PARNU_SKIPNAV

St Elizabeth Church

Pärnu muul. Autor: Jaak Nilson
Pärnu Iseseisvusväljak. Autor Silver Gutmann
Rannaseen. Autor Indrek Aija

visitparnu.ee

• NB! Parkimiskorraldus kehtib ainult Pärnu linna avalikul parkimisalal ning parkimiskord ei reguleeri parkimist avalikus parkimisalas asuvates eraparklates. Jälgige liiklusmärke ja infotahvleid!

• Pärnu linna avalikul parkimisalal korraldab ja kontrollib parkimist Pärnu linnavalitsus
• Parkimisega seotud küsimused saata e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Parkimiskord
Parkimisala kaart
Parkimislubade taotlemine iseteeninduses
Parkimistrahvid ning nende vaidlustamine


Tasulise parkimise piirkonnad ja tasumäärad

Kesklinna piirkond
• tasulise parkimise periood: E–R (tööpäeviti) kl 8–18
• tasumäär parkimispiletiga: 1 tund-  1 euro ; 1 päev - 5 eurot
• tasumäär parkimisloaga: 1 kuu - 50 eurot ; 3 kuud - 100 eurot ; 6 kuud - 150 eurot ; 12 kuud - 200 eurot

Ranna piirkond
• tasulise parkimise periood: 01.06–31.08, iga päev kl 10–18
• tasumäär parkimispiletiga: 1 tund-  4 eurot ; 1 päev - 12 eurot
• tasumäär parkimisloaga: 1 kuu - 50 eurot ; 3 kuud - 100 eurot
• Ranna parkimispilet kehtib ka kesklinna piirkonnas 

Soodustused Pärnu linna elanikule
• 3 kuu parkimisluba - 32 eurot 
• 9 kuu ehk talveperioodi parkimisluba (1. septembrist - 31. maini) - 70 eurot
• 12 kuu parkimisluba tasulise parkimisala piires elavale pärnakale - 20 eurot

• 3 ja 9 kuu parkimisloa soodusmäärale on õigus B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks on isikul, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna, sõiduki vastutava kasutajana või kasutajana ja tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn
• 12 kuu soodusmäärale ühe B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks on isikul, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna või sõiduki vastutava kasutajana ja tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires, parkimiseks vastaval elukoha ja/või sellele lähimal tänava osal.
 

Parkimistasu maksmine ja tõendamine

Parkimistasu maksmise kohustus tekib parkimise alustamise hetkest:
• 30 min möödumisel ranna piirkonnas 
• 1 tunni möödumisel kesklinna piirkonnas 
• 3 tunni möödumisel teater "Endla" esises (Keskväljaku) parklas 

NB! Tasuvabad ajad kehtivad vaid juhul, kui parkimise algusaeg on fikseeritud parkimiskellal või kirjalikul teatel. Kirjalik teade või parkimiskell peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada teate sisu või parkimiskella näit.

Parkimistasu maksmist tõendab:
1) nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet
2) parkimisautomaadi pilet
3) paberkandjal või elektrooniline parkimisluba
4) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta antud tasulises parkimispiirkonnas

Parkimispilet
• Parkimispileti saab osta parkimisautomaatidest, bussijaama R-kioskist ja Pärnu linnavalitsusest (tasumine ainult pangakaardiga)
• Parkimistasu arvestus parkimisel parkimisautomaadi pileti alusel on minutipõhine

Parkimisluba
Parkimislube väljastab Pärnu linnavalitsus, loa saamiseks tuleb esitada vastav taotlus
• Parkimisloa taotlus e-vorm ; doc
• Parkimisloa taotlus Pärnu linna elanikule e-vorm ; doc

M-parkimine
• Parkimise alustamiseks saada sõnum numbrile 1902
• Sõnumisse kirjuta: auto nr, tühik, tsoon (PARNU või RAND)
• Lõpetamisel helista numbrile 1903
• Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel arvestatakse alates kahe tunni täissaamisest parkimistasu määraks 1 päev, kui parkimine toimub katkematult

Parkimisäpp
• Parkimise eest saab tasuda ka parkimisäpi pargi.ee kaudu 

Maksuvabastused

Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht
2) liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel määratletud alarm- või jälitussõiduki juht
3) M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor
4) Nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn ja kes on kantud liiklusregistrisse sõiduki omaniku, vastutava kasutajana või kasutajana.

Parkimistasu vabastust tõendab mootorsõiduki juhile väljastatud vastav parkimisluba
Parkimisloa saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus
• Parkimisloa taotlus elektriautole e-vorm ; doc
• Parkimisloa taotlus paljulapselisele lapsevanemale e-vorm ; doc

• Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarte väljastab Pärnu linna elanikele linnavalitsuse sotsiaalosakond, eraldi taotlust esitama ei pea
• Parkimistasu vabastust tõendav parkimisluba ja peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada dokumendi kehtivust. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile


Welcome to Pärnu!


City of Pärnu

Location: South- West Estonia
Area: 33,15 km²
From Tallinn to Pärnu 128 km. From Riga to Pärnu 180 km
Population: 39 474 (01.01.2022)


Why to visit Pärnu?
The rich history of Pärnu and the joyful daily life offer something for everyone. The centre of Pärnu, the lovely parks and the resort area with its famous sandy beach and promenade invite you for long walks. There are sights to be seen dating to the distant Middle Ages, the elegant early years of the resort, the long Soviet era as well as the modern times with their fast-paced development. 

We also recommend you to take a tour outside the city. The coast full of islets, pine dune forests and natural sand beaches, vibrant fishing culture, and bogs and indigenous forests is waiting for the curious-minded. There are lovely (fishing) villages, churches, manor complexes, museums, and valuable wildlife everywhere. Read more about Pärnu


Are you new in Pärnu?
Getting settled in a new place can be a challege. One has to get accustomed to a new culture and way of life and to new people and locals are quiet and shy (btw this is one of the most common stereotypes).

But do not worry! Keep calm and there are some hints.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid