PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUURÜKSUSTE KOOSSEIS
seisuga 01.05.2020
STRUKTUURIS TEENISTUSKOHTI         184,50
Linnavalitsuse liikmeid         5,00
Töökohti         63,00
Ametikohti         116,50
TEENISTUSKOHTADE TÄITMINE         176,50
Täidetud töökohti         60,00
Täidetud ametikohti         112,50
Täidetud teenistuskohti (lv liikmed)         4,00
ISIKKOOSSEIS         185,00
Ametnikke         117
Töötajaid         63
Linnavalitsuse liikmeid         5
TÄITMATA TEENISTUSKOHTI Töökoht Ametikoht  
1 Õigusnõinik   1,00  
2 Abilinnapea   1,00  
3 Haridusosakonna juhataja   1,00  
4 Juhtumikorraldaja (tähtajaga kuni 31.12.2021)   1,00  
5 Tehnovõrkude insener-planeerija   1,00  
6 Projektijuht 1,00    
7 Projektijuht 1,00    
8 IT-spetsialist 1,00    
Jrk Struktuuriüksus, teenistuskoha nimetus Töökoht Ametikoht Täitmata Kokku Nimi Teenistuja põhigrupp
LINNAVALITSUSE LIIKMED  0,00 4,00 1,00 5,0    
1 Linnapea   1,00     Romek Kosenkranius Kohaliku omavalitsuse juht
2 Abilinnapea   1,00     Rainer Aavik Kohaliku omavalitsuse juht
3 Abilinnapea     1,00   TÄITMATA Kohaliku omavalitsuse juht
4 Abilinnapea   1,00     Mart Järvik Kohaliku omavalitsuse juht
5 Abilinnapea   1,00     Varje Tipp Kohaliku omavalitsuse juht
PAIKUSE OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0    
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Kuno Erkmann Ametnik
AUDRU OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0    
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Priit Annus Ametnik
TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUS 0,00 1,50 0,00 1,5    
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Anu Peterson Ametnik
2 Saarevaht   0,50     Ülle Tamm Ametnik
  0,00 2,00 0,00 2,0    
1 Sisekontrolör   1,00     Taavi Mölder Ametnik
2 Sisekontrolör   1,00     Kirsti Soontalu Ametnik
AVALIKE SUHETE TEENISTUS 5,00 0,00 0,00 5,0    
1 Teenistuse juhataja 1,00       Anu Juurma-Saks Töötaja
2 Meedianõunik 1,00       Teet Roosaar Töötaja
3 Kommunikatsioonispetsialist 1,00       Anu Villmann Töötaja
4 Kodulehekülje toimetaja 1,00       Cessy Männik Töötaja
5 Spetsialist 1,00       Jane Avamere Töötaja
KANTSELEI  22,00 13,00 2,00 37,0    
1 Linnasekretär   1,00     Tiina Roht Ametnik
2 Õigusnõunik      1,00   TÄITMATA  Ametnik
3 Volikogu nõunik 1,00       Merike Lille Töötaja
4 Haldusspetsialist 1,00       Ivar Hein Töötaja
5 Haldusspetsialist-autojuht 1,00       Urmas Ennok Töötaja
Õigus- ja personaliteenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Kristi Matiisen Ametnik
2 Jurist 1,00       Taavi Käärid Töötaja
3 Jurist 1,00       Evelin Talviste Töötaja
4 Jurist 1,00       Katrin Karu Töötaja
5 Riigihangete juhtivspetsialist 1,00       Eve Paas Töötaja
6 Riigihangete peaspetsialist 1,00       Eve Kukk Töötaja
7 Personali peaspetsialist 1,00       Tiia Aur Töötaja
8 Personalispetsialist 1,00       Veronika Fedotova Töötaja
Teabekorralduse teenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Eveli Uisk Ametnik
2 Info peaspetsialist   1,00     Reet Heldja Ametnik
3 Infospetsialist 1,00       Liia Arukase Töötaja
4 Infospetsialist 1,00       Anu Umbleja Töötaja
5 Infospetsialist 1,00       Kristel Kivikas Töötaja
6 Infospetsialist 1,00       Annika Tuulik Töötaja
7 Infospetsialist 1,00       Anneli Pulk Töötaja
8 Infospetsialist 1,00       Tea Sildoja Töötaja
9 Arhivaar 1,00       Regina Karu Töötaja
10 Referent 1,00       Taimi Hints-Nielsen Töötaja
Perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistri teenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Kristina Jürissoo Ametnik
2 Peaspetsialist    1,00     Liis Rausk Ametnik
3 Spetsialist   1,00     Laura Merirand Ametnik
4 Spetsialist   1,00     Liivi Õunapuu Ametnik
5 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Riita Lillemets Ametnik
6 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Maigi Reepalu Ametnik
7 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Liia Oidjärv Ametnik
Infotehnoloogia teenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Sander Blehner Ametnik
2 Süsteemiadministraator 1,00       Andrus Kull Töötaja
3 IT-peaspetsialist 1,00       Daniel Leppsoo Töötaja
4 IT-spetsialist     1,00   TÄITMATA Töötaja
5 IT-haldur 1,00       Tarmo Kiisler Töötaja
6 Analüütik 1,00       Annemarii Hunt Töötaja
7 Andmekaitsespetsialist   1,00     Siret Lilleleht Ametnik
HARIDUSOSAKOND 0,00 7,00 1,00 8,0    
1 Osakonna juhataja     1,00   TÄITMATA Ametnik
2 Haridusnõunik   1,00     Katrin Markii Ametnik
3 Noorsoonõunik   1,00     Reine Tapp Ametnik
4 Üldhariduse peaspetsialist   1,00     Virve Laube Ametnik
5 Kaasava hariduse peaspetsialist   1,00     Terje Jürivete Ametnik
6 Alushariduse peaspetsialist   1,00     Marga Napp Ametnik
7 Huvihariduse spetsialist   1,00     Kadri Rebane Ametnik
8 Andmebaaside spetsialist   1,00     Evelin Tormilind Ametnik
KULTUURI- JA SPORDITEENISTUS 2,00 5,00 0,00 7,0    
1 Teenistuse juhataja   1,00     Andrus Haugas Ametnik
2 Rahvakultuuri peaspetsialist   1,00     Alli Põrk Ametnik
3 Kultuuritöö vanemspetsialist   1,00     Katrin Kukk Ametnik
4 Kultuuri- ja sporditöö spetsialist 1,00       Krislin Tähtväli Töötaja
5 Kultuuritöö peaspetsialist 1,00       Gerli Kõiv Töötaja
6 Kultuuritöö peaspetsialist   1,00     Mart Tõnismäe Ametnik
7 Spordinõunik   1,00     Maarja Tammai Ametnik
LINNAVARA- JA HEAKORRATEENISTUS 2,00 7,00 0,00 9,0    
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Karmo Näkk Ametnik
2 Linnavara peaspetsialist 1,00       Karin Pärmann Töötaja
3 Linnavara peaspetsialist 1,00       Kadri Tekko Töötaja
4 Elamumajanduse peaspetsialist   1,00     Liivi Vaidla Ametnik
5 Linnaaednik   1,00     Anu Nurmesalu Ametnik
6 Haljastuse peaspetsialist   1,00     Kadri Kõresaar Ametnik
7 Heakorraspetsialist   1,00     Piret Unn Ametnik
8 Keskkonna ja heakorra peaspetsialist   1,00     Marve Virunurm Ametnik
9 Keskkonna ja heakorra spetsialist   1,00     Elen Kuningas Ametnik
TARISTU- JA EHITUSTEENISTUS 1,00 6,00 2,00 9,0    
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Väino Kaur Ametnik
2 Projektijuht 1,00       Alo Tomson Töötaja
3 Projektijuht     1,00   TÄITMATA Töötaja
4 Projektijuht     1,00   TÄITMATA Töötaja
5 Ehituse peaspetsialist   1,00     Neeme Mitt Ametnik
6 Tehnovõrkude peaspetsialist   1,00     Jaan Põlma Ametnik
7 Teede peaspetsialist   1,00     Jaak Kanniste Ametnik
8 Teedespetsialist   1,00     Valentina Klaus Ametnik
9 Liikluse spetsialist   1,00     Toomas Tammela Ametnik
KORRAKAITSETEENISTUS 0,00 7,00 0,00 7,0    
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Reet Salmu Ametnik
2 Vanemmenetleja   1,00     Margot Järvoja Ametnik
3 Vanemmenetleja   1,00     Kadri Silde Ametnik
4 Menetleja   1,00     Inge Laine Ametnik
5 Menetleja   1,00     Piret Saar Ametnik
6 Menetleja   1,00     Taivo Hunt Ametnik
7 Menetleja   1,00     Andrea Õispuu Ametnik
PLANEERIMISOSAKOND 1,00 23,00 1,00 25,0    
1 Osakonna juhataja   1,00     Kaido Koppel Ametnik
2 Linnaarhitekt   1,00     Henri Eessalu Ametnik
3 Planeeringute peaspetsialist   1,00     Ülle Tuulik Ametnik
4 Arhitekt-planeerija   1,00     Merilin Rosenberg Ametnik
5 Arhitekt-planeerija   1,00     Reeda Agan Ametnik
6 Arhitekt   1,00     Kristi Kalamees Ametnik
7 Arhitekt   1,00     Kadri Karjus Ametnik
8 Planeeringute spetsialist    1,00     Merle Mõttus Ametnik
9 Planeeringute spetsialist    1,00     Merilin Merirand Ametnik
10 Linnakujunduse spetsialist   1,00     Janno Poopuu Ametnik
11 Maa peaspetsialist   1,00     Merje Luik Ametnik
12 Maaspetsialist   1,00     Rain Pulk Ametnik
13 Geodeesia peaspetsialist   1,00     Anne Mathiesen Ametnik
14 Mõõdistustööde spetsialist   1,00     Reti Arroval Ametnik
15 Tehnovõrkude insener-planeerija     1,00   TÄITMATA  Ametnik
16 Kommunikatsiooniplaanide spetsialist 1,00       Marje Ormisson  Töötaja
17 Plaanide registri spetsialist   1,00     Annika Kullerkan Ametnik
Ehitusjärelevalve teenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Maire Nigul Ametnik
2 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Arvid Arroval Ametnik
3 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Ago Randorg Ametnik
4 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Mati Roossaar Ametnik
5 Ehitisregistri spetsialist   1,00     Eve Rebina Ametnik
6 Ehituslubade spetsialist   1,00     Risto Kikkas Ametnik
7 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Mairi Õismets Ametnik
8 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Hillar Sojonen Ametnik
ARENGUTEENISTUS 5,00 3,00 0,00 8,0    
1 Teenistuse juhataja   1,00     Anneli Lepp Ametnik
2 Arenguprojektide koordinaator 1,00       Sirje Allmaa Töötaja
3 Projektide spetsialist 1,00       Kätlin Aadamsoo Töötaja
4 Linnaarengu peaspetsialist   1,00     Katrin Alliku Ametnik
5 Ettevõtluse peaspetsialist   1,00     Argo Mättas Ametnik
6 Ettevõtluse spetsialist 1,00       Toomas Toodu Töötaja
7 Turismiarenduse peaspetsialist 1,00       Orvika Reilend Töötaja
8 Turismiarenduse spetsialist 1,00       Ave Lääne Töötaja
SOTSIAALOSAKOND 1,00 31,00 1,00 33,0    
1 Osakonna juhataja   1,00     Tõnu Poopuu Ametnik
2 Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist   1,00     Viktooria Iljin Ametnik
3 Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist   1,00     Raul Kivi Ametnik
4 Eakate hoolekande peaspetsialist   1,00     Iris Ruut Ametnik
5 Rahvatervise spetsialist   1,00     Kärolin Nirk Ametnik
6 Eestkostespetsialist   1,00     Veronika Luberg Ametnik
7 Eestkostespetsialist   1,00     Anne Ly Tinkus Ametnik
8 Avahooldusspetsialist   1,00     Pilvi Tolmik Ametnik
9 Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant   1,00     Reelika Ruubel Ametnik
10 Juhtumikorraldaja (tähtajaga kuni 31.12.2021)     1,00   TÄITMATA  Ametnik
11 Sotsiaalkonsultant   1,00     Esme Lumi Ametnik
12 Sotsiaalkonsultant   1,00     Aita Tsupilo Ametnik
13 Sotsiaalkonsultant   1,00     Svetlana Järvela Ametnik
14 Sotsiaalkonsultant   1,00     Sirje Tali Ametnik
15 Sotsiaalkonsultant   1,00     Maire Matsiselts Ametnik
16 Sotsiaalkonsultant   1,00     Merilin Meius Ametnik
17 Sotsiaalkonsultant   1,00     Krista Tatra Ametnik
18 Sotsiaalkonsultant   1,00     Julika Uljanova Ametnik
19 Sotsiaalkonsultant   1,00     Katrin Kalda Ametnik
20 Sotsiaalkonsultant   1,00     Tiiu Saar Ametnik
21 Sotsiaalkonsultant   1,00     Sirli Sabiin Ametnik
22 Sotsiaalregistri spetsialist   1,00     Liili Lemmergas Ametnik
23 Andmesisestaja - kassapidaja 1,00       Reet Sermandi Töötaja
Lastekaitseteenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Irene Peterson Ametnik
2 Lastekaitsespetsialist   1,00     Irma Vaher Ametnik
3 Lastekaitsespetsialist   1,00     Kristel Kambek Ametnik
4 Lastekaitsespetsialist   1,00     Galina Rannama Ametnik
5 Lastekaitsespetsialist   1,00     Maria Viidebaum Ametnik
6 Lastekaitsespetsialist   1,00     Mirjam Lank Ametnik
7 Lastekaitsespetsialist   1,00     Sille Tohver Ametnik
8 Lastekaitsespetsialist   1,00     Sirje Järvet Ametnik
9 Lastekaitsespetsialist   1,00     Eda Rannamägi Ametnik
10 Lastekaitsespetsialist   1,00     Alice Sarv Ametnik
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS 1,00 5,00 0,00 6,0    
1 Finantsjuht-teenistuse juhataja   1,00     Eve Vihmaru Ametnik
2 Eelarve peaspetsialist   1,00     Kirsti Toodu Ametnik
3 Finantsanalüütik   1,00     Triin Tillart Ametnik
4 Eelarvespetsialist   1,00     Keidy Valge Ametnik
5 Eelarvespetsialist   1,00     Margit Sand Ametnik
6 Spetsialist 1,00       Merit Kaja Töötaja
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS 20,00 0,00 0,00 20,00    
1 Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja 1,00       Karin Holland Töötaja
2 Pearaamatupidaja asetäitja 1,00       Gethri Eisenschmidt Töötaja
3 Juhtivraamatupidaja 1,00       Ülle Kaljumäe Töötaja
4 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Lint Töötaja
5 Juhtivraamatupidaja 1,00       Kai Ojassalu Töötaja
6 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Vaher Töötaja
7 Vanemraamatupidaja 1,00       Aide Leppnurm Töötaja
8 Vanemraamatupidaja 1,00       Karin Randmäe Töötaja
9 Vanemraamatupidaja 1,00       Loore Lepp Töötaja
10 Vanemraamatupidaja 1,00       Marina Simkina Töötaja
11 Vanemraamatupidaja 1,00       Astrid Toodo Töötaja
12 Vanemraamatupidaja 1,00       Sinaida Mumm Töötaja
13 Vanemraamatupidaja 1,00       Inga Laur Töötaja
14 Vanemraamatupidaja 1,00       Rena Lahtvee Töötaja
15 Vanemraamatupidaja 1,00       Tiina Ruut Töötaja
16 Vanemraamatupidaja 1,00       Aime Tamm Töötaja
17 Vanemraamatupidaja 1,00       Virge Varep Töötaja
18 Vanemraamatupidaja 1,00       Taimi Martinson Töötaja
19 Vanemraamatupidaja 1,00       Marika Pärna Töötaja
20 Vanemraamatupidaja 1,00       Ljubov Jürgenson Töötaja