Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kaasava eelarve väljakuulutamine, tingimused
• Ideede elluviimiseks on linna eelarves 80 000 eurot, mis jaguneb: Pärnu keskuslinn - kuni 50 000 eurot, Audru osavald - kuni 10 000 eurot, Paikuse osavald - kuni 10 000 eurot, Tõstamaa osavald - kuni 10 000 eurot
• Teostatava idee/projekti minimaalne suurus 3000 eurot
• Võiduideed tuleb ellu viia 2024. aasta jooksul

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine, mis
• rajatakse Pärnu linna 
• pakub avalikku hüve ja on igaühele enamuse ajast tasuta kasutatav
• ei too kaasa ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele


Ideede esitamine 29. maist 19. juuniniKaasav eelarve 2023 - esita idee hiljemalt 19. juunil!

• Ideid saab esitada omavalitsuste infosüsteemis VOLIS
• Ettepanekuid võivad esitada kõik - nii füüsilised kui ka juriidilised isikud

Idee esitamisel tuleb märkida
1. idee esitaja nimi ja kontaktandmed
2. idee nimetus ja kirjeldus
3. asukoht
4. eeldatav maksumus 

Ideede hindamine
Esitatud ideid hindab Pärnu linnavalitsuse komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
• idee positiivne mõju linnaruumile ja elanike kogukonnatundele
• idee teostatavus järgneva (2024) eelarveaasta jooksul
• idee ei tohi olla vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega. Idee kõrvaldamisest informeeritakse projekti esitajat koos põhjendustega komisjoni poolt
• idee teostus ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele

Väljavalitud ideed suunatakse rahvahääletusele


Rahvahääletus 1.–31. detsembrini

• Hääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane pärnakas, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Pärnu linnas (sh osavallad)
• Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt omavalitsuste infosüsteemis VOLIS ja on salajane. Hääletada saab ainult isiklikult (vajalik identifitseeridmine)
• Hääletada saab kuni kolme idee poolt. Antud hääli saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jäävad viimasena antud hääled

Rahvahääletuse tulemusena tekkinud pingereast kuuluvad elluviimisele paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud Pärnu keskuslinna, Audru osavalla, Paikuse osavalla ning Tõstamaa osavalla ideed, mis lähtuvalt ideede eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summade piiridesse.

Rahvahääletusel toetust leidnud ideede realiseerimise ja elluviimise korraldab Pärnu linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga sihtfinantseerimise lepingu idee elluviimiseks.

Tingimused

Pärnu linnavalitsuse 16.05.2022 korraldus nr 325
• Ideede elluviimiseks on linna eelarves 80 000 eurot, mis jaguneb: Pärnu keskuslinn - kuni 50 000 eurot, Audru osavald - kuni 10 000 eurot, Paikuse osavald - kuni 10 000 eurot, Tõstamaa osavald - kuni 10 000 eurot
• Võiduideed tuleb ellu viia 2023. aasta jooksul


Hääletus on lõppenud! Aitäh osalejaile!

• Ideid sai esitada 23. maist 13. juunini
• Rahvahääletus toimus 17.–30. oktoobrini
Ettepanekud ja hääletustulemused

Kokku laekus 16 ideed. Üheksa ettepanekut tehti Pärnu linna, kaks Tõstamaa osavalla ja viis Paikuse osavalla elukeskkonna parandamiseks. Üks esitaja võttis ettepaneku tagasi, järelejäänud 15 ideed hindas komisjon ning valis välja 12, mis läksid hääletusele. 

Rahvahääletusel kogus enim poolthääli Vana-Pärnu seikluspark, Tõstamaa osavalla ettevõtmistest kooli madalseiklusrada, Paikuse osavalla ettepanekutest Vaskrääma mängulinnak.

Loe lähemalt: Selgusid kaasava eelarve võitjad

Rahvahääletuse tulemusena tekkinud pingereast kuuluvad elluviimisele paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud Pärnu keskuslinna, Audru, Paikuse ning Tõstamaa osavalla ideed, mis lähtuvalt ideede eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summade piiridesse.


Loe lisaks:
• 26.10.22 Pühapäeval lõpeb kaasava eelarve rahvahääletus
• 14.10.22 Esmaspäevast algab Pärnu kaasava eelarve rahvahääletus
• 15.06.22 Lõppes ideede esitamine Pärnu kaasava eelarve konkursile
• 23.05.22 Algas ideede esitamine Pärnu kaasavasse eelarvesse (Pärnu Postimees)
• 16.05.22 Peagi saab esitada ideid Pärnu linna kaasavasse eelarvesse

Kaasav eelarve on osa Pärnu linna eelarvest, mis on suunatud kogukonna ideede elluviimiseks Pärnu linnas. Eesmärgiks viia ellu kodanikele huvi pakkuvaid investeeringuid ehk rajada linnaruumi objekte, mis pakuvad avalikku hüve ning mis on kõigile enamuse ajast tasuta kasutatavad.

See on hea võimalus öelda sõna sekka, kuidas kasutada omavalitsuse raha nii, et see teeks heameelt võimalikult paljudele inimestele. Saab ise ideid pakkuda, nende üle arutleda ning lõpuks valida välja see investeering, mis tundub kõige olulisem. Tehes ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate projektide väljaselgitamiseks, saab lahendada mõne silmajäänud murekoha või viia ellu päris uue mõtte. 

Ideid võivad esitada kõik, kellele Pärnu asjad korda lähevad, selleks ei pea olema Pärnu linna elanik. Esitatud projekte hindab komisjon, sõelale jäänud liiguvad edasi rahvahääletusele. Hääletuses saavad aga osaleda ainult pärnakad - kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas. 

Kaasavat eelarvet on Pärnus korraldatud 2015. aastast. 


Kaasav eelarve 2023

• Ideede elluviimiseks on linna eelarves 80 000 eurot 
• Ideede esitamine 29. maist 19. juunini
• Rahvahääletus 1.–31. detsembrini

Vaata lähemalt: Pärnu kaasav eelarve 2023Varasemad hooajad

• Kaasav eelarve 2022 
Kaasav eelarve 2021 
Kaasav eelarve 2019 
Kaasav eelarve 2017
Kaasav eelarve 2016 
Kaasav eelarve 2015 


Meedias

31.10.22 Selgusid kaasava eelarve võitjad
26.10.22 Pühapäeval lõpeb kaasava eelarve rahvahääletus
14.10.22 Esmaspäevast algab Pärnu kaasava eelarve rahvahääletus
15.06.22 Lõppes ideede esitamine Pärnu kaasava eelarve konkursile
23.05.22 Algas ideede esitamine Pärnu kaasavasse eelarvesse (Pärnu Postimees)
16.05.22 Peagi saab esitada ideid Pärnu linna kaasavasse eelarvesse

29.05.21 Selgus Pärnu kaasava eelarve rahvahääletuse tulemus (Pärnu Postimees)
24.05.21 Sotsiaalmeedia mõjutab rahvahääletust üha enam (Pärnu Postimees)
10.05.21 Vaadake, millised ideed jõudsid Pärnu kaasava eelarve rahvahääletusele (Pärnu Postimees)
09.04.21 Kaasava eelarve ideehäkk tõi kokku aktiivsed pärnakad
18.03.21 Kaasava eelarve konkursi võitja: Astusime kullapoodi ja filmisime jõululaupäeval vihmas Märt Avandit (Pärnu Postimees)
11.03.21 Pärnu kaasav eelarve läbib uuenduskuuri (Pärnu Postimees)
10.03.21 Stardib Pärnu linna kaasav eelarve

03.09.21 Raekülas valmis Pärnu kaasava eelarve toel spordi- ja mänguväljak
16.12.19 Kaasava eelarve hääletuse võitis Raeküla spordi- ja mänguväljak
03.12.19 Algas Pärnu kaasava eelarve rahvahääletus
29.10.19 Linnavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid
16.01.17 Selgus kaasava eelarve ideekonkursi võitja
19.12.16 Kaasava eelarve rahvahääletus on alanud
26.10.16 Linnavalitsus ootab ideid kaasava eelarve raha kasutamiseks

Alamkategooriaid

Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid