Jäta menüü vahele

kriis.ee4

112
Hädaabinumber politsei, päästjate või kiirabi kutsumiseks
1247
Häirekeskuse riigiinfo telefon 
» www.112.ee
» Päästekomandode kaart 

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn

444 8200 • 15505 (lisainfo)
linnavalitsus[at]parnu.ee

Abi saamine kriisiolukorras

112

Hädaabinumber politsei, päästjate või kiirabi kutsumiseks. Kõik mobiiltelefonid võimaldavad SIM-kaardi puudumisel helistada hädaabinumbrile (24h, tasuta)

www.112.ee

1247

Häirekeskuse riigiinfo telefon (kriisiabi, keskkonna-, maantee-, päästealainfo) (24h, tasuta)

www.112.ee

1220

Perearsti nõuandeliin annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi (24h, tasuta)

www.1220.ee
   

 

16662

Mürgistusinfo telefonilt saab ööpäevaringselt nõu ja abi mistahes mürgistuste korral

www.16662.ee

1343

Elektrilevi OÜ rikketelefonilt saab informatsiooni elektrikatkestuste korral

www.elektrilevi.ee

445 5660

AS Pärnu Vesi ööpäevaringne avariiinfo telefon, kust saab infot veekatkestuste kohta

www.parnuvesi.ee 

447 7222

AS Gren Eesti (endine AS Fortum Pärnu) avariitelefon, kust saab infot soojakatkestuste kohta

www.fortum.ee
Hädaolukora lahendajad

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus.

Kohalik omavalitsus vastutab kohalike teede sõidetavuse tagamise, kaugküttega varustamise ning veega varustamise ja kanalisatsiooni töötamise eest. Selleks on koostatud hädaolukorra lahendamise plaan, kus on kirjas erinevad ohud ja lahendusviisid.

Esmalt hakkavad hädaolukordi lahendama elutähtsat teenust osutavad ettevõtted. Pärnus on nendeks:
» Fortum Eesti AS (toasoe)
» AS Pärnu Vesi (vesi ja kanalisatsioon)
» AS TREV-2 Grupp (teede sõidetavus)

Pärnu linna kriisikomisjon

» Linna kriisikomisjon hakkab olukorda juhtima siis, kui kriis kasvab ülelinnaliseks või ettevõtted ei tule enam kriisiplaani rakendamisega toime. Samuti koguneb linna kriisikomisjon, kui tegemist on suurema loodusõnnetuse või muu paljude inimeste tervist või elu ohustava olukorraga ja hädaolukorra lahendajaks on mõni teine ametkond, kes vajab linna kriisikomisjoni tuge.

Kontakt: kriisikomisjon[at]parnu.ee

Koosseis: 
» esimees: linnapea; 
» aseesimees: kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea; 
» liikmed: abilinnapead, linnasekretär, sotsiaalosakonna juhataja, planeerimisosakonna juhataja, haridusosakonna juhataja, linnavara- ja heakorrateenistuse  juhataja, taristu- ja ehitusteenistuse juhataja, avalike suhete teenistuse meedianõunik, Audru osavallakeskuse juhataja, Paikuse osavallakeskuse juhataja, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja

Veebilehel kasutatakse küpsiseid