Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn

444 8200 • 15505 (lisainfo)
linnavalitsus[at]parnu.ee
kriisikomisjon[at]parnu.ee

koroona22

kriisileevendused

valjumisstrateegia

poesk2igu reeglid

kuidas saan hoida ennast ja teisi.est

1220 2

koroona stress

 

kriis.ee4Juhised koroonaviiruse levikuga seotud olukorraks

Eriolukord on lõppenud. Edasi kehtib Eestis tervishoiualane hädaolukord. Eriolukorra lõppemine ei tähenda, et ka kõik piirangud saavad läbi, leevendusi tehakse järkjärgult - jälgige ametlikke teateid.

NB! Piirangute leevendamise eelduseks ja nendega kaasnevaks kohustuseks on eritingimuste ning oluliste käitumis- ja hügieenireeglite järgimine!
Kehtivad piirangud, nõuded ja leevendused
• 
KKK - Koroonakriisist järk-järgult väljatulek

28.05 Valitsus leevendas COVID-19 seotud piiranguid
21.05 Valitsus täpsustas eriolukorra järgseid leevendusi
 18.05 Piirangute leevendamine Pärnu linnas al 18. maist ning toetustmeetmed ettevõtjatele 
 16.05 Valitsus kinnitas pärast eriolukorda edasi kehtivad piirangud ja leevendused

Vabariigi Valitsus: Eriolukord Ametlikud korraldused 
Eriolukorra veebileht kriis.ee: Kaitse, testimine  Igapäevaelu • Haridus, kultuur, sport • Tööelu, ettevõtlus 
• Terviseamet: Infoleht  Juhendmaterjalid 

• Eriolukorraga seotud teated 
• 
Pärnu linna kriisikomisjoni protokollid: 13.03 • 16.03 • 23.03 • 30.03  06.04  08.04  28.04

1247 Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)
1220 Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)
112 Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)
5301 9999 Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 


Haridus

Pärnu hariduselu pärast 15. maid (Pärnu linnavalitsus)
Koolikorraldusest pärast 15. maid (Haridus- ja Teadusministeerium) 
Haridus, koduõpe ja eksamid (kriis.ee)

• üldhariduskoolides osaline kontaktõpe konsultatsioonide või lisatuge ja nõustamist vajavatele õpilastele ; täiendav õppetöö distantsõppe vormis
• 
29.05 ja 05.06 12. klassi eksamid vastavalt HTM kehtestatud eksamikorralduste erisusele 
huvihariduses ja huvitegevus eritingimusi täites lubatud ; noortekeskused avatud
Pärnu Päikese Koolis kontaktõpe lastevanemate vajadustes lähtuvalt ; õppenõustamiskeskustes kontaktne nõustamine
õpilaskodudes majutusteenuse võimaldamine 12. klassi õpilastele

Lasteaiad avatud. Võimalusel palume lapsi lasteaeda mitte tuua. Pärnu linna hallatavates lasteaedades rakendatatakse lapsevanemate poolt kaetavate osalustasude soodustust, kui laps ei viibinud lasteaias järgmistel perioodidel: 17.–31.03 soodustus 50% märtsikuu osalustasust, 1.–13.04 või 14.–30.04 soodustus 50% aprillikuu osalustasust, 1.–30.04 soodustus 100% aprillikuu osalustasust, 4.–15.05 või 18.–29.05 soodustus 50% maikuu osalustasust
Huviharidus ja huvitegevus - lapsevanemad, kelle laps ei osalenud 1.04–31.05 huvikooli poolt võimaldatavas distantsõppes, on õppetasust vabastatud; vanema nõusolekul õppes osalenud lastele on õppetasu 25% väiksem. Linnavalitsus korraldab õppetööd üksnes linnavalitsuse hallatavates huvikoolides, erahuvikoolid langetavad otsuseid ise.

09.04 Pärnu linna huvikoolides vähendatakse eriolukorra lõpuni õppetasu
 01.04 Huvikooli distantsõppel osalemiseks on vaja lapsevanema nõusolekut
• 19.03 Koduõpet tasuks korraldada oskuslikult
• 
16.03 Lapsi pole soovitav lasteaeda viia
 Abiks lapsevanematele: Kuidas rääkida lastega koroonast? ja Kuidas vanemad saavad last kaugõppe ajal aidata?
 Koroonaviiruse leviku tõkestamine: info haridusasutustele, lapsevanematele, õpilastele (Haridusminsiteerium)
• Juhendmaterjalid haridusjuhtidele, õpetajatele, lapsevanematele (Pärnu linnavalitsuse haridusosakond)


Linnavalitsus ja osavallakeskused

 Linnavalitsus, osavallakeskused ning piirkondlikud hoolekandekontorid on avatud, toimub kodanike tavapärane vastuvõtt. 
Kinni tuleb pidada 2+2 reeglist, käsi desinfitseerida ja maske või muid isikukaitsevahendeid kanda. 
Võimalusel eelistada telefoni või e-kirjade kaudu suhtlemist. 

 Linnavalitsuse infotelefonid on 444 8200 ja 15505 • e-post linnavalitsus[at]parnu.ee • Teenistujate kontaktid
 Audru osavallakeskus 444 8171 • Paikuse osavallakeskus 444 8151 • Tõstamaa osavallakeskus 444 8161 
Perekonnaseisutoimingud (abielu, sünd, lahutus) 444 8231 • Perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistus taasalustab avalduste vastuvõttu
Pärnu Haldusteenused 443 3877, info[at]haldusteenused.ee


Sotsiaalhoolekanne

Haiglate, hooldekodude, varjupaikade ja turvakodude külastamine on lubatud. Külastaja peab esitama tervisedeklaratsiooni ning kokkusaamine korraldatakse võimalusel väljas või eriruumides. Täita tuleb ohutusnõuded, sh kanda isikukaitsevahendeid.

Pärnu Sotsiaalkeskuse üksused (Eakate päevakeskus, Metsa 10; Puuetega inimeste keskus Riia mnt 70; Paikuse päevakeskus, Tiigi 2) avatud, teenuste osutamine, huvi- ja ühistegevus lubatud eritingimusi täites
• Täiskasvanute varjupaik on avatud neile, kes vajavad vältimatu abina ööbimisvõimalust. Jälgitakse hügieeni- ning eriolukorranõudeid
MTÜ Pärnu Toidupank töötab nagu seni, kasutades täiendavaid meetmeid nakatumise vältimiseks. (Vase 2, turu juures, ristub Hõbeda tänavaga), E 11-14, T 11-14, N 14-17.30, R 14-17.30. Kontaktisik: Erika Kukk, 566 48484, erika.kukk[at]gmail.com

• Sotsiaalkonsultandid: Kesklinn 444 8126, 444 8135 • Mai 444 8145, 444 8146 • Vana-Pärnu 444 8140, 444 8143 • Rääma 444 8142, 444 8144 • Audru osavald 444 8176 • Paikuse osavald 444 8155 • Tõstamaa osavald 444 8163

 Juhised eakatele ja erivajadustega inimestele
 Soovitused eakatele
Soovitused hüvitise saajatele ja kojukande klientidele
Anna abi, küsi abi - tugikeskkond erivajadustega inimestele ja eakatele


Tervishoid
• Jälgige käitumissoovitusi. Äärmiselt oluline on isiklik hügieen ja eriti kätepesu. Parim vahend on soe vesi ja seep ning võimalikult tihe kätepesu. 
• Poodi või apteeki külastades vältige lähikontakte. Ärge oodake ravimite ostmisega, kuni olete haigeks jäänud. 
• Haiguskahtluse korral tuleks enda tervist jälgida 14 päeva jooksul. Kui on palavik, köha ja hingamisraskused, siis helistada perearstile või kui perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis perearsti nõuandeliinile 1220. Raskes seisus haigestunul tuleks kutsuda kiirabi.
• Püsige kodus! Haigena ei tohi minna poodi ega apteeki. 
• Kui elate haiguskahtlusega inimese läheduses, käituge tavapäraselt ja järgige nakkushaiguste perioodi ettevaatusabinõusid. 

Haiguslehe veebis vormistamine
Kordusretsepti tellimine
 KKK - Koroonaviiruse haigus  Testimine  Ennetamine, tunnused, levik


Kultuur, sport, vaba aeg

Juhend spordivõistluste korraldamiseks (04.06.20)
 
Juhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele (29.05.20)

Eriolukorra lõpp ja kultuurivaldkond (KKK, juhendid jms)
 Kehtivad piirangud, nõuded ja nende leevendused
 Sport, trennid ja huvikeskused
 Kultuur ja üritused 

Lubatud / avatud tingimusel, et korraldajad / teenusepakkujad tagavad erinõuete järgimise:
sporditreeningud ja pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui välitingimustes, mänguväljakud 
huvitegevus siseruumides (rahvamajad, avatud kultuuri- ja külakeskused, haridusasutused), raamatukogud, muuseumide vabaõhu territooriumid 
• avalikud üritused (kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid jne),avalikud koosolekud 
 ilusalongid, majutusasutused, meelelahutus (veekeskused, spaad, saunad, mänguväljakud mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid, kasiinod ja mängusaalid jmt) 
toitlustusettevõttes, restoranides ja baarides tohib veeta kohapeal aega ka pärast kella 22-t 
 osalejate lubatud maksimumi suurendati 100-ni (üritused, spordivõistlused, koosolekud, meelelahutuskohad, huvitegevus jms)

Keelatud / suletud
 Ööklubid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid jms meelelahutuskohad 


Ettevõtjatele

 Vajalik info on koondatud lehele Ettevõtlus > teated seoses eriolukorraga
 KKK - Töökeskkond ja töösuhted  Tööelu, ettevõtlus


Veebilehel kasutatakse küpsiseid