Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele


Sünnitoetus

Pärnu linna lastele makstakse 500 eurot sünnitoetust. 
• Loe lähemalt: Lapse sünnitoetus


Kuni 1aastastele väikestele pärnakatele kingitakse Pärnu linna vapiga lusikas

Lusikas antakse üle pidulikul vastuvõtul koos linnakodaniku tunnistusega. Vastuvõtule registreerimise saate märkida sünnitoetuse taotluses.

(NB! Lusikat ning tunnistust säilitame 6 kuud alates pidulikust sündmusest, millele olite kutse saanud, kuid polnud võimalik kohale tulla)
 

Uue elu alguse puhul pehme kingitus

Pärnu linnal on aastaid olnud kena komme kinkida Pärnu haiglas ilmavalgust näinud beebidele pehme tekk ja padi. Siinsamas Pärnus, Wendre vabrikus, valminud teki ja padja komplekti saab iga vastne ilmakodanik sõltumata sellest, kas tegemist on pärnakaga või mitte.

Linna ja haigla heategevusprojekt „Sündisin Pärnus“ sai alguse 2015. aastal. „Sündisin Pärnu“ kuludest pool kannab omavalitsus ja teise poole haigla.

Nimelise pargipingiga avaldatakse austust Pärnuga seotud olulistele isikutele ja nende saavutustele. Tänamisel ja tunnustamisel on ka kodu- ja kultuurilooline tähendus. Lisaks isikutele võib pingiga austada ka mõnd olulist sündmust, tunnustada kollektiivi, organisatsiooni, tegevust või paigaldada pink millegi, kellegi mälestuseks. 

Taotlemine
• Nimeliste pargipinkide paigaldamist saavad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud
• Pingi asukohana on eelistatud Lastepark, Vaasapark (endine Keskpark) ja Ringi tänava äärne, kuid paigaldamist võib taotleda ka mujale linna omandis olevale kinnis- ja vallasasjale
• Pühendusega pargipink peab välisilmelt antud paika sobima, harmoneeruma varem lähikonda paigaldatud pinkide disainiga ning olema varustatud ilmastikukindla infotahvliga
• Paigaldamist korraldab linnavara- ja heakorrateenistus, pingi maksumuse ja paigalduse eest tasub taotleja

Pargipingi paigaldamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus koos vajalike lisadega:
• taotlus doc ; e-teenus
• pingi eskiisjoonis (vajadusel valik etteantud tüüplahendusest)
• infotahvli kavand
• Muinsuskaitseameti kooskõlastus, kui pink paigaldatakse kohta, mis asub muinsuskaitsealal või muinsuskaitseala kaitsevööndis, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Nimelised pargipingid Pärnus

Lastepargis
• Linda ja Vello Rummo. Linda Rummo (05.08.1921–16.12.2015) Näitleja ja näitejuht Endla Teatris 1976–1982. Vello Rummo (15.05.1921–24.11.2009) Lavastaja ja Endla Teatri peanäitejuht 1969–1982. Avati 21. oktoobril 2022. 
• Heino Sepp (10.03.1922). Pärnu kultuurielu väsimatu edendaja ning eestvedaja, sporditegelane. Pärnu linna vapimärgi ja Vabaduse Tammepärja aumärgi kavaler. Uurinud ja talletanud Pärnu spordiajalugu. Avati 19. juulil 2022
Mihkel Lüdig (09.05.1880–07.05.1958). Helilooja, koorijuhit organist, oreliõppejõud, Tallinna konservatooriumi üks asutajatest. Avati 12. augustil 2020
David Samoilov (01.06.1920–23.02.1990). Vene luuletaja ja tõlkija. Avati 1. juunil 2020
Johann Voldemar Jannsen (16.05.1819–13. 07.1890) Eesti ajakirjanik, koolmeister ja üks rahvusliku liikumise juhte. Avati 16. mail 2019
Lydia Koidula (24. 12.1843-11.08.1886) Eesti luuletaja ja kirjanik. Avati 16. mail 2019
Neeme Järvi (sünd 07.06.1937) Dirigent, Pärnu linna aukodanik 2007.  Avati 12. augustil 2017 
Arbo Valdma (sünd 20.02.1942) Pianist ja muusikapedagoog, Pärnu linna aukodanik 2017. Avati 28. juulil 2018
Valter Ojakäär (10.03.1923–27.10.2016) Helilooja, Pärnu linna aukodanik 2008. Avati 15. juunil 2018 
Naima Ebrok ja Arnold Ebrok. Naima Ebrok (1921-1992) Rahvatanstuansambli Kajakas looja ja kunstiline juht, üldtantsupidudel segarühmade üldjuht, maakondlike tantsupidude üldjuht. Arnold Ebrok (1921- 2011) Pärnu kultuuri- ja sporditegelane, pedagoog. Lydia Koidula nim draamateatri direktor. Avati 5. novembril 2017
Tänupink kõigile vanavanematele. Avati 10. septembril 2017
Pärnu linna elanikele EV 100 aastapäevaks

Pingid mujal linnaruumis
• Leida Talts. (06.07.1930–24.08.2021) Pärnu teatri ajaloo uurija ja jäädvustaja, Pärnu keskraamatukogu lugemissaali juhataja. Pärnu linna vapimärgi kavaler 2000,  Johann Voldemar Jannseni auhind 2001. Keskraamatukogu juures. Avati 21. oktoobril 2022
• Saima-Õie Andla. (08. 05.1942–30. 04.2018) Pärnu keskraamatukogu direktor 1985–2012. Pärnu linna vapimärgi kavaler 2009. Keskraamatukogu juures. Avati 21. oktoobril 2022
• Voldemar Taggo (22. 08.1887– 18.09.1960)Pärnu suvemuusika dirigent Endla teatri muusikajuht 22.08.1887–18.09.1960. Rannapargis, Kuursaali tee ääres. Avati 22. augustil 2022
Elisabeth Aspe (15.12.1860–25.08.1927). Pärnu kirjanik. Avati 2. detsembril 2015 Sauga jõe kaldal, Haapsalu maantee ja Emajõe tänava ristumiskoha läheduses
Armas Kuldsepp (1919–2005). Koolijuht ja avaliku elu tegelane. Avati 23. mail 2018 Pärnu Vanalinna põhikooli ees (Nikolai 26)
Pargipink EV 100 aastapäevaks. Avati 26. oktoobril 2017 Mai kergliiklustee ääres

 

Nimelised pingid osavaldades

Tõstamaa
• Ants Pirso. Tõstamaa kooli kauaaegne direktor. Pink asub Tõstamaa kooli juures. Pink avati 2018. aastal Tõstamaa hariduselu 330. aastapäeva tähistaval kooli kokkutulekul ja selle paigaldasid kooli vilistlased.

Audru
• Mihkel Sooberg
• Elma Killing
• Malle Kiis
• Aili Koodi
• Helgi Roots. Kauaaegne õpetaja, rahvatantsujuht, muusik ja Audru muuseumi looja. Pink asub praegu Audru muuseumis, oodates uuel keskväljakul väärikat asukohta.

Paikuse
• Mari Pukk. Paikuse lasteaia Mesimumm juhataja aastatel 1981–1988. Pink asub Paikuse lasteaia juures ja on paigaldatud aastal 2015.
• Laine Järvemäe. Seljametsa muuseumi rajaja. Pink asub Seljametsa rahvamaja juures.Pärnu aukodaniku nimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord
Aukodaniku nimetuse andmise taotlus
Vapimärgi andmise taotlus 
Teenetemärgi andmise taotlus

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks on õigus esitada:
1) Pärnu linnavolikogu komisjonil
2) volikogu fraktsioonil
3) volikogu liikmel
4) Pärnu linnavalitsuse liikmetel
5) Pärnu linnapeal
6) Pärnus tegutsevatel juriidilistel isikutel
7) osavallakogul

Taotluste esitamine: 
1) aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmise taotlus esitada hiljemalt 15. detsembriks
2) teenetemärgi andmise taotlus esitada hiljemalt 1. veebruariks

Taotluses märgitakse:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, auaste, töö- või teenistuskoht
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse
4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse
5) taotluse esitaja andmed

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Tunnustuse "Pärnu aasta tervisedendaja" määramise alused ja kord

Pärnu Zonta Klubi poolt algatatud tunnustust antakse välja alates 2010. aastast. Tunnustuse eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Pärnu linna elanikke, kes on oma tegevusega silma paistnud tervise edendamise valdkonna arendamisel.

Tunnustus antakse Pärnu linna elanikule, kelle töö ja tegevus tervise edendamisel on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega või Pärnu linna perele, kes on silma paistnud ja olnud eeskujuks oma tervislike või sportlike eluviisidega.

Pärnu aasta tervisedendajat tunnustatakse Pärnu linnavalitsuse tänukirjaga ning teemakohase auhinnaga. 

Ettepanekute esitamine
Kandidaate võivad esitada kõik soovijad. Ettepanek koos põhjendustega palume saata Pärnu linnavalitsusele (märgusõna "Edendaja") või tuua linnavalitsuse infolauda:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Tunnustuse saajad

2020 - Silvia Neeme
Silvia Neeme on mittetulundusühingu Pärnu Klubi Tervisesport eestvedaja. Pärnu aastajooksude pikaaegse korraldaja ja kohalikus kogukonnas tervist edendavat elustiili viljelev Neeme on spordivabatahtlike meeskonnaga vedanud 1986. aastal algatatud ja idamaade kalendrist inspireeritud aastajooksude traditsiooni katkematult tänapäevani. Silvia Neeme ja tema tiimi innustusel on kasvanud üles mitu põlvkonda terveid ja töökaid pärnakaid, kelle jaoks liikumine on saanud eluviisiks. Keskmiselt võtab ühest jooksuetapist osa 100-150 huvilist. Tegemist on Eesti vanima liikumissarjaga.

2019 - Kai Esna
Kai Esna on võimlemisklubi Rüht juhtinud viimased 20 aastat. Kolleegid iseloomustavad teda karismaatilise, aktiivse, intelligentse, noorusliku ja särava inimesena. Et võimlemine on liikumisviis, mis annab elujõudu ja aitab hoida igas vanuses inimese tervist, on ka Esna juhendatava võimlemisklubi võimlejad väga erinevas eas - alates kolmeaastastest kuni seeniorideni. Kai Esna on osanud luua enda ümber väga hea treenerite võrgustiku, kes liiguvad ja panustavad ühise eesmärgi nimel, et hoida kodulinna võimlemise traditsioone elujõulisena.

2018 - Hele-Riin Verlin
Hele-Riin on koolitatud sünnitoetaja ja imetamisnõustaja, õppinud rasedate- ja beebimassaaži, tunneb huvi traditsiooniliste tervendamisviiside, toitumisteraapia, taimeravi ja homöopaatia vastu. Ta on tegelenud ka waldorfpedagoogikaga. Hele-Riin on loodud kogukonna “Väiksed Sammud”, kus pereväärtusi, looduslähedust, tervendamist ja enesearengut hindavad naised saavad kohtuda ja vastastikku tuge ja inspiratsiooni jagada.

2017 - Janne Ristimets
Janne Ristimets on pühendunud laste õpetamisele.  Tema juhendamisel õpivad lapsed hoidma ja väärtustama oma füüsist ja tervist läbi tantsu. Lisaks omab Janne Ristimets oskusi suunata lapsi ja noori teadlikult hoidma oma vaimset tervist läbi lastejooga. Võimaluste piires kaasab ta tundidesse ka lapsevanemaid ning korraldab tantsustuudio lastelaagreid. Janne on pühendanud end ka hariduslike erivajadustega noortega tegelemisele.

2016 - Margo Märtsoo
Margo Märtsoo on pühendunud rattaaktivist ning tema soov on muuta Pärnu linnapilti, kus eelistatakse liiklemiseks jalgratast autole. Margo on korraldanud elanikele ja turistidele Pärnut tutvustavaid linnatuure jalgratastel ja asutanud Pärnu Rattarikkaks veebilehe. 2016. aastal on tema üheks suurimaks ettevõtmiseks koostöös linnavalitsusega Pärnusse rajatud Eesti esimene asfaltkattega Pump Track. Pumptrack-rada leiab aktiivset kasutust teismeliste ja nende eakaaslaste seas sobides nii BMX-sõitjatele, rulluisutajatele kui ka rulatajatele.

2015 - Inna Sulg
Inna Sulg on staažikas tantsuõpetaja, kes keskendub laste ja noorte rühi parandamisele läbi liikumise ja tantsu, lähtudes iga inimese füüsilisest omapärast ning liigeste-lihaste seisundist. Ta on välja töötanud harjutuste kompleksi ja süsteemi rasedatele. Läbi süvalihaste treeningute parandab ta täiskasvanute, sh eakate, võimalusi liigesehädade leevendamiseks.

2014 - Helen Solovjev ja Kardo Ojassalu
Helen Solovjev ja Kardo Ojassalu on Pärnu kunstide maja tantsuõpetajatena viinud sadu lapsi ja noori tantsumaailma, pannud neid oma keha valitsema ja kasvatanud neis enesekindlust ja -usaldust.

2013 - Ly Akenpärg
Ly Akenpärg töötab liikumisõpetajana Mai lasteaias alates 1991. aastast. Liikumisõpetajana on tema põhimõte, et lapsed õpivad kõige paremini mängu ja eduelamuse kaudu. Ta innustab lapsi liikuma ja sellest rõõmu tundma. Ly Akenpärgi tegevust liikumisõpetajana on tunnustatud tiitliga Pärnu linna Aasta Õpetaja 2001.

2012 - Heli Randoja
Heli Randoja on põline pärnakas. Ta on töötanud nüüdseks juba üle 26 aasta massöörina ning jõudnud ennast arendades ning koolitades Jaapanist pärit massaaži-, venitus- ja lõõgastusharjutuste süsteemi, kus kohtuvad tuhandeid aastaid vana idamaine tarkus ning kõige uuemad teadmised inimese anatoomiast- füsioloogiast.

2011 - Astrid Kasela
Tennisetreener Astrid Kasela on treenerina asjatundlik ja endast paljuandev inimene. Ta on väga hooliv ja kohusetundlik. Aastate jooksul on tema õpetada ja treenida olnud sadu lapsi. Tema kasvandike saavutused käesoleva aasta Eesti Meistrivõistlustel ja Eesti Noorteturniiril on märkimisväärsed. Astrid Kasela on suur rattaharrastaja, kevadest talveni teeb ta kõik oma käigud jalgrattaga, propageerides sellega ka oma õpilaste seas tervislikke eluviise.

2010 - Ülle Remmel
Pärnu Kesklinna lasteaia tervisetöötaja Ülle Remmel pälvis terviseedendaja aunimetuse, arvestades tema pikaajalist pühendunud tööd laste turvalisuse ja heaolu nimel.

Aasta parima teo konkurss toimub Pärnu linnavalitsuse ja Pärnu Postimehe koostööna ning selle võitja selgub rahvahääletuse tulemusena.

Aasta teo vääriline kandidaat võib olla mõni jooksval aastal valminud objekt või mõni muu teoks saanud füüsiline asi.  Aasta parim tegu võib ka olla sündmus, aktsioon või algatus, mis rõõmustas, äratas laiemat tähelepanu, aitas midagi paremaks muuta või jäi lihtsalt oma erakordsusega lõppeval aastal hästi meelde.


Aasta tegu 2022
I koht - Wunderbaari avamine
II koht - Rasketehnika jõuluehtesse seadmine Tõstamaal
III koht - Pärnu Päikese kooli valmimine

Aasta tegu 2021

I koht - Pärnu sisejulgeolekuhoone valmimise
II koht - Elevantide tulek Pärnu rannaparki
III koht - Vabaajakeskuse OKOK avamine

Aasta tegu 2020
I koht - Pärnu Raja lasteaia ja uue ujula valmimine
II koht - Pärnus Supeluse tänava autovabaks kuulutamine suvel
III koht - Pärnu Ristiku tervisekeskuse avamine

Aasta tegu 2019
I koht - Pärnu muuli ja Rannapargi vaheline kergliiklustee
II koht - Pärnu võrkpalliklubi meeskonna Eesti meistri tiitel 
III koht - Pärnu loomade varjupaiga päästeoperatsioon 30pealise koerakoloonia aitamise nimel

Aasta tegu 2018
I koht - Pärnu uus bussijaam 
II koht - Mai kooli laste heategevuslaat haige koolivenna toetuseks 
III koht - Raba 5 noortekeskus 

Aasta tegu 2017
I koht - Loode-Pärnu tööstusküla tänavavõrgu valmimine
II koht - Masinatehase hoone lammutamine
III koht - Pärnu uued bussid ja ühistranspordisüsteem

Aasta tegu 2016
I koht - Pärnu Rannastaadioni renoveerimine
II koht - Pärnu noorte korraldatud heategevuskontsert “I Wear* NOEP” Keithy Vaske taastusravi toetuseks
III koht - Eesti paarisaeruline neljapaadi edukas aasta (olümpia pronksmedal ja Euroopa meistritiitel)

Aasta tegu 2015
I koht - Pärnu Koidula gümnaasiumi renoveerimine
II koht - Pärnu rannaniidu matkarada ja linnuvaatlustornid
III koht - Weekend Festival Baltic

Aasta tegu 2014
I koht - Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi raja (Jüri Jaansoni rada) valmimine
II koht - Apollo kino ja Pärnu Keskuse moe- ja meelelahutuskeskuse avamine
III koht - Sütevaka humanitaargümnaasiumi juurdeehitus

Aasta tegu 2013
I koht - Pärnu haigla taastusravi- ja heaolukeskuse ning psühhiaatriakliiniku avamine
II koht - kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
III koht - rahvusvaheline slaavi kultuuri festival "Svetotš"

Aasta tegu 2012
I koht - Ehitajate tee ning Tallinna maantee ja Haapsalu maantee ühendustee valmimine
II koht - pärnakate ühine luulekogu "Sõnaga näkku"
III koht - Pärnu muuseumi uus hoone

Aasta tegu 2011
I koht - Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskuseks
II koht - Uus suvine atraktsioon – Pärnu Wakepark
III koht - Liivi tee valmimine

Aasta tegu 2010
I koht - 30. Rahvusvahelised Hansapäevad
II koht - Rannapargi uuendamine
III koht - Pärnu kutsehariduskeskuse toitlustus-teenindusvaldkonna uue õppehoone valmimine

Aasta tegu 2009
I koht - Pärnu Spordihall
II koht - Ülejõe gümnaasiumi renoveerimine
III koht - OÜ Strami voodivabriku avamine

Aasta tegu 2008
I koht - Pärnu linna keskraamatukogu lõpuni ehitamine
II koht - Paarisaerulise kahepaadi meeskonna Jüri Jaansoni ja Tõnu Endreksoni, Pekingi olümpiamängude hõbemedal
III koht - Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi avamisele Rüütli platsil

Aasta tegu 2007
I koht - ansambel Bedwettersi võit MTV muusikaauhindade jagamisel "Euroopa uute helide" kategoorias.
II koht - J. V. Jannseni monumendi avamine Rüütli tänaval
III - IV koht - Eesti aukonsuli Saksamaal Stuttgardis Helmut Aurenzi suurannetus Pärnu haiglale ja Eesti kaheksapaadi võit kuni 23aastaste MM-il.

Aasta tegu 2006
I koht - Rannapromenaad
II koht - Pärnumaa kutsehariduskeskuse õppehoone
III koht - Hansagümnaasiumi kergejõustikumaneež

 

• Aukodanik
• Vapimärk
• Teenetemärk

• Aasta tegu
• Aasta terviseedendaja
• Johann Voldemar Jannseni nimeline auhind
• Hariduspreemiad
• Kultuuri aastapreemiad
• Sotsiaalhoolekande tunnustused
• Õpilaspreemiad
• Sporditunnustused
• Ettevõtlusauhinnad

Kingitused väikestele linnakodanikele
• Aukirjad, tänukirjad
• Nimeline pargipink
• Kaunis kodu
• Aasta naine ja aasta mees (1998-2017) 

Osavaldade tunnustused

Osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, tunnustakse ka osavallakogu esimehe tänukirjaga. Osavallakogul on õigus avaldada tunnustust ka muu autasu või aunimetuse andmise või tunnustusavalduse vormis.

• Audru osavalla vapimärk
• Audru aasta kultuuritegija
• Audru aasta õpetaja
• Audru osavalla spordivaldkonna tunnustused

• Paikuse osavalla vapimärk
• Paikuse valla auraamat (2001-2016)

• Tõstamaa osavalla vapimärk
• Tõstamaa valla aasta tegu (2002–2016)
• Tõstamaa valla kaunimad kodud (1997–2016)

 

Pane tähele!

Erateede kruusatoetus (taotluste esitamine kuni 15.06.23)
Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.23)
Jõuluturu korraldaja (pakkumiste esitamine kuni 22.06.23 kl 12)
Pärnu kaasav eelarve 2023 (ideede esitamine kuni 19.06.23)

 Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük
• Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine

• Pärast südaööd lõppevad üritused 2023

Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee

Pärnu linna kaardikogu

visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid