HOIA logo PNG 02

kriis.ee4

112
Hädaabinumber politsei, päästjate või kiirabi kutsumiseks
» www.112.ee
» Päästekomandode kaart 

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn

444 8200 • 15505 (lisainfo)
linnavalitsus[at]parnu.ee
kriisikomisjon[at]parnu.ee

11.05.2020

Mis toimub Pärnu hariduselus pärast 15. maid?
Eriolukorra lõpu lähenedes on lastega peredel tekkinud mitmeid küsimusi. Nagu näiteks: kuidas jätkavad Pärnu linna koolid õppetööd maikuu teises pooles? Või et mis saab koolitoidust, kui eriolukord on läbi?

Pärimisi on tulnud ka huvikoolide, noortekeskuste ja lasteaedade kohta, sest eks me kõik – nii vanemad kui lapsed – igatse tavapärasesse elurütmi naasmist. Võtan lühidalt kokku kõige olulisema, mis meid Pärnu koolides, noortekeskustes, huvikoolides ja lasteaedades lähiajal ees ootab.

Üldhariduskoolid
» Pärnu linna üldhariduskoolide juhid leppisid kokku, et koolid jätkavad distantsõppega ka pärast 15. maid. See tähendab, et enamik õppetööst viiakse kuni suvevaheaja alguseni läbi nõnda nagu oleme eriolukorra ajal harjunud ja suurem osa lapsi kooli ei tule.
» Kontaktõppeks kutsutakse alates esmaspäevast, 18. maist koolimajja eeskätt lõpuklasside õpilasi ja neid lapsi, kes vajavad järele aitamist ning neidki noori, kes ei ole täitnud õppimiskohustust. Keda, millal ja kuhu kool õppetööks kooli kutsub, otsustab iga kool ise. Kontaktõpe toimub koolimajades individuaalselt või kuni 10-liikmelistes rühmades.

» Õppetöö kestab 9. juunini ja suvine koolivaheaeg algab 10. juunil.
» Kosutavale suvevaheajale saavad minna kõik need 1.-9. klasside ning 10. ja 11. klasside õpilased, kes on õppeaasta jooksul osalenud kohusetundlikult õppetöös, kaasa arvatud distantsõppes, ning täitnud klassi lõpetamiseks vajalikud nõuded.
» Need õpilased, kes ei ole klassi lõpetamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi omandanud, jäetakse täiendavale õppetööle.

» Distantsõpe on meile kõigile olnud paras katsumus, on täiesti arusaadav, et igale lapsele selline õppevorm ei sobi.
» Peredele on toeks Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolipsühholoogid ja sotsiaalnõustajad. Eriolukorra ajal on nad olnud kättesaadavad telefoni ja digivahendite kaudu, kuid alates 18. maist saab nendega ka keskuse ruumides või koolis silmast silma kohtuda. Kohtumise aeg tuleb spetsialistiga eelnevalt kokku leppida.
» Ka Rajaleidja keskus alustab siis vahetu nõustamisega keskuses kohapeal ning jätkab paralleelselt nõustamist läbi digivahendite.

» Vajaduspõhise koolitoidu kojuvedu jätkub kuni 5. juunini (kaasa arvatud). Vajadused selgitatavad koos välja kooli, haridusosakonna ja sotsiaalosakonna töötajad.

Lõpueksamid
» Põhikooli lõpueksameid ja loovtöid tänavu ei tule. Lõputunnistuse saavad õpilased, kellel on 9. klassi lõpuks kõikide õppeainete aastahinded vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.
» Koolilõputunnistuse saab ka abiturient, kelle hinded on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“, õpilasuurimust või praktilist tööd ei ole gümnaasiumi lõpetamiseks vaja sooritada.
» Gümnaasiumi riigieksamid on 12. klassi õpilastele vabatahtlikud. See tähendab, et nende sooritamine ei ole seotud gümnaasiumi lõpetamisega. Küll aga on riigieksamid kindlasti soovitav teha neil, kes tahavad kõrgkoolis minna õppima erialale, kus ülikool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.
» Õppeaasta lõpetamisega seotud sündmuste, nagu ka lõpuaktuste ja lõputunnistuste üleandmise kohta, jagab iga kool ise täpsemat teavet.

Huvikoolid ja noortekeskused
» Pärnu linna huvikoolid on tasapisi alustanud üleminekut distantsõppelt vahetutele treeningutele ja tundidele. Esiti toimuvad tunnid ja trennid vabas õhus (grupis korraga kohal kuni 10 last), kuid alates 18. maist võib huvikool teatud juhtudel tunde teha siseruumides – sellest annavad huvikoolid vanematele ise teada.
» Kui õpilane soovib pärast aprillikuist pausi nüüd tundi tulla, on ta väga teretulnud seda tegema.
» Peredel tasub teada: linna huvikoolides on 1. aprillist kuni 31. maini huviõppes osalejatel õppetasu 25 protsenti väiksem.
» Pärnu noortekeskused avavad uksed 18. mail, sealgi tohib korraga ühes grupis olla kuni kümme noort.
» Hea uudis on see, et nii Pärnu spordikool kui Pernova hariduskeskus kavandavad õpilastele erinevaid suviseid tegevusi. Tulekul on suvelaagrid, tegutseb Pärnu õpilasmalev ning omad plaanid on koolivaheajaks meie noortekeskustelgi.

Lasteaiad
» Kõik Pärnu linna lasteaiad töötavad, päev-päevalt edasi on mudilasi majades aina rohkem. Kes soovib üle tüki aja lapse uuesti lasteaeda tuua, peaks sellest soovist oma lasteaeda paar päeva enne kindlasti teavitama, et toit saaks tellitud.
» Lasteaiad jäävad avatuks ka suvekuudel. Ajutisi sulgemisi, nagu varem on suviste puhkuste perioodil olnud, tänavu ei tule.

» Vanemad on päris palju küsinud: kui laps suvel puhkab ja lasteaeda ei tule, kas pere saab siis ühe kalendrikuu eest osalustasu vabastust nagu see on varasematel suvedel olnud? Saan kinnitada, et see on ka sel suvel nii. Ühe kuu eest osalustasu vabastuse saamiseks tuleb lasteaiale teada anda, millisel suvekuul laps suvel puhkab. Samuti vabastatakse lisaks kohamaksust ka eriolukorra ajal need lapsed, kes sel perioodil lasteaias ei viibinud.

Ohutus ennekõike
» Tark oleks kooli, huviringi või trenni minevale lapsele üle korrata elementaarsed ohutusnõuded ning selgitada, miks on tähtis hoida iseenda ja kaaslaste tervist.
» Mõelge koos lapsega läbi, kuidas ta trenni või tundi tuleb ja koju läheb. Vältige võimalusel ühistransporti ja selgitage, et teiste inimestega, seal hulgas ka sõprade, kooli- ja trennikaaslastega, tuleb hoida vahet.
» Varustage laps isikliku joogipudeliga ja andke talle välja minnes kaasa desinfitseerimisvahend, et see oleks lapsel alati käepärast võtta.
» Maski kandmine on väga soovitatav, õpetage laps seda õigesti kasutama.


Varje Tipp
abilinnapea
Veebilehel kasutatakse küpsiseid