PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUUR KOOSSEIS
seisuga 01.05.2020
Teenistuskoha nimetus Teenistuja põhigrupp Töökohtade arv Ametikohtade arv  Teenistuskohti kokku 
    63 116,5 179,5
         
PAIKUSE OSAVALLAKESKUS    0 1 1
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
         
AUDRU OSAVALLAKESKUS    0 1 1
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
         
TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUS    0 1,5 1,5
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
Saarevaht Ametikoht   0,5  
         
    0 2 2
Sisekontrolör Ametikoht   2  
         
AVALIKE SUHETE TEENISTUS    5 0 5
Teenistuse juhataja Töökoht 1    
Meedianõunik Töökoht 1    
Kommunikatsioonispetsialist Töökoht 1    
Kodulehekülje toimetaja Töökoht 1    
Spetsialist Töökoht 1    
         
KANTSELEI   23 14 37
Linnasekretär Ametikoht   1  
Õigusnõunik  Ametikoht   1  
Volikogu nõunik Töökoht 1    
Haldusspetsialist  Töökoht 1    
Haldusspetsialist/autojuht Töökoht 1    
Õigus- ja personaliteenistus      
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Jurist Töökoht 3    
Riigihangete juhtivspetsialist Töökoht 1    
Riigihangete peaspetsialist Töökoht 1    
Personali peaspetsialist Töökoht 1    
Personalispetsialist Töökoht 1    
Teabekorralduse teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Info peaspetsialist Ametikoht   1  
Infospetsialist Töökoht 6    
Arhivaar Töökoht 1    
Referent Töökoht 1    
Perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistri teenistus      
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Peaspetsialist  Ametikoht   1  
Spetsialist Ametikoht   2  
Infospetsialist-registripidaja Ametikoht   3  
Infotehnoloogia teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Süsteemiadministraator Töökoht 1    
IT-peaspetsialist Töökoht 1    
IT-spetsialist Töökoht 1    
IT-haldur Töökoht 1    
Analüütik Töökoht 1    
Andmekaitsespetsialist Ametikoht   1  
         
HARIDUSOSAKOND   0 8 8
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Haridusnõunik Ametikoht   1  
Noorsoonõunik Ametikoht   1  
Üldhariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Kaasavahariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Alushariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Huvihariduse spetsialist Ametikoht   1  
Andmebaaside spetsialist Ametikoht   1  
         
KULTUURI- JA SPORDITEENISTUS   2 5 7
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Rahvakultuuri peaspetsialist Ametikoht   1  
Kultuuritöö vanemspetsialist Ametikoht   1  
Kultuuri- ja sporditöö spetsialist Töökoht 1    
Kultuuritöö peaspetsialist Töökoht 1    
Kultuuritöö peaspetsialist Ametikoht   1  
Spordinõunik Ametikoht   1  
         
LINNAVARA- JA HEAKORRATEENISTUS   2 7 9
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Linnavara peaspetsialist Töökoht 2    
Elamumajanduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Linnaaednik Ametikoht   1  
Haljastuse peaspetsialist Ametikoht   1  
Heakorraspetsialist Ametikoht   1  
Keskkonna ja heakorra peaspetsialist Ametikoht   1  
Keskkonna ja heakorra spetsialist Ametikoht    1  
         
TARISTU- JA EHITUSTEENISTUS   3 6 9
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Projektijuht Töökoht 3    
Ehituse peaspetsialist Ametikoht   1  
Tehnovõrkude peaspetsialist Ametikoht   1  
Teede peaspetsialist Ametikoht   1  
Teedespetsialist Ametikoht   1  
Liikluse spetsialist Ametijuht   1  
         
KORRAKAITSETEENISTUS   0 7 7
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametnik   1  
Vanemmenetleja Ametnik   2  
Menetleja Ametnik   4  
         
PLANEERIMISOSAKOND   1 24 25
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Linnaarhitekt Ametikoht   1  
Planeeringute peaspetsialist Ametikoht   1  
Arhitekt-planeerija Ametikoht   2  
Arhitekt  Ametikoht   2  
Planeeringute spetsialist  Ametikoht   2  
Linnakujunduse spetsialist Ametikoht   1  
Maa peaspetsialist Ametikoht   1  
Maaspetsialist Ametikoht   1  
Geodeesia peaspetsialist Ametikoht   1  
Mõõdistustööde spetsialist Ametikoht   1  
Tehnovõrkude insener-planeerija Ametikoht   1  
Kommunikatsiooniplaanide spetsialist Töökoht 1    
Plaanide registri spetsialist Ametikoht   1  
Ehitusjärelevalve teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Ehitusjärelevalveinsener-menetleja Ametikoht   1  
Ehitusjärelevalve insener Ametikoht   2  
Ehitisregistri spetsialist Ametikoht   1  
Ehituslubade spetsialist Ametikoht   1  
Järelevalveinsener-menetleja Ametikoht   2  
         
ARENGUTEENISTUS   5 3 8
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Arenguprojektide koordinaator Töökoht 1    
Projektide spetsialist Töökoht 1    
Linnaarengu peaspetsialist Ametikoht   1  
Ettevõtluse peaspetsialist Ametikoht   1  
Ettevõtluse spetsialist Töökoht 1    
Turismiarenduse peaspetsialist Töökoht 1    
Turismiarenduse spetsialist Töökoht 1    
         
SOTSIAALOSAKOND   1 32 33
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Ametikoht   1  
Eakate hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Rahvatervise spetsialist Ametikoht   1  
Eestkostespetsialist Ametikoht   2  
Avahooldusspetsialist Ametikoht   1  
Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant Ametikoht   1  
Juhtumikorraldaja (tähtajaga kuni 31.12.2021) Ametikoht   1  
Sotsiaalkonsultant Ametikoht   11  
Sotsiaalregistri spetsialist Ametikoht   1  
Andmesisestaja-Kassapidaja Töökoht 1    
Lastekaitseteenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Lastekaitsespetsialist Ametikoht   9  
         
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS   1 5 6
Finantsjuht-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Eelarve peaspetsialist Ametikoht   1  
Finantsanalüütik Ametikoht   1  
Eelarvespetsialist Ametikoht   2  
Spetsialist Töökoht 1    
         
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS   20 0 20
Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja Töötaja 1    
Pearaamatupidaja asetäitja Töötaja 1    
Juhtivraamatupidaja Töötaja 4    
Vanemraamatupidaja Töötaja 14