Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

TÕSTAMAA KROONIKA 1242-1996

Koostanud Andrei Udu


Maritima provinciae — sõnasõnalises tõlkes “mereäärsed provintsid”, ehk mereäärne maa. Rohkemat preester Henrik oma Liivimaa kroonikas nende paikade kohta, kustkaudu orduvägi XIII sajandi alguses läks Soontaganat ja Saaremaad alistama, ei maini.

1242 Maade jagamisel jäi ordule 2 tolleaegset kihelkonda: Cotze (Tõhela, Tõstamaa, Varbla aladel) ja Sorwe (Seliste, Pootsi, Audru aladel). Teineteisest eraldasid kihelkondi Päraküla põlismetsad. Need maad peale Kastna (Caskenenne) läksid Saare-Lääne piiskopile tagasi.
1320 Ordumeister kinkis Kastna Padise kloostri ehitamiseks.
1364 Kastna vahetatakse Padise kloostrilt ordule tagasi.
1518 Tõhela esmamainimine
1534 Ermistu, Pootsi, Liu ja Värati esmamainimine. 
1553 Esmakordselt mainiti Tõstamaa piiskopimõisat, mis allus Koongale. Tõstamaalasi kutsuti seetõttu tuttjunlasteks.
1560 Mainiti Manija saart Tõstamaa mõisale kuuluvana.
1558-1583 Liivi sõda. Maa pärast sõdisid Vene, Rootsi, Poola ja Taani.
1561 Kastna läänistati ordult Pärnu komtuuri kirjutajale.
1561 Ordu maaala alistus Poolale.
1562 Rootslased vallutasid Pärnu. Moodustati Pärnu lään (maakond).
1575 Venelased vallutasid Pärnu. Rüüstamised ja küüditamised Lääne-Eestis.
1582 Zapolje rahuleping: Pärnu läks Poolale. Liivi sõjas kui ka hiljem Poola-Rootsi sõjas käis Tõstamaa pooltosinat korda käest kätte ja piiri aeti paaril korral läbi Värati küla.
1613 Kirikuvisitatsiooniprotokollis mainiti Neitsi Maarja sündimise kirikut “in pago civium Pernavensium” (Pärnu elanike külas) Kastna mõisas. Legend räägib, et kiriku lasksid Kastna hiide ehitada skandinaavlastest kaupmehed, kes pääsesid merehädast.

Vana hea Rootsi aeg
1617 Rootslased vallutasid poolakatelt Pärnu.
1624 Kuningas Gustav Adolf kinkis Tõstamaa mõisa Riia linnasekretär Andreas Koyen’ile, kelle tütre abiellumisega läks mõis Helmersenide perekonnale. Pootsi mõis läänistati Magnus von der Pahlen’ile.
1629 Altmargi rahu: kogu Eesti läks Rootsile.
1630 Pärnu lään läks Eestimaa kubermangu alt Liivimaa kubermangu alla. Tõstamaa “pealinnaks” sai Riia.
1665 Pärnu linn ostis Meelius’e perekonnalt Kastna mõisa.
1674 Anti käsk kiriku ehitamiseks praegusesse alevikku, kuna Kastna kabel oli kaugel ja viletsas seisus. Puust kirik asus praegusest kirikust pisut idas.
1679 Sigismund Segius asus Tõstamaa kiriku esimeseks õpetajaks ja töötas sellel kohal 20 aastat.
1680 Asutati Tõstamaa kirikumõis.
1684 Riigistati Pootsi, Seli ja Tõstamaa mõis. Linnamõis Kastna jäi puutumata.
1688 Forceliuse koolist tulnud noormees õpetas 2 talve kümmet talurahva last. Alustati esimese koolimaja ehitamist, mille mõisniku pärijad aga ära keelasid: nemad andnud maa kirikule, mitte koolile.
1695–1697 Suur näljahäda ja katk. Kihnu asustamiseks viidi inimesi Karugalt.
1700 Algas Põhjasõda.
1710 Et Pärnu kohe ei alistunud, rüüstasid vene väed Kastna mõisat.

208 aastat Vene impeeriumis
1720 Helmersenid said Tõstamaa mõisa tagasi. Vene riik taastas aadli õigused, mida Rootsi oli kärpinud. Pootsi tagastati 1711.
1721 Uusikaupunki rahu: Eesti ja Liivimaa kubermangud läksid ametlikult Vene riigi alla.
1728 Tõstamaal õpetas köster seitset last.
1763–1768 Ehitati praegune Tõstamaa kirik.
1767–1770 Töötas külakool Tõhelas.
1790 Pootsi mõis panditi 70 aastaks Poola kammerhärra Lilienfeldt’ile.
1801 Tõstamaa kihelkonnas töötas ainult kaks kooli. Kümme aastat hiljem polnud enam ühtki vallakooli.
1815 Kubermanguvalitsuse käsk: igasse valda tuleb ehitada vähemalt üks koolimaja. Ka Tõstamaale asutati üksikud koolid.
1819 Pärisorjuse kaotamine Liivimaa kubermangus. Igas kihelkonnas, kus meeshingi on 2000, peab olema kihelkonnakool.
♦ Mõisate kaupa loodi juriidiliste üksustena talurahvakogukonnad – vallad.

Tõstamaa valla kujunemine
Igas mõisas oli oma vald – Pootsi, Seli, Tõstamaa ja Kastna. Kuna Tõhela kuulus Tõstamaa mõisale, siis seal oma valda ei olnud. 1866. aasta Balti vallaseadus kaotas mõisate võimu valdade üle. Seadus sundis valdasid ise majandama, see kutsus esile aga valdade ühinemised. 1891.a. ühines Pootsi Seliga ja 1893.a. Kastna Tõstamaaga.

1. aprillil 1939. aasta valdade reformiga liideti Tõstamaaga Saulepi valla Rammuka, Rammukametsa, Suurtüki ja Jäärumetsa külad ning Vaiste asundustalud. Kihnu “ülemerevaldus” – postitalu anti Seliste vallale. Kolhooside liitmisega tuli Soomra Tõstamaale, Soomra tagasi andmisel Audrule 1964.a. läks sinna ka Murru küla.

1971 likvideeriti Seliste (1926. aastani Seli) külanõukogu, enamus alast liideti Tõstamaaga. Liu, Koti, Marksa ja Karuga küla liideti Audruga. Pindalalt on praegune Tõstamaa vald peaaegu sama suur kui sõjaeelsed Seliste ja Tõstamaa kokku, elanikke on aga 2,5 korda vähem. Külanõukogu muutus ametlikult vallaks 17. juunil 1992.

1831 Müüdi Tõstamaa mõis enampakkumisel Wilh. Fromhold Stael von Holsteinile, kes rahvalt teenis “lolli paruni” tiitli. Poeg Augusti kutsuti “hulluks paruniks” ja pojapoeg Alexandrit “targaks paruniks”.
1840 Õppis Tõstamaa vallakoolis 30, Pootsis 20, Selis 13 ja Kastnas 12 last.
1845–1848 siirdus õigeusku 71% Seli ja Tõstamaa elanikest. Poole sajandi jooksul asutati 4 õigeusu kogudust:

 

Kogudus asutatud

Kirik valminud

Kihelkonna-kool avatud

Koguduse tegevuse lõpp

Seli

1847

1864

1864

1989

Pootsi-Kõpu

1847

1873

1860

 

Tõhela-Murru

1876

1895

1874

1964

Kastna

1896

1896 (puust), 1904 (kivist)

1896

1986

1849 Tõstamaal avati luterlik kihelkonnakool. Järgmisel aastal ehitati sellele koolimaja (Köstri).
1850 Avati esimesed õigeusu külakoolid.
1854 Õpilaste vähesuse tõttu lõpetas tegevuse Pootsi luterlik kool.
1858 Pootsi mõis sai Maydelli pärisomaks.
1860 Pootsi mõisas töötas keemiamanufaktuur, toodeti tinavalget ja tinasuhkrut. Manufaktuuris oli 20 töölist.
1865 Esimene foto Tõstamaa laulukoorist.
1867 Seli kroonumõisat hakati jagama õigeusulistele.
1870 Tõhelas algas talude päriseksostmine.
1876–1877 Tõstamaa mõisa peahoone ümberehitus.
1885 Mõisavalitseja Jakob Toots hakkas esimesena Eestis soost põldu tegema. Kõigepealt kraavitati, siis veeti hektarile 1500 tonni liiva, et maa hobust taluks.
1888 Karl Blumenfeldt avas Tõstamaal apteegi.
1889 Merepõhja pandi Lao-Kihnu telefonikaabel.
1890 Kooliõpetaja H.Anniko asutas karskusseltsi “Laine”.
1892 Tõstamaal asutati pasunakoor.
1900 Tõstamaa sai telefoniühenduse Pärnuga.
1905 Tõstamaa kihelkonnas mõisaid ei põletatud, kuid karistussalk siiski ilmus. Vitsahoope said Mart Vestmann ja Jaan Klaas Kastnast ning Jaan Jakobson-Teoste Tõhelast.
1908 Asutati Seli Kirjanduse Ringkond ja Tõstamaa Haridusselts.
1909 Asutati Tõstamaa Laenu-Hoiu Ühisus ja Tõstamaa Põllumeeste Selts.
1910 “Põllumajanduslised” kursused saja osavõtjaga.
1912 Tõhelas asutati piimaühing.
1914 Algas esimene maailmasõda.
1915 Suti külas sõitis hirmust sakslaste ees kaldale Vene suurtükipaat “Korejets”.
1917 Vaiste lahe suus sõitis kaldale sakslaste poolt vigastatud Inglise allveelaev C-32. Koolides algas õppetöö eesti keeles.
♦ Asutati Tõhela Noorsoo Selts.

Vabadussõda, omariikluse aastad
1918 Eesti iseseisvuse väljakuulutamisele järgnes kohe Saksa okupatsioon. Õigeusu preestrid ja enamlaste pooldajad lasti koolidest lahti. Küladesse ilmusid venelaste asemel Saksa sõdurid.
♦ 28. november - algas Vabadussõda.
1920 Vabadussõja lõpp. Vabadusristiga naasid Seli ja Tõstamaa meestest Andrei Erikson, Juhan Jansen, Johan Karjel, Lembit Karjel, Anton Kose, Leo Köösel, Karl Laurits (2 Vabadusristi), Valev Mere (Vassili Martson), Eustatius Miido, Aleksander Seimann (3 Vabadusristi), Oskar Uritam, Richard Uritam, Jaan Vidrik, Jakob Vimm (Tõnisson).
1921/1922 Tõstamaa kool asus mõisa peahoonesse, Pootsi valitsejamajja.
1921 Algas Tõstamaa, Pootsi ja Tõstamaa kirikumõisa jagamine.
1924 Avati bussiliin Tõstamaa – Pärnu. 
♦ Kastna ja Seliste enamlased, kes 1.detsembril Pärnus mässu tegemas käisid, enam tagasi ei tulnud.
1926–1945 töötas Tõstamaal kodumajanduskool.
1927 Uus vallamaja ehitati keset valda - Ermistusse, kuhu viidi ka elektriliin tärklisevabrikust (endine mõisa juustuvabrik). Elektrijaam hakkas voolu andma 1918. 
♦ Aleviku teeristile ehitas Pärnu Majanduse Ühisus Tõstamaa kollasest tellisest kauplushoone.
1929–1948 töötas Vaistes (praeguses Tõstamaa vallas) kolme saekaatriga saeveski ja sadam. Metsaraudtee ulatus Mõtsuni.
1930 Tõhela Piimaühing avas bussiliini Tõhela – Pärnu.
1933 Manija saarele asus mitukümmend Kihnu peret. Manijale ehitati tuletorn.
♦ Ka Kastna mõisasse tekkis kihnlaste “asundus” – 7 peret.
1937 Piima võeti Kastnas vastu 760 t, Selis 1574 t, Tõhelas1461 t ja Tõstamaal 1027 t aastas.
1938 Esimese viljasaagi said Viruna asundustalud.
1939 Tõstamaa Kaitseliit käis Lõpel julgestamas Vene vägede minekut Saaremaale. Baltisakslaste ümberasumisega lahkus Pootsist Maydelli pere.

Vene ja saksa okupatsioon

1940 17. juunil tuli Punavägi üle piiri. Võidutule asemel toimusid miitingud, kus astusid üles endised poliitvangid. Kaitseliidult võeti relvad. Vallavalitsustesse pandi “töörahva” esindajad.
1941 Esimene arreteerimine. 10. jaanuaril viidi ära Theodor Backhoff alevikust.
♦ 14. juuni - Seliste vallast küüditati 15 inimest, Tõstamaa vallast 6. Vene mobilisatsiooniga kaotas Seliste 16 ja Tõstamaa 33 inimest.
♦ 3. juuli – Stalini käsk jätta sakslastele põletatud maa. Lahkusid enamlased ja nende perekonnad.
♦ 4. juuli – Lahkusid Vene piirivalve ja õhuvaatlejad. Põletajate vastu sündis Omakaitse.
♦ 5. juuli – Pärnust tuli hävituspataljon Villem Kuusiku juhtimisel tanketiga Tõstamaad karistama. Selistes põletati üks, Tõstamaal teine maja. Põletajad lahkusid Varbla poole.
♦ 9. juuli - Tõstamaale ilmusid sakslased, kuid tõmbusid peagi Pärnu tagasi. Virunal seisis hävituspataljoni vastas 3 nädalat Tõhela Omakaitse. Alles Vene regulaarvägi sundis Omakaitset taanduma.
♦ 2. august – Hävituspataljonid ja Punaarmee alustasid Varblast ja Virunalt pealetungi. Teel Tõhelast Tõstamaale tapeti 11 inimest, enamuses vanurid.
♦ 5. august – Et üldpealetung Pärnule nurjus, tõmbus Punaarmee tagasi.

1943 Oktoobris toimusid esimesed sakslaste mobilisatsioonid.
1944 Veebruari alguses üldmobilisatsioon 1904 – 1923 aastakäigule. Augustis mobilisatsioon 1926 – 27 sündinuile.
♦ 11. august – Permisküla lahing. Hukkus Seliste ja Tõstamaa mehi (leitnant Karjeli kompanii).
♦ 12. august - Omakaitse mobilisatsioon. Mobiliseeritud koguti Pootsi mõisa, sealt läksid nad oma riiete ja jalatsitega Peipsi äärde (sellest ka nimetus – “pastlapataljon”).
♦ 20. september – algas põgenemine Rootsi. Mindi paatidega Seliste randadest, Manijalt ning laevadega Kihnust, Vaistest, Matsist ja Paatsalust.
♦ 22. septembril lahkus Vaiste sadamast mootorpurjekas “Leidi” 124 inimesega. Nii Seliste kui Tõstamaa vallast lahkus ligi sada inimest (nimikirjad pole täielikud).
♦ 24. september – Punaarmee taas Tõstamaal. 
♦ “Küüditamist ja kolhoosi ei tule,” kuulutas Rammuka küla mees Nikolai Karotamm, kui astus augustis 1944 üle Vene – Eesti piiri

1944 oktoober – Algas mobilisatsioon Punaarmeesse.
♦ 28. oktoober – Esimene arreteerimine alevikus.
♦ 21. november – Arreteerimine Kastnas. Üks vahistamine järgnes teisele. 1944-1953 arreteeriti Tõstamaa vallast 110 ja Seliste vallast 20 inimest (andmed ei ole lõplikud).
1947 Seliste valla kalurid hakkasid räime püüdma seisenootadega (kakuamid).
1948 Kastnas moodustati “Õige Tee” ja Sööni kolhoos.
1949 25. märts – Maarahva küüditamine. Tõstamaa vallast küüditati 167 inimest, Selistest 22 inimest. Küüditamisautod kogunesid Tõstamaa koolimajja, küüditatud viidi Tõhela koolimajja. Küüditamise keskstaabi esimees oli Nikolai Karotamm. 
♦ Aprillis algas massiline kolhooside moodustamine. Tõstamaa vallas tehti 22 kolhoosi, Selistes mõned vähem. 
♦ Väratis algas kalatööstuse ehitamine.
1950 Värati tee lähedusse ehitati loomaravila (ainus hoone plaanist moodustada Tõstamaa rajoon). Kalapunkt kasutas palkmaja mõne aasta ühiselamuna (“Tondilioss”), siis veeti see Audru traktorijaama. Pootsi mõisas asutati Tõstamaa traktorijaam. Aasta hiljem viidi see sama nime all Sinti.
1951 1. aprill – Nõndanimetatud usklike küüditamine. Tõstamaa vallast viidi ära 23 inimest, Selistest 3 peret. Liitmiste ja lahutamiste aeg
1950–1951 Algas väikeste kolhooside liitmine. Esialgu 2-3 küla kaupa, järjest ikka enam.
1953 3. märts Stalini surm.
♦ 1. september – Tõstamaa kool muudeti keskkooliks. Esimene lend lõpetas 1957.a. Aastatel 1970 – 1982 oli kool 8-klassiline.
1961 Moodustati Tõstamaa sovhoos.
1962 Kalurikolhooside ühinemine.
♦ Tõstamaa sai elektrivoolu.
♦ Pootsi kool kolis mõisa härrastemajja. Seal hakkasid käima ka Seliste lapsed.
1963 Ermistu liideti Kastna (“Areng”) kolhoosiga.
1965 Ermistu järves alustati kalakasvatuse rajamist. Suured saagid jäid saamata, loodusele tehti aga suurt kahju.
1967 18. oktoober – Suur torm ja ülejutus. Lao kalapunkt muutus saareks. Merevesi oli 253 cm üle Kroonlinna nulli.
1968 Valmis Tõstamaa lasteaia esimene järk.
1970 Kastna liideti Tõstamaa sovhoosiga.
♦ Tegevuse lõpetas Kastna kool.
1972 Jaanilaupäeval varises kokku Tõstamaa kiriku esikülg ja kukkus ümber torn. Varingu alla jäi orel.
1973 Moodustati mammutkolhoos “Pärnu Kalur”.
1976 Tõhela liideti Tõstamaa sovhoosiga.
1980 Vaike Hang alustas taluehituste ja taluelu kirjapanemist Tõstamaa vallas.
1981 Tõstamaa alevik sai tänavavalgustuse.
1983 Nurgakivi kirikutornile.
1984 Toimus esimene Tõhela kodukohapäev. Korraldati esimene Tõstamaa jooks.
1985 Tõstamaa sovhoos liideti “Pärnu Kaluriga”.
1986 Tõhelas pandi mälestuskivi Mats Mõtslasele.
1987 Tõstamaal pandi mälestuskivi Aleksander Stael von Holsteinile, kes oli viimane Tõstamaa parun, kuulus idakeelte uurija.
1988 “Pärnu Kalurist” eraldusid Tõstamaa ja Tõhela ning tegid iseseisvad kolhoosid.
1988 8. märts – Uue kultuurimaja avamispidu.
♦ Aprilli lõpp - Tõstamaal moodustati Rahvarinde tugirühm.
♦ 16. mai – Asutati Tõstamaa Muinsuskaitse Selts, kelle peamine ettevõtmine oli Tõstamaa kiriku taastamine.
1989 23. august –Balti ketti sõitis 2 bussitäit tõstamaalasi.
1990 Tõstamaa valis Eesti Kongressi liikmeks Mihkel Lühiste.
♦ Rahvahariduse 300. aastapäeva tähistati hilinemisega. Kooli parki pandi mälestuskivi.
1991 Lõppes Tõstamaa kiriku esialgne taastamine. Torn ootab tegijaid.
♦ Valmis praegune laululava. Tõstamaal peeti Pärnumaa folkloorifestival.
1992 Algasid maa- ja põllumajandusreform
♦ Seliste eraldus “Pärnu Kalurist” ja moodustas omaette ühismajandi.
♦ Riigikogu valimistel sai Tõstamaa vallas enam hääli üksikkandidaat Jüri Reinson – 15%, kes aga Riigikokku ei pääsenud. Järgnesid “Isamaa” ja Kindel Kodu”. Presidendikandidaatidest sai Rüütel 55%, järgnesid Taagepera 27%, Meri 13% ja Parek 5%.
♦ Tõstamaa vallale anti omavalitsuslik staatus
1993 Kolhoosidest tekkisid osaühingud, aktsiaseltsid, talud.
♦ Avati Munalaiu sadam.
♦ Vallavolikogu valimised - 13-st kohast 10 sai valimisliit “Tõstamaa”. Vallavanemaks valiti Endel Tõnisson, volikogu esimeheks Heino Tamm
♦ Toimus Tõstamaa kihelkonna päev. Sellest võtsid osa ka kihnlased.
1994 Alevikku loodi ööpäevase valvega päästeamet.
♦ Avati Manija sadama esimene kai.
♦ Tõstamaa haiglast loodi vallaettevõtted Hambaravi, Tervisekeskus ja Hooldekodu
1995 Endises kirikumõisas avas uksed hooldekodu.
♦ Riigikogu valimised. Valimistel võitis ülekaalukalt Koonderakonna ja Maarahva Ühendus. Järgnes Reformierakond.
♦ Jõuludeks ilmus Tõstamaa vallalehe esimene number. Toimetajad Lea Rannik ja Ene Lehtsalu.
♦ Segakoor ja puhkpilliorkester käisid külalisesinemisel Västerosis.
1996 Valla volikokku valiti 10 esindajat valimisliidust “Tõstamaa” ja 4 esindajat valimisliidust “Sipelgad”. Volikogu esimeheks valiti Heino Tamm ja vallavanemaks Endel Tõnisson.
♦ Hakkas tööle EMT Tõstamaa mobiilsidemast.
♦ Käiku läks kooli kanalisatsioonikollektor koolist puhastuseadmeni
♦ Aasta lõpul ilmus esimene “Tõstamaa kalender 1997”  vallaarst Madis Veskimägi värvifotodega.

Alates 1997
Kroonika
Toimunud sündmused


Tõstamaa kroonika 2005


JAANUAR
1. jaanuar Tõstamaa vallas elab ametlikult 1645 elanikku. 2004. aastal sündis 13 last, suri 22 inimest.
1. jaanuar Tõstamaal ja Tõhelas võeti uus aasta vastu ilutulestike ja tantsuga rahvamajades
6. jaanuar Jõulu-jumalateenistus Seliste kirikus
7.-8. jaanuar Tõstamaa õpetajate võistkond osales EKSL võrkpallivõistlusel Jõgeval
9. jaanuar Suurtorm ja üleujutus, tuuleiilid kiirusega kuni 38 m\s. Vesi tuli tuppa 26 majapidamises, abihooned olid üle ujutatud, purunes katus või sai muud kahju veel 27 majapidamist. Manijas jagas suurvesi saare kolmeks. Tormi läbi saadud varalist kahju on inimesed vallavalitsusele esitatud 53 avalduses hinnanud 5 012 000 kroonile
15. jaanuar Tõstamaal jõulukuuskede põletamine ja Audruranna näitetrupi etendus
25. jaanuar Kinobuss Tõstamaal filmidega “Karlsson katuselt” ja “Semu”
29. jaanuar Külade spordipäev rahvamajas

VEEBRUAR
1. veebruar mälumäng Tõstamaa rahvamajas
1. veebruar Valla turismi projekti juhina töötab vallamajas Kristiina Lepik
4. veebruar Lõppes traditsiooniline kaks kuud kestnud võrkpalliturniir 36 võrkpallilahinguga. Võitis võistkond Võrgutajad (Midri, Lagle Adler, Kristiina Lepik, Evelyn Liländer, Janek Jaansoo, Ago Adler, Joel Pulk, Kuldar Miidu), II koht Alev ja III kohat Pootsi.
Pidu. Ans. “Ahto”
8. veebruar Tõstamaa Spordiklubi korraldatud Sportlik vastlapäev
12. veebruar Vastlapäev lastele Tõhelas
12. veebruar Vastlapäev Tõstamaal.
12. veebruar Noorte sõbraõhtu rahvamajas (ans. NO WAY, ELAV LEGEND, SO WHAT, CRAMP)
17. veebruar Maakondlikul poiste laulupäeval Pärnus pääses Mark Martson laureaadina vabariiklikule konkursile
23. veebruar Vabariigi aastapäeva aktus ja tantsuõhtu rahvamajas. Valla vapimärgid anti Efeliine Liivile ja Maimu Juhkamile. Avati valla külade fotonäitus.
Tantsuõhtu koos ansambliga Lustgast.

MÄRTS
4. märts Moskva tsirkuse etendus rahvamajas
11. märts Kooli teatripäev
11. märts Lasteaia lauluvõistlus
12. märts Soparalli „Pootsi Jõle“ XII etapp naistepäevaralli
12. märts Noorteõhtu ansambligaga Nexus
15. märts Doonoripäev Tõstamaal
18. märts IX Tõstamaa valla laste- ja noorte solistide konkurss
”Muusika meid kõiki seob...”
18. märts Lõuka-Ermistu külakoosolek, külavanemaks valiti tagasi Madis Martson.
19. märts Tõhelas kevadpidu. Esines Tõstamaa rahvatantsurühm, järgnes tantsuõhtu SILVER BÄND iga
21. märts Kihnu Väina Merepargi turismikoosolek
22.-23. märts Laste kevadlaager rahvamajas
24. märts Mark Martson esines Eesti Poiste võistulaulmisel Tallinnas.
25. märts Suure Reede jumalateenistus Seliste kirikus.
29. märts Tölli küla koosolek. Külavanemaks valiti Johannes Kasearu
29. märts Mälumäng Tõstamaa rahvamajas
31. märts Pootsi, Peerni, Lao külade koosolek, külavanemaks valiti kuni uue valimiseni Reet Rand.
Jaanuar-Märts Fotokonkursi Tõstamaa vald 2005 – talv võitis Eve Käär looma-lindude piltide seeriaga, II koha pälvis Janely Kuuskler, III koha Karin Randmäe.

APRILL
1. aprill Naljapidu rahvamajas Estraadi tegid Tõstamaa näitetrupp ning ansamblid Silver Band, Tule Taevas Appi, Cool Päxe, “M&Õ”
1. aprill Hooldekodu juhatajana töötab Merike Tuulmees
1. aprill Lasteaed tähistas Hans Christian Anderseni 200. sünniaastapäeva
2. aprill Võrkpallivõistkonnad Koonga mängudel
5. aprill Tõhela piirkonna külakoosolek. Külade vanemaks valiti Andres Laur
7. aprill Tõstamaa aleviku, Värati küla koosolek
8. aprill Nukuteater "Nipitiri"esitas lasteaialastele näidendi "Kaks kuningat".
9. aprill Seliste külakoosolek
10. aprill Seliste, Päraküla külakoosolek. Külade vanemaks valiti Alex Trope
12. aprill Kõpu külakoosolek
12.-14. aprill Rahvamajas jahindusalane koolitus ümbruskonna õpilastele (Keskkonnaministeerium)
15. aprill Lõppes Tõstamaa bussijaama remont
15. aprill Laevatehases suurtormijärgse remondi läbiteinud Manija liinipaat asus taas liinile.
16. aprill Tõstamaa näitetrupp osaleb maakondlikul naljapäeval Aluste rahvamajas estraadiga
18. aprill Merekolledz kinkis paadi Tõstamaa koolile
18. aprill Kavaru külakoosolek, külavanemaks valiti Elsa Rand, abiks Sülvi Kaljurand.
19. aprill Pärnumaa Ettevõtluskeskuse koolituspäev Tõstamaal
19. aprill Kastna külade koosolek. Külade vanemaks valiti Leo Langus.
19. aprill Vallalehte asus toimetama Ülle Tamm, 1997. aastast tänaseni oli ajalehe toimetaja Lea Rannik
22. aprill Tõstamaa koolis toimus Eesti Koolispordi Liidu üldkogu. Uueks presidendiks valiti kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe, kes kohtus ka õpilastega.
23. aprill Keskkonnakoolitusprojekti raames toimus matk Lindi sohu.
23. aprill Jüriöö jooks ja pidu. Jooksust võttis osa 13 kuue-liikmelist võistkonda. Tantsuõhtu ans.-ga “M&Õ+SILVER BÄND”.
29. aprill Näitetrupp võtab osa Lindi näitemänguselts “Adru” 20. juubeliüritusest
Aprillikuu viimane nädal Lasteaias Ökokrati nädal, teemaks “Säästa vett ja väldi selle reostust”.

MAI
1. mai Kontsert Seliste kirikus, solistid Nizni–Novgorodist
2. mai Tutipidu koolis - 12. klassile helises viimane koolikell.
2. - 6. mai Bioloogianädal koolis. Toimus keskkonnaalaste plakatit konkurss, loodusmatk, mälumäng.
5. mai Kooli ROKKSIMMAN rahvamajas, peaesineja ansambel No Way Häädemeestelt. Esinesid kooli julged ja andekad isetegijad - tantsurühmad, lauljad, näitering . . . ja direktor.
7. mai Emadepäeva kontsert Tõhelas. Esinesid Tõstamaa laulustuudio lapsed
8. mai Tõstamaa rahvamajas ja Seliste külatoas emadepäeva kontsert. Esinesid Tõstamaa lapsed, puhkpillistuudio
8. mai Seliste külatoas emadepäeva kontsert. Tõstamaa laulustuudio lapsed
9.-20. mai Osaleti Pärnumaa õpilaste konkurss-näitusel Kotid-Kandikud- Trükid. Kunstitöödes 5-ndate kasside arvestuses Merle Juurik I koht ja Ade- Riin Vene II koht. Gümnaasiumide arvestuses Andres Tölp II koht. Käsitöönäitus Kotid 6-ndate kasside arvestuses Riina Reinson II koht. Juhendaja õp. Inger Vahuvee
13. mai EKSL C ja D kl. 4-võistlusel Türil sai Leenu Aava 500 m jooksus meistritiitli
14. mai Kooli võistkond osales VIGURIVÄNT 2005 maakondlikul võistlusel. Kümne võistkonna hulgas saavutati II koht. Võistkonda kuulusid Liis Leerima, Maarjan Rand, Maret Palusalu, Paul Tilk, Kaarel Kase, Jüri Sääsk ja Ingmar Juurik. Individuaalselt tuli võitjaksoli Paul Tilk, II koht Kaarel Kase. Õpilasi juhendab Valev Randmäe.
16. – 22. mai Tõstamaal olid külas Euroopa Comeniuse koolide koostööprojetki „Imagine“ partnerkoolid Austriast, Bulgaariast, Poolast ja Portugalist, kokku 36 õpetajat-õpilast 6 koolist.
17. mai Tõstamaa rahvamajas külavanemate koosolek
17. mai Lasteaia lapsed käisid metsa istutamas
17. mai EKSL kergejõustikuvõistlusteled Rakveres sai Imbi Alpius A-kl. kõrgushüppes III koha (1.55), A- kl. tüdrukute võistkond saavutas V koha. Kokku osales üle kahekümne võistkonna
18. mai Kooli sportlased kergejõustikuvõistlustel Vändras. Võistlesid A, B ja C vanuseklassides võideti kokku 8 kuld-, 7 hõbe- ja 5 pronksmedalit.
18. mai Teine maakondlik kalmistutöötajate päev toimus Tõstamaa Rahvamajas. Päeva peaesinejaks oli Ilme Mäesalu – muinsuskaitseameti peainspektor, päeva praktilise osa – kalmistukivi restaureerimist õpetas muinsuskaitse spetsialist Eduard Rajari. Oma kogemusi jagas Karksi valla kalmistute hooldaja Maire Sala.
20. mai Merilin Mitt kutsuti maavanema poolt korraldatud Pärnumaa Parimate Õpilaste pidulikule vastuvõtule.
21. mai Eurovisiooni disko Tõstamaa rahvamajas. Diskorid Dj. M.Koitla & M.Must
24. mai Sutirannas mälumängu-sarja lõpetamine. 8 mängust koosnenud mälumänguturniiril 2004/2005 osales 13 võistkonda. Kokkuvõttes võitis võistkond MM (Anneli Võso, Marek Lind, Kalev Martson, Enno Kase).
24. mai Vändras toimunud kergejõustiku 4-võistluse MV-l saavutas Tõstamaa gümnaasiumide arvestuses II koha.
25. mai Kooli esindus osales Tallinna Raekojas Muinas-Julle võistluse "Hiiepuud kõnelevad ..." lõpetamisel. Ann- Amy Vene sai luule I auhinna, Mariia Kalbach fantaasialugude III auhinna. Juhendaja õp. Mari Lühiste.
27. mai Õpetajate JAHT (Järvakandi, Audru, Häädemeeste, Tõstamaa) Jõulumäel. Tehti sporti, mängiti mänge ja veedeti mõnusalt aega.
27. mai Lasteaia lõpupidu, kooliteele saadeti 10 poissi ja 5 tüdrukut. Neid õpetasid Aidi Lellsaar ja Ester Põltsam.
28 mai Projekti "Unustatud mõisad" päeval Tõstamaa koolis oli avatud käsitöö- ja fotonäitus, toimusid ekskursioonid, giidideks turismieriala õpilased. Näitering etendas "Vigaseid pruute".
29. mai Pärnumaa laste laulu- ja tantsupeol vallikäärus osalesid Tõstamaalt 1. klassi tantsurühm (Kaarin Reinson) ja mudilaskoor (Heli Kvell)
30. mai Sõpruskohtumisel Varblas osalesid Varbla Põhikool, Kullamaa Keskkool ja Tõstamaa Keskkool. Mängiti jalg- ja võrkpalli. Tõstamaa poisid jalgpallis I koht, võrkpallis III koht. Tüdrukud nii jalg- kui võrkpallis III koht

JUUNI
1. juuni Lastekaitsepäev rahvamajas - Lindi lasteteatri etendus “Sööbikud ja Pisikud”
3. juuni Koolis olid külas sõpruskooli õpetajad lätimaalt Brocenist.
3. juuni Koolis 9. klassi tutipidu. Viimase koolipäeva aktus. Tänupäev - direktori vastuvõtt kooli tublimatele õpilastele ja nende vanematele.
4. juuni Moskva Suure Teatri solisti Aleksander Vedernikovi kontsert Kõpu kirikus.
4. juuni EMÜ projekti "Unustatud mõisad" külastusmängu päev. Tõstamaa mõisas oli käsitöö- ja fotonäitus, esinesid rahvatantsijad.
4. juuni Maakonna suvemängud
11. juuni Viies Pootsi laat
13. juuni algasid tellisetehase väljakaevamised
16. juuni Rahvamajas Doonoripäev
17. juuni Tõstamaa kooli XII klassi lõpuaktus, lõpetas kooli 9 last, klassijuhataja Reene Tammearu
17. juuni Tõstamaa valla 13. sünnipäev Tõstamaa rahvamajas. Puhkpillistuudio kontsert
18. juuni Tõstamaa koolis lõpetas 9. klassi 22 last, klassijuhatajad Kirsti Talu ja Galina Mändla.
18. juuni Kastnas Tõstamaa Lusti- ja Lõbu Seltsi jaanituli
21. juuni Tõstamaa Hooldekodus jaanipäeva kontsert
23. juuni Tõstamaa jaanituli. Kontsert. Köievedu, rammumees. Tantsuks ans. TORU-JÜRI
24. juuni Tõhela jaanituli. Muusikat teeb Andres Hirvela
24. juuni Selistes jaanituli
27.-30. juuni toimus Suti rannas Paide Huvikeskuse õpilaste kunstilaager. Ürituse eestvedajaks Tõstamaa inimene – kooli õpetaja Anu Randmaa.
26. juunil Tõstamaa kirikus jumalateenistus
30. juuni Külastusmängu Unustatud mõisad (Üle Eestiline mäng) külastuspäev. Kavas õpilastüüde näitusmüük, õnneloos, fotonäitus Enne ja Nüüd, Näitus Comeniuse koostööprojektist, kooli näitetrupi etendus Vigased pruudid.

JUULI
2. juuli Manija laulupidu. Tõstamaa näitetrupp ja ans. M&Õ
2. juuli Pootsi Jõle Soparalli. Õhtul simman.
9. juuli Külastusmäng Unustatud mõisad päev Tõstamaa mõisas
10. juuli Tõstamaa surnuaiapüha
10. juuli Tõhela surnuaiapüha
11. juuli tööd alustas Pootsi keskuses kohalik Infopunkt.
14. juuli Kõpu kirikus kontsert – noortekoor Iirimaalt
15. juuli Pootsis Kihnu Väina Merepargi keskuses projektilaagri “Märka ja toeta” kontsert ida- Virumaa lastelt
15. juuli Tõstamaa laululaval JUULI-ROCK. Noortebändid Pärnumaalt
16.-17. juuli Rannamängud Kihnus, osales ka Tõstamaa võistkond
23. juuli Kõpus surnuaiapüha
23. juuli Soparalli Pootsi Jõle XIII etapp. Õhtul simman Tõstamaa rahvamajas
23. juuli Seliste piirkonna III külapäev. Avatseremoonia Seliste kirikus, Küla III aukodanik väljakuulutamine, Selistes surnuaiapüha, Tallinna Haabersti Sotsiaalkeskuse kammerkoor Piccolo kontsert kirikus, Seliste endise koolimaja mäletustahvli avamine, estraadipalad Tõstamaa näitetrupilt, Tallinna Haabersti Sotsiaalkeskuse käsitööstuudio Raudrohi moeetendus, külasimman ansambliga Retro Cool. Külaselts valis küla aukodanikuks Milvi Vapperi.
23. juuli Külastusmäng Unustatud mõisad külastuspäev

AUGUST
5.-7. august II rahvarõivalaager Tõstamaal, korraldaja Anu Randmaa
6. august Tõstamaa rahvamajas Tornimäe näiteseltsi (Saaremaalt) esituses M. Andrese lavatükk Neptun
12. august Surnuaiapüha Kastna surnuaiapüha
12.-14. august IX Tõstamaa vallapäevad.
12. august Vallapäevade avajumalateenistus Kastna kirikus
Kastna surnuaia püha
Vallapäevade avamine alevi keskel
Tõstamaa puhkpillistuudio kontsert
Fotokonkursi võitjate parimate tööde näituse avamine Tõstamaa rahvamajas. Tõstamaa vald 2005 – kevad. I koht Janely Kuuskler (fotoseeria valla sündmustest), II koht Eve Käär, III koht Katrin Tõnisson.
Heakorrakonkursi võitjate autasustamine - kõige kaunim talu – Viruna talu (Mart Vahtel), kõige kaunim eramu – Varje Vesker ja Jaak Jaanso Tõstamaalt, kõige heakorrastatum asutus –Tõstamaa Keskkool, kõige kaunim suvekodu – Pileõue talu Lao külas (Mati Roossaar), kõige arhailisem– Kadaka maaüksus Kastna külas (Mikk Otsmann)
Stiiliõhtut teevad Maie Lätti Lillestuudio ja Tõstamaa Lusti ja Lõbu Selts
Rock kontsert ansambliga REM
Tantsuõhtu ansambliga TRAFFIC
13. august Turuhommik
Näituse Rahvakultuur meil ja mujal avamine Tõstamaa rahvamajas (Vaike Hang)
Lastehommik
Jalgrattaorienteerumine
E.-M. Kokamägi maalide näituse avamine Tõstamaa mõisas
Tõstamaa mõisa ekskursioonid
Kontsert Tõstamaa kirikus Dave Benton, Liisi Koikson
Malehuvilistele võistlus tðaturanga
Lääne-Saaremaa segakoori kontsert Tõstamaa mõisas
Tõstamaa laululaval pidu ansambliga Karavan
14. august Jumalateenistus Tõstamaa kirikus
Vallapäevade lõpetamine, kontsert alevi keskel
20. august Mõisahäärberis toimus kontsert "Eesti mõisad 2005", kohal olid Corelli Consort ja Jüri Kuuskemaa.
22.-27. august Tõstamaa rahvamajas tsirkuselaager (tsirkusestuudio Folie)
26. august Tõstamaa rahvamajas tsirkuse etendus
26. august Manija külakoosolek. Uueks külavanemaks valiti Sulev Alas
27. august Tõstamaa jalgpalliturniir
27. augusti avati taas Tõhela kauplus. Poodi peab Erika Tambre
28. august Tõstamaa paarisvõrkpalliturniir Ermistu järve ääres. Ermistu supluskoha võrkpalliplatsi avamine
30. august Tõstamaa rahvamajas Maimu Valk’i näituse „Akvarellimaalid Tõstamaast” avamine

SEPTEMBER
1. september Kooliaastat alustab Tõstamaa keskkool 245 õpilasega.
15. september Tõstamaa kooli staadionil Pärnumaa koolide jalgpallivõistlused
20 september Doonoripäev Tõstamaa rahvamajas
21. september Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus korraldas Tõstamaa rahvamajas kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise koolituse. Loengule järgnes praktiline kiviaia taastamine.
28. september Tõstamaa kool tunnistati vabariikliku konkursi “Eesti kauneim kool 2005” maakondliku vooru võitjaks. Tõstamaa keskkoolis maavanema vastuvõtt teistele projektis osalenud Pärnumaa koolidele
septembris alustati Tõstamaa rahvamajas remondiga

OKTOOBER
1. oktoober Eakate päev rahvamajas,
3.-11. oktoober Valimiskoosolekud külades
7. oktoober Tõstamaa kooli kehalise kasvatuse õpetaja Jaan Tamm tunnistati aasta Pärnumaa õpetajaks
7. oktoober Tõstamaa keskkool Illukal Vabariigi presidendi vastuvõtul (Tõstamaa kool vabariikliku konkursi “Eesti kauneim kool 2005” maakondliku vooru võitja.)
7.-9. oktoober Eesti Näitejuhtide Teatritrupi seminar Tõstamaa Rahvamajas
8. oktoober Pootsi jõle XIV etapp
8. oktoober Valla volikogu ja –valitsus Ruhnus.
8. oktoober Õpetajad reisil Ida-Virumaal
8. oktoober Sügis- tantsuõhtu Tõstamaa rahvamajas
10.-14. oktoober Leivanädal lasteaias
14. oktoober valla õpetajate päev Merelaiu puhkekülas
15. oktoober Tõstamaa jooks. Täiskasvanuid jooksjaid 113, lapsi 45.
16. oktoober Tõstamaa rahvamajas volikogu valimispäev. Valimas käis 58,7 % hääleõiguslikest elanikest. Valimisliit Tõstamaa sai 501 häält ja volikogusse 6 mandaati, erakond Res Publica 254 häält ja volikogusse 3 mandaati.
21. oktoober Rahvamajas noortepidu koos ansambliga TOE TAG
22. oktoober Seliste Ringkonna selts ja Tõhela külaseltsi korraldusel Tõstamaa külaelu tuvustav ekskursioon.
28. oktoober Uue volikogu I istung, volikogu esimeheks valiti Heino Tamm,
aseesimeheks Eduard Vilbre.
29. oktoober Lõikuspidu Tõhelas, ansambel Mosquito
Juuli-Oktoober Fotokonkursi Tõstamaa vald 2005 suvi koht Taavi Tõnisson ja Priit Meos, II koht Karel Kasearu, III koht perekond Martson.

NOVEMBER
1. november Traditsioonilise mälumängu turniiri 2005/2006 I mäng
4. november Puuetega inimeste infopäev Tõstamaa Rahvamajas
4. november Kooli pidu Tõstamaa rahvamajas
19. november Kadrikarneval Rahvamajas. Esinesid Aluste RM showtrupp ja Audru Jõelaevanduse Punt
20. november Tõstamaa laululapsed võtavad osa Pärnumaa solistide konkursist
25. november Tõstamaa laululapsed võtavad osa Pärnumaa võitjate kontserdist
26. november Merelaiu puhkebaasis valla turismiga tegelejate ümarlaud, kus esines Eesti Maaturismi esindaja ja arutati koostöövõimalusi Tõstamaa vallas
27. november Tõstamaa alevis Advendiküünla süütamine koos laululastega.
29. november Mälumäng

DETSEMBER
5. detsember Tõstamaa rahvamajas Pärnumaa Talupidajate Liidu infopäev “Euroteave valda- MAAELU ARENGUKAVA 2007-2013.”
9. detsember Rannaniitude hooldusprojekti raames jõudis Manijale uus traktor MTZ .
Finantseerisid KIK-i ERDF (Euroopa regionaalarengu Fond), Tormijärgsed annetused, Raadio 2 Manija toetuskampaanija, Tõstamaa vallavalitsus.
13. detsember Tõhela külaseltsi jõulupidu
14. detsember Kooli spordipäev Rahvamajas
15. detsember doonoripäev Tõstamaa rahvamajas
16. detsember Jõulupidu Seliste Rahvamajas, ansambel HÕBE
17. detsember Tõstamaa rahvamajas Valla pensionäride jõulupidu rahvamajas, ansamblid WUNDERBAR ja ALIBI DUO
21. detsember Kooli algklasside jõulupidu rahvamajas
22. detsember Tõstamaa rahvamajas kooli jõulupidu
23. detsember Tõstamaa jõulupidu. Toimus kontsert, valla fotokonkurss 2005 kokkuvõttenäituse avamine, tantsuks ansambel IGATAHES.
Fotokonkursi Tõstamaa vald 2005 eripreemiad – Aasta foto fotograaf – Taavi Tõnisson ja Priit Meos, Aasta professionaalseim loodusfotograaf Eve Käär, Aasta usinaim fotograaf Janely Kuuskler, Aasta fotograaf Toomas Mitt.
24.detsember Tõstamaa kirikus Jõulu jumalateenistus, teenib Tiina Janno
25. detsember Külakoosolek ja Jõulupidu Manijas
26. detsember Kastna kirikus Kristuse sündimise püha aseteenistus. Kastna poe kõrvalhoones koosistumine.
30. detsember Valla aastalõpuvastuvõtt rahvamajas. Aasta parimateks tegudeks valiti valla heakord, Tõstamaa bussijaama korrastamine ja tervisekeskuse tegevus. Aasta tegijateks kuulutati Tõhela Farmid OÜ, Talunik Madis Martson, aasta õpetajaks Jaan Tamm ja III sektorist perekond Rand Pootsist.


Tõstamaa kroonika 2004


JAANUAR
1. jaanuar Tõstamaa vallas elab ametlikult 1672 inimest. 2003. aastal sündis 17 ja suri 32 inimest.
Liinipaadi "Aul" navigatsiooniperioodi viimane reis Manijasse.
Tõhela OÜ müüdi Eesti-Austria ühisfirmale OÜ Wednesday Investments.
1. jaanuar Tõstamaa ja Tõhela rahvamajas uusaasta tantsupidu
8. jaanuar 100. sünnipäeva tähistas vallaelanik Ida Jüris.
14. jaanuar Alex Tropele anti ajalehe Molodjoz Estonii auhind kirjutiste eest Maardu varjupaiga lastele korraldatud laagritest Jaagurannas.
28. jaanuar Tõstamaa rahvariiete näitus Tõstamaa rahvamajas
29. jaanuar Kooli popimate üritusel valiti popimaks tüdrukuks Frieda Kriisa, popimaks poisiks Karli Kiirats ja popimaks õpetajaks Anneli Võso.
Esimesed kihnlased jõudsid motika ja buraaniga üle jää Munalaidu.
30. jaanuar Lõppes võrkpalliturniir
31. jaanuar Tõhela rahvamajas Kilingi-Nõmme show-grupi esinemine
jaanuar Tõhela raamatukogus käsitöönäitus “Pajalappe meilt ja mujalt”

VEEBRUAR
2.- 6. veebruar Koolis toimus geograafianädal, külas käisid ka ümbermaailmareisi lõpetanud Rolling Estonians.
7. veebruar Vastlaralli “Pootsi Jõle”
14. veebruar Pärnumaa 4H klubide ühine sõbrapäeva pidu Tõstamaal.
14. veebruar Noorte sõbraõhtu Tõstamaa rahvamajas. Muusikat noortebändidelt Tõstamaalt, Pärnust ja Häädemeestelt
14. veebruar Sõbrapäeva pidu Seliste rahvamajas.Õhtu sisustab Kilingi-Nõmme show-trupp.
16. -20. veebruar Koolis matemaatikanädal.
24.veebruar Vabariigi Presidendi vastuvõtul osalesid Tõstamaa vallast Manija külavanem Tiit Pilt proua Ülle Tammega.
Toimus Tõhela külaseltsi lastepäev.
23. veebruar Iseseisvuspäeva kontsert-aktusel anti valla vapimärgid Liivi Heametsale ja Ain Birgile.
Medalite ja ordenite näitus (Riho Väli kogust)
Rahvamajas oli pidu Mait Maltisega.
Vabariigi aastapäeva tähistamine Tõstamaa kirikus
24. veebruar Vastlapäeval toimus kelgu- ja suusavõistlus ning mälumänguetapp
28. veebruar Pootsi Jõle IX etapp

MÄRTS
5. märts Rahvamajas kohtusid tõstamaalastega riigikogu liikmed Vello Tafenau, Margi Ein, Arno Rossman, ekspõllumajandusminister Andres Varik ja Rahvaliidu Pärnu MKO esimees Riho Erismaa.
5. märts Rahvamajas oli külas kinobuss hiina filmiga "Kangelane".
5. märts Ans. “Tule Taevas Appi” 3. Sünnipäev
Õpetajad sõpruskoolide õppepäeval Järvakandi Gümnaasiumis.
6. märts Tõhela rahvamajas peoõhtu Tõstamaa isetegevuslastega
9. märts Käsitööhuvilised kohtusid Soome proua Silja Colliniga, kes juhib naisteorganisatsiooni Marta rühma Kemiö saarel.
8. -12. märts Koolis emakeelenädal.
11. märts Rahvamajas avati Aile Adamsi aktijoonistuste näitus "Ürgne Vajadus"
12. märts Lasteaia lauluvõistlusel olid parimad Marge ja Gerda Maruse
13. märts Noorte tantsuõhtu Seliste rahvamajas
14. märts Tõstamaa kooli näitetrupp tuli Pärnumaa Kooliteatrite festivali võitjaks
18.märts Lasteaeda külastas näitetrupp Must ja Valge näidendiga "Jänku aabits".
19. märts VIII Tõstamaa laste- ja noorte laulukonkurss
20. märts Tõhela külaseltsil olid külalised Lasva vallast
20. märts Kevade vastuvõtmise pidu rahvamajas ansamblitega M&Õ ja Habe ning Amor Grupi erootilise showga.
Tõstamaa Keskkool oli esindatud Pärnus kontserdimajas infomessil.
21. märts Heakorratalgud Selistes
24. märts Õpilased osalesid sõpruskoolide kohtumisel Häädemeestel.
25.-26. märts Sportlik kultuuriline koolivaheaja laager Tõstamaa rahvamajas
26. märts M.Karusoo teatrietendus Sünnipäev
27. märts Avati mälestustahvel Seliste kirikus, vallast küüditatute mälestusjumalateenistus Seliste kirikus
Tervisliku toitumise spetsialisti loeng Tõstamaa rahvamajas
29. märts-2.aprill Koolis vene keele nädal.

APRILL
2. aprill Pootsi külakoosolek
6. aprill Tõhela raamatukogus avati näitus “Munapuu”
8. aprill Manijal esimene lappaja vees. Parvlaev "Amalie" tuli esimest korda Munalaidu
9. apill Liinipaadi "Aul" esimene, navigatsiooniperioodi avavreis Manijasse
Kontsert-jumalateenistus Seliste kirikus
8. -9. aprill Koolil oli külas sõpruskool Lätist Broncénist .
12.- 16. aprill Koolis Inglise keele nädal
15. aprillil Tõstamaa rahvamajas naljakuu süst koos Valduri ja Maie ning Robert Gutman-iga „Kohutav tööpuudus“. Komöödia 2-s vaatuses
16. aprill Koolis näitemängupäev
17. aprill Külakoosolek Kavarus
Külakoosolek ja pidu Manijas
Puhkeõhtu Tõhela rahvamajas
18. aprill Külakoosolekud Ermistu-Lõukas ja Selistes
19. aprill Külakoosolek Tõhelas
20. aprill Külakoosolek Kastnas ja alevikukoosolek Tõstamaal
22. aprill Külakoosolek Pootsis
Manija kalurid viisid esimesed räimekastid merre
23. aprill Tõstamaa jüriöö teatejooks
24. aprill Varbla võrkpalliturniir
26.-30 aprill Ökokrati nädalal lasteaias käidi metsa prahist puhastamas, meisterdati jäätmetest mänguasju, toimus joonistusvõistlus ja tutvustati prügimajandust.
28. aprill "Amalie" esmareis Manijale. Paul Leas tõi heina ja loomarst lambaid.
30. aprill 12. klassi tutipidu.

MAI
1. mai Kevadpidu Tõhela rahvamajas
Koonga mängud
Heakorratalgud Seliste rahvamaja juures
2. mai -01.juuni Eve Kääri loodusfotode näitus
8. mai Emadepäeva kontsert.
9. mai Tõhelas emadepäeva kontsert Tõstamaa rahvamaja lasteringilt
Emadepäeva kontsert Tõstamaa rahvamajas
14. mai Pärnumaa Talupidajate Liidu keskkonnatoetuste infopäeval Tõstamaa Rahvamajas osales 86 huvilist.
Lasteaia vanem rühm koos vanemate ja õpetajatega käis projekti "Las jääda ükski mets" metsa istutamas.
20. mai Rahvamajas Ettevõtluskeskuse infoseminar ettevõtjatele.
21. mai Lasteaia kevadpeol esinesid kõikide rühmade lapsed ja väljas oli näitus aasta jooksul valminud töödest.
22. mai Tõstamaa näitetrupilt esietendus, Agapteuse “Pattuoinas”
Suvistepüha kontsert Seliste rahvamajas
27. mai Tõstamaa kooli külastasid 15. riigi suursaadikud
Suur grupp soomlasi käis tutvumas Tõhela rahvamaja ja muuseumitoaga.
28. mai Lasteaias vanema rühma lõpupidu

JUUNI
1. juuni Lastekaitsepäeva üritus laululaval
Muuminäituse avamine Tõstamaa rahvamajas
2. juuni Süvendati Manija sadamat
4.juuni 9. kl. tutipidu.
Koolis tublimate õpilaste tänupäev.
5.juuni Manijat külastas ca 200 tervisekõndijat
12. juuni IV Pootsi laat.
Pootsi lipu pühitsemine. Lipu kavandi autor Toomas Mitt
17. juuni Doonoripäev Tõstamaal
17.-18. juuni Pärnumaa rannamängudel saavutas Tõstamaa III koha
18. juuni 9. klassi lõpetas 23 õpilast.
19. juuni Tõstamaa keskkooli 23. lennuna lõpetas 10 noort.
19. juuni Vokiratas Tallinnas Vilde väljakul Baltica Folkloorifestivalil
23. juuni Laat ja valla jaanituli laululaval. Esinesid Tõstamaa naisansambel, segarahvatantsijad ja „Vokiratas”. Tantsuks ans. „Seljanka” (Tõstamaa laulu- ja tantsupidu)
Avati Seliste muuseumituba, küla jaanituli
26. juuni Tõhela 11 kodukohapäev, teemaks Alu küla. Kavas rahvakoosolek ja jalutuskäik "Alu küla enne ja nüüd", laste töötoad, rahvalikud mängud, mälestustund, loterii, külasimman.
Ilmus Vaike Hangu raamat “Alu küla”.

JUULI
1. juuli Lõppes Seliste kiriku siseremont
3. juuli Manija laulupidu. Esines Tõstamaa näitetrupp, naisansambel, rahvatantsurühm ja ans. M&Õ
4. juuli Auto "ärandamine" Manija saarel. Lõhuti loomaarsti Ziguli ja kalurite püünisid. Õhtuks olid süüdlased leitud.
5. juuli Tõstamaa kirikus esines kammerkoor Taanist
7.-11. juuli Flamenko laager Tõstamaa rahvamajas
9. juuli Rock-kontsert laululaval
10. juuli Manija laulupidu
17.-18. juuli Rannamängudel Uulus saavutas Tõstamaa vald 3. koha
17. juuli Vokiratas Häädemeestel Pärnumaa memme-taadi päeval
23. juuli Elli Terasele kui Pärnuma väljapaistvale haridustegelasele omistati C.R. Jakobsoni autasu.
24. juuli Seliste piirkonna II külapäev
Soparalli “Pootsi jõle” XI etapp
25.juuli Manija lalupeol etendati näitmängu, lauldi-tantsiti ja oli ka puhvet. Näitmängus aasiti rumalaid turiste. Rahvas sai palju nalja.

AUGUST
7. august I Lõuka-Ermistu külapäev Ermistu Järvemajandis. Mudamaadlus, paadisõidud ja muud järvemõnud nii suurtele kui väikestele. Kaasa lõid valla isetegevuslased, tantsuks mämngid ans. M & Õ
14. august Tõstamaa jalgpalliturniir
18.-22. august Kõhutantsu laager Tõstamaa rahvamajas
21. august Taltsi talus toimus Eesti Erametsaliidu parimate erametsa-majandajate viies kokkutulek
23. august Manija sadamast varastati kaks päramootorit.
27.-29. august VIII Tõstamaa valla päevad:
27. august Ajaloopooltund “Kastna kirik 100”, jumalateenistus, muusikaminutid. Avamine koos heakorrakonkursi parimate autasustamisega
Mõisas ajalookonverents ja kontsert-esinemine, külas sõprusvalla Korsholmi esindus, Tõstamaa Rahvamajas näitetrupi etendus ja tantsuõhtu kohalike ansamblitega.
Tõhela rahvamaja sai valla heakorrakonkursil kaunima asutuse tiitli.
28. august Laat koos lastehommikuga
Madis Veskimägi näitus “Lapsed”
Jalgrattaorienteerumine
Liisi Koiksoni kirikukontsert
Epp-Maria Kokamägi, Vaike Hangu, Toomas Mitti ja kohalike jahimeeste näitused mõisas.
Tõstamaa kooli remondi lõpetamise aktus
Sõprusvalla Korsholmi ja Tõstamaa laste esinemine
Mõisakontsert Opereta Scretalt
Tantsuõhtu koos ans.-ga MEIE MEES
29. august Jumalateenistus Tõstamaa kirikus
Lilleseadeetendus Maie Lätti lillekoolilt
Taidlejate kontsert ja vallapäevade lõpetamine

SEPTEMBER
1. september Tõstamaa koolis alustas õppetööd 254 õpilast, neist 1. klassis 19, 10. klassis 13 ja keskkooliosas 36.
Õppetööd ei alustatud enam Pootsi majas.
3. september Manijalt viidi kaks perede poolt kokkupandud autokoormat vanarauda
4. september Valla keskkonnakoolitusprojekti õppepäeval Manijal räägiti 40 osalejale looduskooslustest, kaitsealadest, planeeringutest, tutvuti kohaliku kaitsealaga.
18. september 60 aastat tagasi Selistest paatidega põgenenute meenutamiseks toimus Selistes kotsert-jumalateenistus “60 aastat paguluses”
18. september Vabadusvõitleja Hans Priks´i mälestustahvli avamine Tõhela kalmistul
19. september Manijal tehti filmi rahvusvaheliste messidel näitamiseks - väike osa hommikusest päiksetõusust. Võtted kopterilt, kaluripaadist ja majakast.
22.september Koolis algklasside mängu-laulupäev “Tere sügis !“.
23.september Koolis rebaste ristimine.
25. september Valla raamatukogude lugejad käisid Palamusel Oskar Lutsu radadel
24.-25. september Õpetajad Alatskivi-Palamuse ekskursioonil.
29. september Tõstamaa tervisekooli avalöögina toimus Mihklipäeva kepikõnd.

OKTOOBER
1. oktoober Eakate päev Tõstamaa hooldekodus
3. oktoober Eakate päeval Tõstamaa rahvamajas tutvustati tervislikke toitumisharjumusi, loodustooteid ja Siberi reisist rääkis Alex Trope.
5. oktoober Õpetajate päev koolis. Kontsert. Tunde annavad 11. ja12 kl. õpilased.
8. oktoober Õpetajate päeva peol kuulutati maakonna aasta haridusjuhiks Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt.
9. oktoober Tõstamaa rahvamajas toimus Miss Teini valimised
16. oktoober Seliste rahvamajas tähistati purjeka Herman 100. juubelit ja kirikus peeti lõikuspüha jumalateenistus.
19. oktoober Tõstamaa mälumängusarja 2004/2005 hooaja I mäng
23.-24.oktoober Tõstamaa 4H liikmed vabariiklikus sügislaagris Pärnu Jaagupis.
23. oktoober Tõstamaa folkloorirühm Vokiratas tähistas oma 20 sünnipäeva.
XXI Tõstamaa jooksul oli osalejaid 104 ja lastejooksul 29 .
26.-28. oktoober Koolivaheaja-laager 7.-12 aastastele lastele rahvamajas
28. oktoober alustas joogatrenn hooaega.
29. oktoober Valla keskkonnakoolituse II õppepäeval räägiti kaasaegsest jäätmekorraldusest, külastati jäätmepunkti ja matkarada.

NOVEMBER
6. november Soparalli “Pootsi jõle” Mardihane GP
6. november Sügisõhtu Jazz koos legendaarse trioga Urmas Lattikas, Toomas Rull ja Raul Vaigla Tõstamaa mõisa saalis
10. november Maakonna mälumängu VARIA I etapil gümnaasiumiastmes saavutas Tõstamaa kool III koha.
11. november Tõhela rahvamajas Paula Asikaineni “Spargel” presentatsioon
12. november Poiste päeval olid koolis külalised Kaitseliidust.
Lasteaias oli isadepäeval näitus isade-vanaisade tööriistadest, külastati Päästeametit ja õhtul oli pidu.
13. november Tõstamaa mõisas esinesid sügisõhtu jazzkonterdiga Urmas Latikas, Toomas Rull ja Raul Vaigla.
15.-19. november Koolis toimus muusikanädal
16. november Tõhela käsitööring korraldas Tõhela kiriku ümbruse heakorratalgud
20. november Kadrikarneval Tõstamaa rahvamajas koos ans.-ga "Tuljaku tugibänd"
23 .november Lasteaias tervisepäev teemal piim ja piimatooted.
24. november Koidulauliku konkursi maakonnavoorus saavutas gümnaasiumi-astmes I koha Eda Vallimäe.
25. november Koolis esines psühholoog Toivo Niilberg loengutega õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.
Kadrikarneval lasteaias.
26. november Liinipaadi Aul viimane reis Manijasse. Esimesed üle jää käijad.
26.-27.november Tõstamaa õpilased osalesid põhikoolide õpilasomavalitsuste laagris Pärnu-Jaagupis.
27. november Tõhela raamatukogus koos Aruvälja raamatukoguga kirjamees Mart Sohbergi 165. sünnipäeva tähistamine. Käidi M. Sohbergi elukohas.
29.november-3.detsember Koolis reaalainete nädal.
29. november Alevis süüdati kuusel esimene advendiküünal.

DETSEMBER
5. detsember Pärnumaa kodukandiliikumine omistas aasta küla tiitli Seliste külale.
18. detsember Jõulupidu Tõstamaa rahvamajas
22. detsember rahvamajas kooli jõulupeod
25.detsember Jõulupidu Seliste rahvamajas, jumalateenistus seliste kirikus
30. detsember Tõstamaa rahvamajas valla pensionäride aastalõpupidu – ans. Treffunx ja üllatusesinejad

TÕSTAMAA KROONIKA

2003


JAANUAR
1. jaanuar Tõstamaa vallas elab ametlikult 1696 inimest. 2002. aastal sündis 10 ja suri 16 inimest.
1. jaanuar Tõstamaa rahvamajas UUSAASTA TANTSUGA. Ans. Õ ja dj. Alo ja Ülar
5. jaanuar Tõhela pensionäride pidu. Muusikat tegi valla kultuurijuht Õnnela Pärnaste ja rahvast lõbustas Lauri Nebel.
7. jaanuar Tõstamaal jõulukuuskedega hüvastijätt
18. jaanuar Tõstamaa rahvamajas portselanmaalide NÄITUSE avamine
18. jaanuar Tõstamaa rahvamajas disko
22. jaanuar Manija liinipaat viidi laevatehasesse remonti.
27. jaanuar Tõstamaa rahvamajas muinsuskaitse seltsi üritus “Me mälestame…”
30. jaanuar Ametlikult anti käiku Tõstamaa veepuhastusega pumbajaam. Saadi lahti mädamuna haisu tekitavast väävelvesinikust (H2S) ja rauast
31. jaanuar Lõppes novembrist jaanuari lõpuni kestnud võrkpalliturniir, osalemas kuus võistkonda. Võitis Pootsi võistkond.

VEEBRUAR
2. veebruar Tõstamaa rahvamajas “Päkapiku susside” NÄITUSE avamine
4. veebruar Lahkus kauaegne ja hinnatud Tõstamaa meedik Lea Kukk.
7. veebruar Opereti ja muusikali teatraliseeritud kontsert-etendus (Tallinna operetigrupp) Tõstamaa mõisas
14. veebruar Rahvamajas toimus noorte sõbraõhtu. Audru KK esituses muusikaline näitemäng „Aukudeta ausõna”. Tantsuks noortebändid Häädemeestelt. Dj. Tuisk ja Adler
15. veebruar Seliste Rahvamajas toiumus sõbrapäeva kontsert-tantsuõhtu.
16. veebruar Tõstamaa Spordiklubi kutsus 5 km pikkusele suusasõidule.
19. veebruar Sõna ja muusikaga külastasid Tõhela rahvamaja Marianne Mikko ja Indrek Kalda.
21. veebruar Tõhela ja Tõstamaa rahvamajades toimusid meestepäevapeod.
23. veebruar Vabariigi 85. aastapäeva tähistati jumalateenistuse, kontsert-aktuse ja näitusega “Eesti riigivanemad”. Valla vapimärgid anti Madis Veskimägile ja Heino Laanemetsale. peoõhtu koos ans.ga Käik Välja. Õhtut juhib Üllar
24.-26. veebruar riigikogu eelvalimised

MÄRTS
1. märts Pootsi Jõle VI etapp – Vastlaralli.
2.märts Riigikogu valimistel osales Tõstamaa vallas 58% valimisealisest, eelistatuim erakond oli Res Publica.
6. märts Hortus Musicuse kontsert Tõstamaa mõisas.
8. märts Pootsis NAISTEPÄEVA-KOHVIK. Tantsuks ans. Aare
9. märts Pärnumaa talimängudel mängis Tõstamaa korvpallimeeskond Uulus 9.-12 kohani Sauga, Koonga ja Tahkuranna võistkondadega.
9. märts Pärnumaa vokaalansamblite päev Tõstamaa rahvamajas
14. märts Tõstamaa laste ja noorte VII laulukonkurss.
15. märts Tõstamaa rahvamaja uue maja 15 aasta sünnipäev. Näitetrupi esietendus K. Tiitmaa „Pink”, Audruranna rahvamajalt estraadikava. Tantsuks ans. REM, UjaU, TTA ja noorte bänd
28. märts Tõstamaa näitetrupp ja ans. Õ esinemas Häädemeestel (etendusega „Pink”)
31. märts Tõstamaa Rahvamajas Vokiratta huumoripäev

APRILL
4. aprill Tõhela, Kiraste, Männikuste ja Alu külade koosolek.
Tõstamaa kool külas sõpruskoolil Lätis Brocenis.
5. aprill Tõstamaa Spordiklubi korraldas kiirkorvpalliturniiri.
Tõstamaa kool võitis Tähelepanu! Star! poolfinaali.
8. aprill Võeti maha katlamaja vana korsten.
Külakoosolekud Kavarus ja Kõpul.
9. aprill Lõuka ja Ermistu külade koosolek.
10. aprill Külakoosolekud Kastnas ja Tõstamaa alevikus.
11. aprill Pootsi külakoosolek.
11. aprill Tõstamaa kooli teatripäev
12. aprill Rahvamajas avati Eve Kääri loodusfotode näitus.
13. aprill Seliste külakoosolek.
17. aprill Tõstamaa rahvamajas KOHVIK-KLUBI ÕHTU. Külas Uno Loop. Õhtu jätkub tantsuga – ans. TTA
19. aprill Seliste RM-s TANTSUÕHTU
21. aprill Avati rekonstrueeritud Tõstamaa katlamaja
23. aprill Tõstamaa jüriöö jooksul osales 16 kuueliikmelist võistkonda
24. aprill Toimus valla laste ja noorte loomelaager Tõstamaa rahvamajas
25. aprill Tõstamaa rahvamajas DISKO – dj. Alo&Ülar
26. aprill Tõhela rahvamajas HUUMORIÕHTU

MAI
5. mai Tõhela pensionäride matk Alu mäe kiviriiki.
8. mai Tõstamaal toimus teabepäev Maaelu ja Euroopa Liit.
9. mai Pootsis emadepäeva kevadkontsert
11. mai Tõstamaa RM-s EMADEPÄEVA KONTSERT
12. mai Tõstamaa RM-s “Tervisekeskuse päev”
17. mai Tantsuõhtu Tõhela rahvamajas. Esinevad Indrek Kalda ja Toomas Lunge
19.-23. mai Keskkonnanädal Tõstamaa koolis.
21. mai Tõhelas olid külalised Norrast Buskerudist.
24. mai Pootsi Jõle VII etapp.
Laine baar 10
25.mai Rahvamajas toimusTõstamaa puhkpillistuudio kevadkontsert.
29. mai Tõstamaa spordiklubi mälumänguturniir lõpetas hooaja, mille võitis võistkond Lõvisüda koosseisus: Merit Kalelp, Tiina Kapten, Maarja Lühiste, Elli Teras.
31. mai Tõstamaa kooli 315. aastapäeva tähistati õpilastööde näituste, spordiprogrammi, ajalootunni, kontsert-aktuse ja tantsuõhtuga. Meelelahutust pakkusid ans. Käik Välja, tuletrikimeistrid Tallinnast, tantsutrupp PaajaWest, Saxon
31. mai Kõpu kirikus toimus kahe tenori, Nurlan Bek i (Moskva) ja Aleksander Dediki (St. Peterburg) kontsert.

JUUNI
2. juuni Tõhela käsitööring käis tutvumas puisniiduga ja otsimas kuldkinga.
6. juuni Madis Veskimägi fotonäituse avamine "Elamise kunst" rahvamajas
7.-8. juuni PÄRNUMAA XXXXII SUVEMÄNGUD Tõstamaal. Tantsuks „Kihnu poisid”
7. juuni Kõpu kirikus KONTSERT
19. juuni Merle Mölder ja Allan-Erik Grünberg korraldasid rahvamajas tervisliku eluviisi ja ravimtaimede päeva.
20. juuni Tõstamaa keskkooli XXXII lennu lõpetas 13 õpilast.
21. juuni Tõstamaa keskkooli põhikooliosa lõpetas 16 õpilast.
21. juuni Tõstamaa Lusti-ja Lõbuseltsi jaanituli Kastnas
22. juuni Tõhelas jaanituli
23. juuni Valla jaanituli Tõstamaa laululaval koos ans.-ga Selver. Dj. Tuisk & Adler

JUULI
1. juuli Pärnumaa pritsimeeste kokkutulek Tõstamaal
2.-6. juuli Tõstamaa rahvamajas toimus flamenkolaager.
5. juuli Flamenkokontsert ja pidu Tõstamaa Rahvamajas
6. juuli Kammerkontserdil Kõpu kirikus esinesid Ostrobothian Chamber Orcestra, dirigent Juha Kangas (Soome).
11.-20. juuli Eesti Näitejuhtide Teatritrupi suvekool Tõstamaal
12. juuli Manija laulupidu koos Eesti Näitejuhtide Teatritrupiga
12. juuli Pootsis toimus suvelaat
13. juuli Tõstamaa rahvamajas laste ja noorte draamaõppepäev
13. juuli Tõstamaa kirikus suvekontsert Tiit Peterson ja Tauno Saviauk
16. juuli Seliste kirikus LUULEMÜSTEERIUM (ENT)
17. juuli Levaroti mäel ENT’I ja Tõstamaa harrastusnäitlejate ühisetendus “Tõstamaa legend”
Tõstamaa laululaval ENT’I suvekooli etendus “Rätsep õhk ja tema õnneloos”
20. juuli Ponipäevade I etapp Maria talus.
22. juuli Tõstamaa rahvamajas “Viljandi XXI saj.” Fotonäituse avamine
25. juuli Tõstamaa noortebändide kontsert vabaõhulaval. Ans. TTA ja Cool Päxe
25. juuli Tõhela raamatukogu ja muuseumituba külastasid Pärnumaa Koduloolaste Seltsingu liikmed.
26. juuli Seliste piirkonna külapäev, kus avati infotahvel, etendati näitemängu, esinesid solistid Venemaa Filharmooniast ja toimus peoõhtu.
Juuli Vallas töötas õpilasmalev 22 malevlasega
30. juuli-03. august Kõhutantsijate laager, mis lõppes kontserdiga Tõstamaa rahvamajas

AUGUST
3. august Ponipäevade II etapp Maria talus.
9. august Tõstamaal peatus kinobuss, laululaval näidati ligi veerandsada linateost. Töötoas said lapsed filmitegemist proovida.
15.-17. august VII Tõstamaa 450. aastapäevale pühendatud vallapäevad avati kirikus. Lennutati tuulelohesid, toimus Bie Erenurme filmiõhtu ja Tõhelas kitarrimuusika kontsert. Teisel päeval toimus käsitöölaat, Epp-Maria Kokamägi piltide näitus, ajalookonverents, kirikukontserdil esines Silvi Vrait, laululaval salvestati telesaade Laulge Kaasa ja päev lõpetati Erich Kriegeri peoga. Kolmandal päeval toimusid surnuaiapühad Tõstamaal ja Kastnas, Maie Lätti lilleseadekooli etendus ja kohalike taidlejate esinemine.
22. august Ermistu järve lasti 6000 angerjamaimu, keskmine kaal vettelaskmisel oli 4 grammi
23. august Valla raamatukogude lugejate kirjanduslik ekskursioon Karksisse August Kitzbergi maile. Vaadati Ugala teatri etendust “Neetud talu”.
30. august Toimusid traditsioonilised jalgpalliturniir ja suvelõpupidu
30. august Kõpu kirikus Moskva Balalaikade kontsert

SEPTEMBER
1. september Tõstamaa koolis alustas õppetööd 276 õpilast.
3. september Taltsi talu korraldas tellijatele oma tehnika presentatsiooni.
8. september Lõppes lasteaia köögi euroremont
14. september Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletusel osales valla 1278 hääletajast 831 (65%), liitumist pooldas neist 66 % .
19. september Seenenäitus rahvamajas, kus anti seenelisele soovitusi, väljas olid seeneraamatud ja –fotod, kuulati asjatundjate seenejuttu, maitsti seenesuppi ja -pirukaid ja jagati seenetoitude retsepte.
28. september Tõstamaa laste mänguväljakul mihklipäeva-mängud

OKTOOBER
3. oktoober Vallavalitsus korraldas koos Varblaga õpetajate päeva väljasõidu Ojako turismitallu.
4. oktoober Tõhela Külaselts korraldas tutvumisreisi Pärnu- ja Viljandimaa ärksamatesse küladesse.
5. oktoober Õpetajate päeval anti Tõstamaa vallavalitsusele üle Maavalitsuse aukiri õpikeskkonna kaasajastamise eest.
oktoober Ehitati kõnnitee kaupluse eest töökoja teeni.
Remonditi rahvamaja põrandad ja uuendati jõusaal.
15. oktoober Tõstamaa rahvamajas KALAMEESTE PÄEV (Euroopa Liit)
21. oktoober Avati Tõstamaa jäätmepunkt.
23. oktoober Tõstamaa mõisas Miss Teini’2003 show
25. oktoober Toimus XX Tõstamaa jooks, osalejaid 95 põhijooksus ja 39 lastejooksus. Tantsuõhtu rahvamajas
25. oktoober Seliste rahvamaja 90–ndat juubelit tähistas külaselts ajaloo- ja käsitöönäituse ja kohaliku näitetrupi etendusega.
27.-29. oktoober Rahvamaja korraldas koolivaheajal lastele sportlik-kultuurilise laagri.

NOVEMBER
01. november Birgit Pere Veimevaka näitus Tõstamaa rahvamajas
5. november Kihnu väina merepark korraldas kalapäeva, kus esinejateks keskkonnaministeeriumi esindajad, mereinstituudi esindajad, ajakirja Kalastaja esindajad ning Liu kalurid.
7. november Eesti Mõisakoolide Ühendus korraldas Tõstamaal seminari teemal "Mõisakool või kool mõisas ja selle seos kohaliku piirkonnaga".
8. november Tõstamaa rahvamajas isadepäeva pidu
15. november Tõstamaa rahvamajas jumalateenistus. Kontserdiga esines „Valge Vene
18. november Tõstamaa raamatukogu tähistas oma 95. juubelit
22. november Tõstamaa Spordiklubi ühepäevane võrkpalliturniir
22. november Traditsiooniline Kadrikarneval Tõstamaa rahvamajas koos ans.-ga La-di-daa
22. november Lõikuspidu Tõhela rahvamajas.
23. november Seliste küla ja Päraküla koosolek
25. november Vokiratas tähistas kadripäeva hommikuse kadrijooksuga
29. november Seliste rahvamajas tantsuõhtu
30. november Advendi-vesper Tõstamaa kirikus

DETSEMBER
2. detsember alustatakse Tõstamaa võrkpalliturniiriga
4. detsember Üleriigilises õpetajate streigis osalesid ka Tõstamaa õpetajad
6. detsember Tõhela küla sai Pärnumaa Kodukandi poolt korraldatud konkursil Pärnumaa Aasta Küla tiitli.
Näiteselts “Adru” esines Tõhela rahvamajas etendusega “Hullud naised”.
8. -12 detsember Koolis keemia-füüsika nädal.
12. detsember Manija külakoosolekul arutati kaitsealuse saare uut kaitse-eeskirja
13. detsember Valla eakate jõulupidu
17. detsember Pärnumaa koolijuhid külas Tõstamaa koolis.
20. detsember Jõulupidu Tõstamaa Rahvamajas ansambliga Elav Legend
22. detsember Tõstamaa rahvamajas keskkooli jõulupeod ja Arved Tootsi tööde näitus
24. detsember Jõulu jumalateenistus Tõstamaa kirikus
25.detsember Seliste rahvamajas jõulupidu
26. detsember Pootsis jõulupidu
27. detsember Tõstamaa rahvamajas Vallavalitsuse ja volikogu jõulupidu

TÕSTAMAA KROONIKA

2002


JAANUAR
1. jaanuar Tõstamaa vallas elab ametlikult 1737 inimest. 2001. aastal sündis 13 ja suri 25 inimest.
1. jaanuar Tõstamaa rahvamajas ÖINE PRALLE. Muusikat teevad omad poisid Maanus ja Kaarel
2. jaanuar Öine suur tuisk ja lumesadu. Lumetõrjeks oli vaja kasutada tavalisest võimasamaid traktoreid.
3. jaanuar Munalaiu sadamas jääs seisnud Manija liinipaat vajus põhja. Kahe kraana ja kohaliku päästekomando kaasabil tõsteti paat kaile.
5. jaanuar Tõhela eakate uue aasta pidu.
25. jaanuar-12. veebruar olid Lao ja Munalaiu sadama vahelisel teel kõrged jääkuhilad

VEEBRUAR
1. veebruar lasteaia uue osa valmimisest möödus 25 aastat
12. veebruar vastlapäev Kavarus
22. veebruar Peoõhtu Norman-Millinguga rahvamajas. Tantsuks Audru Jõelaevanduse Punt
22. veebruar Tähistati koolihariduse 80. aastapäeva Tõstamaa mõisahoones, kuhu kool asus 1921/22 õppeaastal.
24. veebruar Vabariigi aastapäevaaktusel rahvamajas anti selle aasta valla vapimärgid Tõhela kultuurielu edendajale, raamatukogu juhataja Silvi Rannale, kauaaegsele Tõstamaa metsaülemale Verner Kuusikule ja valla majandusjuhatajale ning külaelu edendajale Elfi Voolile.

MÄRTS
15. märts VI Tõstamaa valla laste lauluvõistlus
25. märts Jääminekuga lõppes kolm kuud kestnud eriline tirgumeeste hooaeg. Mõnel päeval oli valla rannikujääl üle 2000 kalastaja.

APRILL
2. aprill Esimesena valla kaluritest asetasid räimemõrra püügile Eeri Kivimaa kalurid Peernist.
3. aprill Alustati vallateede korralist hööveldamist.
4. aprill Peerni teele veeti kruusa
5. aprill Tähistati Tõhela raamatukogu 85. aastapäeva
Tõhela uue ajaloovoldiku esmaesitlus
6. aprill Pootsi jõle IV etapp
6. aprill 6. Varbla võrkpalliturniiril tuli 6. korda võitjaks Tõstamaa naiskond. Tõstamaa meeskond saavutas kolmanda koha.
6. aprill Tõhela uue ajaloovoldiku esmaesitlus
17. aprill rääkisid põllumajandusest ja kohalikest valimistest Mõõdukad ekspõllumajandusminister Ivari Padar ja Jüri Reinson.
19. aprill Vette tõsteti Manija liinipaat ja alustati saarega plaanipärast ühendust.
Aksessuaaride pidu Tõhelas. Tantsuks Andres Hirvela.
aprill Korrastati Tõhela rahvamaja ümbrus, tasandati palliplats ja parkla.
23. aprill Valla Jüriööteatejooksul osales 21 kuueliikmelist võistkonda. Tuli toodi Eesti vabadusvõitluse jumalateenistuselt Tori kirikus.
26. aprill Lõpetati Võidu tee remont. Uuendati teekraavid ja vee äravool merre, paigaldati 3 truupi ja parandati kruusakatet.
aprill Maakonna algklasside matemaatikaolümpiaadil jagas 3. kohta Evelin Leerimaa, õpetaja Eve Rõhu.
30. aprill Kihnu väina merepargi lihaveisekasvatuse õppereis Matsallu.

MAI
10. mai Tõstamaa rahvamajas emadepäeva pidu. Esinevad isetegijad. Tantsuks „Rein ja Co”
6.-13. mai Tõstamaa kooli tüdrukud saavutasid jalgpallis Põhjamaade koolispordi festivalil Taanis 6. koha. Eelnevalt võideti turniir Eestis.
15. mai Pärnu Kodukandi ja POL-i korraldusel toimus Tõhelas rahvamajas koostööseminar teemal “Pärnumaa külavanem”, külastati ka raamatukogu ja muuseumituba
Aprill-mai Tõhela külaseltsi haljastusprojekt, mille käigus korraldati rahvamaja ja kiriku ümbruse korrastamise talgud, rajati rahvamaja juurde lillepeenar, rajati muruplats, võrkpalli ja jalgpalli plats, istutati hekk.

JUUNI
1.-2. juuni Maakonna suvemängudel saavutas Tõstamaa III koha
12. juuni Lõpetati kõnnitee ehitus alevi keskel.
15. juuni Tähistati valla 10. aastapäeva kontserdiga
19. juuni Tõstamaa kooli 9. klassi lõpetas 24 õpilast, klassijuhataja Ants Pirso
21. juuni Jaanipäeva pidu Tõhelas. Esinevad Koonga tantsijad ja Aruvälja naisansambel „Karuohakas”. Tantsumuusikat pakkus Andres Hirvela
21. juuni Tõstamaa kooli 12. klassi-XXXI lennu lõpetas 6 õpilast, klassijuhataja Viivi Karlep
22. juuni Valla jaanituli Tõstamaa laululaval koos ans.-ga Tule Taevas Appi
29. juuni Loodusuurijate selts Tõstamaal
25.-30. juuni Koolinoorte laulu- ja tantsupidu, kus osalesid ka Tõstamaa noored, 3.-4. klassi rühm ja 7.-9. klassi rühm

JUULI
5.-6. juuli Pärnumaa Rannamängud Häädemeestel
6. juuli Tõhela 10. kodukohapäev. Toimus matk Leelaste külla. Olid näitused Leelaste külast, sugupuudest, Birgit Pere käsitöödest, Aile Adamsi joonistustest, fotodest.
Juuli Hooldekodule pandi uus katus ja värskendati välisviimistlus
27. juuli Pootsi jõle V etapp

AUGUST
3. august Enn Ranna poolt Maria talus korraldatud hobu- ja grillpäev.
4. august Valla raamatukogude lugejate kirjanduslik ekskursioon Kurgjale. Samas vaadati Pärnu teatri vabaõhuetendust “Vedelvorst”.
16.-18. august VI Vallapäevad. Epp Maria Kokamägi maalide näitus, Aarne Saluveri ETV tütarlastekoori kontsert Tõstamaa kirikus, mõisakontsert Tõstamaa koolis, Saxoni puhkpillimuusika ja Rõõmurullide tants, Seliste külatoa avamine, näitus-kontsert seliste kirikus, mesindustund Nurme peres, jalgrattaorienteerumine, Justament laululaval ja palju muud huvitavat.
24. august Suvelõpu tantsuõhtu Tõhelas. Pidu korraldati noortele, kes asusid sügisel linna koolidesse õppima. Esines, ans. „Vader”

SEPTEMBER
1. september esimeses klassis alustab 26 koolijütsi (21 Tõstamaal ja 5 Pootsis)
September Alevi keskele paigaldati uued naatriumvalgustid, asfalteeriti Päästeameti esine ja jalgteed.
45 aastat tagasi alustas tööd lasteaed Tõstamaal
2. september Tõstamaa valla kalmistuvahid koos Audru ja Varbla kalmistuvahtidega õppereisil Saarde, Tõrva, Tori, Karksi kalmistutel.
13. september Tõstamaa rahvamajas „Armastuslaulude õhtu” Esineb Toomas Kuter. Värskelt remonditud baari avaõhtu
14.-15. september Tõstamaa rahvamajas puhkpillilaager

OKTOOBER
4. oktoober Valla haridustöötajad olid valla vastuvõtul Villa Andropoffis
4. oktoober Tõstamaa rahvamajas noorte disko
5. oktoober Pärnumaa aasta õpetaja tiitel omistati Eve Rõhule.
5. oktoober Tõhela rahvamajas kohtumisõhtu uue valla kultuurijuhi Õnnela Pärnastega, kontsert
9. oktoober Kastna külakoosolek.
10. oktoober Manija külakoosolek ja pidu.
Tähistati Pootsi raamatukogu 50. aastapäeva.
Paigaldati valgustid Tõhela rahvamaja ja poe ette.
11. oktoober Tõstamaa rahvamajas sügispidu. Miss teini valimine. Tantsuks ans. Lihtne viis Tartumaalt
15. oktoober Tõhela raamatukogu juhataja Silvi Rand sai Pärnumaa Aasta raamatukoguhoidja tiitli.
18. oktoober Pärnumaa Kodukandiliikumise omaalgatuse õppepäev Tõstamaal.
20. oktoober Kohalike omavalitsuste volikogude valimisel osutusid Tõstamaa valla volikokku valituks Toomas Rõhu, Eduard Vilbre, Leo Salk, Alo Adler, Urmas Reinfeldt, Avo Miidu, Elfi Vool, Peeter Lapp, Heino Tamm ja asendusliige Katrin Tõnisson.
26. oktoober XIX Tõstamaa jooks
28.-31. oktoober Tõstamaa rahvamajas valla laste- ja noortelaager
29. oktoober Pootsi talupidajale Milvi Rannale anti üle Carl Robert Jakobsoni sihtasutuse konkursil omistatud aasta ettevõtlikuma tiitel.
30. oktoober Volikogu uus koosseis valis esimeheks Heino Tamme ja asetäitjaks Urmas Reinfeldti.
oktoober Tõstamaa kooli õpetaja Eve Rõhu Pärnumaa aasta õpetaja

NOVEMBER
1. november kauaaegne ja kohusetundlik maanõunik Heino Laanemets jäi pensionile
3. november Tõstamaa rahvamajas valla muinsuskaitse seltsi taasasutamise koosolek
6. november Volikogu valis vallavanemaks Toomas Rõhu. Revisjonikomisjoni valiti juhtima Peeter Lapp, hariduskomisjoni Elfi Vool, kultuurikomisjoni Urmas Reinfeldt ja sotsiaalkomisjoni Heino Tamm.
Novembri 2. pühapäev Tõstamaa Lasteaed tähistas isadepäeva perepäevaga Tõstamaa Päästeteenistuses
8.-10. november Tõstamaa rahvamajas Eesti Näitejuhtide Teatritrupi laager
9. november Tõstamaa rahvamajas Üllar Kallau maalide näituse avamine. Teatriõhtu – Häädemeeste huviteater esitab A.Kivirähk „Jalutuskäik Vikerkaarel”. Tantsuõhtu elava muusikaga ENT ansambel
10. november Seliste külatoas isadedepäeva kontsert
12. november Tõstamaa Spordiklubi mälumängusarja 2002/03 1. mäng Sauli äris
16. november Tõhela rahvamajas lõikuspidu. Tantsuks ans. VOSS
17. november Tõstamaa kooli 5.-6. kl tüdrukud võitsid maakonna rahvastepalliturniiri.
21. november Seliste kirikut külastasid Rootsist Göteborgi toomkiriku preester ja nõukogu liikmed, tõid kaasa rahalise annetuse kiriku remondiks
23. november Kadripeod Tõstamaal ja Manijal
Carl Robert Jakobsoni mälestusmedal Milvi Rannale
November Suleti ja kaeti Tõstamaa prügimägi

DETSEMBER
detsember Rahvamajas käsitöönäitus kohalike vaibameistrite kangastelgedel kootud töödest.
1. detsember Avendiküünla süütamine Tõstamaal
2. detsember Pärnu uue kontserdimaja esimesel kontserdil osalesid inimesed Tõstamaalt
7. detsember Tõstamaa rahvamajas noorte disko
10. detsember Veest tõsteti välja Manija liinipaat
11. detsember Tõstamaa rahvamajas käsitöönäituse avamine – kangastel kootud vaibad (Merli Mirk)
12. detsember Tõstamaa vallavalitsus ostis Tõstamaa suurfarmi
Tõstamaad külastas Eesti Mõisakoolide ühenduse juhatus
14. detsember Valla eakate jõulupidu
Sümpoosion Madis Veskimägi 7 aastat Tõstamaal
Algas 4 õppepäevaga Kodukaunistuskoolitus (kuni juuni 2003), kus osales ca 20 inimest
15. detsember Tõhela raamatukogus avati käsitöönäitus “Kindapuu”
19. detsember Tõstamaa kooli õpilaste jõulunäitus
21. detsember Valla jõulupidu rahvamajas. Tantsuks Teete ja Priit, õhtujuht Toivo Pulk Sindist
22. detsember Suri Harvet Toots
23. detsember Tõhela küla laste jõulupidu Tõhela rahvamajas.
24. detsember Jõululaupäeva jumalateenistus Seliste kirikus, teenis õpetaja Allan Kährik ja osales poistekoor Ameerikast.
24. detsember Jõuluroogadega külapidu Seliste rahvamajas.
25. detsember Jõulupüha jumalateenistus Tõstamaa kirikus, õpetaja Urmas Viilmaa, osales Tõstamaa naisansambel.
27. detsember Jõulupidu Pootsi koolimajas.
28. detsember Pärnu Kammerkoori kontsert “Soojad laulud külmal talvekuul” Seliste kirikus.
28. detsember Volikogu esimehe ja vallavanema jõuluvastuvõtt Rahvamajas. Aasta tegu Tõstamaa aleviku joogivee puhastamine mädamunahaisulisest väävelvesinikust. Aasta tegijad Milvi Rand, Eve Rõhu.

TÕSTAMAA KROONIKA

2001


JAANUAR
1. jaanuar Tõstamaa vallas elab 1742 inimest. 2000. aastal sündis 15 ja suri 25 inimest.
Vallaasutus Tõstamaa Päästeamet läks Pärnumaa Päästeteenistuse alluvusse.
1. jaanuar Tõstamaa rahvamajas uusaastaöö pidu koos ans.-ga REM
5. jaanuar Tõhela eakate uue aasta pidu. Külas Audruranna pensionärid.
10. jaanuar Registreeriti sihtasutus Kihnu väina merepark.
25. jaanuar Koduloopäev Tõstamaa koolis. Avati näitus “Lepaspää-küla maailma keskpunktis” ja toimus kodulooõhtu “Raketigarnisoni” autori Enn Vainoga.
26. jaanuar Volikogu istungil võeti vastu valla arengukava 2001-2003
jaanuar-veebruar Tõstamaal peatus Mongooliasse teel olev prantslasest maailmarändur ja fotograaf Eric Gourlan, fotografeerides Tõstamaad ja inimesi.

VEEBRUAR
1. veebruar Tõstamaa apteek asus uutesse ruumidesse lasteaiahoones.
22.-23. veebruar Maakaitsepäev koostöös Üksik-Vahipataljoniga.
23. veebruar Volikogu otsustas liita Pootsi algkooli Tõstamaa keskkooliga.
24. veebruar Valla vapimärk omistati Ants Pirsole ja Eimar Rannale.

MÄRTS
3. märts Jääralli Tõstamaal
11. märts Tõhela pensionäridele andis juhiseid positiivsest mõtlemisest Eve Käär.
16. märts V Tõstamaa valla laste lauluvõistlus

APRILL
3. aprill Tõhela raamatukogusse jõudis interneti püsiühendus
20. aprill Traditsiooniline Tõstamaa jüriöö teatejooks. Osales 33 kuueliikmelist võistkonda.
21. aprill Tõstamaal toimus vabariiklik 42. Jüriöö jooks. Osales 73 võistkonda.
Pootsis korraldati romuralli “Pootsi Jõle” I etapp

MAI
20 mai Laste sumoturniir “Tõstamaa sumo open 2001”
25. mai Avati näitus “Tõstamaa loodusfoto 2001” kohalike fotohuviliste Tiina Kapteni, Eve Kääri ja Harvet Tootsi töödest, külalisena osales Tõnis Saarde.
26. mai Maarahva kongressil osalesid Tõstamaalt Mare Pärna, Peeter Lapp ja Toomas Rõhu
27. mai meie valla rahvatantsijad Pärnumaa tantsupeol Pärnu Vallikäärus
28. mai Õigusvastaselt represseeritute tseremooniaüritus “Eesti mäletab” Pärnu vallikäärus. Tõstamaa vallast kohtusid Eesti Presidendiga Mirjam Jaansoo, Jakob Sutt.
31. mai Lõppes seitsmest osavõistlusest koosnenud Tõstamaa mälumänguturniir

JUUNI
9.-10. juuni Pärnumaa suvemängudel saavutas Tõstamaa väiksemate valdade grupis III koha
16. juuni Tõstamaal lõpetas põhikooli 20 õpilast, klassijuhataja Triinu Pert.
Kalmistpäev Kastnas.
Laat ja jaanituli Pootsis.
TLJLS jaanituli Kastnas.
17. juuni Tõstamaa kirikus õnnistati 15 leerilast.
22. juuni Kalmistupäev Tõhelas
23. juuni Kalmistupäev Tõstamaal
Keskkooli lõpetasid XXX lennus 7 õpilast, klassijuhataja Mari Lühiste.
23. juuni jaanituli Tõstamaa laululaval koos ans.-ga Tule Taevas Appi
30. juuni Vokiratas osales Võru Seltskonnatantsude Festivalil

JUULI
6. juuli Rahvusvaheline Baltica, Pärnumaa Pirand
6.-7.juuli IX Rannamängudel Valgerannas sai Tõstamaa esindus 4. koha
10. juuli Vokiratas esines Baltica folklooripeol Tallinnas Tammsaare Pargis ja Sakala Keskuses
15. juuli Tõstamaa valla raamatukogude lugejate ekskursioon Vargamäele. Vaadati Rakvere teatri etendust “Kõrboja peremees”
16. juuli Pärnumaa tuletõrjespordi meistrivõistlustel saavutas Tõstamaa komando üldkokkuvõttes 12 esinduse hulgas 4. koha
16.-29. juuli Tartu Ülikooli bioloogide geobotaanika praktikum Manija külakeskuses
Manija laulupidu

AUGUST
1.-2. august Pärnumaa, Tartumaa ja Võrumaa omavalitsuste suvemängudel saavutas Tõstamaa 20 esinduse hulgas II koha.
august Lõpetati Seliste kiriku välisremont ja värvimine.
10.-12. august V Tõstamaa valla päevad. Suuremad üritused Epp-Maria Kokamägi suvepiltide näitus, Siiri Sisaski ja The Tuberkoloited kontserdid, Ülle Tamme fotonäitus Manijast, näitus-kontsert Seli kirikus ja veel palju muud.

SEPTEMBER
1. september Tõstamaa jalgpalliturniir

OKTOOBER
oktoober Saarte programmi vahenditega remonditi 2,5 km Manija teed.
24. oktoober Kihnu väina merepargi korraldusel toimus Maria talus lihaveisekasvatuse õppepäev
27. oktoober XVIII Tõstamaa jooksul osales 108 täiskasvanut ja lastejooksul 40 osalejat.

NOVEMBER
5. november kirjutati alla FKSM poolt sel suvel keskkoolis teostatud tööde aktile. Remonditi saal ja vasakpoolse tiiva II korruse 2 klassiruumi. Saalis restaureeris vanad laemaalingud firma Vana Tallinn. Tall-tõllakuuris ehitati internaadi tarbeks välja II korrus ja torn.
10. november Pootsis toimus soparalli “Jõle III”
TKOÜ kliendinädal
11. november Lõikuspidu Tõhelas. Esines "Tule Taevas Appi" Tõstamaalt
17. november Traditsiooniline Tõstamaa kadrikarneval .
24. november Kadripäeva korvpalliturniiril osales 7 võistkonda.
Manija külakeskuses toimunud kadripeol esinesid näitering ja ansambel Audrust.
26. november Tõhela külakoosolek
27. november Tõstamaa külade koosolek
28. november Pootsi külakoosolek.

DETSEMBER
2. detsember Lõuka kandist alevisse toodud suurel jõulukuusel süüdati esimene advendiküünal
4. detsember Seliste külakoosolek. Moodustati Seliste külaselts.
15. detsember Tõstamaa kooli restaureeritud saalis toimus traditsiooniline vanurite jõulupidu, kus osalejaid oli üle 120.
22. detsember Vanas rahvamajas toimus jõululaat ja uues rahvamajas õhtul jõulupidu. Esinevad isetegevuslased, varieteetrupp "Candis" ja Laimi Sprogis.Tantsuks Kihnu Poiste bänd
23. detsember Seliste rahvamajas jõulupidu koos Jüri Homenjaga
25.detsembrist kuni 3. jaanuarini Jaaguranna Lillelaagris Jõulumaa
27. detsember Lasteaias toimus vastuvõtt 13-le 2001. aastal sündinule ja nende vanematele. Vallavalitsuse poolt anti üle hõbelusikad ja rahaline toetus
Vastuvõtt volikogu ja vallavalitsusele, ettevõtjatele ja vallaelu arendajatele
28. detsember Pootsi jõulupidu. Eeskava ja tantsuks ansambel Vatlast
29. detsember Tõhela laste jõulupäev - Eesti rahvakommete tutvustamine, õlgedest kaunistuste punumine, piparkookide valmistamine, saanisõit, joonistusvõistlus

2001.aaastal ehitati Paadrema jõele kalatrepp.

TÕSTAMAA KROONIKA

2000


JAANUAR
1. jaanaur Tõstamaa vallas elab 1761 inimest. 1999. aastal sündis 17 last: 8 tüdrukut ja 9 poissi. Suri 21 inimest.
1. jaanuar Tõstamaal suur milleeniumi ilutulestik. Disko rahvamajas
22. jaanuar Muuseumipäev Tõhelas. Esinesid Eesti Rahva Muuseumi töötajad.
25. jaanuar Jäätumise tõttu lõppes liinipaadiühendus Manija saarega ja paat tõsteti kaldale.
30. jaanuar Tõhela eakate klubi kokkutulek. Külalisteks Aima ja Arnold Nurm. Aima Nurm võttis osa vabariiklikust vanaemade konkursist Tallinnas.
Detsember 1999-jaanuar 20000 - Võrkpalliturniiri võitis keskkool, teine oli valla esindus ning kolmas päästeamet

VEEBRUAR
18. veebruar Tõstamaa seltsimajas stiili-disko
24. veebruar Vabariigi 82. aastapäevaktusel autasustati valla vapimärgiga eriliste teenete eest valla ajaloo uurimisel Vaike Hangi ja 50 aastat kestnud õpetajatöö eest Pootsi koolis Õilme Vaarmaad.
25. veebruar Volikogu otsustas sulgeda Tõhela lasteaed-algkooli ja reorganiseerida Pootsi põhikooli 6 klassiliseks algkooliks.
26. veebruar Tõstamaa seltsimajas tantsuõhtu. Mängib orkester
Kinnitati 2000. aasta eelarve 6 533 147 krooni.

MÄRTS
5. märts "Lembelillede" sportli pühapäev
8.-9. märts Pärnumaa ja Tartumaa omavalitsuste talispordivõistlused Jõulumäel.
14. märts Avati kapitaalselt remonditud Tõstamaa sidehoone
17. märts IV Tõstamaa valla laste lauluvõistlus
Vallavalitsusele ja raamatukogule paigaldati interneti püsiühendus
18. märts IV Varbla valla võrkpalliturniiri võitis Tõstamaa naiskond (Moonika Adler, Ivelin Midri, Kristiina Lepik, Raidi Rand, Kärt Somelar, Renate Algpeus). Meeskond (Janek Jaansoo, Kaupo Põltsam, Rain Veinjärv, Valvo Volgerad, Ago Adler, Toomas Rõhu) oli teine.
23. märts Sportlik laupäev. Korvpalliturniiril osales 10 meeskonda, võitis võistkond Tõstamaa
Traditsioonilisel jüriöö jooksul osales 30 kuueliikmelist võistkonda. Päev lõppes jüriöö simmaniga.

APRILL
3. aprill Avati Tõstamaa raamatukogu uued ruumid lasteaiahoone endistes algklasside ruumides. Samas hakkas tööle ka avalik interneti- ja infopunkt.
16. aprill Tõhela eakate klubis rääkis Efeline Liiv oma reisimuljeid Tai Kuningriigist ja tutvustas taimedega värvimist.
22. aprill Tõstamaa rahvamajas sportlik laupäev – korvpalliturniir, jüriööjooks. Simman
28. aprill Stepaeroobikamaraton - hooaja lõppüritus. Tõstamaa aeroobikakuninganna Merike Tuulmees, pressi lemmik Inna Mehhovitð
29. aprill Tõstamaa Lusti ja Lõbu Seltsi IV särjepäevad
30. aprill Tõstamaa seltsimajas Volbriöö - nõidade pidu

MAI
4.-5. mai Tõstamaa kooli I olümpiamängud
18. mai Mälumänguturniiri finaal, võitis võistkond Vaska
20. mai Looduspäev: Panda näitus ja kunstinäitus koolimajas, looduskonverents, spordivõistlused, kontserdid
22.-23. mai Tõstamaa tervisekeskusel olid külas kolleegid Skinnskattebergist
25. mai Raamatupidu “Mina olen muinasjutumaalt” Tõhela rahvamajas. Korraldasid Tõhela raamatukogu ja Tõhela lasteaed-algkool.
27. mai Tõstamaa kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kairi kuur tuli kahekordseks Eesti meistriks sumos
27. mai meie valla rahvatantsijad Pärnumaa laulu- ja tantsupeol Pärnus

JUUNI
6. juuni Lõppes kooliaasta
9.-10. juuni Tõstamaa staadionil Pärnumaa 39. suvemängud. Kavas olid orienteerumine, jahilaskmine, võrkpall, köievedu, juhtkonnavõistlus, kergejõustik. Tõstamaa saavutas väiksemate valdade grupis III koha.
17. juuni Tõhela IX kodukohapäev, pühendatud Kiraste külale. Toimus matk Kiraste külla. Kavas olid meenutused Kiraste külas, kalmistupäev, sportmängud, rahvakoosolek, kontsert, loterii ja õhtune simman. Vaadata olid näitused “Kiraste küla” ja “Mats Mõtslane”. Ulatuslik oli Tõhelas sündinud-kasvanud kunstniku Laine Jõe näitus “Virnane väljapanek”, sellel olid maalid, pildid, visandid, fotod töödest ja palju käsitööesemeid.
Vaike Hangult ilmus trükis Kiraste küla ajaloost.
23. juuni Valla jaanituli Tõstamaal. Tantsumuusikat tegi Audru ansambel
24. juuni EV presidendi Lennart Meri konkursi Kodu kauniks vastuvõtul märgiti ära Pootsi kooli park
Juunis Remonditi Tõhela kirikul katus ja tehti uued uksed

JUULI
4. juuli Tõstamaa lasteaia juhatajana asus tööle Aita Lind
7.-8. juuli Pärnumaa valdade VIII rannamängud Tõstamaal. Tõstamaa saavutas III koha.
22. juuli Manija laulupidu
23. juuli Manilaiu laulupidu
28.-30. juuli Tõstamaa Lusti ja Lõbu Seltsi IV ahvenapäevad

AUGUST
2. august Külavanemate kokkusaamine Manijal
2.-3. august Pärnumaa ja Tartumaa omavalitsuste suvespordivõistlused Lemmerannas, kus Tõstamaa saavutas III koha
5. august Maria talu traditsiooniline ponipäev
10. august Toimus konkurss "Tõstamaa roog 2000", mille võitis Kaja Lomp rooga "Sügisene rull"
11.-13. august IV Tõstamaa vallapäevad
11. august Kohtumine kirjanik Enn Vaino´ga, kes oma kooliaastail elas Tõhelas
11. august Tõstamaa Lusti ja Lõbu Seltsi ja sõprade õritus "Ärge lammutage vana klubi veel"
12. august Tõnis Mägi kontsert õstamaa kirikus
16. august Tõstamaa sidejaoskonnas avati Ühispanga postipank
19.-20. august Suti ranna suvilas toimus Pärnumaa perearstide I kokkutulek Tõstamaa arsti Madis Veskimägi juhendamisel
26. august Tõstamaa jalgpalliturniir ja suvelõpupidu koos Kuu-klubiga ja ans. Teet ja Priit

SEPTEMBER
1. september Algas uus õppeaasta: Tõstamaal alustas õppeaastat 237 ja Pootsis 33 õpilast
1. septembril ei läinud kooli lapsi Tõhela, Tõhela Lasteaed-algkool reorganiseeriti.
24. september Muuseumitoa (Koduloopööningu) avamine Tõhela rahvamajas.
26. september Tõstamaal toimus Eesti jalgpalliliidu Snicers cup 2000 maakondlik turniir D vanuseklassile. Osales 19 võistkonda, Tõstamaa esindus jagas 7.-9. Kohta.
30. september Rahvamaja korraldusel valiti traditsiooniliselt miss Teini, kelleks seekord osutus Elo Pulk.
30. september Tõstamaa kooli ja valla esindused osalesid Jõulumäe tervisepäeval. Omas arvestuses oli kool kolmas, vald neljas.
Septembris remonditi Suti ranna tee

OKTOOBER
6. oktoober Seoses õpetajate päevaga kutsus vallavanem valla haridusasutuste töötajad lõunale Viruna turismitallu.
Pärnumaa aasta õpetajaks valiti Tõstamaa kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kairi Kuur
7. oktoober Rahvamaja püüdis korrata vallapäevade menukat pidu vanas majas. Osteti 25 piletit.
9. oktoober Kihnu väina merepargi tegevjuhiks valiti 12 kandidaadi hulgast Heikki Luhamaa.
13. oktoober Avati kapitaalselt remonditud Päästeameti ruumid
14.-15. oktoober Euroopa meistrivõistlustel sumos sai Tõstamaa kehalise kasvatuse õpetaja Kairi Kuur hõbemedali ja 2 pronksmedalit
28. oktoober Võrkpalli kiirturniiril osales 9 võistkond
oktoober Maaparandusrahadest rajati Peerni küla magistraalkraav ja kaev
Alustati Tõstamaa kiriku torni aluse ehitust

NOVEMBER
4. november 17. korda toimus Tõstamaa jooks. 7,5 km pikkusel rajal oli kiireim naistest Margit Pusse. Õhtusel peol esinesid mustkunstnik Erich Udras ja kondiväänaja Terje Veske.
22. november Vallavalitsus kutsus Tõhela rahvamajja kokku valla tegevtalunikud, arutamaks probleeme ja otsimaks lahendeid. Arutelu ei tekkinud, aktiivsed naistalunikud asusid süüdistama vallavalitsust.
23. november Birgit Pere jõuluteemalise lapitööde näituse avamine Tõhela raamatukogus
25. november Tõstamaa rahvamajas KADRIKARNEVAL. Tantsuks „Naine nagu orkester” Märjamaalt
26. november Tõhela eakate klubis pajatas Peeter Lapp Hispaanias nähtust.

DETSEMBER
8. detsember Soomrast toodi alevisse jõulukuusk
22. detsember Tõstamaa seltsimajas kooli jõulupidu
23. detsember Tõstamaa rahvamajas JÕULUTRALL. Esines Raimo Aas, meie isetegevuslased. Tantsuks ans. ALFA
27. detsember Tõstamaa seltsimajas eelkooliealiste laste jõulupidu. Esinevad lasteaia mudilased ja Ene tantsutüdrukud

Vallalehe Tõstamaa tuuled tegijad tähistasid vallalehe 5. Aastapäeva

Tõstamaad külastasid mõõdukad Jüri Tamm ja Kalev Kotkas. Räägiti valla tulubaasi moodustumisest, maaettevõtlusest ja tööhõivest ning Tõstamaa kooli remondi rahastamisvõimalustest.

TÕSTAMAA KROONIKA

1999


JAANUAR
1. jaanuar Tõstamaa vallas elab 1764 inimest. 1998. aastal sündis 20 last, suri 29 inimest.
4.-5. jaanuar Eesti Koolispordi Liidu korraldatud õpetajate võrkpalliturniiril osalesid esmakordselt Tõstamaa pedagoogid. II liigas saavutati 2. koht ja järgmisel aastal võisteldakse esiliigas.
8. jaanuar Tööd taasalustas hambaravi kabinet
23. jaanuar Roerichi seltsi poolt kingiti Tõstamaa koolile 21 kunstniku maali elektronkoopiat.
28.-29.jaanuar Theodor Pooli fondi teaduskonverents Tõstamaa Keskkoolis maaelu arenguvõimalustest, mõelduna piirkonna kooliõpilastele.

VEEBRUAR
19. veebruar Tõstamaa segakoori 10. aastapäeva kontsert seltsimajas. Tantsuks duo UjaU
21. veebruar Lahkus Ülo Paap - Ermistu järve uurija
23. veebruar Vallavalitsus ostis õpilasliinide teenindamiseks ja teisteks vallasõitudeks Taanis kasutusel olnud 54 kohalise Volvo bussi.
23. veebruar Tõstamaa seltsimajas PEOÕHTU. Näitetrupp Adru külalisetendus. Tantsuks ans. Teine korrus
24. veebruar Eesti Vabariigi 81. aastapäeva kontsert-aktusel anti esmakordselt välja valla vapimärgid: nr. 1 postuumselt teenekale kultuurielu arendajale ja -uurijale, tulihingelisele tõstamaalasele Andrei Udule ning nr. 2 taasiseseisvusaja esimesele vallavanemale Endel Tõnissonile.

MÄRTS
1. märts Koosviibimisega selsimajas tähistati Tõstamaa päästeameti 5. aastapäeva.
3.-4. märts Pärnumaa ja Tartumaa omavalitsustöötajate spordimängudel osales viieliikmeline Tõstamaa vallavalitsuse esindus. Kahekümne võistkonna hulgas saavutati 13. koht.
5. märts Vallavalitsuse initsiatiivil toimus koosolek talupidajatele, kus vallavanem rääkis omavalitsuse tegemistest, ettevõtluskeskuse esindaja põllumajandustoetustest ja põllumajandusminister Andres Varik riigi põllumajanduspoliitikast. Arutlusel oli taluseltsi taasloomine Tõstamaal.
6. märts Tõstamaa valla võrkpalli nais- ja meeskond osalesid naabervalla Varbla traditsioonilisel võrkpalliturniiril. Tõstamaa naiskond Moonika Adler, Lagle Adler, Kristiina Lepik, ivelin Midri, Kärt Somelar ja Ave Martson tulid võitjateks, meeskond Janek Jaansoo, Kaupo Põltsam, Valvo Volgerad, Kalvi Kaas, Alo Adler, Ago Adler ja Toomas Rõhu oli seitsme võistkonna hulgas kolmas.
6. märts Pärnumaa XIX talimängude pidulik lõpetamine. Kavas olnud 11 ala kokkuvõttes tuli Tõstamaa vald II grupis võitjaks.
7. märts Riigikogu valimistel osales 55 % Tõstamaa valla elanikest.
12. märts Tõstamaa seltsimajas talvetuur „Kaua sa külmetad?” Esdineb Reet Linna, äraarvamismäng „Kuulus või kummaline?”, kantritantsutrupp „Western ja Waltser”, tantsuks ans. SEKTOR
14. märts Tõstamaa spordiklubi 5 km pikkusel suusasõidul osales 26 suusatajat, kiiremad olid Argo Kaelep ja naisvõistlejatest Maarja Lühiste.
16. märts Pärnumaa ettevõtluskeskuse poolt korraldati Tõstamaal seminar ettevõtjatele. Tutvustati kapitali-, põllumajandus- ja ettevõtja toetuste eraldamise korda. Huvilisi kogunes 25 .
19. märts III Tõstamaa valla lastelauluvõistlus "Muusika meid kõiki seob"

APRILL
6. aprill Algklasside päev Tõstamaal
16. aprill Esietendus Tõstamaa seltsimajas "Minu armas kriitik" (Külli Merimaa, Enn Martson, Monika Adler, Elmo Vahemäe, Aivar Luhaorg)
19. aprill Vette tõsteti liinipaat Aul, millega avati selle hooaja regulaarne ühendus Manija saarega.
23. aprill Männikuste, Tõhela, Kiraste ja Alu külade elanike koosolek Tõhela rahvamajas. Kohal oli 46 inimest. Kuulati vallavanema infot, arutati, milliseks peaks algava remondi tulemusena saama rahvamaja, arutati kohalike probleeme. Külavanemateks valiti Tõhelas Andres Laur, Männikustes Jaak Tork ja Alul Mati Adams.
23. aprill Tõstamaa seltsimajas JÜRIÖÖ SIMMAN koos ans.-ga Teine korrus
25. aprill Mikud-Mannid külas Korsholmi sõpruskoguduse laste laulupeol.
26. aprill Ranniku, Rammuka ja Kastna külade koosolek Kastna kaupluse aidas. Oli võimalus esitada küsimusi vallavanemale, arutati paadisadama remondi võimalusi. Piirkonna külade vanemaks valiti taas Leo Langus.
27. aprill Pootsi, Lao ja Peerni külade koosolek. Kolme küla vanemaks valiti Elfi Vool
28. aprill Seliste ja Päraküla koosolek Seli rahvamajas. Külade vanemaks valiti Kaie Leova.
29. aprill Alevi koosolek

MAI
6. mai Külakoosolek Manija saarel, külavanemaks valiti Tiit Pilt.
7. mai Tõstamaa seltsimajas emadepäeva kontsert
9. mai Põles ca 2 ha metsa Levaroti mäel
15. mai Noored tuletõrjujad tulid teiseks maakondlikel võistlustel
16. mai Alustati Tõhela rahvamaja kapitaalremonti, peatöövõtjaks Pärnu REV ja töömeesteks Tõhela oma ehitusmehed.
20. mai Lõppes 6-etapiline valla mälumänguturniir

JUUNI
9. juuni Esmakordselt paigaldati vallavalitsuse tellimusel munitsipaalteele mustkatet. 2,5 kordse ülepindamise tehnoloogiaga kaeti 250 m lõik Ringi ja Nooruse tänavast.
10. juuni Seoses seltsimaja juhataja lapsepuhkusega valiti asendajaks nelja kandidaadi hulgast Maire Adler.
11.-12. juuni Valla võistkond osales Pärnumaa 38. suvemängudel Vändras. Väiksemate valdade grupis saavutati 4. koht.
14. juuni Tõstamaa piirkonna politseikonstaablina alustas tööd Priit Langi.
16. juuni Algasid tööd Tõstamaa kooli renoveerimise sellesuvisel etapil. Remonditakse ruumid algklasside tarbeks, mis võimaldab tuua mõisahoonesse ka seni lasteaias asunud esimesed kolm klassi.
17. juuni Pootsi Põhikooli lõpetas 9 last
18.-19. juuni Valla võistkond osales sel aastal Tahkurannas korraldatud rannamängudel. Üldkokkuvõttes saavutatu 3. koht.
19. juuni Tõstamaa põhikooliosa lõpetas 18 õpilast
21. juuni kuulutati välja Seliste põllumajandusliku Osaühingu pankrott
22. juuni Kuulutati välja Kastna osaühingu pankrott
23.juuni jaanituli Tõstamaa laululaval koos ans.-ga Teine Korrus
26. juuni Tõstamaa Keskkooli XXVIII lõpetasid 10 õpilast.
28. juuni Laulupeole sõitis vallast 54 tantsijat.
30. juuni Tõstamaa Keskkooli külastas haridusminister Tõnis Lukas, saatjateks maavalitsuse töötajad eesotsas maavanemaga. Külalistele tutvustati koolimaja, selle ajalugu ja kooli tänaseid tegemisi. Räägiti kooli regionaalpoliitilisest aspektist ja remonttööde rahastamisest ja remonttööde võimalikust lõpetamisest aastal 2000.

JUULI
2.-4. juuli Laulu- ja Tantsupeol osales vallast 54 tantsijat, segakoor ja puhkpilliorkester
17.-18. juuli Tõstamaa laululaval toimus Eestimaa vokaali-instrumentaalansamblite kokkutulek, peakorraldajaks Rein Kiinvald. Kohal oli ligemale kakskümmend ansamblit igast ilmakaarest, peaesinejateks Vello Orumets ja rahvamats 1998 Kaarel Tuvike.
25. juuli SUVESIMMAN Tõstamaa laululaval. Esinevad Otto-Triin, duett Sibul ja Koni, Ivo Linna, Sven Kullerkupu bänd. Diskot teeb Rumal Noorkuu, dj. Hendrik Raave

AUGUST
2.-10. august Toimusid Pootsi Paepäevad
4.-5. august Pärnumaa ja Tartumaa omavalitsuste spordimängudel Varemurrus oli Tõstamaa vallavalitsus 28 valla hulgas 10. Auhinnaline 2. koht saadi mälumängus.
8. august Hobupäev motellis Maria
Eurosimman Tõstamaa lauluväljakul
13.-15. august III Tõstamaa valla päevad
Selgus kauneim tootmistalu - Kärneri talu Lõuka külast (Leili ja Paul Karlep), kauneim suvekodu - Suurenina suvila Kastnas (Tarmo Peterson), kauneim eramu - Kaapre talu Lao külas (Sinaida Rees), heakorrastatum asutus - Pootsi kool, heakorrastatum mitmekorruseline elamu - Ringi 19.
14. august Arsise kellade ansambel esines Tõstamaa kirikus
14. august Kapitaalselt remonditud Tõhela rahvamaja taasavamine.
Tõhela raamatukogu sai esimese arvuti.
31. august Tõstamaa kaubanduse OÜ tähistas 6. sünnipäeva ja avas külalistemaja.

SEPTEMBER
1. september algas uus õppeaasta. Valla kolmes üldhariduskoolis asus õppima 292 õpilast, neist Tõstamaa Keskkoolis 224, Pootsi Põhikoolis 52, Tõhela lasteaed-algkooli 16. Esimesse klassi läks Tõstamaal 16, Pootsis ja Tõhelas 7 õpilast.
6. september Pidulikult avati koolimaja kapitaalselt remonditud algklasside osa.
25. september Tõstamaa kehalise kasvatuse õpetaja Kairi Kuur tähistas oma 25. sünnipäeva spordivõistlustega "Tõstamaa cup - Kairi Kuur 25"
25. september Pootsi kooli seinale paigaldati näitleja Sulev Luige mälestustahvel (Õppis Pootsis 1963-65)
25. september Tõstamaa seltsimajas Miss teini
30. september Käiku anti kapitaalselt remonditud Kastna paadisadam.

OKTOOBER
17. oktoober Toimusid omavalitsuste volikogude valimised. Tõstamaal kandideeris 9 kohale 15 kandidaati, neist 14 valimisliidust Tõstamaa ja 1 üksikkandidaat. Valimas käis 51 % vallaelanikest, neist Tõhelas 60%, Tõstamaal 53 % ja Pootsis 41 % . Valituks osutusid Toomas Rõhu, Peeter Lapp, Ants Pirso, Leo Salk, Heino Tamm, Hilja Mändla, Elfi Vool, Urmas Reinfeldt, Marek Jaansoo
11.-15. oktoober Hõimupäevad Tõstamaa koolis, esinesid Ingrid Rüütel ja maride folklooriansambel Nurma
21. oktoober Kogunes grupp Tõstamaa valla muuseumihuvilisi. Otsustati alustada valla muuseumi loomisega, eestvedajaks Harvet Toots.
22. oktoober Volikogu uus koosseis valis volikogu esimeheks Heino Tamme ja vallavanemaks Toomas Rõhu.
29. oktoober Manija saarel valmis saarte programmi rahadega kunagisest koolimajast ümberehitatud külakeskus. Ehitasid Tõhela ehitusmehed.
30. oktoober XVI Tõstamaa jooksul osales 7,5 km pikkusel täiskasvanute distantsil 110 ja lastejooksul 45 jooksjat.

NOVEMBER
7. november Tõhela eakate klubi kokkutulek. Külas olid Luule Aomere, kes rääkis reisimuljeid Aafrika ääre pealt ja Elju Reinson Audruranna pensionäride klubist.
8.-14. november Kliendinädal Teeristi kaupluses
November - Tõstamaale jõudis digitaalside

DETSEMBER
18. detsember Tõhela rahvamajas valla pensionäride jõulupidu
22. detsember Tõstamaa kooli jõulupidu seltsimajas
25. detsember Tõstamaa rahvamajas jõuluball. Ans. Lehmakommionud ja Big-Bänd Rein Vendla juhatusel
26. detsember Pärnumaa aastalõpuballil osales Tõstamaalt 26 inimest
Tõhela eakate jõulupidu
Detsember Tervisekeskus avas günekoloogiakabineti
Palgiuputus Kastna rannas

Aastal 1999 Vaike Hangu uurimus Tõstamaa kihelkonna rannaküladest pälvis Eesti Rahva Muuseumi etnograafilise ainese konkursil neljanda koha.

TÕSTAMAA KROONIKA

1998


JAANUAR
1. jaanur Tõstamaa vallas elab 1764 inimest. 1997. aastal sündis 17 last, suri 18 inimest
1. jaanuar Tõstamaa seltsimajas uusaasta diskopidu. D.j. Viljar Lohu ja Taavi Üprus
5. jaanuar Pootsi kool alustas õppetööd remonditud endises internaadimajas. Kuna vabariigi valitsus tagastas senini koolina kasutusel olnud Pootsi mõisahoone õigusjärgsele omanikule, eraldati kooli üleviimiseks vajaminev raha 2,1 milj. krooni omandireformi reservfondist. Ehitasid Pärnu REV-i ehitusmehed. Koolimaja avasid maavanem Toomas Kivimägi, vallavanem Toomas Rõhu ja koolidirektor Toomas Mitt
22. jaanuar Volikogu istungil kinnitati valla 1998. aasta eelarve mahus 4,9 milj. krooni

VEEBRUAR
21. veebruar Tõstamaa seltsimajas peoõhtu. Esineb kantri tantsurühm „Mustsõstraõied” Tallinnast. Muusikat teeb REIN
24. veebruar Vabariigi 80. aastapäeva tähistati jumalateenistuse ja kontsert- aktusega. Seltsimajas olid näitused kohalikult kaitseliidult, Andrei Udult vabadussõja teemadel ning Vaike Hangu poolt näitus Austraalias elava eestlase fotodest ja esemetest.
Valla surnuaedades süüdati küünlad vabadussõjas võidelnute haudadel

MÄRTS
13. märts Tõstamaa seltsimajas pidu kõigile koos Üllar Jörberg’i ja dj. Jurgo Tuhkanen’iga
14. märts Naabervalla Varbla võrkpalliturniiril tuli Tõstamaa naiskond võitjaks ja meeskond kolmandaks. Naistest mängisid Kristiina Lepik, Kärt Somelar, Moonika Adler, Ivelin Midri, Evelyn Liländer ja Lagle Adler.
20. märts Tõstamaa valla laste II lauluvõistlus. Võisteldi 4 vanuserühmas, võitjateks tulid Triinu Palmiste, Eda Vallimäe, Andra Vaaks ja Martin Vallimäe.
24. märts Maakonna ansamblite ja solistide konkursil koolicanto' 98 sai keskmises vanuserühmas eripreemia Martin Vallimäe Tõstamaa koolist.
26. märts avati remonditud vallamaja
27. märts Seltsimaja 10. sünnipäevapidu. Avati Bie Erenurme fotonäitus, näiteringilt esietendus näidend "Dramaatiline öö", kontserdi andsid isetegevuslasted.
27.-29. märts Tõstamaal viibis külaskäigul delegatsioon sõprusvallast Skinnskattebergist.

APRILL
4. aprill Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse IV Nukitsa konkursi lõpu-tseremooniale Tallinna Raekojas pääses loosiga Tõstamaalt 10 aastane Siiri Rätsep.
14. aprill Tähistati Seli kirjandusseltsi 90. aastapäeva. Oma luuletusi luges Evi Tigane, Seliste ajaloost rääkis Endel Andrese.
20. aprill Tõstamaa piirkonna külade koosolek. Suuremad probleemid ettevõtluse vilets seis ja sellega seoses töökohtade puudumine, politsei puudumine.
21. aprill Pärnu laevatehases kapitaalselt remonditud Manija liinipaat tõsteti vette ja asus järgmisel päeval Peep Karbuse juhtimisel pidama regulaarset ühendust saarega.
23. aprill Traditsiooniline jüriöö jooks, osales 160 jooksjat
29. aprill Tõstamaa Spordiklubi kuueetapilise mälumängusarja viimane voor toimus Pootsi koolimajas, üles astusid lauluduett õed Lehtsalud ja enesekaitseteemalise balletinumbriga Toomas Mitt. Üldkokkuvõttes tuli võitjaks võistkond Oma pere (Andrei Udu ning Mihkel, Mari ja Viljo Lühiste), järgnesid võistkonnad Vaska (Luule Tõnismäe, Hendrik Raist, Mare Pärna, Anni Volgerad). Kokku osales 8 võistkonda.
30. aprill avati remonditud sanitaarruumide blokk hooldekodus

MAI
2. mai sotsiaalnõunik Enda Väli eestvedamisel toimus seoses rahvusvahelise perede päevaga vastuvõtt viie ja enamalapselistele peredele. Vallas on selliseid perekondi kümme. Esines Karlsonite pereansambel.
5. mai Vallavanema vastuvõtul olid Tõstamaa keskkooli abituriendid. Kõigil paluti kirjutada paberile viis Tõstamaa kooli tugevat külge ja viis nõrgemat. Enam mainiti plussidena koolihoonete kaasajastumist ja ilusat asukohta, üldõpetuse head taset, õhkkonda, sportimisvõimalusi, arvuti- ja autoõpetust, odavat toitlustamist. Miinustena valikainete vähesust, nõrka klassivälist tegevust, noorte õpetajate vähesust, nõrka distsipliini.
6. mai Külakoosolek Manija saarel. Arutati sadama ehitust, liinipaadi sõidugraafikut ja teisi saare probleeme. Külavanemaks valiti Tiit Pilt.
8. mai Tõstamaa seltsimajas emadepäeva kontsert
14. mai Pärnumaa kalandusnõukogu lasi Tõhela ja Ermistu järve ning Pärnu jõkke miljon haugimaimu.
15. mai Külakoosolek Kavarus. Külavanemaks valiti Elsa Rand.
15. mai Remonditud ruumidesse asusid Teeristi toidupood ja hoiupanga kohalik kontor. Ametlik avamine toimus 22. mail.
16. mai Tõstamaa valla rahvahariduse 310. aastapäev. Tõstamaa Keskkooli oodati valla koolides õppinuid ja õpetanuid. Toimusid valla koolide õpilastööde näitus ja kontsert, sportlikud jõukatsumised, vastuvõtt endistele ja praegustele õpetajatele ning vilistlaste kokkusaamine. Konverentsil "valla koolide olevik ja minevik" esinesid maakonna haridusjuht Avo Juss, kodu-uurijad Andrei Udu ja Endel Andrese, koolide eks- ja praegused direktorid Elli Teras, Heldi Taidla, Ants Pirso, Toomas Mitt, Kirsti Talu, abiturient Marek Lind, vilistlased Tea Raist ja Janek Ojamäe, vallavanem Toomas Rõhu.
20 mai Sanatooriumi Tervis kultuurikeskuses toimus tänupäev maakonna parimatele õppuritele, sportlastele ja nende juhendajatele.
23. mai Läbi alagrupi- ja poolfinaalvõistluste jõudis vabariikliku võistlussarja Tähelepanu, start finaali Tõstamaa kooli esindus. Fiinaalvõistlustel läks hästi ja teist aastat järjest tuli võistlussarja võitjaks väikeste koolide grupis Tõstamaa.
23. mai Pärnumaa mudilaskooride laulupäeval osalesid Tõhela ja Pootsi laululapsed.
23. mai Teist aastat tuli vabariikliku võistluse Tähelepanu! Start! võitjaks Tõstamaa.
29. mai Toimusid lõpukella üritused Tõstamaa ja Pootsi koolis. Vallavalitsus premeeris vabariigi ulatuses häid tulemusi õpetajaid Tiia Schäri ja Sirli Väärat, kelle õpilased paistsid silma rahvatantsus ja spordis, ning õpilasi, kelle keskmine hinne oli 4,8 või kõrgem.
29. mai Tõstamaa seltsimajas kevadkargamine ansambliga „Kukerpillid”
30. mai Toimus Seliste rahvamaja taasavamine ja õnnistamine. Seliste kirikus toimus jumalateenistus ja lilleseade konkurss, rahvamajas esines luuletaja Eevi Tigane ning toimus memme-taadi pidu. Estvedajateks Jaak Tomson ja Alex Trope.
30. mai Pärnumaa tantsupidu Koidula Gümnaasiumi staadionil. Tõstamaalt vallast osalesid Tõstamaa kool põhikooli rühmadega ja Tõhela kooli tantsurühm.
30. mai Lõpuaktus Tõstamaa Keskkoolis.
31. mail Toimus Tori lauluväljakul laste murdelaulu ja luule päevad 98
Maikuus sai Vaike Hang Kumari preemia.

JUUNI
4. juuni Maavalitsuses toimus konverents Tuleviku Pärnumaa, millega alustati maakonna planeeringumaterjalide laialdast tutvustamist.
5.-6. juuni Pärnumaa suvemängud Kilingi-Nõmmes, osalemas ka Tõstamaa valla võistkond. Üldkokkuvõttes saavutati väiksemate valdade grupis 4. koht.
6.-13. juuni vallaarst Madis Veskimägi praktiseeris nädala Skinnskattebergis, Rootsis.
7. juuni Tõstamaa segakoor osales Tartumaa laulupeol.
11. juuni Valla keskkonnapäev arendus ja keskkonnanõunik Raine Viitase korraldamisel. Konverentsil seltsimajas kõneles valla loodusväärtustest keskkonna-osakonna spetsialist Urmas Vahur, Kihnu väina merepargi ideed tutvustasid Tiiu Pärn ja Urmas Kase, Tõstamaa kanalisatsiooni ja joogiveeprobleemidest rääkis Ain Birk, Munalaiu sadama laiendamisest Ants Põltsam. Järgnes ringsõit vallas Andrei Udu juhtimisel. Osalesid maavalitsuse töötajad eesotsas maavanemaga.
Avati renoveeritud Tõstamaa puhastusseadmed. Töid teostas AS Hüdromel.
12. juuni Külakoosolek Kastnas, külavanemaks valiti Leo Langus.
13.-14. juuni Pärnumaa VI Rannamängud Kihnus. Tõstamaa sangpommitõstjad olid II, võrkpalli nais- ja meeskond III, juhtkond IV , kaluripere IV - VI, pendelteatejooksjad V, mälumängurid, köievedajad ja paadisõitjad VI . Kokkuvõttes tuli seekord leppida viimase, 6. kohga.
15. juuni Sõlmiti leping Tõstamaa vallavalitsuse ja ehitusfirma Koger ja Sumberg vahel Tõstamaa mõisahoone katuse ja III korruse väljaehitamiseks.
15. juuni Tähistati meediku Leia Ranniku 65. juubelit ja 43. tööaastat Tõstamaal.
19. juuni Avati Tõstamaa taastusravikeskuse veeprotseduuride ruum. See võimaldab ka kohapeal teha protseduure kohaliku Ermistu ravimudaga.
20. juuni VIII kodukohapäev Tõhelas, pühendatud Teoste külale. Toimusid ringkäik Teostes, kalmistupäev, oksjon, näitused, kontsert, võrkpalliturniir, köievedu, tõrvikutega jooks, esinesid 2 Teoste küla pillimeest. Õhtul simman rahvamajas. Välja anti Vaike Hangu koostatud Teoste küla tutvustav brošüür “Teoste küla mälestustes”. Vaadata oli käsitöönäitus, samuti näitused “Teoste küla” ja “Martin Sohberg”.Osales ligemale 400 inimest.
21. juuni Pärnumaa tuletõrjespordi meistrivõistlustel Pärnu-Jaagupis oli Tõstamaa tuletõrje- ja päästeamet üheteistkümne osaleja hulgas kaheksas.
22. juuni Kastna mõisas jaaniõhtu. Esinevad Kaarel Kilvet ja Tõnu Tamm, tantsuks teevad muusikat Teet ja Priit
23.juuni jaanituli Tõstamaa laululaval

JUULI
4. juuli Öösel varastati hiljuti valminud puhastusseadmetelt ca 300 m piirdeaeda.
9.-12. juuli Rahvusvaheline koorifestival "Pärnu 98" raames olid Tõstamaal külas Kaiu segakoor ja Barmat koor Soomest. Esineti kirikus ja seltsimajas. Festivali raames toimunud Pärnumaa laulupäeval osalesid Tõstamaalt segakoor ja bigbänd.
18. juuli Tõstamaa lauluväljakul SUUR LAAT. Õhtul disko – dj. Viljandist

AUGUST
2.-9. august Kõpu külapäevad, kavas rahvusvaheline puuskulptuuride sümpoosion "Puu 98", ratsavõistlused-hobushow, tantsijate ja muusikute esinemised, külaelu tutvustavad etteasted, rahvustoitude ja -jookide nautimine. Ürituse korraldajaks oli motell Maria Enn Rand.
9. august Tõstamaa kooli ehitust külastas Riigikogu rahanduskomisjon
11. august Tõstamaa kooli ehitust külastas Riigikogu rahanduskomisjon eesotsas Olev Rajuga, kohal viibis maavanem Toomas Kivimägi. Arutati Tõstamaa Keskkoli renoveerimistööde rahastamise võimalusi 1999. aastal.
12.-13. august Pärnumaa ja Tartumaa omavalitsustöötajate suvemängud Kihnus. Nalja- ja tõsiste võistluste kokkuvõttes oli Tõstamaa 30 esinduse hulgas 10.
13. august Tõstamaa Kaubanduse oü korraldusel toimus baaris Must Roos tequilaõhtu. Maaletoojad rääkisid teguilatraditsioonidest, degusteeriti jooki ja sellega sobivaid suupisteid, esinesid tantsutüdrukud.
14. august Visiidi käigus Pärnumaale avasid peaminister Mart Siiman, side ja trans-pordiminister Raivo Vare ja maavanem Toomas Kivimägi Munalaiu sadama. Ehitati etappide kaupa mitme aasta vältel, kokku kulutati ehitustöödeks 3,4 milj. krooni. Peaehitajana teostas töid as Hüdromel Kalju Viirsalu ja Vello Otti juhtimisel. Edasi sõideti liinipaadiga Aul Manija saarele, kus peaminister tutvus sadama ehitusega ja vestles kohalike elanikega. Külavanem Tiit Pildi lahtise villisega tehti saarel tutvumisreis ja maitsti leiba-piima Riida turismitalus. Edasi sõitis peaminister Kihnu.
14.-16. august II Tõstamaa valla päevad.
Reedel kohalike pritsimeeste ülesastumisega avatseremoonia ja külapidu Kastnas.
Laupäeva Tõstamaa turg, vallamajas võimalus tutvuda koostatava valla üldplaneeringuga ja kohtuda vallajuhtidega. Toimus asfaldijoonistuste võistlus lastele, tänavakorvpall, laulu- ja tantsulaste kontsert. Ühiskontserdi andsid puhkpillimängijate selts Saxon, A. Koka õppestuudio orkester, Suure-Jaani ja Tõstamaa big-bändid. Bussireisil mööda valda rääkis ajaloost Andrei Udu, toimus Muna-Mani paadiregatt. Seltsimajas oli väljas Epp-Maria Kokamäe maalide näitus, Vaike Hangult näitus "Tõstamaa suured kivid eesti ürglooduse raamatus", kohalikelt jahimeestelt jahitrofeede näitus, näitus kaitseliidult, kahe Kastna pere sugupuud Helmi Tohvrilt ja Selistes Jaaguranna lillelaagri näitus. Seli kirikus toimus jumalateenistus-kontsert, Kavarus külapidu. Tõstamaa kirikus esines RAM, päev lõpetati suvesimmaniga lauluväljakul.
Pühapäeval toimusid surnuaiapühad Kastnas ja Tõstamaal, oikumeeniline jumalateenistus Tõstamaa kirikus. Külalistena osalesid sõprusvalla Korsholmi vallavanem ja finantsjuht.
16. august Tõstamaa kalmistul avati mälestuskivi Tõstamaa vallas sündinud Vabadusristi kavalerile, 4. jalaväepolgu ülemale Eesti Vabadussõjas kolonel Aleksander Seimanile.
21.-23. august valla esindus oli kutsutud sõprusvalla Korsholmi 650. aastapäevale
27. august Koostöös sõjahaudade liidu ja muinsuskaitsega kaevati välja 3. augustil 1941 vene sõjaväelaste poolt maha lastud Aleksander Ristikivi ja Endel Savimaa säilmed, mis oleksid jäänud ehitatava kooli kõnnitee alla. Ümbermatmistalitus Tõstamaa kalmistule toimus 11. oktoobril.

SEPTEMBER
1. september Algas järjekordne kooliaasta. Esimesse klassi läks Tõstamaal 25, Pootsis 3 ja Tõhelas 5 last. Üldse asus valla koolidesse õppima 300 õpilast, neist Tõstamaal 232, Pootsis 56 ja Tõhelas 12.
Tõstamaa koolis ehitati suve jooksul välja katusealune kolmas korrus, kuhu asusid raamatukogu, lugemissaal, arvuti- ja kunstiklass. Uute koolidirektoritena alustasid Toomas Mitt Tõstamaal ja Karin Mitt Pootsis.
7.-13. september Skinnskattebergi perearst Lars-Urban Lindström viibis külaskäigul Tõstamaal ja elas nädala meie perearsti elu
11. september Vallale kuuluvast suvilast Värati külas varastati veepump ja saunaahi.
19. september Tõstamaa seltsimajas tantsuõhtu koos ans.-ga „Kuldsed lindid” ja „UjaU”
21. september Kuulutati välja valla heakorrakonkursi võitjad: taludest Pedaka talu Lõukast, Elga ja Herman Randmaa eramu Tõstamaalt, Katrin ja Ando Palginõmme suvekodu Pärakülast, Tõstamaa bensiinijaam ja ridaelamu Ringi 19. Võitjatele anti üle auhinnad.

OKTOOBER
1. oktoober Rahvusvahelise vanurite päeva puhul olid kohvikusse Lucia kohvilauda ja vestlusringi dr. Madis Veskimägiga kutsutud valla vanurid. Hooldekodus käisid tervitamas ja juttu puhumas eakaaslased.
2. oktoober Seoses õpetajate päevaga palus vallavalitsus motelli Maria lõunale valla koolide ja lasteaia töötajad. Tutvuti motelli majapidamisega, oli võimalik ratsutada. Räägiti hariduse olevikust ja tulevikust Tõstamaa vallas.
5. oktoober Teatrisse Endla eakate taidlejate tänupäevale oli kutsutud 15. liikmeline Vokiratta kollektiiv.
8. oktoober Seoses saabuva vanurite aastaga toimus Tallinna linnahallis Eesti vanurite aasta avamine, võimalus osaleda oli seitsmel inimesel Tõstamaa vallast.
9. oktoober Tõstamaa seltsimajas sügispidu koos ans.-ga Teine korrus
10. oktoober Toimus Audru Püha Risti kirikus EELK Audru koguduse õpetaja Allan Kähriku ametisseseadmine, kes kinnitati ühtlasi ka Tõstamaa koguduse hooldusõpetajaks.
15. oktoober Baarist Must Roos varastati hulk kaupa. Signalisatsioon nurjas pangaröövi
19. oktoober Tõstamaa kooli 5.-6. klasside tüdrukud tulid Pärnumaa Maakoolide Spordiliidu meistriteks rahvastepallis.
24. oktoober 15. korda toimus Tõstamaa jooks. 7,5 km pikkusele rajale läks 119 jooksjat, kiiremad olid Raio Piiroja ja naistest Liilia Keskküla. 700 m pikkusel lastejooksul oli oslejaid 40, võitjaks tuli Kaio Killing. Õhtul toimunud spordipeol esines võimlemisklubi Githa Kilingi-Nõmmest.
30.-31. oktoober Pootsi külas toimus Pärnumaa II külade päev.

NOVEMBER
9. november 72. eluaastal suri Andrei Udu, mees, kes on teinud hindamatu töö Tõstamaa ajaloo, inimeste ja elu-olu uurimisel ja tutvustamisel nii sõnas kui kirjas.
10. november Avati Manija sadama II järk. Töid teostas as Hüdromel töödejuhataja Vello Otti juhtimisel, rahastas Eesti regionaalarengu sihtasutuse saarte programm, kahel aastal teostatud ehitustööd maksid kokku 800 000 krooni.
20. november Traditsiooniline kadri-mardi karneval seltsimajas. Valiti miss Kadri ja mister Mart.
27. november Seliste kandist toodi alevisse suur jõulukuusk.
Munalaiu sadamas tõsteti kaile Manija liinipaat.
Sotsiaalabi korras toodi vallakodanik Bruno Kiiratsile elamiseks soojak.
28. november Eesti Koolispordi Liidu rahvastepallivõistluste finaalturniiril Tallinnas TTÜ spordihoones tulid teisele kohale Tõstamaa kooli võistkond koosseisus

DETSEMBER
15. detsember Kihnu väina merepargi projekti üldarutelu Pootsi koolimajas. Räägiti idee kasulikkusest ja kaitsekorralduskava koostamisest. Selliste projektide teostamisest Rootsis rääkisid kontsultandid Vestmanlandi läänist Kerstin Nordin ja Lennart Gladh.
18. detsember Vastuvõtt 1998. aastal sündinud lastele ja vanematele
19. detsember Pensionäride jõulupidu
21. detsember Valla jõulupidu

1998. aastal ilmus Enn Vaino`lt raamat “Raketigarnison”, milles on palju juttu 1950-ndate aastate elust Tõhelas ja Tõstamaal, kus kirjanik elas ja õppis oma lapsepõlveaastail.

TÕSTAMAA KROONIKA

1997


JAANUAR
1. jaanuar Tõstamaa vallas elab ametlikult 1760 inimest. 1996. aastal sündis 16 last, suri 33 inimest
15. jaanuar Pärnumaa matemaatika olümpiaadil tulid võitjateks Raido Salk, Moonika Seppama ja Kadri-Ann Valgeväli
24. jaanuar Kaks kuud kestnud Tõstamaa Spordiklubi võrkpalliturniiril osales 6 võistkonda. Esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti toimunud pingelistest pallilahingutest väljus võitjana Alevi võistkond
31. jaanuar Valla volikogu otsusega tunnistati lõppenuks põllumajandusreform Tõstamaa vallas

VEEBRUAR
9. veebruar Valla vastlapäevaüritustel oli küll vesisevõitu ilm, kuid kelgurajal, teate-võistlustes ja suusatamises astus üles kaheksa võistkonda
28. veebruar Eesti Maarahva Kongressi delegaatideks valiti Tõstamaa vallast Mare Pärna, Leo Langus ja Piret Tamm. Kinnitati valla 1997. aasta eelarve 4,3 miljonit

MÄRTS
19. märts Tervislikel põhjustel astus tagasi vallavanem Endel Tõnisson. Uueks vallavanemaks valiti Toomas Rõhu
19. märts Alustati valla üldplaneeringu koostamist, moodustati vastav komisjon
21. märts Tõstamaa valla laste I lauluvõistlus. Laululapsi astus üles 35 kõigist valla koolidest ja lasteaiast. Võitjaks vanuserühmades tunnistati Marja Kütt, Sigrid Soonsein, Andra Vaaks ja Martin Vallimäe
märts Tõstamaa valla korvpalliturniir nelja võistkonna osavõtul

APRILL
1. aprill Vee, kanalisatsioomi ja küttemajandusega tegeleva vallaettevõtte Sufe juhataja ametikohale kuulutatud konkursi tulemusena kinnitati ametisse Enn Martson
4. aprill Lapsed Lindilt, Pootsist, Tõhelast, Varblast ja Tõstamaalt kogunesid seltsimajja traditsioonilisele algklasside päevale. Võisteldi arvutamises, eesti keele tundmises, ilukirjas ja etlemises. Järgnesid kontsert ja seltskondlikud mängud
aprill Puti küla alla kuhjusid ühel ööl hirmsa mürinaga kõrged jäämäed. Looduse jõulist tegutsemist käis nädala jooksul vaatamas iga päev sadu inimesi lähedalt ja kaugelt, sellega lõhuti Putiküla tee
22. aprill Tõstama tähistati Jüriöö ülestõusu aastapäeva Jüriöö jooks. Osales 20 kuueliikmelist võistkonda
24. aprill Volikogu istungil liideti Tõhela Algkool ja Tõhela Lastepäevakodu Tõhela lasteaed-algkooliks
28. aprill Avati õpilastööde näitus Tõstamaa koolis. Traditsiooniliselt olid kauneimad õpetaja Elli Terase käe all valminud tütarlaste käsitööd
24. aprill Valla üldplaneeringu koostamist tutvustav päev
30. aprill Traditsiooniline volbriöö nõidade pidu seltsimajas

MAI
5. mai Vabariikliku algklasside võistlussarja Tähelepanu, start finaal Tallinnas Kalevi spordihallis, kus väiksemate koolide grupis tuli võitjaks Tõstamaa kooli esindus
8. mai Külakoosolek Kavarus
22. mai Külakoosolek Pootsis. Valla üldplaneeringu koostamiseks arutati piirkondlikke probleeme ja püüti leida lahendusi

JUUNI
13.-14. juuni Pärnumaa 5. Rannamängudel Varblas saavutas Tõstamaa vald III koha
17. juuni Valla 5. aastapäev. Pianist Rein Rannapi andis ligemale neljasajale kuulajale kontserdi Tõstamaa kirikus, järgnes vallavalitsuse vastuvõtt 150 inimesele seltsimajas
juuni Tõstamaa Keskkooli lõpetas sel aastal 9 noort
19. juuni Tõstamaa tervisekeskus alustas tööd uutes ruumides Nooruse tn .1
19. juuni Sõlmiti leping as Hüdromel Tõstamaa asula reoveepuhasti rekonstrueerimiseks
20. juuni oü Tõhela ostis Tõstamaa vallas uudse, rullsilo tegemiseks vajalikud masinad, saksa rullpressi ja Iirimaa firma mähkur-kiletaja
20.-22. juuni Koolinoorte VIII Tantsu- ja Laulupidu Tallinnas. Tõstamaa koolist osales üle 100 õpilase Tiia Schäri, Svetlana Zaikova, Viivi Karlepi ja Maimu Juhkami juhendamisel
23. juuni jaanituli Tõstamaa laululaval. Tantsuks mängis Audru Jõelaevanduse Punt
28. juuni Tähistati kontserdiga seltsimajas Tõstamaa pasunakoori 105 aastapäeva. Pasunapuhujaid juhendab Rein Vendla
juuni Jalgpallipäev

AUGUST
8.-9. august Pärnumaa pritsumeeste kokkutulek Sutiranna suvilas, läbiviijaks Tõstamaa päästeamet
15.-17. august Toimusid esmakordselt Tõstamaa valla päevad. Kavasse kuulusid avaetendus Levaroti mäel Tõstamaa ajaloost, oikumeeniline jumalateenistus ja valla vapi ja lipu õnnistamine Tõstamaa kirikus, Kastna kaupluse taasavamise üritused, spordiüritustest tänavakorvpall, teatevõistlused, Pootsi kooli kokkutulek, Epp-Maria Kokamäe maalide näitus, väljapanek valla ajaloost Vaike Hangult ja palju muud. Osalejaid oli oodatust tublisti rohkem
august Puuskulptuuride võistlus
18. august Tõhela lasteaed-algkooli juhatajaks kinnitati konkursi tulemusena Kirsti Talu.
29. august Tõstamaad külastasid Norra kooli õpilasaed.

SEPTEMBER
1. september Sel aastal läks valla kolmes koolis esimesse klassi kokku 25 õpilast, Tõstamaal 15, Pootsis 4 ja Tõhelas Lasteaed-Algkoolis 6
5.-7. september Metsa ja rabapõleng Ermistu järve ääres. Kustutustöödel osales kokku üle 60 inimese. Tõstamaa Päästeameti juhtimisel suudeti halvim ära hoida, hävis 3 ha rabametsa
10. september Kuulutati välja suvise heakorrakonkursi tulemused: Endla ja August Märksoo Toa talu Kavarus,kauneim talu Toa talu Kavarus, Mirjam ja Villem Jaansoo eramu, mitmekorteline elamu Ringi 19, bensiinijaam ETAM ja Epp-Maria Kokamägi ja Jaak Arro Sepamaa talu Kastnas
12.-14. september külaskäigul Rootsimaale sõprusvalda Skinnskatebergsi viibisid vallavanem Toomas Rõhu, vallasekretär Eve Sahtel, pearaamatupidaja Karin Randmäe, Pootsi kooli direktor Toomas Mitt ja vallaarst Madis Veskimägi. Tutvuti sõprusvallaga ja lepiti kokku edasise koostöö asjus

OKTOOBER
31. oktoober Valmis Tõstamaa kirikus külmkamber surnute hoidmiseks

NOVEMBER
1. november XIV Tõstamaa jooks, osalejaid koos lastejooksuga 160
3. november aAlgas Pootsis senise internaadimasja kapitaalremont ja ümberehitus kooliks, töövõtjaks Pärnu REV
7. november Vatijope pidu ja tulevärk Kastna kaupluse juures
13. november Munalaiu sadama kai ääres vajus öösel põhja Manija liinipaat Aul. Vesi tungis läbi katkise sõuvõlli tihendi. Päästeameti korraldamisel tõsteti paat kaldale ja veeti treileril Pärnu laevatehasesse kapitaalremonti
11. november-21. november Tõstamaa Keskkooli inspekteerimine
28. november Võeti pidulikult ehitajalt vastu Tõstamaa kooli I ehitusetapil remonditud ruumid: tualettruumid, üks klass ja koridor mõisahoones ning söökla, tütarlaste kodundusklass ja riietusruumid koos väikese saunaga mõisaaegses tallis. Kokku tehti töid ca 3 milj. krooni eest, töid teostas ehitusfirma Koger ja Sumberg

DETSEMBER
8. detsember Alustati siseremondiga vallamajas, töövõtjaks Pärnu REV
13. detsember jõulukontsert valla pensionäridele Tõstamaa seltsimajas. Esines laste rahvatantsurühm Mikud-Mannid. Tantsumuusikat tegi U&U. Kõiki pensionäre ootas ka väike jõulutoetus
19. detsember Vastuvõtt 1997. aastal sündinutele ja nende vanematele
20. detsember Tõstamaa rahvamajas kooli jõulupeod
23. detsember Tõstamaa rahvamajas suur jõulupidu koos ans.-ga Treffunx
26. detsember Tõstamaa rahvamajas pasunapoiste jõulukontsert

Tõstamaa kroonika

Kroonika 1242-1996
Tõstamaa piirkonna kohta on pikema ajaloolise ülevaate koostanud koduloo uurija Andrei Udu.
1242-1996

Kroonika 1997-2005
Tõstamaa valla kroonikat on aastast 1997 pidanud vallavanem Toomas Rõhu, täiendanud Karin Randmäe ja Õnnela Lees.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005


Toimunud sündmused 2006-2016
♦ 2006 
♦ 2007 
♦ 2008
♦ 2009
♦ 2010 
♦ 2011
♦ 2012
♦ 2013
♦ 2014
♦ 2015 
♦ 2016 


Nimetus “Tõstamaa” pidi tähendama kõrget maad, mis on kõlblik põlluharimiseks. Liivimaa kroonikas on aga piirkonda üldisemalt mainitud nimetusega mereäärne maa. Mereäärse põlluharimiseks sobiva maa ja nende algsete elanike kohta on ka vana rahvajutt:

Tulnud läbi metsade ja üle soode põhja poolt kaks venda - Mart ja Tõnis. Roninud üle liivamäe ja astunud, kuni jõudnud mereni. Mehed pidanud nõu ja otsustanud: siia rajame elupaiga.

Rahuliku loomuga Mart hakanud põldu tegema ja maad harima. Rahutu verega Tõnist tõmmanud meri - temast saanud kalamees ja meresõitja. Kui Mardi perre sündinud esimene poeg, pannud ta sellelel nimeks Mart, Tõnis andnud oma esimesele pojale nimeks Tõnis. See komme kestnud põlvest põlve. Perekonnanimede panemisel nimetanud mõisahärra Mardi järglased Martsohnideks ja Tõnise omad Tõnissohnideks. Nii saanud Tõstamaa põlised põllumehed Martsonid ning kanged kalamehed ja kuulsad kaptenid Tõnissonid.

Sellest osavalla vapirattalgi üks pool mere- teine maameeste oma.

Esimesed kirjalikud teated “Tõstamaa” kohta pärinevad 1242.a, mil lahendati maatüli Lääne-Saare piiskopkonna ja ordu vahel. Maade jagamisel jäi ordule 2 tolleaegset kihelkonda : Cotze (Tõhela, Tõstamaa, Varbla aladel) ja Sorwe (Seliste, Pootsi, Audru aladel). Teineteisest eraldasid kihelkondi Päraküla põlismetsad. 1534. aastal mainitakse esmakordselt ka teisi valla piirkondi - Tõhela, Ermistu, Pootsi, Liu ja Värati. Rootsi aja alguse revisjoni järgi leiab mainimist juba 13 tänapäevalgi tuntud küla ja Tõstamaa kroonumõis.

Peale Tõstamaa oli piirkonnas veel teisigi mõisaid, igas mõisas oli oma vald – Pootsi, Seli, Tõstamaa ja Kastna. Kuna Tõhela kuulus Tõstamaa mõisale, siis seal oma valda ei olnud. 1866. aasta Balti vallaseadus kaotas mõisate võimu valdade üle. Seadus sundis valdasid ise majandama, see kutsus esile aga valdade ühinemised.

20. sajandil toimusid suuremad muudatused valdade arengus 1939. aasta valdade reformi aegu ja 1971, kui kadus Seliste (1926. aastani Seli) külanõukogu. Külanõukogu muutus ametlikult vallaks 17. juunil 1992. 1950 muudeti vallad külanõukogudeks. 1. novembril 2017 sai Tõstamaa vald Eesti omavalitsuste haldusreformiga osaks Pärnu linna omavalitsusest. 

Pindalalt (261 km2) on praegune Tõstamaa osavald peaaegu sama suur kui sõjaeelsed Seliste ja Tõstamaa vald kokku, elanikke on aga 2,5 korda vähem. Külanõukogu sai valla staatuse 17. juunil 1992.Tõstamaa vald sai 1. novembril 2017 Eesti omavalitsuste haldusreformiga osaks Pärnu linna omavalitsusest.

Tõstamaa kroonika

Tõstamaa piirkonna kohta on pikema ajaloolise ülevaate aastatest 1242-1996 koostanud koduloo uurija Andrei Udu. Tõstamaa valla kroonikat aastast 1997 on pidanud vallavanem Toomas Rõhu, täiendanud Karin Randmäe ja Õnnela Lees
» Kroonika 1242-1996
» Kroonika 1997-2005: 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid