Jäta menüü vahele
Facebook Logo

• Audru osavalla põhimäärus 

• Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika
• Osavallal on oma vapp ja lipp, mida kasutatakse piirkonna sümboolikana. Osavalla tutvustamiseks kasutatakse ka tunnuslauset ja logo
• Vapi ja lipu kasutamine põhimääruses loetlemata juhtudel toimub osavallakeskuse juhataja loa alusel
• Osavalla sümbolite kasutamine on tasuta.
• Osavalla sümboleid ei tohi kasutada vääritul moel.

Vapp

Audru osavalla vapil on S-lõikeline vasakult langeva hõbedase vardaga kaldjaostatud kilp, mille ülemisel rohelisel väljal on tähtristist ja tammelehtedest moodustuv kaheksaharuline rist, mille iga haru vahel on üks hõbedane ring. Risti keskel on roheline võru. Vapi alumine väli on must. Vapikilpi ümbritseb peen hõbedane raamjoon. 

Hõbedane loogeline lint sümboliseerib Audru jõge, mis algab Lavassaare järvest ja suubub Pärnu lahte. Must pind sümboliseerib soid ja rabasid, roheline pind - metsa ja põllumaad.

Vapi kasutamine
1) osavalla esindushoonetel ja –ruumides, samuti muudel hoonetel, kuhu vapp on ajalooliselt kuulunud, koos linna vapiga;
2) osavallakogu, osavallakeskuse ja osavallakeskuse juhataja plankidel ja väljaantavatel dokumentidel koos linna vapiga;
3) osavalla pitseritel, autasudel, meenetel, reklaamidel ja ametlikel trükistel;
4) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal tähistamaks osavalla poolt vastava ürituse või projekti toetamist;
5) osavalla piiritähisel.

Lipp

• Audru osavalla lipp on horisontaalselt jaotatud kolmeks värvilaiuks, ülemine on roheline laiusega 65 cm, keskmine valge või hõbedane laiusega 10 cm ja alumine must laiusega 30 cm.
• Lipu roheline toon on rahvusvahelise Pantone värvitabeli järgi 355C.
• Lipu normaalsuurus on 165x105 cm.

Lipp heisatakse:
1) alaliselt hoonel, kus asuvad osavallakogu ja osavallakeskus, koos linna lipuga;
2) osavalla territooriumil asuvate koolide, lasteaedade ja teiste linna ametiasutuse hallatavate asutuste hoonetel alaliselt või vastava asutuse tööajal koos linna lipuga;
3) ajutiselt hoonel või kohas, kus toimub osavalla ametlik tseremoonia.

• Igaühel on õigus osavalla territooriumil heisata ja kasutada osavalla lippu, järgides põhimääruse sätteid ja head tava.
• Osavalla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
• Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu 2,5 korda suurem lipu laiusest.
• Heisatud lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.

Tunnuslause ja logo

• Osavalla tunnuslause on „Maa mere ääres!“.
• Osavalla logo on mereäärse maastiku kujutis, millele on märgitud sõna „Audru“ ja tunnuslause „Maa mere ääres“.
• Tunnuslauset ja logo kasutatakse osavalda tutvustavatel trükistel, meenetel, üritustel, osavalla esitlustel, meedias ja muudes kohtades.

Audru osavalla logo (.pdf)


Maa mere ääres!

audru vapp veebi


audru lipp veebi2Audru osavalla logo 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid