Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

HUAKK partnerid 2014 01


HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm


Projekti rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Toetussumma Pärnule: 73 131,97 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 19 382,17 EUR
Projekti kogumaksumus: 475 333,14

Projekti juhtpartner: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Projekti partnerid: Pärnu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Urban Style
Projektijuht: Marit Kannelmäe-Geerts
Projekti elluviimise aeg: 1.02.2014–30.04.2016
Projekti eesmärk: Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused riskinoortele kättesaadavamaks muutunud ning loodud tingimused ja toimivad lahendused riskinoorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.


Projektist
Projekti tegevused viiakse ellu järgmistes põhisuundades:
1) Huvikoolide võimekuse suurendamine riskinoorte süsteemseks kaasamiseks huviringidesse sh koolitustegevused ja kovisioon huvikoolide töötajatele ning õppevara igapäevatöö toetamiseks; olemasolevate ja uute õppevormide ja –meetodite arendamine huvikoolides
2) Riskinoorte kaasamine huviringidesse. Pärnu kaasab riskinoori huvikooli tavagruppidesse, moodustab HEV õpilastele ja LÕK õpilastele väikegrupid ja võimaldab erivajadustega noortele individuaalõpet huvikoolis. Tugispetsialistide kaasabil jõuab riskinoor huvikooli.
3) Huvitegevuse propageerimine uute (prioriteetsete) sihtgruppide kaasamise eesmärgil. Lisaks noortele peetakse teavitustegevustes silmas lapsevanemaid, õpetajaid ning teisi riskinoortega töötavaid spetsialiste.

Programmist „Riskilapsed ja –noored“
Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.


EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Pärnu HUKK- AP tegevused 01.02.2014–31.12.2015
- Projekti tulemused
- Projekti tulemuste ja mõju-uuring
Lisainformatsioon:
- Programmi veebileht
- MÕF - mitteformaalne.ee
- Euroopa Noorte huvihariduse blogi
- Facebook

Pärnu poolne projektijuht
Pärnu linnavalitsuse noorsoonõunik


Aitame Ukrainat! • Інформація для українських біженців

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
Інформація для українських біженців (UKR)
Информация для военных беженцев из Украины (RUS)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Loe lähemalt: Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina abistamise fondist toetust küsida. Loe lähemalt: Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust

Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Tööaeg: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kõik kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid

Pärnu kultuurikalender - Vaata, kuhu minna, mida teha

Audru osavalla veebileht audru.ee
Paikuse osavalla veebileht paikuse.ee
Tõstamaa osavalla veebileht tostamaa.ee
Pärnu linnakodaniku maja
Pärnu linna kaardikogu
visitparnu.ee

parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid