastiennutusalased projektid;
2) tervishoiutöötajate koolitus- ja investeerimisprojektidele.

Toetusetaotlusi saab esitada kaks korda aastas - 31. jaanuariks ja 31. augustiks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord 
Toetusetaotlus

Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada noorte, kvalifitseeritud erialaspetsialistide tulekut sihtasutusse Pärnu Haigla linnaelanikele kvaliteetse eriarstiabi kättesaadavuse tagamiseks.

Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) tervishoiutöötaja on saanud õppelaenu ja pärast täiskoormusega õppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus asunud tööle sihtasutusse Pärnu Haigla;
2) tervishoiutöötaja on saanud diplomi meditsiinialase hariduse kohta 2000. aastal või hiljem;
3) tervishoiutöötaja on töötanud sihtasutuses Pärnu Haigla täistööajaga vähemalt 12 kuud;
4) tervishoiutöötaja elukoht rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Pärnu linnas.

- Toetust eraldatakse vastavalt õppelaenulepingule iga töötatud aasta (12 kuud) kohta 5 (viie) aasta vältel.
- Toetuse suuruse tervishoiutöötajale määrab linnavalitsus iga-aastaselt vastavalt kinnitatud linnaeelarvele.
- Toetusega katmata laenuosa ja intressid tasub tervishoiutöötaja ise.
- Õppelaenu tagasimakse tähtaja kulgemise peatumisel õppelaenu toetust ei maksta.

Toetuse taotlemise aluseks on avaldus, mille tervishoiutöötaja esitab linnavalitsusele iga aasta 1. augustiks koos õppelaenu lepingu ja maksegraafiku koopiaga ning tõendiga Pärnu Haiglas töötamise kohta.


Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid