Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

ehk Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+

Territoorium hõlmab Pärnu linna haldusterritooriumi keskuslinna osa (33,15 km²). Üldplaneering rõhutab elava ja hästi ligipääsetava linnakeskuse, kvaliteetse linnaruumi ja säästlikult toimivate võrgustike olulisust linna ruumilisel arendamisel. Planeeringuga nähakse ette paindlikum maakasutus ning seatakse täpsemad tingimused kõrge kvaliteediga linnaruumi arenguks.

• Üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Pärnu linnavalitsus. Kontaktisik: üldplaneeringu peaspetsialist Alice Närep, 5307 1185, alice.narep[at]parnu.ee
• KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko. Kontaktisik: Jaak Järvekülg, 5567 4693, jaak[at]hendrikson.ee


Üldplaneeringu menetlus, dokumendid

Üldplaneeringu 2025+ kehtestamine (Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsus nr 21) (planeeringu materjalid on otsuse lisadena)
Lisamaterjalid 

Üldplaneeringu 2025+ vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 06.02.2020 otsus nr 2)
Üldplaneeringu 2025 vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsus nr 36)
Üldplaneeringu KSH algatamine (Pärnu linnavalitsuse 05.01.2009 korraldus nr 7)
Üldplaneeringu algatamine ja lähteseisukohad (Pärnu linnavolikogu 19.06.2007 otsus nr 60)
Planeeringu varasema menetluse dokumendid (2007–2014)

NB! Vabariigi Valitsus kinnitas 02.02.2023 korraldusega nr 42 Pärnu Muinsuskaitseala kaitsekorra ning sellest tulenevalt kaotas kehtivuse Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus. Vastavad muudatused ning kaitsekord kantakse Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringusse 2025+. Toimingust teatatakse.


Üldplaneering võeti esimest korda vastu võetud Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 36. Avalikustamine toimus 2014. aasta suvel, mille järgselt planeeringu koostamine viibis vaidlusaluste küsimuste lahendamise tõttu. Uuesti võttis Pärnu linnavolikogu üldplaneeringu vastu 6. veebruari 2020 otsusega nr 2 ning suunas selle avalikule väljapanekule. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek algas 2. märtsil 2020, kuid peatus eriolukorra tõttu 3. aprilllil ning arutelu lükkus edasi. Avalik väljapanek jätkus 11. maist 1. juunini 2020. 

Väljapaneku käigus laekus üle 300 arvamuse ja ettepaneku 60-lt erinevalt isikult, neist viis olid laiemaid huvisid esindavad mittetulundusühingud. Planeeringulahendusele esitatud ettepanekutes puudutati peamiselt teemasid, mis seostusid kõrghoonete kavandamise võimalustega Pärnusse, arengualadele kavandatavate arengualternatiividega, ajalooliselt välja kujunenud linnamiljöö säilimisega ja haljasalade ning elurikkuse arendamisega.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. juunil 2020. Toimus elav diskussioon planeeringut ja linna arengut puudutavate küsimuste üle. Arutelu käigus esitati ka täiendavaid ettepanekuid, mille osas linnavalitsus kujundab seisukoha. 

Loe ka:
• 19.05.21 Henri Eessalu: Uue üldplaneeringuga kaob hulk bürokraatiat (Pärnu Postimees)
Rainer Aavik, Kas me sellist Pärnut tahtsimegi?


 


 

 

 

 

 

Pane tähele!

Pärnu linna aukodanik (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)
Pärnu linna vapimärk (ettepanekute esitamine kuni 15.12.23)

Pärnu aasta tegu 2023 (hääletus kuni 10.12.23 kl 23.59)
• Jõulukaunistuste konkurss (ettepanekute esitamine kuni 13.12.23)
Kaasav eelarve 2023 (hääletus kuni 31.12.23 kl 23.59)

 Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine
Biojäätmete konteinerite soodusmüük

• Ettevõtjale: Kohaliku tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes (küsitlusele vastamine kuni 12.12.23)
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.02.24 kl 16)

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid