Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Volikogu 1. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017
• Volitused kestsid 01.11.2017–09.11.2021
Valimiskomisjoni otsused 


Koosseis

• Valimisliit Pärnu Ühendab (7 liiget): Rainer Aavik, Vahur Mäe, Raido Ilp, Kaja Martinson, Eino-Jüri Laarmann, Elmo Joa, Jaana Junson
• Erakond Isamaa (9 liiget): Andres Metsoja, Siim Suursild, Mati Sutt, Kai Oraste, Rain Jung, Jaanus Põldmaa, Aare Arva, Peeter Prisk
• Eesti Reformierakond (9 liiget): Toomas Kivimägi, Toomas Rõhu, Jane Mets, Jüri Lebedev, Urmas Sule, Laura Kiviselg, Enn Raadik, Irina Talviste, Eino Ojandu
• Eesti Keskerakond (8 liiget): Avo Keel, Vladimir Zemljannikov, Tatjana Gussarova, Hillar Talvik, Anne Betker, Arvo Reedik, Külli Pärtelson, Andrei Korobeinik
• Sotsiaaldemokraatlik Erakond (1 liige): Kalev Kaljuste
• Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (5 liiget): Imre Baumann, Heldur Paulson, Helle Kullerkupp, Edmond Penu, Siimo Lopsik

Esimees ja aseesimehed

• Volikogu esimees: Andrei Korobeinik (Eesti Keskerakond)
• Volikogu aseesimehed: Jane Mets (Eesti Reformierakond), Helle Kullerkupp (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)

Eestseisus 

• Koosseis: Raido Ilp, Jüri Lebedev, Siimo Lopsik, Jane Mets, Vahur Mäe, Heldur Paulson, Edmond Penu, Jaanus Põldmaa, Külli Pärtelson, Arvo Reedik, Toomas Rõhu, Eero Rändla, Rain Jung, Helle Kullerkupp, Andrei Korobeinik
Eestseisuse koosolekute protokollid

Fraktsioonid

Pärnu linnavolikogu 1. koosseisus oli moodustatud viis fraktsiooni
• Valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsioon: esimees: Vahur Mäe, aseesimees: Jaana Junson. Liikmed: Kaja Martinson, Rainer Aavik, Raido Ilp,  Eino-Jüri Laarmann, Elmo Joa
• Keskfraktsioon: esimees: Arvo Reedik, aseesimees: Anne Betker. Liikmed: Vladimir Zemljannikov, Tatjana Gussarova, Hillar Talvik, Külli Pärtelson, Avo Keel
• Erakonna Isamaa fraktsioon: esimees: Jaanus Põldmaa, aseesimees: Aare Arva. Liikmed: Andres Metsoja, Mati Sutt, Ilme Seepere, Kai Oraste, Rain Jung
• Reformierakonna fraktsioon: esimees: Jüri Lebedev, aseesimees: Enn Raadik. Liikmed: Toomas Kivimägi, Toomas Rõhu, Jane Mets,  Laura Kiviselg,  Irina Talviste, Väino Linde, Eino Ojandu
• Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon: esimees: Heldur Paulson, aseesimees: Siimo Lopsik. Liikmed: Helle Kullerkupp, Edmond Penu, Imre Baumann

Komisjonid

• Pärnu linnavolikogu  1. koosseisus oli moodustatud seitse komisjoni
• Vaata: Komisjonid 

Istungid

• Pärnu linnavolikogu istungid toimusid üldjuhul iga kuu kolmandal neljapäeval
• Vaata järele: Linnavolikogu istungid 


• Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks
• Pärnu linnavolikogu on 39-liikmeline

• Volikogu 1. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017, volitused kestsid 01.11.2017–09.11.2021
• Volikogu 2. koosseisu valimised toimusid 17. oktoobril 2021, volitused algasid 10. novembril 2021
Valimiskomisjoni otsused 

Pärnu linna põhimäärus
Pärnu linnavolikogu töökord
Hüvitused, tasu maksmise alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Määrused ; Otsused


Pärnu linnavolikogu 2. koosseis

(Alates 10.11.2021)

Pärnu linna valimiskomisjon registreeris 39 linnavolikogu liiget ning erakondade ja valimisliidu kaupa asendusliikmed 9. novembril 2021. Valimistulemused loeti väljakuulutatuks ja volikogu liikmete volitused algasid 10. novembril 2021.

Koos volikogu eelmise koosseisuga lõppesid ka osavallakogude liikmete volitused. Uued osavallakogude koosseisud ja asendusliikmete järjekorra nimekirja kinnitab linnavalitsuse poolt moodustatud osavallakogu valimiskomisjon, lähtudes valimistulemustest ning isiku kirjalikust nõusolekust osaleda osavallakogu töös.

Valimiskomisjoni 09.11.2021 otsused
Pärnu Linnavolikogu liikmete registreerimine
Pärnu Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine
Lisamandaatide registreerimine

Vaata lisaks: Kohalike omavalitsuse volikogude profiiil 


Koosseis
• Erakond Isamaa (6 liiget): Andres Metsoja, Mati Sutt, Rain Jung, Ela Tomson, Siim Suursild, Johan Kärp
• Eesti Keskerakond (5 liiget): Andrei Korobeinik, Vladimir Zemljannikov, Jüri Kirss, Hillar Talvik, Avo Keel
• Eesti Reformierakond (9 liiget): Laura Kiviselg, Urmas Sule, Jane Mets, Jüri Lebedev, Andrus Kärpuk, Väino Linde, Enn Raadik, Annely Akkermann, Eino Ojandu
• Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (10 liiget): Helle Kullerkupp, Sven Sildnik, Edmond Penu, Siimo Lopsik, Priit Sutt, Valmar Veste, Robert Kiviselg, Arvi Karotam, Alar Laneman, Edgar Maier
• Valimisliit Pärnu Ühendab (9 liiget): Vahur Mäe, Kaja Martinson, Jaana Junson, Olav Karulin, Elmo Joa, Sander Kilk, Kristel Voltenberg, Teet Kurs, Tarvi Markson

• Vaata lähemalt: liikmed ja kontaktid


Esimees ja aseesimehed
• Esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesanne on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada Pärnu linna ja volikogu, allkirjastada volikogus vastu võetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul või volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.
• Volikogu esimees: Andres Metsoja, aseesimehed: Jane Mets, Helle Kullerkupp

• Vaata lähemalt: esimees ja aseesimehed

Eestseisus 
• Eestseisus on nõuandev organ, kuhu hääleõigusega kuuluvad volikogu esimees, volikogu aseesimees (aseesimehed), fraktsioonide ja alatiste komisjonide esimehed ning osavallakogude esimehed või nende äraolekul aseesimehed
• Eestseisuse koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu istungi toimumise päeval
• Koosseis: Vahur Mäe, Jüri Lebedev, Jaana Junson, Laura Kiviselg, Sven Sildnik, Siim Suursild, Alar Laneman, Vladimir Zemljannikov, Jane Mets, Helle Kullerkupp, Jaanus Põldmaa, Enn Raadik, Anu Randmaa, Eero Rändla, Ela Tomson, Mati Sutt, Andres Metsoja

Fraktsioonid
• Volikogu liikmed võivad moodustada fraktsioone, millesse kuulub vähemalt viis liiget
• Pärnu linnavolikogu 2. koosseisus on moodustatud viis fraktsiooni: Eesti Keskerakonna fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, Valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsioon ja Isamaa erakonna fraktsioon

• Vaata lähemalt: fraktsioonid

Komisjonid
• Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi
• Pärnu linnavolikogu 2. koosseisus on moodustatud seitse alatist komsjoni: haridus-ja kultuurikomisjon, majanduskomisjon, noortekogu komisjon, piirkondliku arengu komisjon, planeeringukomisjon, sotsiaalkomisjon ja revisjonikomisjon. Ajutisi komisjone on üks - elanikkonnakaitse komisjon.

• Vaata lähemalt: komisjonid


Istungid
• Pärnu linnavolikogu istungid toimuvad üldjuhul iga kuu kolmandal neljapäeval
• Pärnu linnavolikogu 2. koosseisu esimesene istung toimus 16. novembril. Istungi päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimeeste valimine ning linnavalitsuse tagasiastumispalve ärakuulamine. 

• Vaata lähemalt: istungidVolikogu 1. koosseis (2017–2021)

• Volikogu 1. koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017
• Volitused kestsid 01.11.2017–09.11.2021
• Vaata lähemalt: 1. koosseis 2017–2021


Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid