Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Osavallakeskuses kohapeal saab:
• registreerida sündi
• teha elukohaga ning rahvastikuregistriga seotud toiminguid

Ülejäänud toimingute tegemiseks tuleb pöörduda Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisuametnike või rahvastikuregistrispetsialistide poole.

Mitmeid toiminguid on võimalik teha ka veebis. Täpsem info on kirjas toimingute kirjelduse juures.

Vaata lähemalt: Rahvastikutoimingud

• Elukohatoimingud (Siseministeerium)
• Andmete kontrollimine rahvastikuregistris

Elukohaga seotud toiminguid saab teha e-rahvastikuregistris ning linnavalitsuses kohapeal
• Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Tähtis on, et rahvastikuregistrisse oleks kantud aadress, kus isik alaliselt elab.
• Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.
• Andmete kontrollimiseks võimaldab inimesele juurdepääsu rahvastikuregistrisse ka kohalik omavalitsus isiku avalduse alusel. Vaata lähemalt: Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja parandamine


Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukohaandmete kandmist rahvastikuregistrisse ehk elukohateate esitamist. Elukohateade tuleb esitada, kui:
• muudate elukohta Eestis 
• asute elama välismaale
• kolite välismaalt tagasi Eestisse

NB! Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 14 päeva jooksul.

Elukohateate esitamine

• Elukohateadet saab esitada rahvastikuregistris
• Pärnu linnavalitsuses ja osavallakeskustes kohapeal
• saata digiallkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee
• saata Pärnu linnavalitsuse postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Elukohateate vormid
e-rahvastikuregistris
 elektrooniliselt täidetav | 520.78 KB | pdf
• prinditav | 524.43 KB | pdf
• Notice of residence in English, electronic fillable | 170.65 KB | pdf
• Notice of residence in English, for printing | 181.08 KB | pdf

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:
- isikuttõendav dokument (posti teel saates dokumendi koopia)
- eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument
- eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
- kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis
- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, juhul kui elukohana esitate Eesti laevaregistrisse kantud laeva ja kodusadama

Ruumi omanikule

Ruumi omanikul on rahvastikuregistris võimalik vaadata temale kuuluvasse ruumi registreeritud isikute andmeid või esitada taotlus elanike nimekirja väljastamiseks kohalikule omavalitsusele. Rahvastikuregistris saab omanik lõpetada ka elukoha aadressi.

Elukoha aadressi lõpetamine omaniku poolt 

Abielu lahutamine (Siseministeeirum)
• Abielu saab abikaasade vastastikusel kokkuleppel lahutada maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses (Pärnu linnavalitsuses ), kui mõlema abikaasa elukoht on rahvastikuregistri andmetel Eestis ja abielu lahutamisele kohaldatakse Eesti õigust.


Abielu lahutamine Pärnu linnavalitsuses

• Abielu lahutamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus.
• Avalduse esitamiseks on vajalik mõlema abikaasa kohaletulek
Abielu lahutamise ühine avaldus (.pdf)
Broneeri aeg

Kui üks abikaasadest ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult kohale tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse
Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus (.pdf)

Vajalikud dokumendid:
- ühine kirjalik avaldus 
- abielu sõlmimist tõendav dokument (juhul kui rahvastikuregistris kanne puudub)
- isikut tõendavad dokumendid


Riigilõiv
• Abielu lahutamine - 50 eurot
• Korduva abielulahutuse tõendi väljastamine -  10 eurot
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

Abielu sõlmimine (Siseministeerium)
Abiellumisavalduse esitamine e-rahvastikuregistris (alates 30.12.2022)

• Abiellumiseks tuleb abiellujatel esitada ühine avaldus perekonnaseisuasutusele (Pärnu linnavalitsusele) isiklikult kohale tulles või digiallkirjastatuna e-rahvastikuregistris
• Avaldusi saab esitada kuni kuus kuud enne plaanitavat abielu
• Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga


Avalduse esitamine ja abielu sõlmimine Pärnu linnavalitsuses

 • Kohapeal avalduse esitamiseks tuleb eelnevalt aeg broneerida
• Vajalik on mõlema abielluja kohaletulek
• Kaasa võtta isikut tõendavad dokumendid

• Broneeri avalduse esitamiseks aeg (NB! broneerida ei saa abielu registreerimise kuupäeva, see lepitakse kokku kohapeal)
• Abiellumisavaldus ; ENG (.pdf)

Abielu sõlmimise aeg ja koht
• Abielu on võimalik sõlmida 1-6 kuud pärast abiellumisavalduse esitamist
• Abielu registreerimise kuupäev, kellaaeg ja koht lepitakse kokku avalduse esitamisel
• Abielu registreerimine toimub üldjuhul Pärnu linnavalitsuse peahoones (Suur-Sepa 16). Kokkuleppel saab tseremoonia läbi viia ka väljaspool linnavalitsuse ruume

Pidulik abielu registreerimine Pärnu linnavalituse suures saalis
• Pidulik abielu registreerimine toimub reede pärastlõunati ja töögraafikus ettenähtud laupäevadel (kuupäevi saab küsida telefoni või e-posti teel)
• Tseremooniale võivad abiellujad kutsuda külalisi, fotograafi, muusikuid.

Abielu registreerimine ametniku töökabinetis
• Töökabinetis saab abielu registreerida esmaspäevast reedeni kl 8.30–11.30
• Ametlikul toimingul viibivad ainult toimingu osalised - abiellujad ja ametnik.
• Pildistamine ei ole lubatud!

Hinnad
• Abielu registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv
• Linnavalitsuse saalis registreerimisel lisandub saali kasutustasu: 30 minutit 30 eurot (iga järgnev 30 minutit 10 eurot)

Väljaspool linnavalitsuse ruume tseremoonia läbiviimine on tasuline:
• Pärnu linna kui asustusüksuse (keskuslinna) territooriumil: 190 eurot 
• Pärnu maakonnas, väljaspool Pärnu keskuslinna: 390 eurot 


Riigilõiv
• Abielu registreerimine - 30 eurot
• Korduva abielutõendi väljastamine - 10 eurot
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

• Kui Eesti kodanik või Eesti elanik soovib abielu sõlmida välismaal, tuleb juhinduda selle riigi nõuetest abielu sõlmimiseks, kus nad soovivad abielluda. Näiteks võidakse nõuda abieluvõimetõendit.
• Eestis väljastab tõendi maakonnakeskuse kohalik omavalitsus (Pärnu linnavalitsus), Tallinna perekonnaseisuamet või Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse. 
• Tõend kehtib 6 kuud alates selle väljastamisest. 
• Välisriigis abiellumist tõendav dokument tuleb ühe kuu jooksul pärast abiellumist esitada Eestis perekonnaseisuasutusele, et vajalikud muudatused saaksid tehtud ka rahvastikuregistris.

Vaata lisaks:
Välisriigi dokumendid
Abielu tunnustamine/registreerimine ELi liikmesriikides


Abieluvõimetõendi taotlemine Pärnu linnavalitsuse kaudu 

• Tõendi taotlemiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus 
Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus
• digiallkirjastatud avaldus saata e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee

Avalduse esitamiseks võib tulla Pärnu linnavalitsusse kohale. 
 Broneeri aeg

Vajalikud dokumendid kohale tulles:
- allkirjastatud avaldus 
- isikut tõendav dokument.


Riigilõiv

• Abieluvõimetõendi väljastamine - 10 eurot
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

Korduvad tõendid ja väljavõtted (Siseministeerium)
Tõendi taotlemine e-rahvastikuregistris
• Perekonnaseisuandmete tõendamiseks on võimalik tellida korduv väljavõte e-rahvastikuregistri kaudu või esitada avaldus Pärnu linnavalitsusele
• Välisriigis koostatud perekonnaseisudokument tuleb registrisse kandmiseks esitada Pärnu linnavalitsusele


Perekonnasündmuse tõendi taotlemine Pärnu linnavalitsuse kaudu
Linnavalitsusest saab tellida sünni- ja surmatõendit, abielu- ja abielulahutuse tõendit ning nimemuutmise dokumenti

Tõendi saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus. 
Avaldus perekonnasündmuste tõendi väljastamiseks (arvutis täidetav) 
Avaldus perekonnasündmuste tõendi väljastamiseks (prinditav)
Ingliskeelne avaldus

Allkirjastatud avaldus koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saata:
• e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või
• prindituna postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Avaldust saab esitada ka innavalitsuses kohapeal: kaasa võtta avaldaja isikut tõendav dokument ja avaldus (võib täita ka kohapeal) 
 Broneeri aeg


Riigilõiv
• Korduv sünni-, surma-, abielu-, ja abielulahutuse tõend, nimemuutmise dokument - 10 eurot
• Perekonnaseisuakti kinnitatud ärakirja väljastamine - 10 eurot

• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

e-rahvastikuregister (iseteenindus)
Rahvastikuregistri tutvustus, andmetele juurdepääs, toimingud (Siseministeerium)
Rahvastikuregistri teenused (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)
Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

• Täisealisel isikul on õigus pääseda juurde enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate andmetele. Loe lähemalt: Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele
• Tutvu oma andmetega iseteenindusportaalis e-rahvastikuregister


Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemine Pärnu linnavalitsuse kaudu 
Väljavõtte saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus.  NB! Alates 01.01.2023 tuleb andmete väljastamise eest tasuda riigilõivu 10 eurot
Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (elektrooniliselt täidetav)
Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (prinditav) 

Avalduse võib esitada:
• elektrooniliselt: digiallkirjastatud avaldus saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee
• postiga: avaldus koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
• linnavalitsuses kohapeal: kaasa võtta avaldaja isikut tõendav dokument ja avaldus (võib täita ka kohapeal) 

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral
• Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut. 
• Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada taotlus rahvastikuregistri andmete menetlemise infosüsteemis

Isikukoodi taotlemine välisriigi kodanikule
• Isikukoodi taotlemiseks peab isiklikult kohale tulema
Isikukoodi taotlus 


Riigilõiv
• Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine - 10 eurot
• Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral - üks kirje 15 eurot
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

Sünni registreerimine rahvastikuregistris 
Sünni registreerimise ja nime valiku info (Siseministeerium)

• Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist
• Sünni võib registreerida e-rahvastikuregistris või esitada vastav avaldus Pärnu linnavalitsusele
• e-rahvastikuregistris võivad lapse vanemad sünni registreerimise avalduse esitada, kui tervishoiuteenuse osutaja on sünnitõendi rahvastikuregistrisse esitanud

Sünni registreerimine Pärnu linnavalitsuses

• Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja
• Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks (vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta)

Sünni registreerimise avaldus (.pdf)
• Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist
Põlvnemise välistamise avaldus

Vajalikud dokumendid:
- vanema(te) isikut tõendavad dokumendid 
- abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse
- vajadusel tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (nt kodusünnitus)

Riigilõiv
• Korduv sünnitõend - 10 eurot
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine


Sünnitoetus ja kingitused uutele linnakodanikele

Pärnu linna lastele makstakse 500 eurot sünnitoetust
• Loe lähemalt: Lapse sünnitoetus

Pärnu haiglas ilmavalgust näinud beebidele pehme tekk ja padi ning kuni 1aastastele väikestele pärnakatele kingitakse Pärnu linna vapiga lusikas
• Loe lähemalt: Kingitused väikestele linnakodanikele

 

Nime muutmine (eesti.ee)
NImega seotud toimingud (Siseministeerium)
• Uut eesnime, perekonnanime või nii ees- kui perekonnanime võivad taotleda Eesti kodanikud ja Eestis elamisloa alusel viibivad kodakondsuseta inimesed.


Nime muutmise taotlemine Pärnu linnavalitsuses
• Nime muutmiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus 
Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus (elektooniline, täidetav .pdf)
Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avaldus (prinditav .pdf)

Allkirjastatud avaldus koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saata:
• e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või
• prindituna postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Avalduse esitamiseks võib tulla ka Pärnu linnavalitsusse kohale. 
 Broneeri aeg

Vajalikud dokumendid kohale tulles:
- allkirjastatud avaldus 
- isikut tõendav dokument.

• Dokumentide (va isikut tõendav dokument) esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.


Riigilõiv
• Nime muutmise taotlus - 100 eurot 
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid