PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUURÜKSUSTE KOOSSEIS
seisuga 22.08.2019
STRUKTUURIS TEENISTUSKOHTI         183,50
Linnavalitsuse liikmeid         5,00
Töökohti         65,00
Ametikohti         113,50
TEENISTUSKOHTADE TÄITMINE         178,50
Täidetud töökohti         65,00
Täidetud ametikohti         110,50
Täitmata teenistuskohti          3,00
ISIKKOOSSEIS         184,00
Ametnikke         114
Töötajaid         65
Linnavalitsuse liikmeid         5
TÄITMATA TEENISTUSKOHTI Töökoht Ametikoht  
1 Õigusnõinik   1,00  
2 Jurist 1,00        
4 Menetleja   1,00      
Jrk Struktuuriüksus, teenistuskoha nimetus Töökoht Ametikoht Täitmata Kokku Nimi Teenistuja põhigrupp
LINNAVALITSUSE LIIKMED  0,00 5,00 0,00 5,0    
1 Linnapea   1,00     Romek Kosenkranius Kohaliku omavalitsuse juht
2 Abilinnapea   1,00     Rainer Aavik Kohaliku omavalitsuse juht
3 Abilinnapea   1,00     Meelis Kukk Kohaliku omavalitsuse juht
4 Abilinnapea   1,00     Siim Suursild Kohaliku omavalitsuse juht
5 Abilinnapea   1,00     Marko Šorin Kohaliku omavalitsuse juht
PAIKUSE OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0    
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Kuno Erkmann Ametnik
AUDRU OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0    
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Priit Annus Ametnik
TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUS 0,00 1,50 0,00 1,5    
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Anu Peterson Ametnik
2 Saarevaht   0,50     Ülle Tamm Ametnik
  0,00 2,00 0,00 2,0    
1 Sisekontrolör   1,00     Taavi Mölder Ametnik
2 Sisekontrolör   1,00     Kirsti Soontalu Ametnik
AVALIKE SUHETE TEENISTUS 5,00 0,00 0,00 5,0    
1 Teenistuse juhataja 1,00       Anu Juurma-Saks Töötaja
2 Meedianõunik 1,00       Teet Roosaar Töötaja
3 Kommunikatsioonispetsialist 1,00       Anu Villmann Töötaja
4 Kodulehekülje toimetaja 1,00       Cessy Männik Töötaja
5 Spetsialist 1,00       Jane Avamere Töötaja
KANTSELEI  23,00 13,00 2,00 38,0    
1 Linnasekretär   1,00     Tiina Roht Ametnik
2 Õigusnõunik      1,00   TÄITMATA  Ametnik
3 Haldusspetsialist 1,00       Ivar Hein Töötaja
4 Haldusspetsialist-autojuht 1,00       Urmas Ennok Töötaja
Õigus- ja personaliteenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Kristi Matiisen Ametnik
2 Jurist 1,00       Taavi Käärid Töötaja
3 Jurist 1,00       Evelin Talviste Töötaja
4 Jurist     1,00   TÄITMATA Töötaja
5 Jurist 1,00       Katrin Karu Töötaja
7 Riigihangete juhtivspetsialist 1,00       Eve Paas Töötaja
8 Riigihangete peaspetsialist 1,00       Eve Kukk Töötaja
9 Personali peaspetsialist 1,00       Tiia Aur Töötaja
10 Personalispetsialist 1,00       Veronika Fedotova Töötaja
Volikogu teenistus            
1 Teenistuse juhataja 1,00       Erik Reinhold Töötaja
2 Nõunik 1,00       Merike Lille Töötaja
Teabekorralduse teenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Teele Kurm Ametnik
2 Info peaspetsialist   1,00     Reet Heldja Ametnik
3 Infospetsialist 1,00       Liia Arukase Töötaja
4 Infospetsialist 1,00       Anu Umbleja Töötaja
5 Infospetsialist 1,00       Kristel Kivikas Töötaja
6 Infospetsialist 1,00       Annika Tuulik Töötaja
7 Infospetsialist 1,00       Anneli Pulk Töötaja
8 Infospetsialist 1,00       Tea Sildoja Töötaja
9 Arhivaar 1,00       Regina Karu Töötaja
10 Referent 1,00       Taimi Hints-Nielsen Töötaja
Perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistri teenistus            
1 Peaspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Kristina Jürissoo Ametnik
2 Peaspetsialist    1,00     Liis Rausk Ametnik
3 Spetsialist   1,00     Laura Merirand Ametnik
4 Spetsialist   1,00     Liivi Õunapuu Ametnik
5 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Riita Lillemets Ametnik
6 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Maigi Reepalu Ametnik
7 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Liia Oidjärv Ametnik
Infotehnoloogia teenistus            
1 Arendusjuht-teenistuse juhataja   1,00     Sander Blehner Ametnik
2 Süsteemiadministraator 1,00       Andrus Kull Töötaja
3 IT-spetsialist 1,00       Daniel Leppsoo Töötaja
4 IT-haldur 1,00       Tarmo Kiisler Töötaja
5 Analüütik 1,00       Annemarii Hunt Töötaja
6 Andmekaitsespetsialist   1,00     Siret Lilleleht Ametnik
HARIDUSOSAKOND 0,00 8,00 0,00 8,0    
1 Osakonna juhataja   1,00     Ene Täht Ametnik
2 Haridusnõunik   1,00     Katrin Markii Ametnik
3 Noorsoonõunik   1,00     Reine Tapp Ametnik
4 Üldhariduse peaspetsialist   1,00     Virve Laube Ametnik
5 Kaasava hariduse spetsialist   1,00     Terje Jürivete Ametnik
6 Alushariduse peaspetsialist   1,00     Marga Napp Ametnik
7 Huvihariduse spetsialist   1,00     Kadri Rebane Ametnik
8 Andmebaaside spetsialist   1,00     Evelin Tormilind Ametnik
KULTUURI- JA SPORDITEENISTUS 3,00 4,00 0,00 7,0    
1 Teenistuse juhataja   1,00     Andrus Haugas Ametnik
2 Rahvakultuuri peaspetsialist   1,00     Alli Põrk Ametnik
3 Kultuuritöö vanemspetsialist   1,00     Katrin Kukk Ametnik
4 Kultuuritöö spetsialist 1,00       Krislin Tähtväli Töötaja
5 Kultuuritöö peaspetsialist 1,00       Gerli Kõiv Töötaja
6 kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist 1,00       Mart Tõnismäe Ametnik
7 Sporditöö peaspetsialist   1,00     Maarja Tammai Ametnik
LINNAVARA- JA HEAKORRATEENISTUS 2,00 7,00 0,00 9,0    
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Karmo Näkk Ametnik
2 Linnavara peaspetsialist 1,00       Karin Pärmann Töötaja
3 Linnavara peaspetsialist 1,00       Kadri Tekko Töötaja
4 Elamumajanduse peaspetsialist   1,00     Liivi Vaidla Ametnik
5 Linnaaednik   1,00     Anu Nurmesalu Ametnik
6 Haljastuse peaspetsialist   1,00     Kadri Kõresaar Ametnik
7 Heakorraspetsialist   1,00     Piret Unn Ametnik
8 Keskkonna ja heakorra peaspetsialist   1,00     Marve Virunurm Ametnik
9 Keskkonna ja heakorra spetsialist   1,00     Elen Kuningas Ametnik
TARISTU- JA EHITUSTEENISTUS 3,00 6,00 0,00 9,0    
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Väino Kaur Ametnik
2 Projektijuht 1,00       Alo Tomson Töötaja
3 Projektijuht 1,00       Rauno Lee Töötaja
4 Projektijuht 1,00       Martin Hollas Töötaja
5 Ehituse peaspetsialist   1,00     Neeme Mitt Ametnik
6 Tehnovõrkude peaspetsialist   1,00     Jaan Põlma Ametnik
7 Teede peaspetsialist   1,00     Jaak Kanniste Ametnik
8 Teedespetsialist   1,00     Valentina Klaus Ametnik
9 Liikluse spetsialist   1,00     Toomas Tammela Ametnik
KORRAKAITSETEENISTUS 0,00 6,00 1,00 7,0    
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Reet Salmu Ametnik
2 Vanemmenetleja   1,00     Margot Järvoja Ametnik
3 Vanemmenetleja   1,00     Kadri Silde Ametnik
4 Menetleja   1,00     Inge Laine Ametnik
5 Menetleja   1,00     Piret Saar Ametnik
6 Menetleja   1,00     Taivo Hunt Ametnik
7 Menetleja     1,00   TÄITMATA Ametnik
PLANEERIMISOSAKOND 1,00 24,00 0,00 25,0    
1 Osakonna juhataja   1,00     Kaido Koppel Ametnik
2 Linnaarhitekt   1,00     Henri Eessalu Ametnik
3 Planeeringute peaspetsialist   1,00     Ülle Tuulik Ametnik
4 Arhitekt-planeerija   1,00     Merilin Rosenberg Ametnik
5 Arhitekt-planeerija   1,00     Reeda Agan Ametnik
6 Arhitekt   1,00     Kristi Kalamees Ametnik
7 Arhitekt   1,00     Kadri Karjus Ametnik
8 Planeeringute spetsialist    1,00     Merle Mõttus Ametnik
9 Planeeringute spetsialist    1,00     Merilin Merirand Ametnik
10 Linnakujunduse spetsialist   1,00     Janno Poopuu Ametnik
11 Maa peaspetsialist   1,00     Merje Luik Ametnik
12 Maaspetsialist   1,00     Rain Pulk Ametnik
13 Geodeesia peaspetsialist   1,00     Anne Mathiesen Ametnik
14 Mõõdistustööde spetsialist   1,00     Reti Arroval Ametnik
15 Kommunikatsioonide registri spetsialist   1,00     Andrus Rebane Ametnik
16 Kommunikatsiooniplaanide spetsialist 1,00       Marje Ormisson  Töötaja
17 Plaanide registri spetsialist   1,00     Annika Kullerkan Ametnik
Ehitusjärelevalve teenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Maire Nigul Ametnik
2 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Arvid Arroval Ametnik
3 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Ago Randorg Ametnik
4 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Mati Roossaar Ametnik
5 Ehitisregistri spetsialist   1,00     Eve Rebina Ametnik
6 Ehituslubade spetsialist   1,00     Risto Kikkas Ametnik
7 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Mairi Õismets Ametnik
8 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Hillar Sojonen Ametnik
ARENGUTEENISTUS 6,00 2,00 0,00 8,0    
1 Teenistuse juhataja   1,00     Merit Miller Ametnik
2 Arenguprojektide koordinaator 1,00       Sirje Allmaa Töötaja
3 Projektide spetsialist 1,00       Kätlin Aadamsoo Töötaja
4 Linnaarengu peaspetsialist   1,00     Katrin Alliku Ametnik
5 Ettevõtluse peaspetsialist 1,00       Aare Raev Töötaja
6 Ettevõtluse spetsialist 1,00       Sten Suurmäe Töötaja
7 Turismiarenduse peaspetsialist 1,00       Orvika Reilend Töötaja
8 Turismiarenduse spetsialist 1,00       Ave Lääne Töötaja
SOTSIAALOSAKOND 1,00 30,00 0,00 31,0    
1 Osakonna juhataja   1,00     Tõnu Poopuu Ametnik
2 Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist   1,00     Viktooria Iljin Ametnik
3 Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist   1,00     Raul Kivi Ametnik
4 Eakate hoolekande peaspetsialist   1,00     Iris Ruut Ametnik
5 Rahvatervise spetsialist   1,00     Kärolin Nirk Ametnik
6 Eestkostespetsialist   1,00     Veronika Ahtijainen Ametnik
7 Eestkostespetsialist   1,00     Anne Ly Tinkus Ametnik
8 Avahooldusspetsialist   1,00     Pilvi Tolmik Ametnik
9 Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant   1,00     Reelika Ruubel Ametnik
10 Sotsiaalkonsultant   1,00     Katrin Jäärats Ametnik
11 Sotsiaalkonsultant   1,00     Aita Tsupilo Ametnik
12 Sotsiaalkonsultant   1,00     Svetlana Järvela Ametnik
13 Sotsiaalkonsultant   1,00     Sirje Tali Ametnik
14 Sotsiaalkonsultant   1,00     Maire Matsiselts Ametnik
15 Sotsiaalkonsultant   1,00     Merilin Meius Ametnik
16 Sotsiaalkonsultant   1,00     Krista Tatra Ametnik
17 Sotsiaalkonsultant   1,00     Julika Uljanova Ametnik
18 Sotsiaalkonsultant   1,00     Katrin Kalda Ametnik
19 Sotsiaalkonsultant   1,00     Tiiu Saar Ametnik
20 Sotsiaalkonsultant   1,00     Sirli Sabiin Ametnik
21 Sotsiaalregistri spetsialist   1,00     Liili Lemmergas Ametnik
22 Registrispetsialist 1,00       Reet Sermandi Töötaja
Lastekaitseteenistus            
1 Teenistuse juhataja   1,00     Irene Peterson Ametnik
2 Lastekaitsespetsialist   1,00     Irma Vaher Ametnik
3 Lastekaitsespetsialist   1,00     Kristel Kambek Ametnik
4 Lastekaitsespetsialist   1,00     Galina Rannama Ametnik
5 Lastekaitsespetsialist   1,00     Maria Viidebaum Ametnik
6 Lastekaitsespetsialist   1,00     Mirjam Lank Ametnik
7 Lastekaitsespetsialist   1,00     Sirje Järvet Ametnik
8 Lastekaitsespetsialist   1,00     Annegrethe Alp Ametnik
9 Lastekaitsespetsialist   1,00     Alice Sarv Ametnik
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS 1,00 5,00 0,00 6,0    
1 Finantsjuht-teenistuse juhataja   1,00     Eve Vihmaru Ametnik
2 Eelarve peaspetsialist   1,00     Kirsti Toodu Ametnik
3 Finantsanalüütik   1,00     Triin Tillart Ametnik
4 Eelarvespetsialist   1,00     Keidy Valge Ametnik
5 Eelarvespetsialist   1,00     Margit Sand Ametnik
6 Spetsialist 1,00       Merit Kaja Töötaja
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS 20,00 0,00 0,00 20,00    
1 Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja 1,00       Karin Holland Töötaja
2 Pearaamatupidaja asetäitja 1,00       Gethri Eisenschmidt Töötaja
3 Juhtivraamatupidaja 1,00       Ülle Kaljumäe Töötaja
4 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Lint Töötaja
5 Juhtivraamatupidaja 1,00       Kai Ojassalu Töötaja
6 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Vaher Töötaja
7 Vanemraamatupidaja 1,00       Aide Leppnurm Töötaja
8 Vanemraamatupidaja 1,00       Karin Randmäe Töötaja
9 Vanemraamatupidaja 1,00       Loore Lepp Töötaja
10 Vanemraamatupidaja 1,00       Marina Simkina Töötaja
11 Vanemraamatupidaja 1,00       Astrid Toodo Töötaja
12 Vanemraamatupidaja 1,00       Sinaida Mumm Töötaja
13 Vanemraamatupidaja 1,00       Inga Laur Töötaja
14 Vanemraamatupidaja 1,00       Rena Lahtvee Töötaja
15 Vanemraamatupidaja 1,00       Tiina Ruut Töötaja
16 Vanemraamatupidaja 1,00       Aime Tamm Töötaja
17 Vanemraamatupidaja 1,00       Virge Varep Töötaja
18 Vanemraamatupidaja 1,00       Taimi Martinson Töötaja
19 Vanemraamatupidaja 1,00       Marika Pärna Töötaja
20 Vanemraamatupidaja 1,00       Ljubov Jürgenson Töötaja