PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUURÜKSUSTE KOOSSEIS
seisuga 06.11.2019
STRUKTUURIS TEENISTUSKOHTI         183,50
Linnavalitsuse liikmeid         5,00
Töökohti         65,00
Ametikohti         113,50
TEENISTUSKOHTADE TÄITMINE         178,50
Täidetud töökohti         64,00
Täidetud ametikohti         110,50
Täitmata teenistuskohti          4,00
ISIKKOOSSEIS         184,00
Ametnikke         115
Töötajaid         64
Linnavalitsuse liikmeid         5
TÄITMATA TEENISTUSKOHTI Töökoht Ametikoht  
1 Õigusnõinik   1,00  
2 Jurist 1,00        
3 Ettevõtluse spetsialist 1,00        
4 Menetleja   1,00      
Jrk Struktuuriüksus, teenistuskoha nimetus Töökoht Ametikoht Täitmata Kokku Nimi
LINNAVALITSUSE LIIKMED  0,00 5,00 0,00 5,0  
1 Linnapea   1,00     Romek Kosenkranius
2 Abilinnapea   1,00     Rainer Aavik
3 Abilinnapea   1,00     Meelis Kukk
4 Abilinnapea   1,00     Siim Suursild
5 Abilinnapea   1,00     Varje Tipp
PAIKUSE OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0  
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Kuno Erkmann
AUDRU OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0  
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Priit Annus
TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUS 0,00 1,50 0,00 1,5  
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Anu Peterson
2 Saarevaht   0,50     Ülle Tamm
  0,00 2,00 0,00 2,0  
1 Sisekontrolör   1,00     Taavi Mölder
2 Sisekontrolör   1,00     Kirsti Soontalu
AVALIKE SUHETE TEENISTUS 5,00 0,00 0,00 5,0  
1 Teenistuse juhataja 1,00       Anu Juurma-Saks
2 Meedianõunik 1,00       Teet Roosaar
3 Kommunikatsioonispetsialist 1,00       Anu Villmann
4 Kodulehekülje toimetaja 1,00       Cessy Männik
5 Spetsialist 1,00       Jane Avamere
KANTSELEI  23,00 13,00 2,00 38,0  
1 Linnasekretär   1,00     Tiina Roht
2 Õigusnõunik      1,00   TÄITMATA 
3 Haldusspetsialist 1,00       Ivar Hein
4 Haldusspetsialist-autojuht 1,00       Urmas Ennok
Õigus- ja personaliteenistus          
1 Teenistuse juhataja   1,00     Kristi Matiisen
2 Jurist 1,00       Taavi Käärid
3 Jurist 1,00       Evelin Talviste
4 Jurist     1,00   TÄITMATA
5 Jurist 1,00       Katrin Karu
7 Riigihangete juhtivspetsialist 1,00       Eve Paas
8 Riigihangete peaspetsialist 1,00       Eve Kukk
9 Personali peaspetsialist 1,00       Tiia Aur
10 Personalispetsialist 1,00       Veronika Fedotova
Volikogu teenistus          
1 Teenistuse juhataja 1,00       Urmas Salmu
2 Nõunik 1,00       Merike Lille
Teabekorralduse teenistus          
1 Teenistuse juhataja   1,00     Teele Kurm
2 Info peaspetsialist   1,00     Reet Heldja
3 Infospetsialist 1,00       Liia Arukase
4 Infospetsialist 1,00       Anu Umbleja
5 Infospetsialist 1,00       Kristel Kivikas
6 Infospetsialist 1,00       Annika Tuulik
7 Infospetsialist 1,00       Anneli Pulk
8 Infospetsialist 1,00       Tea Sildoja
9 Arhivaar 1,00       Regina Karu
10 Referent 1,00       Taimi Hints-Nielsen
Perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistri teenistus          
1 Peaspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Kristina Jürissoo
2 Peaspetsialist    1,00     Liis Rausk
3 Spetsialist   1,00     Laura Merirand
4 Spetsialist   1,00     Liivi Õunapuu
5 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Riita Lillemets
6 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Maigi Reepalu
7 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Liia Oidjärv
Infotehnoloogia teenistus          
1 Arendusjuht-teenistuse juhataja   1,00     Sander Blehner
2 Süsteemiadministraator 1,00       Andrus Kull
3 IT-spetsialist 1,00       Daniel Leppsoo
4 IT-haldur 1,00       Tarmo Kiisler
5 Analüütik 1,00       Annemarii Hunt
6 Andmekaitsespetsialist   1,00     Siret Lilleleht
HARIDUSOSAKOND 0,00 8,00 0,00 8,0  
1 Osakonna juhataja   1,00     Ene Täht
2 Haridusnõunik   1,00     Katrin Markii
3 Noorsoonõunik   1,00     Reine Tapp
4 Üldhariduse peaspetsialist   1,00     Virve Laube
5 Kaasava hariduse spetsialist   1,00     Terje Jürivete
6 Alushariduse peaspetsialist   1,00     Marga Napp
7 Huvihariduse spetsialist   1,00     Kadri Rebane
8 Andmebaaside spetsialist   1,00     Evelin Tormilind
KULTUURI- JA SPORDITEENISTUS 3,00 4,00 0,00 7,0  
1 Teenistuse juhataja   1,00     Andrus Haugas
2 Rahvakultuuri peaspetsialist   1,00     Alli Põrk
3 Kultuuritöö vanemspetsialist   1,00     Katrin Kukk
4 Kultuuritöö spetsialist 1,00       Krislin Tähtväli
5 Kultuuritöö peaspetsialist 1,00       Gerli Kõiv
6 kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist 1,00       Mart Tõnismäe
7 Sporditöö peaspetsialist   1,00     Maarja Tammai
LINNAVARA- JA HEAKORRATEENISTUS 2,00 7,00 0,00 9,0  
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Karmo Näkk
2 Linnavara peaspetsialist 1,00       Karin Pärmann
3 Linnavara peaspetsialist 1,00       Kadri Tekko
4 Elamumajanduse peaspetsialist   1,00     Liivi Vaidla
5 Linnaaednik   1,00     Anu Nurmesalu
6 Haljastuse peaspetsialist   1,00     Kadri Kõresaar
7 Heakorraspetsialist   1,00     Piret Unn
8 Keskkonna ja heakorra peaspetsialist   1,00     Marve Virunurm
9 Keskkonna ja heakorra spetsialist   1,00     Elen Kuningas
TARISTU- JA EHITUSTEENISTUS 3,00 6,00 0,00 9,0  
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Väino Kaur
2 Projektijuht 1,00       Alo Tomson
3 Projektijuht 1,00       Rauno Lee
4 Projektijuht 1,00       Martin Hollas
5 Ehituse peaspetsialist   1,00     Neeme Mitt
6 Tehnovõrkude peaspetsialist   1,00     Jaan Põlma
7 Teede peaspetsialist   1,00     Jaak Kanniste
8 Teedespetsialist   1,00     Valentina Klaus
9 Liikluse spetsialist   1,00     Toomas Tammela
KORRAKAITSETEENISTUS 0,00 6,00 1,00 7,0  
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Reet Salmu
2 Vanemmenetleja   1,00     Margot Järvoja
3 Vanemmenetleja   1,00     Kadri Silde
4 Menetleja   1,00     Inge Laine
5 Menetleja   1,00     Piret Saar
6 Menetleja   1,00     Taivo Hunt
7 Menetleja     1,00   TÄITMATA
PLANEERIMISOSAKOND 1,00 24,00 0,00 25,0  
1 Osakonna juhataja   1,00     Kaido Koppel
2 Linnaarhitekt   1,00     Henri Eessalu
3 Planeeringute peaspetsialist   1,00     Ülle Tuulik
4 Arhitekt-planeerija   1,00     Merilin Rosenberg
5 Arhitekt-planeerija   1,00     Reeda Agan
6 Arhitekt   1,00     Kristi Kalamees
7 Arhitekt   1,00     Kadri Karjus
8 Planeeringute spetsialist    1,00     Merle Mõttus
9 Planeeringute spetsialist    1,00     Merilin Merirand
10 Linnakujunduse spetsialist   1,00     Janno Poopuu
11 Maa peaspetsialist   1,00     Merje Luik
12 Maaspetsialist   1,00     Rain Pulk
13 Geodeesia peaspetsialist   1,00     Anne Mathiesen
14 Mõõdistustööde spetsialist   1,00     Reti Arroval
15 Kommunikatsioonide registri spetsialist   1,00     Andrus Rebane
16 Kommunikatsiooniplaanide spetsialist 1,00       Marje Ormisson 
17 Plaanide registri spetsialist   1,00     Annika Kullerkan
Ehitusjärelevalve teenistus          
1 Teenistuse juhataja   1,00     Maire Nigul
2 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Arvid Arroval
3 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Ago Randorg
4 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Mati Roossaar
5 Ehitisregistri spetsialist   1,00     Eve Rebina
6 Ehituslubade spetsialist   1,00     Risto Kikkas
7 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Mairi Õismets
8 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Hillar Sojonen
ARENGUTEENISTUS 5,00 2,00 1,00 8,0  
1 Teenistuse juhataja   1,00     Merit Miller
2 Arenguprojektide koordinaator 1,00       Sirje Allmaa
3 Projektide spetsialist 1,00       Kätlin Aadamsoo
4 Linnaarengu peaspetsialist   1,00     Katrin Alliku
5 Ettevõtluse peaspetsialist 1,00       Argo Mättas
6 Ettevõtluse spetsialist     1,00   TÄITMATA
7 Turismiarenduse peaspetsialist 1,00       Orvika Reilend
8 Turismiarenduse spetsialist 1,00       Ave Lääne
SOTSIAALOSAKOND 1,00 30,00 0,00 31,0  
1 Osakonna juhataja   1,00     Tõnu Poopuu
2 Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist   1,00     Viktooria Iljin
3 Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist   1,00     Raul Kivi
4 Eakate hoolekande peaspetsialist   1,00     Iris Ruut
5 Rahvatervise spetsialist   1,00     Kärolin Nirk
6 Eestkostespetsialist   1,00     Veronika Ahtijainen
7 Eestkostespetsialist   1,00     Anne Ly Tinkus
8 Avahooldusspetsialist   1,00     Pilvi Tolmik
9 Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant   1,00     Reelika Ruubel
10 Sotsiaalkonsultant   1,00     Katrin Jäärats
11 Sotsiaalkonsultant   1,00     Aita Tsupilo
12 Sotsiaalkonsultant   1,00     Svetlana Järvela
13 Sotsiaalkonsultant   1,00     Sirje Tali
14 Sotsiaalkonsultant   1,00     Maire Matsiselts
15 Sotsiaalkonsultant   1,00     Merilin Meius
16 Sotsiaalkonsultant   1,00     Krista Tatra
17 Sotsiaalkonsultant   1,00     Julika Uljanova
18 Sotsiaalkonsultant   1,00     Katrin Kalda
19 Sotsiaalkonsultant   1,00     Tiiu Saar
20 Sotsiaalkonsultant   1,00     Sirli Sabiin
21 Sotsiaalregistri spetsialist   1,00     Liili Lemmergas
22 Registrispetsialist 1,00       Reet Sermandi
Lastekaitseteenistus          
1 Teenistuse juhataja   1,00     Irene Peterson
2 Lastekaitsespetsialist   1,00     Irma Vaher
3 Lastekaitsespetsialist   1,00     Kristel Kambek
4 Lastekaitsespetsialist   1,00     Galina Rannama
5 Lastekaitsespetsialist   1,00     Maria Viidebaum
6 Lastekaitsespetsialist   1,00     Mirjam Lank
7 Lastekaitsespetsialist   1,00     Sirje Järvet
8 Lastekaitsespetsialist   1,00     Annegrethe Alp
9 Lastekaitsespetsialist   1,00     Alice Sarv
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS 1,00 5,00 0,00 6,0  
1 Finantsjuht-teenistuse juhataja   1,00     Eve Vihmaru
2 Eelarve peaspetsialist   1,00     Kirsti Toodu
3 Finantsanalüütik   1,00     Triin Tillart
4 Eelarvespetsialist   1,00     Keidy Valge
5 Eelarvespetsialist   1,00     Margit Sand
6 Spetsialist 1,00       Merit Kaja
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS 20,00 0,00 0,00 20,00  
1 Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja 1,00       Karin Holland
2 Pearaamatupidaja asetäitja 1,00       Gethri Eisenschmidt
3 Juhtivraamatupidaja 1,00       Ülle Kaljumäe
4 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Lint
5 Juhtivraamatupidaja 1,00       Kai Ojassalu
6 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Vaher
7 Vanemraamatupidaja 1,00       Aide Leppnurm
8 Vanemraamatupidaja 1,00       Karin Randmäe
9 Vanemraamatupidaja 1,00       Loore Lepp
10 Vanemraamatupidaja 1,00       Marina Simkina
11 Vanemraamatupidaja 1,00       Astrid Toodo
12 Vanemraamatupidaja 1,00       Sinaida Mumm
13 Vanemraamatupidaja 1,00       Inga Laur
14 Vanemraamatupidaja 1,00       Rena Lahtvee
15 Vanemraamatupidaja 1,00       Tiina Ruut
16 Vanemraamatupidaja 1,00       Aime Tamm
17 Vanemraamatupidaja 1,00       Virge Varep
18 Vanemraamatupidaja 1,00       Taimi Martinson
19 Vanemraamatupidaja 1,00       Marika Pärna
20 Vanemraamatupidaja 1,00       Ljubov Jürgenson