Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord 
Muinsuskaitseseadus
Ehitis- ja ajaloomälestiste register
Restaureerimise käsiraamat
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala


Restaureerimistoetus

• Restaureemistoetuse taotlus ja aruanne e-vorm
• Restaureerimistoetuse taotlus .doc ; aruanne .doc

Toetuse eesmärgiks on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, usundiloolise hoone, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

Eelistatult toetatakse avariilise olukorra likvideerimist (sh hoone kandekonstruktsioonide vahetuse), arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ja rekonstrueerimist järgmistel hoonetel:
• riigi kaitse all olevad kinnismälestised
• üldplaneeringus väärtuslikuks üksikobjektiks määratud hooned
• Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuvad hooned, sh kirikuhooned

• Toetust ei anta hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks.

Taotlemine
• Toetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olev kinnismälestis,üldplaneeringus väärtuslikuk süksikobjektiks nimetatud hoone või muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuv hoone, sh kirikuhoone.
• Pärnu linnaga liitunud Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades ei ole kehtivate üldplaneeringutega määratud miljööväärtusega alasid, toetust saavad taotleda osavaldades asuvate kirikuhoonete ja riikliku kaitse all olevate kinnismälestiste omanikud.
• Toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vormikohane taotlus 

Taotlusele tuleb juurde lisada:
1) muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;
2) ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
3) kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste korral Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
4) vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised jmt);
5) arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
6) tööde eelarve;
7) fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust.

Blanketil (.doc) täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Restaureerimispreemia

Preemia määratakse nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele arhitektuuriväärtuslikele, riigi kaitse all olevatele kinnismälestistele, üldplaneeringus väärtusliku üksikobjektina määratud hoonele või muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikul alal asuvatele hoonetele tehtud eeskuju andvate restaureerimis- ja rekonstrueerimistööde eest.

Ettepanekud preemia määramiseks teeb linnavalitsusele eelarvevahendite olemasolul komisjon. Preemia määratakse linnavalitsuse korraldusega.

Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid