Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavad komisjonid:
- juhtkomisjon
- valla- ja linnasekretäride komisjon
- sotsiaalkomisjon
- finantskomisjon
- planeeringukomisjon
- transpordikomisjon
- haridus-, kultuuri ja vaba aja komisjon
- majanduskomisjon


Pärnu Linnavalitsuse esindajad komisjonides:
juhtkomisjon:
- linnapea Romek Kosenkranius
- abilinnapea Meelis Kukk

valla- ja linnasekretäride komisjon:
- linnasekretär Tiina Roht
- kantselei õigusnõunik Kristi Matiisen
- kantselei volikogu nõunik Triin Tõnts

sotsiaalkomisjon:
- abilinnapea Jane Mets
- sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver

finantskomisjon:
- abilinnapea Meelis Kukk
- finantsjuhtimisteenistuse juhataja Eve Vihmaru
- raamatupidamise teenistuse juhataja Karin Holland

planeeringukomisjon:
- abilinnapea Rainer Aavik
- planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel
- volikogu liige Enn Raadik

transpordikomisjon:
- linnapea Romek Kosenkranius
- MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus juhataja Andrus Kärpuk

haridus-, kultuuri ja vaba aja komisjon:
- abilinnapea Jane Mets
- haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Andrus Haugas

majanduskomisjon:
- abilinnapea Rainer Aavik
- volikogu liige Enn Raadik 
- majandusosakonna juhtaja Mait Talvoja


Juhtkomisjoni koosoleku memo
20. juuli 2016
28. juuni 2016

13. juuni 2016
31. mai 2016

Pärnu piirkonna ühinemisläbirääkimiste kohtumise memo
08. aprill 2016 

Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemise rahvaküsitlus

2.–4. ja 6. novembril 2016

Küsimusele "Kas toetate Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemist üheks koghaliku omavalitsuse üksuseks?" sai vastata elanike küsitlusel.

Küsitluse tulemused omavalituste kaupa

Omavalitsus

 Are vald

Audru vald 

 Paikuse vald

Pärnu linn

Tõstamaa vald

Hääleõiguslikkke elanikke

1055

4787

3057

33733

1144

Osalejate arv

138 (13,08%)

476 (9,95%)

242 (7,94%)

345 (1,02%)

394 (34,44%)

Ühinemise poolt

86

90

60

161

35

Ühinemise vastu

52

386

182

184

358


Küsitluse tulemused Pärnu linnas 
Arvamust said avaldada need, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn ja kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased. 

Küsitluse korraldamise komisjoni protokollid
04. november 2016
06. november 2016
Lõplikud küsitlustulemused Pärnu linnas 
Küsitluse tulemuste kinnitamine (Pärnu Linnavolikogu 17.11.2016 otsus nr 95) 


Lisainfo
Ühinemisläbirääkimised Pärnumaal
- Küsitluses osalemine (Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määrus nr 87, § 7-10)

 

15. detsembril 2016
kinnitasid Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus kohaliku omavalitsuse üksus, mille nimeks on Pärnu linn. 

9. veebruaril 2017
kogunes Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna juhtidest koosnev juhtkomisjon. Algas sisuline töö uue moodustuva omavalitsuse struktuuri ja alusdokumentide väljatöötamiseks. Moodustati valdkonna komisjonid, mis valmistavad ette põhimääruse ja muud regulatsioonid uue omavalitsuse toimimiseks.

15. juunil 2017 
Vabariigi Valitsuse istungil otsustati ühendada Tõstamaa vald Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga. Moodustatava omavalitsusüksuse nimeks jääb Pärnu linn. Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 98

31. oktoobril 2017
Pärnu linna valimiskomisjon registreeris uue Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmed ja avalikustas valimistulemused

1. novembril 2017
• jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning
• moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn avalik-õiguslik juriidilise isikuna
• Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald lõpetasid omavalitsusüksusena
• algasid Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmete volitused ja lõppesid senise linnavolikogu ning vallavolikogude liikmete volitused

6. novembril 2017
Toimus volikogu esimene istung
• valiti Pärnu linnavolikogu esimees ja aseesimehed
• senised valitsused, Pärnu Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus ja Tõstamaa Vallavalitsus esitasid lahkumispalve (jätkasid tegevust kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni)

13. novembril 2017
• volikogu valis Pärnu linnapea 
• volikogu kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse
• linnavalitsuse volitused algasid ametisse kinnitamise päeval ja uus Pärnu linnavalitsus kui täitevorgan alustas tegevust
• senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse
• linnavalitsus ja vallavalitsused kui ametiasutused jätkavad tegevust 2017. aasta lõpuni

1. jaanuaril 2018
Audru vallavalitsus, Paikuse vallavalitsus ja Tõstamaa vallavalitsus kui ametiasutused liidetakse Pärnu linnavalitsusega ning need lõpetavad tegevuse. Jätkab ametiasutus Pärnu linnavalitsus.

Üleminekuperiood 2021. aasta KOV valimisteni
Ühinemisele järgnenud üleminekuperioodil kujundati välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus, korraldatati ümber ametiasutuste tegevus, töötatati välja ühtsed õigusaktid jne. 


Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (november2016)
Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (september2016) 
Vallajuhtide arvamused ühinemisläbirääkimiste kohta

Ühinemisläbirääkimised Pärnumaal
Haldusreformi infoveeb

15. detsembril 2016
kinnitasid Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus kohaliku omavalitsuse üksus, mille nimeks on Pärnu linn. Lepinguosaliste ühinemine jõustub 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval

Ühinemisleping
(13.12.16)
Lisa 1 - Seletuskiri (13.12.2016) 
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (01.12.2016)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (01.12.2016)
Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015): Audru vald ; Paikuse vald ; Pärnu linn
Lisa 5 - Osavallakogude moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (01.12.2016)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (01.12.2016)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (01.12.2016) 
Lisa 8 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (01.12.2016)
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses (01.12.2016) 
Lisa 10 - Õiend muudatusettepanekute kohta (13.12.2016) 


lisa3 kaart


Asutuste paiknemine uues omavalitsuses 
lisa9 asutuste paiiknemine

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid