Hajaasustuse programm 2018
Rahuldatud taotlused
Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse suurus
Arvo Väiko  Põldeotsa talu omapuhasti rajamine 3948,20
Aivar Liiv Kärbu küla, Lindamäe m/ü veesüsteemi renoveerimine ja veekvaliteedi parandamine 2700,00
Andi Riismaa Muffi, Lemmetsa küla, Pärnumaa: veevarustussüsteemid (puurkaevu rajamine) 3706,44
Reino Teemägi Põnga talu omapuhasti rajamine 3316,17
Virve-Hellike Spiegelberg Möldre talu omapuhasti rajamine 3072,15
Haimar Lobjakas Haide kinnistu kanalisatsioon 1969,80
Meelis Ranne Ranne, Saulepa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond joogivee kvaliteedi parandamine 689,06
Toomas Tammela  Urda-Aadu talu veepuhastusseadmete valik ja paigaldamine 660,03
Liina Hänni Taavi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2613,00
Maila Rohtlaan  Jõõpre küla, Laane talu omapuhasti rajamine 3180,16
Ervin Ots Jõõpre küla, Alttoa m/ü kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2160,00
Valdi Killing Eassalu küla, Otsa m/ü puurkaevu ja pumbasüsteemi rajamine 4120,00
Kersti Ruul Jõõpre küla, Vanaantsu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 3180,16
Jaan Pirso Adooti talu Kabriste küla Pärnumaa kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekt 1608,00
Raimo Pärn Lepiku talu Lindi Küla kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekt 1608,00
Rasmus Lepik Maiemardi talu puurkaveu remont ja maja veevarustus 1270,00
Rasmus Lepik Maiemardi talu kanalisatsioon 2323,00
Ago Mitt Põlma talu, Saulepa küla, Audru vald, Pärnu/veevarustussüsteemid 2126,58
Eevi Salusoo  Allikivi talu veesüsteemid 3360,72
Eevi Salusoo  Allikivi talu kanalisatsioonisüstee 1608,00
Ülo Tõnisson  Puurkaevu rajamine Laberi kinnistule 4297,38
Urmas Mets Manguse kinnistute kanalisatsioonisüsteemi rajamime.  2613,00
Kadri Sirk  Ranna talu veevarustussüsteemi rajamine 4225,00
Mati Heindla Pärnu linn, Kastna küla, Aru talu kanalisatsioonisüsteemid 1752,72
Rita Tars Silla külas Ülejõe tee 11-2 kinnistule joogivee puhastamise filtri ost  800,65
Reelika Algpeus  Ülejõe 2 elamu veepuhastusseadmete paigaldamine 2276,11
Janek Klaamas Ülejõe 22 elamu veepuhastusseadmete paigaldamine 2276,11
Erko Sepp Tulbi kinnistu veekvaliteedi parandamine  1392,70
Marge Joost Piigerti sissesõidutee ehitus 2817,82
Elvy Ennis Kasetuka kinnistu puurkaevu ehitus 3843,12
Tingimuslikult rahuldatud taotlused
Toetuse saaja/kaastaotleja Projekti nimetus Toetuse suurus
Siret Ollino/Aadu Reinson  Augusti ja Vare kinnistu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine 6500,00
Raivo Stimmer/Urmas Mets Manguse ja Vana-Manguse kinnistute veega varustamine puurkaevu baasil 7785,40
Janar Viidas  Jaopi talu juurdepääasutee rajamine 2679,81